Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:NNČ)
Skočit na: Navigace, Hledání
Zkratka:
WP:NNČ
WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace[editovat | editovat zdroj]

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista, včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců (chronologicky):

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele[editovat | editovat zdroj]

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista buď musí být sám hlavním autorem článku, nebo by měl předem získat souhlas hlavních autorů či spoluautorů s nominací, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

Průběh nominace[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 25 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování[editovat | editovat zdroj]

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší[editovat | editovat zdroj]

Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete...

Stručný návod[editovat | editovat zdroj]

 1. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 2. Po uložení se objeví červený odkaz Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák, klikněte na něj
 3. Napište === [[Velký modrák]] ===, zdůvodnění, vložte podnadpis ==== Diskuse ==== a uložte to.
 4. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}; upozornění na nominaci přidejte na Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků) a do oznámení nad Posledními změnami.

Podrobnější vysvětlení[editovat | editovat zdroj]

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

=== [[Velký modrák]] ===
Božský článek, který má vše, co mít má... [[Wikipedista:Viktor Nominátor|Viktor Nominátor]] 10:01, 2. 9. 2008 (UTC)

==== Hlasování ====
===== Pro zařazení =====

===== Proti zařazení =====

===== Diskuse během hlasování =====

==== Diskuse ====
 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující

Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek.)

Hlasuje se[editovat | editovat zdroj]

O těchto článcích se právě hlasuje:

Ústecko-teplická dráha[editovat | editovat zdroj]

Článek nominuji mezi nejlepší, abych alespoň trochu zvětšil povědomí o historii a vývoji železnic v regionu severozápadních a severních Čech, kde právě tato železniční společnost působila. Mnoho nejlepších článků v oblasti dopravy zatím není, z oblasti železnice už vůbec ne, proto bych rád tento obor rozšířil. Věnoval jsem mu poměrně dost hodin procházením literatury a něco málo i v archivech, proto si myslím že si zaslouží být mezi skutečnou „elitou“, dá-li se to tak říci. Doufám jen, že tento můj text nevyzněl příliš egoisticky. Jinak samozřejmě všem uživatelům a hlavně těm, kteří Wikipedii věnují mnoho svého času, přeji krásné Vánoce. Matijak (diskuse) 24. 12. 2016, 16:49 (CET)

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Pro pořádek: hlasování bylo zahájeno 8. ledna a potrvá 14 dní, to jest do 22. 1. 2017, 15:00 (CET). --Jann (diskuse) 9. 1. 2017, 15:10 (CET)

Pro zařazení[editovat | editovat zdroj]
 1. ProPro Pro a věřím, že brzy se dočká i Česká severní dráha :-) Gumideck (diskuse) 8. 1. 2017, 22:56 (CET)
 2. Pěkné počtení, jedna připomínka níže. --Jann (diskuse) 14. 1. 2017, 22:02 (CET)
 3. Zajímavé čtení, díky. --Jan KovářBK (diskuse) 14. 1. 2017, 22:05 (CET)
 4. Ještě doladit alty a bude to asi dokonalé :-) --Palu (diskuse) 15. 1. 2017, 08:24 (CET)
Proti zařazení[editovat | editovat zdroj]
Diskuse během hlasování[editovat | editovat zdroj]

V jednom ohledu se článek bude muset aktualizovat: zmínky o situaci nádraží v České Lípě ("na problém se dvěma oddělenými nádražími, který přetrvává do současnosti" a "dnešní lovosické nástupiště") je třeba pozměnit - totiž od poloviny prosince 2016 byl zahájen provoz na novém nádraží, takže z lovosického nástupiště se už nejezdí. --Jann (diskuse) 14. 1. 2017, 22:02 (CET)

 • „...problém se dvěma oddělenými nádražími“ byl míněn v Litoměřicích (kde to tak stále je a k nějaké zásadnější změně asi už těžko někdy dojde (i když, kdo ví...), nikoli v České Lípě.
 • Zatím to lovosické nástupiště stále je, i když je pravda že se s ním nepočítá a během letošního roku by mělo zaniknout. Pokud bych mohl vyjádřit svůj skromný názor, do doby, než bude ono nástupiště skutečně zrušeno, bych to zatím nechal ve stávajícím stavu; poté však samozřejmě upravím.--Matijak (diskuse) 14. 1. 2017, 22:29 (CET)
OJJ[editovat | editovat zdroj]

Tabulka přelézá přes stránku a obrázky nefungují. To chce napravit. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 08:45 (CET)

 • Osobně s tabulkou problémy nemám, pokud Vy ano, prosím specifikujte, pokusím se napravit.
 • Obrázky jsou v řešení, je tam totiž problém s autorskými právy. Hodil jsem to k diskuzi Pod lípu, kde se však už dlouho nikdo bohužel nevyjádřil...--Matijak (diskuse) 15. 1. 2017, 09:19 (CET)
  • [1], včetně NB. OJJ, Diskuse 16. 1. 2017, 06:40 (CET)
   • Jaké řešení byste prosím doporučoval? Nejsem v konstrukci wikitabulek zatím tolik zběhlý. A také bych prosil objasnit, co je NB. Díky.--Matijak (diskuse) 16. 1. 2017, 06:43 (CET)
   • Osobně také nevidím možnost, jak tabulku zeštíhlit a přitom ji neubrat na přehlednosti. Je to skutečně takový problém? Myslím, že na většině současných rozlišeních se tabulka zobrazí dobře. Já když si ve svém Firefoxu nastavím výchozí velikost stránky, tak to mám na třičtvrtě šířky, tedy zcela v pořádku. Rozlišení mám 1600x900. Je mi jasné, že nižší rozlišení mohou mít tabulku širší, ale technika jde dopředu a dneska už má málokdo rozlišení nižší než full HD. A ty ostatní holt použijí posuvník. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 10:06 (CET)
   • Možná by nám v těchhle technických věcech mohl poradit JAn Dudík, který má v těchhle technických věcech přehled. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 10:08 (CET)
    • Tabulku jsem upravil - problém byl způsoben nastavením šířky tabulky "natvrdo". Tedy standardizován nadpis a hlavička tabulky; šířka nastavena dle potřeby; neexistující obrázky alespoň zakomentovány, ale pokud je problém s autorskými právy, bude lepší smazat úplně, u jediného obrázku nastaven alt. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 12:26 (CET)
    • Většina monitorů má sice velkou úhlopříčku, ale naopak telefony a tablety jí tak velkou nemají, proto je lepší nedávat k tabulkám předepsanou šířku, aby si to ty jednotlivá zařízení zobrazila dle potřeby. JAn (diskuse) 16. 1. 2017, 12:29 (CET)
     • Jo, super, díky. --Palu (diskuse) 16. 1. 2017, 12:31 (CET)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Mirek256[editovat | editovat zdroj]
 • VyřešenoVyřešeno Prosím v celém článku odsranit výraz dnes, aby článek byl nadčasový (je tam myslím třikrát). --Mirek256 25. 12. 2016, 09:52 (CET)
Jan Polák[editovat | editovat zdroj]
 • VyřešenoVyřešeno V nadpisech by se neměly, dle zdejšího doporučení o vzhledu a stylu, vyskytovat interní odkazy. Lepší je jejich nahrazení například šablonou {{Podrobně}}. --Jan Polák (diskuse) 26. 12. 2016, 02:55 (CET)
  • Přemýšlel jsem jak tento problém vyřešit, osobně jsem to použití šablony také zvažoval, ale vzhledem k tomu že některé z těch článků zrovna mezi nejpodrobnější nepatří, tak aby to nesvádělo čtenáře si myslet, že v tom odkazovaném článku najde nějak o moc více informací o dané trati/tématu... Matijak (diskuse) 26. 12. 2016, 07:54 (CET)
   • Já bych to bral tak, že je zdejším standardem nedělat z nadpisů interní odkazy, a proto bych se uchýlil k té šabloně. Možná, že ty odkazované články nepřináší nějaké výrazné rozšíření, ale aspoň něco. Třeba je pak také rozšíříš. ;-) Takže bych se těch odkazů v podobě šablony {{Podrobně}} nebál. --Jan Polák (diskuse) 26. 12. 2016, 08:45 (CET)

Další poznámky:

 • na plný název železniční společnosti použij šablonu {{Cizojazyčně}}
 • ujednoť si zkratku společnosti – jednou používáš „A. T. E.“, jindy zas „ATE“.
 • poměrně často se v textu opakuje slovo byl/byla/bylo/byly atp.
 • kdy skupina místních osobností předložila podání – ví se, jaké osobnosti byli členy této skupiny? Aspoň někteří.
 • Stavba trati do Teplic započala ještě téhož roku – není patrné, zda a kdy koncesi dostala (asi tedy ano, když staví, ale v úvodu je psáno o koncesi a najednou již budují). Navíc bych klidně zopakoval rok, kdy k zahájení stavby došlo.
 • ATE začala v polovině 60. let spolupracovat s Buštěhradskou dráhou a poloha nádraží v Chomutově proto byla dohodnuta i s ohledem na připojení trati druhé společnosti.[8] Ta stavěla svou trať z Lužné u Rakovníka přes Žatec a Březno u Chomutova. Její trať byla otevřena o několik měsíců později, v únoru 1871. Záhy po otevření trati si provozovatelé uvědomili, že celá jednokolejná trať potřebám provozu nemůže stačit (navíc při tehdejších nízkých rychlostech vlaků, pohybujících se okolo 30 km/h) a jelikož splňovali státem stanovené podmínky pro dostavbu druhé koleje (tyto podmínky zahrnovaly např. stanovený minimální čistý výnos na jeden kilometr trati ve dvou po sobě následujících letech), rozhodli se pro její doplnění.[11] Položena byla v letech 1870–1871 alespoň v nejvytíženějším úseku Ústí – Teplice a zvýšila několikanásobně propustnost trati. O rok později se dočkala část do Duchcova a zbytek trati si musel počkat až do roku 1889.[1]
 • O rok později se dočkala část do Duchcova a zbytek trati si musel počkat až do roku 1889 – tohle by, myslím šlo napsat trochu encyklopedičtěji, ne?
 • tímto krokem, familiérně řečeno, „zabila dvě mouchy jednou ranou“ – zrovna tohle do nejlepšího článku, myslím, také úplně nepatří
 • místo
  <ref name="lokomotivy"></ref>
  
  píšeme zkráceně
  <ref name="lokomotivy" />
  
 • což jeho autory nadchlo – čeho „jeho“, tedy co se rozumí pod slůvkem „jeho“?

Zatím tolik, ještě budu číst dál. --Jan Polák (diskuse) 26. 12. 2016, 16:53 (CET)

Pokračuji:

 • byl otevřen první úsek do Lovosic – odkud?
 • jelikož trvala na stavbě vlastního nádraží – kdo, která ze společností?
 • Toto pokračování do České Lípy – jaké „toto“?
 • oddíl „Duchcovsko-podmokelská dráha“ je, myslím, sepsán špatně hierarchicky. Nejprve se čtenář dozví, že od roku 1871 je v provozu nějaká trať mezi Duchovem a Podmokly, byť zatím vůbec netuší proč, a až pak se dozví, o její historii a co jejímu zprovoznění předcházelo.
 • textilním centrem severních Čech – Libercem – je stále ještě Liberec „textilní centrum“?
 • status trati celostátní dráhy – nepřebývá zde slovíčko „trati“?
 • V Liberci je stále používán název dopravního bodu „Liberec ÚTD“ pro bývalé nádraží této dráhy, které však dále slouží pouze pro odstavování a provozní ošetření osobních vagonů Českých drah – existuje pro to reference?
 • kapitolu „Železniční tratě ATE“ vnímám vlastně jako shrnutí předchozího textu kapitoly „Historie“, je tomu tak?

Závěrem díky za článek. Snad jsem Ti nezkazil vánoční svátky tím množstvím poznámek. ;-) --Jan Polák (diskuse) 26. 12. 2016, 22:16 (CET)

Přeci jenom ještě něco:

Víceméně všechno co jsi zmínil jsem upravil, jsou to taková „vypíchnutí“ ne zcela šťastných obratů nebo zkrátka slov(ních spojení), která mě osobně už přišla tak ohraná, že mi nepřišlo nutné je v článku měnit. :-) Co se týče reference na tu poslední větu, upřímně řečeno, žádný pořádný materiál jsem na to nenašel, pouze v pár dokumentech SŽDC nebo seznamech je zmíněn Liberec ÚTD jako dopravní bod nebo zkrátka místo na kolejové síti PJ Liberec, ale to je tak vše. To že se tam vozy odstavují a jezdí se tam na tzv. „fekál“ (čistění vakuových WC apod.) se dá snadno v praxi zjistit a ověřit, ale doopravdy nevím, jak jinak to ozdrojovat...
Infobox - firma mě také napadl, ale otázka je, co všechno by v něm bylo vyplněno, třeba v kolonce „Zakladatel“ by těch lidí asi bylo doopravdy hodně, pokud bychom neměli nikoho opomenout (navíc upřímně řečeno, ani si je z hlavy všechny nepamatuju a tyhle zakládací listiny jsou kdesi v okresních archivech), a takových případů by se našlo víc. Byl bych rád kdyby se vyjádřil i někdo další, co by v něm kdyžtak všechno mělo být v případě takovéto historické firmy.
Jinak jsi mi vánoční svátky nezkazil, ty mi zkazila už tuna prací a povinností do školy :-D Matijak (diskuse) 26. 12. 2016, 23:00 (CET)
Odpověď[editovat | editovat zdroj]

Díky za další cenné postřehy a přetvoření některých obratů, uznávám že jsem se v několika případech trochu nechal unést a použil formulace ne zcela encyklopedické, jsem rád že se našel někdo kdo to celé znovu přečetl, přece jen není jednoduché (spíš není možné) dělat sám sobě jazykového korektora... Co se týče zkratky, tak pokud bychom se měli držet striktně přesných dokumentů, je správná verze s tečkami, tedy „A. T. E.“. Pro zjednodušení a snazší orientaci v textu jsem však zvolil zkrácenou verzi „ATE“ (která je mj. použita i ve spoustě knížek např. od pana Šindlauera a ne jednou), pokud to ale takto nevyhovuje, vždy to samozřejmě jde otrocky předělat na plné znění. Provedl jsem většinu zmíněných úprav, které jsi neučinil sám, ale pokud tam najdeš ještě něco, samozřejmě rád zkonzultuji a případně napravím. Matijak (diskuse) 26. 12. 2016, 20:04 (CET)

Se zkratkou není problém. Napsal bych to ale někam do úvodu, že se objevuje i ve tvaru „ATE“ a máš to. :-) --Jan Polák (diskuse) 26. 12. 2016, 22:16 (CET)
Palu[editovat | editovat zdroj]

Pokusil jsem se přidat ten infobox. Budu rád, když doplníte případné další údaje, které doplnit lze, a zkontrolujete ty, co jsem vložil já. K tomu mám pár postřehů.

 • bylo by dobré přidat k obrázkům parametry alt= pro zrakově postižené
Provedu.
Díky za to, jenom by to chtělo více popisně. Vím, že to není snadné, ale musíte se vcítit do nevidomého, který má z toho obrázku získat informace. Není tedy důležité tam napsat co je na obrázku, ale jak to vypadá (na černobílém obrázku je lokomotiva, vpravo je to, vlevo ono, ... - zkrátka vycucat z obrázku jeho význam). Co je na obrázku se dotyčný dozví z jeho popisu. Pro lepší vysvětlení vizte bod 1 zde. Příklad třeba zde. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 11:55 (CET)
@Matijak: U řady obrázků ale alternativní popis chybí. To je třeba ještě doplnit. --Jan Polák (diskuse) 14. 1. 2017, 22:17 (CET)
Kterých obrázků se to konkrétně prosím týká? Našel jsem takový pouze jeden a pak tedy obrázek titulní, u kterého však nevím, jak se alt vkládá (a zda-li to vůbec jde).--Matijak (diskuse) 14. 1. 2017, 22:28 (CET)
@Matijak: Opravil jsem zápis z „alt = “ na „alt=“ (odmazání mezer kolem rovnítka) a už to funguje. Problémem je, že alternativní text u obrázku není totožný s popisem obrázku. Správě tedy není:
[[Soubor:Zahrádky, train station.jpg|náhled|vlevo|alt = Budova stanice v Zahrádkách u České Lípy|Stanice v [[Zahrádky (okres Česká Lípa)|Zahrádkách u České Lípy]]]]
ale například:
[[Soubor:Zahrádky, train station.jpg|náhled|vlevo|alt=Dvoupodlažní budova se dvěma rizality po krajích. Spodní patro objektu je zděné, horní dřevěné. Před budovou se nachází nástupiště a kolejiště, za ní listnatý les.|Stanice v [[Zahrádky (okres Česká Lípa)|Zahrádkách u České Lípy]]]]
--Jan Polák (diskuse) 15. 1. 2017, 01:46 (CET)
 • v článcích o tratích založených ATE by bylo dobré přidat alespoň zmínku, kdo trať založil, s odkazem na tento článek a dosáhnout tak lepšího a komplexnějšího propojení s příbuznými tématy (např. Železniční trať Beroun–Rakovník, atd.); případně pokud vám napadne ještě něco, kde by bylo vhodné ATE odkazovat
Provedu.
 • nebylo by možné udělat z úvodní mapky jenom výřez a tím dosáhnout zvětšení relevantní oblasti a lepší přehlednosti mapky bez rozklikávání (pokud byste si nevěděl rady, můžu pomoct, pokud mi k tomu dáte případně nějaké zásady)?
V tomto si klidně nechám poradit, obrázek samozřejmě je možné oříznout, ale na úkor kvality.
Tak co takhle? --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 11:55 (CET)
 • je v článku právní forma? nevidím ji tam, pokud tam je, přidat do infoboxu, pokud ne, přidal bych ji možná i do textu
Šlo o akciovou společnost.
 • měla společnost nějaké logo? možná by už dnes bylo to logo volné a použitelné?
Žádné logo mi známo není, i na ceninách typu akcií společnosti byl pouze zmíněn plný název (k.k. privilegierte atd.) bez loga.
 • možná najdete přesnější datum založení do iboxu
Tento zdroj (http://www.geerkens.at/historische-wertpapiere/hauptbahnen-fuer-oesterreich/?wp=249) se přiklání k datu 2.8.1856, řekl bych že na tom bude něco pravdy, podobné datum bylo uvedeno i na akciích.
Omlouvám se, špatně jsem si to přečetl; jde o datum vydání koncese na trať Ústí – Teplice, samotné založení je opět uvedeno pouze rokem 1856.

--Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 08:48 (CET)

Každopádně díky za cenné náměty a infobox, osobně bych asi zjednodušil ten popisek mapky, aby to nebyl takový sloh, ale nenapadá mě, jak toho docílit. Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 10:01 (CET)

No, to mě - tak, aby tam zůstaly důležité informace - taky ne. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 11:55 (CET)
Teoreticky by se dala jedině vytvořit mapa zcela nová a nezaložená na mapě z KJŘ (určitě by se mi víc líbila třeba mapa s krajinným podkladem nebo tak něco, co by vypadalo trochu víc „repre“ a odpovídalo statutu – doufám – budoucího nejlepšího článku), ale bohužel nemám k dispozici žádnou vhodnou mapu s free licencí, ze které by to šlo snadno udělat a aby byla dodržena patřičná autorská práva apod.
Na těch altech ještě zapracuji, je to naštěstí jenom „neviditelná“ informace, udělal jsem to zatím takto, ale určitě se na to ještě podívám, stejně jako na infobox samotný.--Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 12:08 (CET)
Myslím, že ta vystřižená mapa, co jsem odkazoval výše, to sice nesplní, protože je skoro stejná, ale aspoň to bude přehlednější bez rozklikávání. Dám jí do toho infoboxu s tím, abyste se podíval, jestli vám to vyhovuje. Pokud nebude, tak to můžete vrátit, ale myslím, že je to na ní líp vidět. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 15:21 (CET)
Ještě mě napadlo, že ta původní by se tam mohla dát do rohu, aby bylo vidět, z čeho se vykrajovalo - jako je to třeba tady. Myslíte, že by to pomohlo? --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 15:30 (CET)
Je to určitě lepší než to bylo, ale asi už z toho asi nic lepšího nevytřískáme. A pro pořádek, prosím nevykat :-) Za sebe bych to nechal, když stejně žádná náhrada s dostupnou licencí není momentálně k dispozici. Ten výřez v rohu nechávám ke zvážení.--Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 15:51 (CET)
Ještě řeším jednu věc – na DE Wiki mají v té tabulce super kolekci obrázků lokomotiv ATE, ale česká verze to nechce vzít a píše to červené. Proč tomu tak je? Je to snad licencované jen pro německy mluvící země nebo tak něco? Měla by to být volná díla, když jsou starší 100 let... Docela rád bych tam ty obrázky zařadil, ale nepodařilo se mi vyzkoumat jak. Za pomoc předem díky.--Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 16:52 (CET)
Je to totiž nahrané jen na jejich wiki a ne na Commons. Když si rozklikneš ty obrázky, zjistíš, že tvrdí, že s Commons nejsou kompatibilní. Neznám německé právo, ale v ČR by to kompatibilní podle mě bylo a jednalo by se o volné dílo. Doporučuji se obrátit buď u nás na Pod lípou (práva), ale tam hrozí, že na tom všichni budou jako já a nikdo nebude znát německé právo, a nebo daleko spíše na nějakou obdobu na de.wiki, kde ti to budou moci osvětlit. Třeba to tam mají jenom špatně napsané a kompatibilní to je, kdo ví. Takže nejvíc doporučuju prostě napsat jim pod jejich něco jako lípu, popsat situaci, že to chceš převzít, že bys to tudíž potřeboval na Commons a z jakého důvodu to tam být převedeno nesmí a jestli nejde o chybu. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 18:02 (CET)
Vzhledem k tomu, že německy skutečně neumím (i německé texty a zdroje k tomuto článku si překládám s podporou překladače a konzulacemi s lidmi, kteří tuto řeč ovládají lépe), asi se obrátím jenom na naše nástroje, protože vést diskuzi v němčině na toto téma, na to si doopravdy netroufám. Děkuji ale za nasměrování, zkusím to tam hodit a zeptat se.--Matijak (diskuse) 9. 1. 2017, 18:12 (CET)
Umějí určitě i anglicky. --Palu (diskuse) 9. 1. 2017, 18:20 (CET)

Mantela zlatá[editovat | editovat zdroj]

Nedávno jsem dopsal článek Mantela zlatá a domnívám se, že by mohl být i nejlepším. Čerpal jsem převážně z literatury, článek mi přijde dostatečně obsáhlý a dobře ozdrojovaný + zamodřený, prošlo jej několik recenzentů, navíc se jedná o vlastní dílko, ne překlad, anglickou verzi jsme několikanásobně trumfli (a vlastně všechny ostatní). Pokud všechno dobře poběží, hlasovat začneme za čtrnáct dní. --OJJ, Diskuse 30. 12. 2016, 13:25 (CET)

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Dovolím si otevřít hlasování, které ukončíme 27. ledna v 15:49 SEČ. Ping kolegům - recenzentům: @Kacir, Jann, Vachovec1, Jan Polák, Vojtěch Dostál: a @Whitesachem:. Budu rád za vaše hlasy, příp., připomínky. --OJJ, Diskuse 13. 1. 2017, 15:48 (CET)

Pro zařazení[editovat | editovat zdroj]
Proti zařazení[editovat | editovat zdroj]
Diskuse během hlasování[editovat | editovat zdroj]

Pár víceméně stylistických nejasností:

 • ...exemplářů patřících do čtrnácti druhů. - přidal bych slovo: čtrnácti druhů žab/mantel/něčeho
  • VyřešenoVyřešeno Ano, --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 07:57 (CET)
 • Výsledky odpovídaly předchozímu rozdělení - ta věta pořád není srozumitelná (a ani Vachovcův koment v diskuzi článku není zrovna zřetelný), chce to přepsat
  • VyřešenoVyřešeno Zkusil jsem upravit, --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 07:57 (CET)
   • Není nad přečtení zdroje: jejich analýza začlenila skupinu aurantiaca do skupiny madagascariensis (přičemž druh M. madagascariensis dokonce strčili dovnitř bývalé skupiny aurantiaca). Přepsal jsem v tomto smyslu. --Jann (diskuse) 16. 1. 2017, 18:03 (CET)
 • Analamay, degradované lesy, oblasti Andranonakohu - imo je jedna čárka navíc
  • VyřešenoVyřešeno Ano, --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 07:57 (CET)
 • konzumace velkého množství různých druhů roztočů s výsledným načerpáním alkaloidů nebo jestli je pro načerpání jedů nutné spíše pozřít určitý počet druhů. - no nevím, co se chce říct: je třeba "hodně různých druhů nebo určitý počet druhů" mi přijde divné. Není druhá možnost "hodně jedinců několika málo druhů"?
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 07:57 (CET)

Úplně mi neladí stylistika, ještě přečtu. Jinak fajn článek, --Jann (diskuse) 14. 1. 2017, 22:37 (CET)

@Jann: Díky, hlavně pořád nečti, ale taky PIŠ! :) --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 07:57 (CET)
Flukeman[editovat | editovat zdroj]

Článek obsahuje až příliš krkolomných a stylisticky nepřijatelných pasáží, často NEENCYKLOPEDICKÉHO stylu. Spoustu vět a informací by šlo vypustit (popřípadě sloučit věty). Abych byl konkrétní: Souhrn:

 • „patřící do čeledi mantelovití (Mantellidae) a rodu mantela (Mantella).“ – je opravdu nutné psát čeleď i druh do první věty, když je vedle Taxobox?
  • NevyřešenoNevyřešeno Dělám to tak vždy ve všech článcích a řada kolegů rovněž. Namátkou Irbis. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:16 (CET)
 • „Nejlepším místem pro pozorování mantely zlaté je oblast Torotorofotsy.“ – Nejlepší místo je expresivní vyjádření a nehodí se do encyklopedie. A co tím autor myslel? Většinou se uvádí místo nejčastějšího výskytu nebo tak něco.
  • NevyřešenoNevyřešeno Používám informace ze zdroje.
 • „a ukazuje jím predátorům svoji jedovatost.“- to zní dost kostrbatě. Nešlo by třeba svým zbarvením varuje predátory...
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Mezi oblíbenou potravu...“- oblíbenou je expresivní a neencyklopedické
  • KomentářKomentář Nemyslím si, vizte WP:ES/1. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Rozmnožování začíná u mantel zlatých v období dešťů.“ – kdy to je časově? ne každý čtenář má představu v které části roku je období dešťů na madagaskaru.
  • KomentářKomentář Nadále je to v sekci o rozmnožování, nevím, zda-li to duplikovat. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

Nomenklatura

 • „v roce 1900 na základě jednoho jedince, patrně samce,“ - je opravdu potřeba uvádět informaci která je nejistá?
  • NevyřešenoNevyřešeno Nevidím důvod, proč ne. Každá informace je vhodná. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:16 (CET)
 • „a její postavení jako samostatného druhu nebylo více zpochybňováno“ – co si má čtenář představit pod pojmem „více“.
  • VyřešenoVyřešeno Vypuštěno. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Zdrojem se staly svaly konzervované v sedmdesátiprocentním ethanolu.“ – tato naprosto nadbytečná věta se dá zredukovat, když do předchozí věty napíšete ”ze vzorků svalové tkáně z celkem 23 exemplářů“
  • KomentářKomentář Patřících do čtrnácti druhů mantel. To zní ještě hůř. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • , přičemž dva z nich, samec a samice, byli roku 2007 nevládní organizací odchyceni. – naprosto nelogické zařazení této věty. Jakou informaci má poskytnout fakt o výskytu a doplnit ji údajem o tom, že dva jedinci byli odchyceni a ještě k tomu nevládní organizací?
  • VyřešenoVyřešeno Vypuštěno, čerpal jsem ze zdroje, --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • Navzdory různému zbarvení si jsou všechny mantely blízce příbuzné. – tohle zní ehm poněkud rasisticky. Je snad barva kůže či srsti považována za typický znak pro rozlišení druhů? To máte odkud? V některých případech možná ale co třeba u lidí a levhartů?
  • NevyřešenoNevyřešeno Ano, toto je docela zajímavý fakt. Řada živočichů s odlišným zbarvením si nemusí být příbuzná a ve zdroji to je takto uvedeno. Já jej nepsal. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:16 (CET)
   • Jinak nebavíme se zde o lidech, ale o žábách. Zdroj je obyčejně první na konci. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:55 (CET)
  • Ano, barva kůže je u těchhle žab důležitý znak. Zrovna v Molecular phylogeny of Malagasy poison frogs čtu na s. 98 že ještě ve studiích v let 1988-1992 se třídily do druhů do značné míry právě podle barvy. --Jann (diskuse) 16. 1. 2017, 18:03 (CET)
 • Další jedince objevili M. Vences, I. Somorjai, L. Raharivololoniaina a J. Edwards v části Andranomena roku 2002, kdy ve zdejších narušených lesích nalezli velká množství exemplářů a souběžně slyšeli časté kvákání mantel. – Proč jsou uvedena jména těch objevitelů? Co to je narušený les a jaký to zde má význam? A konec věty? Uvedu parafrazující příklad: Lovci objevili smečku lvů v savaně a souběžně slyšeli častý řev lvů. Mě osobně to zní trochu hloupě.
  • KomentářKomentář Jednou ty žáby viděli a pak je zase během toho období slyšeli kvákat. Nemyslím si, že je to nevhodné, --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

Popis

 • „a nevlastní vnější žábry.[13]“ – nahradit chybí jim vnější žábry.
  • VyřešenoVyřešeno--OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Žáby s oblibou sedávají v kalužích..“ – další expresivní výraz
  • OtázkaOtázka Za co jiného nahradit? --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
   • Napiš "často" (i u ostatních výskytů obliby). --Jann (diskuse) 16. 1. 2017, 18:03 (CET)

Chování

 • „Kvákání je složeno z několika vysokých krátkých cvrlikavých zvuků o délce 50 až 60 ms, které se třikrát opakují. Má frekvenci 4,5−6,5 kHz (dle Glowa, Venceho a Ahla 3 až 7 kHz), dominantní frekvence leží na 5,3 kHz“ – nutný link na jednotky ms, kHz
  • NevyřešenoNevyřešeno WP:KO, ne na známé jednotky a další. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:16 (CET)
 • „Na rozdíl od ostatních druhů mantel nekváká příliš často. Proč se tak děje, není známo.“ – lze sloučit do jedné věty: S neznámých příčin je četnost kvákání u mantely zlaté nižší než ....
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „a je schopna se pokusit spolknout téměř vše i přes případnou odpudivou chuť.“ – odpudivá chuť opět expresivní vyjádření. To že je něco odpudivé pro mantely posuzoval kdo?
  • Cituji ze zdroje: Gol­den man­tellas are known for at­tempting to eat any­thing, even if the taste is re­pul­si­ve. Já ty reference nepíšu, nevím kdo. Vím jen že tak to dle toho zdroje je. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Rozmnožování u mantel zlatých začíná v období dešťů,..“ - nutno specifikovat kdy je období dešťů na Madagaskaru
  • KomentářKomentář Dále to pokračuje. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Nevhodný je naopak květen až říjen,...“ - V tomto kontextu slovo nevhodný není zcela vhodné. To indikuje spíš rozmnožování při chovu žab v zajetí.
  • KomentářKomentář Za co byste nahradil? --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Samec za samičkou běhá,[13] páření mezi nimi je nenápadné..“ – Co si čtenář může představit pod pojmem nenápadné páření? A nenápadné je pro koho? Pro samičku, samce či oko lidského pozorovatele?
  • NevyřešenoNevyřešeno Asi to, že žáby se při tom nijak neukazují. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Vajíčka nejsou kladena do vody, ale na vlhkou zem,[13] například do hrabanky.“ – Je nutné uvádět kam vajíčka nekladou? Co je hrabanka?
  • VyřešenoVyřešeno Přepsáno, jinak jsem citoval dle reference. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Po nakladení je samec oplodní, což však může udělat i více samců.“ – A neznělo by líp: Po nakladení jsou vajíčka oplodněna jedním nebo více samci.
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Nakladením vajec se samice o nenarozené potomstvo přestává starat“ – Z toho může mít čtenář dojem, že do doby nakladení se samice pečlivě starala o vajíčka ve své děloze.
  • KomentářKomentář Když je samec oplodní až na zemi? --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Rychle (jak vyplývá z pozorování Blommers-Schlosserze z roku 1979, po asi čtrnácti dnech) se z vajíček stávají pulci, kteří se živí převážně rostlinnou potravou.“ – „Rychle“ je velmi relativní pojem. Třeba porovnat s jinými druhy.
  • NevyřešenoNevyřešeno Když mi někdo napíše quickly, tak s tím asi nemůžu nic dělat. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „již masitou stravou“ – asi je lepší napsat rovnou hmyzem...
  • NevyřešenoNevyřešeno Oni nežerou jen hmyz, ale třeba i pavoukovce atd. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Celkově se ve volné přírodě dožívá až osmi let. Průměrná délka života je však nižší a činí 3,7 roku.[14]“ – zbytečne natahování textu. Stačí: Průměrná délka života mantel je 3,7 roku, mohou se však dožívat až osmi let.
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „První se udála 13. prosince 2004.“ – datum v tomto kontextu nehraje vůbec žádnou roli. Vypustit.
  • NevyřešenoNevyřešeno Domnívám se, že když byly jen dvě, je vhodné to uvést. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Za slunečného počasí byla pozorována ještěrka z rodu Zonosaurus, jak ulovila a následně pár metrů poodnesla samce mantely zlaté, kterého následně sežrala bez známek účinku jedu na ni.“ – Neencyklopedický styl!!!!!!!! Opravdu je potřeba uvádět „Za slunečného počasí“?
 • Dne 22. ledna 2007 pak došlo k pozorování hada rodu Thamnosophis, pravděpodobně Thamnosophis lateralis, který zabil a pozřel mantelu, opět bez projevů otravy alkaloidy, které tomuto druhu neublíží, jak ukázaly následující studie z let 2007 až 2008. – Datum pryč. Když jenom pravděpodobně tak radši ani neuvádět. A nestačilo by, že ji jenom pozřel? Je třeba z toho dělat horor?
  • Ono se před tím tušilo, že kvůli jedu ta mantela nebude lovena. Pak ji sežral ten had a odplazil se pryč, takže stejní autoři následně ty hady prokrmili, aby zjistili, co se bude dít. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Populace mantel zlatých je klesající“ – asi spíš snižuje či snížila a uvést časové rozmezí.
  • VyřešenoVyřešeno Dle IUCN, doplněno k roku 2016 --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

Ochrana a ohrožení

 • „Jedním z cílů ochrany je vznik takových oblastí, které by vedly ke snížení rizika ztráty přirozeného prostředí mantel.“ – to zní hódně krkolomně.
  • VyřešenoVyřešeno Reformul. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • „Případnému šíření této plísně muže napomoci změna klimatu.“ – Tohle se říká o řadě nemocí. Máte nějaký solidní zdroj pro tohle tvrzení? Já osobně bych to vymazal.
 • NevyřešenoNevyřešeno Skutečně se to tam píše. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

Chov v zajetí

 • „..proto by neměla být příliš velká.“ – Co si má chovatel představit pod pojmem příliš velká voda?
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)
 • Problém v referencích:

BORA, P.; DOLCH, R.; JENKINS, R.. Geographical distribution of three species of Malagasy poison frogs of high conservation priority: Mantella aurantiaca, M. crocea and M. milotympanum.. ResearchGate. 2008-01-01, roč. 1. Dostupné online [cit. 2016-12-07]. ISSN 2071-5773. (anglicky) JOVANOVIC, O.; VENCES, M.; SAFAREK, G.. Predation upon Mantella aurantiaca in the Torotorofotsy wetlands, central-eastern Madagascar. ResearchGate. 2009-01-01, roč. 2, čís. 1. Dostupné online [cit. 2016-12-08]. ISSN 2071-5773. (anglicky) PREEZ, Louis H. Du; RAHARIVOLOLONIAINA, Liliane; VERNEAU, Olivier. A new genus of polystomatid parasitic flatworm (Monogenea: Polystomatidae) without free-swimming life stage from the Malagasy poison frogs. ResearchGate. 2010-12-15, čís. 2722. Dostupné online [cit. 2016-12-27]. ISSN 1175-5326. (anglicky)

Proč je citován ResearchGate? Musí být citován opravdový zdroj informace a tím je titul časopisu. Dát tam RG a pak ročník, číslo a ISSN a neuvést periodikum je chyba.--Flukeman (diskuse) 15. 1. 2017, 15:53 (CET)

Jo, jenže to nedělám já, ale Citoid, automat, můžete si jej taky zkusit. Doplněno. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

@Flukeman: Upravil jsem to alespoň nějak podle Vašich požadavků? Rád bych Vám napsal, že pokud se Vám nějaká formulace nezdá nebo není úplně vhodná, můžete ji opravit a ušetří to práci mně i Vám. :) Zatím to dělali všichni recenzenti, ale je pravda, že bohužel z toho pak vzniká mišmaš, tedy já něco napíšu, přestylizuje jeden, druhý, třetí a už to dává úplně jiný význam. Jinak někdy v klidu bych se doporučil podívat se na WP:ES, slova jako oblíbená potrava mezi neencyklopedický styl určitě nepatří, píšeme taky na druhou stranu trochu svěžím stylem přívětivým pro čtenáře a povolují se zde i slova, která já bych třeba nikdy nenapsal. Pěkný den a díky za připomínky, i když ne všechny se podařilo vyřešit či jsem s ne všemi souhlasil. --OJJ, Diskuse 15. 1. 2017, 16:52 (CET)

@Flukeman: Díky za stylizaci, něco jsem ještě upravil. Konkrétně: M. madagascariensis píšeme česky, zachovalý les a věta Nejprve byla pozorována ještěrka z rodu Zonosaurus, která ulovila a sežrala jednoho samce mantely bez jakýchkoliv příznaků intoxikace. Následně had je skoro na šablonu {{kdy}} (osobně mám odkazováno na VSVS pořád), vypadá to, že ji nejprve sežrala ještěrka a hned potom had, což není pravda a data jsou vhodná. Pak ještě pryč link na Torotorofotsy, žádná Wikipedie článek nemá, článek je tedy zbytečné zakládat, stejně by nakonec skončil v AfD kvůli nevýznamnosti. Jinak mám ještě drobnost: příště spíš používejte had z rodu Thamnosophis, ne Thamnosophis sp. (Jinak se jednalo o T. lateralis s velkou pravdpodobností, neb jiní tam pozorováni moc nebyli). Já sice vím, co to znamená, ale minule jsem dostal v recenzích poznámky i na „odborná” slova jako vrh mláďat a odstav od mateřského mléka. Máme psát tak, aby to pochopil jakýkoli laik v oboru. :( --OJJ, Diskuse 17. 1. 2017, 16:20 (CET)

@OJJ: OK. To vypadá jako férový kompromis. Já jsem rád, že jste tam nevrátil "Za slunečného počasí.."--Flukeman (diskuse) 17. 1. 2017, 16:46 (CET)
@Flukeman: Děláme články, ne puzzlíky. Jinak psal jsem i věci mimo Wikipedii, tady mě bohužel svazuje to, že to nesmí být popsáno zase až tak vědecky. :/ --OJJ, Diskuse 17. 1. 2017, 16:52 (CET)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Whitesachem[editovat | editovat zdroj]

Projel jsem jen v rychlosti a něco upravil sám. Zde pár postřehů:

 • Link na lektotyp není proč?
  • VyřešenoVyřešeno --OJJ, Diskuse 10. 1. 2017, 16:55 (CET)
 • Co takhle etymologie slova mantela?
  • NevyřešenoNevyřešeno Nevím, nenašel jsem, jen nějaká britská příjmení, WS nic. ROvněž se domnívám, že tohle spíš patří do článku Mantela či Mantelovití, které jsem v rámci zamodřování přeložil. --OJJ, Diskuse 10. 1. 2017, 16:55 (CET)
 • Dosahuje velikosti 19 až 24 mm u samců a maximálně 31 mm u samic, průměrná velikost je 31,75 mm. Tato věta nedává smysl.
  • VyřešenoVyřešeno OK, nakonec jsem to vypustil. --OJJ, Diskuse 10. 1. 2017, 16:55 (CET)
 • Za slunečného počasí byla pozorována ještěrka z rodu Zonosaurus, jak žábu ulovila a následně pár metrů poodnesla bez známek účinku jedu na predátorovi.  A snědla?
  • VyřešenoVyřešeno Ano, podle článku vypadá, že ji chytila samce, poodnesla ho a sežrala. Doplnil jsem ještě informace k hadovi. --OJJ, Diskuse 10. 1. 2017, 16:55 (CET)

Whitesachem (diskuse) 9. 1. 2017, 22:38 (CET)

@Whitesachem: Děkuji, kolego. Jsem rád, že se kouknul alespoň někdo :). --OJJ, Diskuse 10. 1. 2017, 16:55 (CET)

Diskuse před hlasováním[editovat | editovat zdroj]

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.