Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Wikipedie:NNČ)
Skočit na: Navigace, Hledání
Zkratka:
WP:NNČ
WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace[editovat zdroj]

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista, včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců:

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele[editovat zdroj]

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista buď musí být sám hlavním autorem článku, nebo by měl předem získat souhlas hlavních autorů či spoluautorů s nominací, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

Průběh nominace[editovat zdroj]

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 50 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování[editovat zdroj]

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší[editovat zdroj]

Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete...

Stručný návod[editovat zdroj]

 1. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 2. Po uložení se objeví červený odkaz Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák, klikněte na něj
 3. Napište === [[Velký modrák]] ===, zdůvodnění, vložte podnadpis ==== Diskuse ==== a uložte to.
 4. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}; upozornění na nominaci přidejte na Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků) a do oznámení nad Posledními změnami.

Podrobnější vysvětlení[editovat zdroj]

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

=== [[Velký modrák]] ===
Božský článek, který má vše, co mít má... [[Wikipedista:Viktor Nominátor|Viktor Nominátor]] 10:01, 2. 9. 2008 (UTC)

==== Hlasování ====
===== Pro zařazení =====

===== Proti zařazení =====

===== Diskuse během hlasování =====

==== Diskuse ====
 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující

Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.

Potvrzení[editovat zdroj]

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek.)

Hlasuje se[editovat zdroj]

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasováním[editovat zdroj]

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.

Jean-Baptiste Lully[editovat zdroj]

Zdravím všechny, rád bych navrhnul k posouzení na NČ J.-B. Lullyho, který je k dnešku 4 měsíce DČ; téma je, domnívám se, pokryto ze všech úhlů a dle mého názoru splňuje požadavky právě na NČ. Případné připomínky je možné operativně doladit. Takže tak. :-) Zdraví, --MKoala (diskuse) 3. 1. 2016, 21:47 (CET)

Diskuse[editovat zdroj]

Hezké, obsáhlé.

K formě:

 • některé poznámky potřebují reference (1. a 5. jsou triviální, takže ne; ale 2., 3. a 16. rozhodně ano)
 • v literatuře s.l. místo míst vydání působí nehezky, šlo by doplnit?
 • AnoAnopopisky obrázků na commons doplním
 • zdrojování je, no, neuspokojivé. Ne že bych těm tvrzením nevěřil, ale některé použité zdroje se s nároky na věrohodné zdroje dle mého mínění nepotkávají.
  • Hned první ref - nějaký blog (yovisto.blogspot.com), no to by musel být extra odborník, aby byl jeho blog důvěryhodný. Je to takový odborník?
  • Britannica + univerzitní weby dobře; ale těch anonymních článků (jako tanecnimagazin.cz), blogů, nebo něčeho co nevypadá úplně seriózně (např. 8notes.com edrmartin.com ascolti.cz) tam vidím víc, chce to webové zdroje projít, proškrtat nevyhovující a nahradit něčím více odpovídajícím Wikipedie:Věrohodné_zdroje.
  • Naopak literatura je využitá minimálně..

K obsahu:

 • Byl nejvlivnějším a nejúspěšnějším skladatelem v období vlády krále Ludvíka XIV. ve Francii a ve francouzských dějinách vůbec.[7][8][9] Téměř tři staletí byl znám spíše kvůli okolnostem své smrti. - je tam ostrý zlom mezi nejvlivnějším skladatelem ve francouzských dějinách kontra téměř tři staletí úplně zapomenut. Byl zapomenut náhle či postupně? a kdy? Snad by šlo vložit např. "po smrti/do konce xxx. století/v xxx letech bylo jeho dílo zapomenuto/odsunuto a téměř tři století... A přidat celou větu dolů do Hodnocení?
 • AnoAnoavšak u dvora zcela propadla kvůli skandálu, který její uvedení vyvolalo - chtělo by zmínit v čem skandál spočíval - tak půlvětu do textu nebo větu-dvě do poznámky
 • AnoAnojste si jistý, že lettres de noblesse se překládá jako „šlechtické listiny“? nezdá se mi.
 • AnoAnomožná by šlo prohodit odstavec Lully se v intimní rovině... s následujícím odstavcem
 • AnoAnofeulantů? nemělo by být feuillantů?
Tak zatím: skandál doplněn odkazem na příslušnou sekci článku o dané opeře - je to ok?; ty šlechtické listiny opraveny do neutrálnějšího tónu, podle wiktionary je to potvrzení o uvedení mezi šlechtu (wikt:fr:lettre de noblesse). Odstavec prohozen. Já bych to nechal takto, je to tak i v článku Klášter Saint-Bernard od Hadonoše... :-) --MKoala (diskuse) 15. 4. 2016, 20:28 (CEST)
Třikrát za ano v pořádku. U feulantů ve mě vzbuzuje nedůvěru to, že google je vůbec nezná kromě našeho článku o tom klášteru; naopak feuillantů ukazuje dosti, včetně slušné řádky českých knih [1]. takže to vypadá jako wikinovotvar, což by nemělo být. Zdraví --Jann (diskuse) 16. 4. 2016, 15:40 (CEST)
Hmm, tak že by se kolega Hadonoš "utnul"? Dobře, tak bude lepší nechat původní slovo... :-) --MKoala (diskuse) 17. 4. 2016, 01:35 (CEST)

AnoAnoCelkově obsahově se mi líbí, z mého laického pohledu. Obsah zřejmě vychytaly recenze. Ale leckteré internetové zdroje je třeba nahradit kvalitnějšími. Jakési blogspot.com by měly být mýceny z jakéhokoliv pahýlu, natož ze vzorových dobrých a nejlepších článků. Překvapuje mě, že to prošlo bez povšimnutí recenzemi.. --Jann (diskuse) 15. 1. 2016, 19:11 (CET)

Já to rychle prolétl a líbí se mi ;). Poslední dobou zjišťuji, jak tu hezky stoupá počet DČ a NČ a článků k recenzi, které nestačím mnohdy ani vnímat a pak objevím samé dobré novoty! Takže v tomto přeji mnoho štěstí, abyste zase něco nového dokončil. Ale abych jenom nechválil. Docela mě zaráží stručnost úvodu. Nešlo by to nějak rozšířit? --OJJ, Diskuse 21. 1. 2016, 12:43 (CET)
Koukal jsem na ten úvod, ale nějak mě nenapadá, co tam doplnit... tak jsem se trochu inspiroval fr. wiki, kde jsou vypsáni ještě ovlivnění spolupracovníci... Máte nějaký návrh, je to ev. takto ok? :-) Zdraví, --MKoala (diskuse) 19. 3. 2016, 11:38 (CET)

@MKoala: Nějak to vázne... --OJJ, Diskuse 1. 3. 2016, 10:53 (CET)

Pěkně zdravím, pardon, měl jsem toho za poslední tři měsíce nějak moc, neodhadl jsem to dopředu... Teď mám a budu mít času více, tedy bych se do toho operativně pustil. :-) Zdraví, --MKoala (diskuse) 19. 3. 2016, 11:38 (CET)

Sára Aaronsohnová[editovat zdroj]

Tématu židovské špionážní skupiny Nili a jejích členů se věnuji dlouhodobě. V roce 2014 jsem v rámci wikitvorby navštívil muzeum, které jim je věnováno, a Sářin hrob ve městě Zichron Ja'akov (díky tomu přikládám i několik vlastních fotografií). Historie palestinských Židů za první světové války, konkrétně aktivit této skupiny, je nesmírně zajímavá, a do budoucna mám v plánu se jí v rámci zkvalitňování článků dále zabývat. Sára patřila mezi vůdce židovské špionážní skupiny, jejíž zpravodajské informace pomohly Britům porazit Osmanskou říši v Palestině, čehož se ona sama nedožila. Článek prošel základním recenzním řízením a nyní bych vás rád požádal o váš názor, podněty a připomínky, za něž budu vděčen. Díky --Faigl.ladislav (diskuse) 22. 5. 2016, 21:46 (CEST)

Diskuse[editovat zdroj]

Tak taková malá. Dle biolibu je používanější název Saranče pustinná, jak jsem se domníval. Odkaz bych mohl teoreticky i zamodřit. OJJ, Diskuse 27. 5. 2016, 08:30 (CEST)

Kondor krocanovitý[editovat zdroj]

Cílem byl NČ, po třech recenzích spojených s úpravami textů i redukci refů navrhuji na NČ. Dávám klasických 14 dní na vychytání much v nominaci, takže hlasovat začneme 8.6. --OJJ, Diskuse 25. 5. 2016, 10:03 (CEST)

Diskuse[editovat zdroj]

V rámci NNČ si text po všech úpravách ještě pročtu a znovu se vyjádřím, každopádně tentokráte k vlastním citacím. Doplnil jsem několik chybějících míst vydání (hodně lze najít v katalogu knihovny amerického Kongresu). Pořád ale několik míst vydání a vydavatelů chybí. To je nezbytné doplnit. Rovněž si projděte všechny citace a vychytejte drobné překlepy a chyby. Například v refech 28 a 32 půjde evidentně o stejného člověka, jen má jméno prohozené za příjmení nebo naopak. Někde jsou tečky navíc. Dle citačních norem se místo vydání nepřekládá, tj. uvádíme nikoliv Londýn, ale London, nikoliv Filadelfie, ale Philadelphia. Rovněž není vážně nezbytné na tato místa dávat wikiodkazy, ani není třeba uvádět podrobně čtvrtě, viz Praha 3, ale zase bychom se měli držet měst a neuvádět státy, viz Connecticut. --Faigl.ladislav (diskuse) 25. 5. 2016, 23:18 (CEST)

@Faigl.ladislav: DĚKUJI moc, tam jsem to už hledal taky, myslím že mi to poradil Jann, ale našel jsem jen kus. Jsem na to levý ;). A zbytek doplním. OJJ, Diskuse 26. 5. 2016, 05:44 (CEST)