Veritatis splendor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
John paul 2 coa.svg

Veritatis splendor (česky Krása pravdy) je encyklika papeže Jana Pavla II. vydaná dne 6. srpna 1993. Encyklika, předvídaná v apoštolském listu „Spiritus Domini“ z l. srpna 1987, vydaném u příležitosti dvoustého výročí úmrtí sv. Alfonsa Marie z Liguori se, zabývá základy morálního učení církve morální teologie, odmítá morální relativismus a situační etiku.

V samém křesťanském společenství se totiž vytvořila nová situace, ve které se šiří mnoho různých pochybností a námitek, a to nejen lidské, psychologické, sociální, kulturní a náboženské, nýbrž přímo teologické povahy, jež se vztahují k morálnímu učení církve. Nejde již jen o částečné a příležitostné protesty, nýbrž o celkové a soustavné zpochybňování celého morálního učení, které se zakládá na určitých antropologických a etických pojetích, jejichž kořenem je více či méně skrytý vliv všeobecně rozšířených myšlenkových proudů, jež ve svém důsledku zbavují lidskou svobodu jejího bytostného a neoddělitelného vztahu k pravdě. Tak je např. odmítáno tradiční učení o přirozeném zákonu a o univerzálnosti a trvalé platnosti jeho příkazů; některé části církevního morálního učení se prostě pokládají za nepřijatelné. Převládá domněnka, že i sám církevní učitelský úřad může v oblasti morálky zasahovat pouze tak, aby "probouzel svědomí" a "navrhoval hodnoty", kterými se pak lidé budou nezávisle inspirovat při svém rozhodování o životním zaměření.

Encyklika kritizuje stav některých (modernistických) teologických fakult a snaží se o jasné odpovědi založené na Písmu, Tradici a Magisteriu.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • [1] Plný text v češtině.