Technická výchova

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Technická výchova je:

  1. součást výchovy (činnost směřující k získání a zdokonalení schopností a vlastností člověka),
  2. vzdělávací obor realizovaný na vysokých školách,
  3. vědní disciplína (součást pedagogiky řešící oborově didaktické problémy).


Ve výchovném pojetí[editovat | editovat zdroj]

Ve výchovném pojetí je technická výchova systematický, záměrný a cílevědomý proces formování osobnosti jedince tak, aby vychovávaný získal správné postoje k technice a jejímu užívání v běžném životě. Realizuje se jak na základních tak i středních školách v tzv. obecně technických předmětech - na základních školách např. praktické činnosti, technika, dílenské práce, na středních školách např. technické kreslení, základy elektrotechniky, mechatronika nebo základy techniky. V souvislosti se základními školami ale J. Dostál a Veena Prachagool upozorňují, že "název samotný pravděpodobně nikdy nebude přesně vystihovat to, co vše se v jeho rámci odehrává – vzdělávání, výchova; rovina znalostí o technice/artefaktech, činností s technikou, rozvoj řemeslného umu, vytváření kladného vztahu k práci jako nejvyšší lidské hodnotě, rozvoj zájmů, profesní orientace, rozvoj osobnosti žáka a další".[1]

Technická výchova zahrnuje i praktické oblasti práce s technickými materiály (dřevo, plasty, kovo), elektrotechniku, výpočetní techniku, robotiku aj.

Jako vzdělávací obor[editovat | editovat zdroj]

V pojetí vzdělávacího oboru je technická výchova studijní obor uskutečňovaný na pedagogických fakultách. Jedná se o magisterský studijní obor, který má u studenta vytvořit soubor didaktických kompetencí opravňujících realizovat obecnětechnické vzdělávání na základních a středních školách. Toto studium navazuje na bakalářské vzdělání, zejména v oboru technicky orientovaném (např. základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, ale i jakémkoliv jiném technickém nebo přírodovědném oboru) - úkolem bakalářského studia je vytvořit základní bázi technických znalostí ze všech nosných technických oborů. Obor připravuje pro výuku vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti technické výchovy i informačních technologií ve školských institucích poskytujících vzdělávání. Absolventi studijního oboru získávají příslušné znalosti a dovednosti v oblasti technické výchovy, informačních a komunikačních technologií, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů k výuce technicky a informačně zaměřených vyučovacích předmětů.

Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky orientovaného přístupu k technice, k informačním a komunikačním technologiím a provádění výuky technické a informační výchovy v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit jsou připraveni vykonávat též funkci ICT koordinátora dle Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s technikou a spravovat školní počítačové informační systémy. Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé povinných a volitelných vyučovacích předmětů z oblasti technické a informační výchovy na školách zajišťujících nižší sekundární nebo vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy). Mohou působit i jako ICT koordinátoři a správci školních informačních systémů. Dále se mohou uplatnit jako lektoři či organizační pracovníci ve školicích institucích a sféře podnikového vzdělávání.

Jako vědní disciplína[editovat | editovat zdroj]

Z pohledu vědní disciplíny jsou řešeny teoretické problémy spojené s realizací odborně-technického vzdělávání na základních a středních školách. Jsou využívány výzkumné metody teoretického i empirického charakteru. Tato vědní disciplína má společenskovědní charakter. V současnosti je pro tento obor vydáván vědeckoodborný časopis Journal of Technology and Information Education a pořádány mezinárodní vědeckoodborné konference (např. Trendy ve vzdělávání: informační technologie a technika nebo DIDMATTECH).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. DOSTÁL, Jiří a PRACHAGOOL, Veena. Technické vzdělávání na křižovatce – historie, současnost a perspektivy.Journal of Technology and Information Education. 2016. Volume 8, Issue 2. ISSN 1803-537X. DOI 10.5507/jtie.2016.006]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]