Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:NNČ)
Skočit na: Navigace, Hledání
Zkratka:
WP:NNČ
WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace[editovat | editovat zdroj]

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista, včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců:

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele[editovat | editovat zdroj]

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista buď musí být sám hlavním autorem článku, nebo by měl předem získat souhlas hlavních autorů či spoluautorů s nominací, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

Průběh nominace[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 25 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování[editovat | editovat zdroj]

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší[editovat | editovat zdroj]

Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete...

Stručný návod[editovat | editovat zdroj]

 1. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 2. Po uložení se objeví červený odkaz Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák, klikněte na něj
 3. Napište === [[Velký modrák]] ===, zdůvodnění, vložte podnadpis ==== Diskuse ==== a uložte to.
 4. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}; upozornění na nominaci přidejte na Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků) a do oznámení nad Posledními změnami.

Podrobnější vysvětlení[editovat | editovat zdroj]

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

=== [[Velký modrák]] ===
Božský článek, který má vše, co mít má... [[Wikipedista:Viktor Nominátor|Viktor Nominátor]] 10:01, 2. 9. 2008 (UTC)

==== Hlasování ====
===== Pro zařazení =====

===== Proti zařazení =====

===== Diskuse během hlasování =====

==== Diskuse ====
 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující

Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek.)

Hlasuje se[editovat | editovat zdroj]

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasováním[editovat | editovat zdroj]

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.

Nepenthes rajah[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, po delší době zase něco předkládám do nominace - Nepenthes rajah, kus překlad, kus psáno podle zdrojů. Článek prošel recenzemi kolegů Pelát, Vachovec1, Kacir, přispěli i další kolegové. Zatím je to DČ, budu chtít víc. Díky za postřehy, dávám klasických 14 dní na diskutování. --OJJ, Diskuse 13. 10. 2016, 09:53 (CEST)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Vachovec1[editovat | editovat zdroj]
Úvod
 • Rostlinu lze pěstovat v zajetí… – nemyslím si, že "v zajetí" je vhodný pojem, mluvíme-li o rostlině. Ta o své vůli nikam odejít/odběhnout/odletět/odplavat nemůže, takže těžko lze hovořit o "zajetí".
  • VyřešenoVyřešeno Rostlinu lze pěstovat v umělých podmínkách, je to však obtížné. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
 • V Česku ji má pouze Botanická zahrada Liberec. – není to příliš imperativní? Z botanických zahrad pravděpodobně ano, ale co soukromí pěstitelé atp.?
  • VyřešenoVyřešeno V Česku ji má z botanických zahrad pouze Botanická zahrada Liberec. V soukromí nevím ;). Já ne. ;) --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
Taxonomie
 • Pro taxonomii klíčovou monografii, The Nepenthaceae of the Netherlands Indies, poté vydal Benedictus Hubertus Danser. – šlo by to datovat, podobně jako je tomu u předcházejících publikací?
  • VyřešenoVyřešeno 1928. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
 • S výjimkou Nepenthes lowii mají všechny rostliny z tohoto kladu rozšířený nebo zploštělý okraj. - tady asi na konci vypadlo slovo "láčky" (předpokládám tedy, že je myšlena láčka).
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
Výskyt
 • Všechny láčkovky z rodu Nepenthes pocházejí z ostrova Borneo… – to si odporuje s předchozí sekcí, která zmiňuje láčkovku rodu Nepenthes z Palawanu.
  • VyřešenoVyřešeno Respektive všechny se tam vyvinuly a pak se rozšířily dále. Vypuštěno. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
Nepenthes × alisaputrana
 • Například špatně rozpoznán byl v knize Insect Eating Plants & How To Grow Them… – prosím do závorky doplnit autora a rok vydání publikace.
  • VyřešenoVyřešeno Slack, 1986. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
Další interakce
 • …a komáry rodu Tripteroides. – nějak nenavazuje na předcházející část věty.
  • NevyřešenoNevyřešeno Tady nevím v čem. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
   • KomentářKomentář Larvy těchto dvou druhů žijí obyčejně v blízkosti komářích larev druhů Culex jenseni a Uranotaenia moultoni a komáry rodu Tripteroides. – tak ještě jednou. Larvy … žijí v blízkosti … larev … a komáry …. Jak spolu sedí žijí v … a komáry? Má tam být a s komáry? Nebo něco jiného?
    • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 21. 10. 2016, 17:55 (CEST)
Ohrožení
 • Ochránce přírody Rob Cantley a popularizátor láčkovek rodu Nepenthes, popsal stav N. rajah ve volné přírodě slovy: – prosil bych doplnit letopočet, zvláště když se o kus dál uvádí více populací než dvě.
  • VyřešenoVyřešeno 2003. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
20.−21. století
 • Zájem o rostlinu Nepenthes rajah opět vzrostl po roce 1976 po zveřejnění nejlepších barevných fotografií Š. Kuratou… – "nejlepších" je hodně subjektivní výraz. Vhodnější by pravděpodobně bylo buď "dosud nejlepších" či "do té doby nejlepších", nebo něco jako "kvalitních".
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
 • Nepenthes rajah byla také dlouho považována za jedinou rostlinu s takovými schopnostmi, avšak teorie byla vyvrácena. – vyvrácena v jakém smyslu? Že není jedinou, nebo že to neumí?
  • VyřešenoVyřešeno To je snad jasné ;). --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
Prostředí
 • Byl by vhodný odkaz na klimatron. Nebo alespoň pomocí poznámky popsat, co to je.
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
 • V posledním odstavci (K osvitu… atd.) evidentně chybí minimálně některé nezlomitelné mezery.
  • NevyřešenoNevyřešeno Projel jsem Wirem a nic nenašel. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:14 (CEST)
@Vachovec1: Díky, s dovolením jsem přesunul sem, kam to podle mě momentálně patří. OJJ, Diskuse 13. 10. 2016, 19:51 (CEST)
Whitesachem[editovat | editovat zdroj]

Rozhodně doporučuji české popisy všech obrázků na Commons (v „mých“ článcích se to vyžaduje vždy), divím se, že to na DČ prošlo bez toho. --Whitesachem (diskuse) 13. 10. 2016, 20:54 (CEST)

@Whitesachem: Hotovo Hotovo. Chtěl jsem to udělat, vypadlo mi. --OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 12:42 (CEST)
Mutualismus

Přestože byl již hlavní princip mutualismu objasněn, jeho část zůstává stále nejasná. Která část zůstává nejasná? --Whitesachem (diskuse) 14. 10. 2016, 21:10 (CEST)

NevyřešenoNevyřešeno To nevím. Prostě ještě nějaká část není objasněna... ...jako koneckonců skoro všechno. Mám však dojem, že jsem to v tom dokumentu někde viděl, pohledám. Zatím nevyřešeno. --OJJ, Diskuse 15. 10. 2016, 07:51 (CEST)
Silesianus[editovat | editovat zdroj]

Když to má český název, neměl by být název článku láčkovka rádža? --Silesianus (diskuse) 14. 10. 2016, 11:32 (CEST)

@Silesianus: Nejpoužívanější i v ČR je toto, takto navíc byly dělány i ostatní druhy. Navíc redirect. OJJ, Diskuse 14. 10. 2016, 11:34 (CEST)
Když už nebude upřednostněn český název, měla by být u DČ/NČ aspoň uveden přepis korektní výslovnosti názvu mezinárodního (podle "j" tipuji, že se druhové jméno nevyslovuje jako latinské, jako u většiny rostlin; naopak rodové jméno možná ano - nápověda enwiki mi u něj přijde jako typicky anglická výslovnost deformující tu latinskou, jak je v angličtině nedobrým zvykem), a to nejlépe hned za jménem na začátku úvodu. Petr Karel (diskuse) 20. 10. 2016, 17:37 (CEST)
@Jann:KomentářKomentář Doposud jsem podobnou věc nikdy nepraktikoval, to bychom museli výslovnost psát u všech zvířat, neb každé má odborný (ne latinský) název. Jestli myslíš, že je to třeba, můžeš to tam dát do nějaké šablony (IPA?), výslovnost je Nepentés rajah. --OJJ, Diskuse 21. 10. 2016, 09:37 (CEST)
Jinak odborný název máme zatím u všech láčkovek. --OJJ, Diskuse 21. 10. 2016, 09:39 (CEST)
Jestli má být u láčkovek český nebo mezinárodní název ať se dohodnou zdejší biologové na základě zvyklostí oboru. U mezinárodního názvu by výslovnost být měla (zde minimálně kvůli rajah, když je to od rádži Brooka, mohl by ji čtenář vyslovovat s dž). A co se týče "bychom měli psát u všech zvířat", no, pokud se mezinárodní názvy nevyslovují česky, tak bychom měli. Píšeme pro prostý lid, který nezná záludnosti výslovnosti nějakých latino-anglo-bůhvíco hybridů. --Jann (diskuse) 21. 10. 2016, 15:55 (CEST)
@Jann: Nuže, je to tedy v etymologii. Ale zatím jsem to v žádné knize ani mimo VAMRu nikde jinde neviděl. --OJJ, Diskuse 21. 10. 2016, 16:45 (CEST)
Doplnění - děkuji. Neviděl - to nic neznamená, v málokteré dnešní knize je poznámka o výslovnosti cizích slov a jmen (leda v beletrii ze 60. let). --Jann (diskuse) 21. 10. 2016, 18:11 (CEST)

Čeng-te[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, předkládám k nominaci článek o jednom z čínských císařů. Od počátku roku 2014 je DČ, a doufám, že s pomocí vašich připomínek a upozornění dosáhne i na zlatý puclík. --Jann (diskuse) 19. 10. 2016, 17:25 (CEST)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Vachovec 1[editovat | editovat zdroj]

Pár připomínek bych měl:

Obecně
 • Zkontrolovat a doplnit nezlomitelné mezery za jednopísměnné předložky (v sekci Kultura jsem jich doplňoval hned několik, jiné sekce jsem tak podrobně nekontroloval). Zkuste Wire.
 • Šablona {{Citace monografie}} obsahuje parametr isbn2, který umožňuje funkční zadání druhého isbn. V sekci Literatura jsem šablony upravil, ale opravte si prosím stejným způsobem reference.
Úvod
 • Je nutné linkovat ten letopočet 1505? Vypadá dost divně, když jeden letopočet z intervalu je linkován a druhý ne.
Liou Ťin v čele vlády
 • Ve vládních kruzích zavládlo zděšení, když požadoval po úřednících dodávky na sever a odvody, které ožebračovaly jejich rodiny. – Těmi "dodávkami na sever" je myšleno co? Do hlavního města?
Povstání v severní a střední Číně
 • Roku 1509 se jejich jednotlivé skupiny spojily v jedinou se 100 tisíci muži… – To číslo je správně? Zdá se mi to moc.
Noví favorité: Čchien Ning a Ťiang Pin
Hospodářství a kultura
 • Proč je tato sekce uprostřed článku? Očekával bych jí až v závěru, nejspíše před sekcí Význam, jelikož to patří do souhrnného hodnocení vlády tohoto císaře. Nebo možná pořadí sekcí Hospodářství a kulturaNáslednictvíVýznam?
 • I když Ceng-te neměl kulturní zájmy, jím financované umění nebylo nevýznamné. – tato je věta je v přímém rozporu s tvrzením v sekci Styl vlády, kde se píše Čeng-te měl ale řadu jiných zájmů: jízdu, lukostřelbu, lov, hudbu – miloval skládání písní a zpěv – a pozvedl hudbu na celém dvoře. I v sekci Kultura se dále píše Za vlády Čeng-teho množství publikovaných sbírek ohromně vzrostlo, snad i díky jeho oblibě zpěvu a všech druhů písní.
Cesta na jih
 • …též shoda slova pro prase a příjmení císařského rodu padala na váhu. – Tím je myšleno co? Z kontextu to vypadá, jako by hoda slova pro prase a příjmení císařského rodu byla jedním z důvodů pro vydání výnosu. Spíše si ale lidé kvůli té shodě jmen císaře za jeho zády dobírali?
Význam
 • Soukromý život císaře Čeng-te měl dalekosáhlé dopady, když nástup bratrance přinesl spor o status rodičů nového císaře. – Proč je uváděna nejprve tato událost, která se odehrála až po císařově smrti, když se vzápětí pokračuje událostmi těsně po nástupu císaře na trůn? Mělo by to být být chronologicky.
 • Ostře negativní postoj čínských klasických historiků (počínající už v 16. století) je přejímán i na Západě, typické je heslo Čeng-te v Dictionary of Ming Biography, 1368–1644 (s. 307–315, 1976). Nejrozsáhlejší západní prací o Čeng-tem byla – k roku 2001 – kapitola „The Cheng-te reign, 1506–1521“ v The Cambridge History of China: Volume 7, The Ming Dynasty, 1368–1644, Part 1 (1988) Jamese Geisse. – To heslo v Dicrionaty of Ming Biography je typické čím? Tím ostře negativním postojem? A "nejrozsáhlejší západní prací" – jaký cca rozsah (normostrany)?

To by asi bylo vše. --Vachovec1 (diskuse) 21. 10. 2016, 23:47 (CEST)