Nápověda:Panel referencí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Panel referencí je formulář, který usnadňuje vložení tzv. reference obsahující popis zdroje (knihy, on-line deníku, atd.), odkud byla čerpána informace uvedená v článku. Po stisku tlačítka Vložit se vyplněné údaje převedou na referenci, tedy se ohraničí značkami <ref> a </ref> a jednotlivé údaje převedou na položky zvolené citační šablony. Ve výsledném článku je příslušná informace označena malým číslem, které odkazuje na tzv. citaci – vhodně formátovaný popis zdroje (knihy ap.), který se objevuje pod článkem, pod nadpisem Reference. Na tomto místě musí být vložena příslušná značka, <references /> ap.

Zobrazení panelu[editovat | editovat zdroj]

Nejdříve přesuneme kurzor v editovaném článku za místo, kde je uvedena informace, kterou chceme doložit. Panel je přístupný ze záhlaví editačního okna (pruh nad upravovaným textem). Vyvoláme jej kliknutím na odkaz Citace na konci panelu nástrojů.

Typ citované publikace[editovat | editovat zdroj]

Dále je nutné v záhlaví zvolit typ formuláře (citační šablony) podle druhu zdroje (kniha, on-line deník, atd), ze kterého čerpáme:

 1. Tištěná kniha
  • Většina běžných knihCitace monografie
  • Sborník, tedy více textů různých autorů sdružených do jedné publikace – Citace sborníku
 2. Tištěné periodikum
  • Noviny, časopisy a další pravidelně vycházející tiskoviny – Citace periodika
 3. Elektronické (on-line) texty
  • Publikace na internetu nebo i běžná webová stránkaCitace elektronické monografie
  • Zpravodajský server či jiný (víceméně) pravidelně vycházející online zdrojCitace elektronického periodika
 4. Speciální
  • Diplomová práce či bakalářská, habilitační atd. – Citace kvalifikační práce
  • Zákon, paragraf ap. ze sbírky zákonůCitace Sbírky zákonů
  • Nařízení, směrnice, výnos či jiný právní předpisCitace právního předpisu

Vyplnění formuláře[editovat | editovat zdroj]

Pokud možno vyplníme maximum dostupných informací-políček formuláře. Mezi základní patří jméno a příjmení autora, titul publikace a vydavatel.

U tištěných publikací vyplníme dále především místo a rok vydání, celkový počet stran (číslo poslední číslované stránky), u novějších číslo ISBN či ISSN, které umožní přímé vyhledání publikace v online katalozích knihoven. Nezapomeneme na číslo stránky, kde je informace uvedena. Potřebné informace najdeme hlavně v tiráži na úplném konci knihy, příp. na jejím začátku. Číslo ISBN bývá na začátku knihy (na rubu titulní stránky) a u čárového kódu na obálce.

U elektronických publikací dále vyplníme kromě odkazu na text (URL) především datum vydání a datum přístupu, tedy datum, kdy jsme ze stránky čerpali.

Rozšířený formulář lze zobrazit tlačítkem Zobrazit/skrýt další políčka, doplňující informace vložit do políčka Poznámka. Některá políčka mají nápovědu, která se zobrazí po najetí myši nad malý otazník. Detailní popis jednotlivých políček je dokumentován u jednotlivých citačních šablon, které jsou v Kategorie:Šablony:Citační.

Referenci použijeme vícekrát[editovat | editovat zdroj]

Pokud vkládanou referenci budeme chtít v článku použít víckrát či ji vložit pod článek (viz Nápověda:Reference#Reference pod článkem), vyplníme políčko Název reference. Název je pracovní, zobrazuje se jen při editaci stránky, volíme proto krátký např. JNovák24 pro referenci na stranu 24 publikace od Josefa Nováka.

Po vložení pojmenované reference můžeme na tuto odkázat tím, že v záhlaví místo příslušného formuláře (šablony) Panelu referencí zvolíme Vložit pojmenovanou referenci. Výsledný kód této reference bude ve tvaru <ref name="JNovák24" /> a bude odkazovat na původní, dříve vloženou a pojmenovanou referenci.

Náhled[editovat | editovat zdroj]

Tlačítko náhled nám ukáže (v kompaktní formě), jak bude vypadat kód reference vložený do textu článku. Po jeho zobrazení umožní ještě zobrazit citaci tak, jak bude vypadat ve výsledném článku, pod nadpisem Reference.

Skupiny referencí[editovat | editovat zdroj]

Skupina referencí je málo používaná možnost sdružit určitý okruh referencí do jedné skupiny. U každé reference z daného okruhu vyplníme políčko Skupina reference, např. Dílo. Pod článek, pod nadpis Reference vložíme navíc samostatný nadpis (např. Reference odkazující na dílo autora) a značku pro danou skupinu referencí, např. <references name="Dílo" />.

Vložení reference[editovat | editovat zdroj]

Po stisku tlačítka Vložit na panelu se vyplněný obsah formuláře převede na kód příslušné šablony. Kód má následující podobu:

<ref>{{Citace monografie – značka začátku reference (<ref>) a začátku ( {{ ) a typu citační šablony (typu publikace)
| příjmení = Novák – jednotlivá pole ve tvaru jméno pole = obsah políčka oddělená svislou čarou; pole lze dále upravovat, případně lze doplnit další pole dle dokumentace příslušné šablony
}}</ref> – označení konce šablony ( }} ) a konce reference (</ref>)

Výpis referencí[editovat | editovat zdroj]

Aby se reference (citace publikací) pod článkem vypsaly, musí být pod textem článku nadpis Reference a pod ním značka pro výpis referencí.

Pokud používáme pouze reference v textu, tedy je vkládáme přímo za jednotlivá tvrzení, musí být pod nadpisem jen značka: <references />.

Pokud používáme reference pod článkem, musí být pod nadpisem značka začátku referencí: <references>. Pod ní vkládáme jednotlivé reference pomocí panelu referencí s vyplněným polem Název reference. Za poslední referenci vložíme značku konce referencí: </references>. Do textu vkládáme pouze odkazy na pojmenované reference: zvolíme citaci v záhlaví a místo výběru šablony zvolíme Vložit pojmenovanou referenci. Více viz Nápověda:Reference#Reference pod článkem.

Kontrola chyb[editovat | editovat zdroj]

Označení referencí, např. názvy pojmenovaných referencí nebo značka pro výpis referencí, je třeba přesně dodržovat. Kontrolu usnadní tlačítko Kontrola chyb v záhlaví po kliknutí na tlačítko pro citace.

Slovníček pojmů[editovat | editovat zdroj]

 • Zdroj – vhodná kniha, internetová stránka ap., ze které čerpáme konkrétní informaci použitou v článku.
 • Citace – ustálený způsob, jak popsat použitý zdroj včetně např. konkrétní stránky. Obvykle obsahuje příjmení a jméno autora, název díla a další informace, které usnadní dohledání zdroje. Používá se i v odborné literatuře. Např.:
  • NOVÁK, Josef. Teorie a praxe. Brno: Nakladatelství Svoboda a Novotný, 1948. 666 s. S. 24. 
 • Šablona pro citování (citační šablona) – jedna ze speciálních šablon Wikipedie, která údaje o zdroji zapsané do textu přesně určeným způsobem ve výsledném článku zobrazí jako standardní citaci (viz výše) používanou na Wikipedii.
 • Reference – na Wikipedii odkaz na zdroj vložený pomocí speciálních značek do článku a umožňující ověřit konkrétní údaj (tvrzení ap.). V textu se zobrazuje jako malé číslo, které odkazuje na citaci, uvedenou pod článkem (pod nadpisem Reference). Používají se značky typu <ref></ref> a <references />.

Běžně na Wikipedii se termíny zdroj, citace a reference do jisté míry překrývají a zaměňují ve smyslu informace, odkud autor čerpal a kde lze údaj ověřit.

Související články[editovat | editovat zdroj]