Výtvarná výchova

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výtvarná výchova (též estetická výchova výtvarná) je povinný školní předmět, jehož náplní je naučit žáky různým výtvarným technikám, později též dějinám výtvarného umění. Jde o předmět v systému kurikula jako všeobecně-vzdělávací a jeho učiteli jsou kvalifikovaní absolventi magisterského stupně vysokoškolského vzdělání v oboru výtvarné pedagogiky.

Výtvarná výchova v Česku a na Slovensku[editovat | editovat zdroj]

Do rozpadu Československa se studoval na pedagogických fakultách obor výtvarná výchova ve čtyřletém a pětiletém studiu, který se v témže názvu vyučoval na 1. a 2. stupni základních škol a na školách středních také pod specifickými názvy jako dějiny umění, dějiny kultury či estetická výchova (gymnázia). V České a Slovenské republice jde nyní o povinný vyučovací předmět na 1. a 2. stupni základních škol a na školách středních, přičemž nezastupitelné místo má už v předškolním vzdělání – mateřských školách a také v základním uměleckém školství, dříve LŠU. Studuje se na pedagogických fakultách příslušných univerzit jako dvouoborová aprobace či jednooborový předmět a to ve studijním programu učitelství pro 2. stupeň ZŠ, také jako učitelství pro ŠŠ nebo učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, případně učitelství pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ (Česká republika), na Slovensku jde o učitelství uměleckých a umělecko-výchovných předmětů (tedy kvalifikace pro druhý stupeň a střední školu, včetně základních uměleckých škol). Jako učitelství výtvarné výchovy, které obsahuje vlastně i výchovu estetickou, se pod pojmem výtvarná výchova studují tyto disciplíny v ČR, a v SR jako učitelství výtvarného umění nebo učitelství výtvarné výchovy a učitelství estetické výchovy. Estetická výchova je na Slovensku samostatným aprobačním oborem, který obsahuje jak výtvarnou, tak hudební a literární či dramatickou nebo kinetickou složku a vychází především z filozofie (v průběhu studia se posluchač profiluje v té které umělecké složce), přičemž výtvarná výchova je oborem čistě výtvarným a obsahuje disciplíny praktické (kresba, malba, grafika, modelování, fotografie, design, písmo apod.), teoretické (dějiny a teorie umění a kultury, design, filosofie umění a kultury) a pedagogické (didaktika a metodika výtvarné výchovy, galerijní pedagogika, muzejní didaktika). V obou předmětech jde o formování estetického vkusu u dětí a adolescentů, rozpoznání uměleckých hodnot a orientaci v současném umění, architektuře a kultuře. Ve výtvarné výchově je posílena též složka praktických dovedností a praktická zážitková pedagogika. Zvláštním studijním programem je učitelství pro první stupeň základních škol, kde se posluchači mohou na výtvarnou výchovu specializovat v pětiletém studiu a získávají tak možnost vyučovat kromě všeobecných předmětů také výtvarnou výchovu na 1. stupni ZŠ v České republice (obdobou je i slovenský vzdělávací program). V kvalifikaci pro mateřské školy a domy dětí a mládeže existuje na pedagogických fakultách obdobný program specializovaný na výtvarnou výchovu, avšak pouze v bakalářském stupni vzdělání, kde se výtvarná výchova uplatní především jako předmět zážitkové pedagogiky pro včasné formování estetického cítění dítěte a rozvoj senzomotorických dovedností. U kvalifikace pro vyšší odborné školy (VOŠ) je nutná způsobilost učitelství pro SŠ, protože VOŠ spadají do středoškolského systému výuky (na Slovensku jsou tyto školy zrušeny V rámci mezinárodních dohod mezi státy Evropské unie a zvláště v rámci bilaterálních dohod mezi ČR a SR se vysokoškolské kvalifikace (bakalář, magistr, doktor) výtvarných pedagogů navzájem automaticky uznávají za rovnocenné. V obou případech mohou absolventi oboru výtvarné výchovy vykonat rigorózní zkoušku z výtvarné pedagogiky, obecné pedagogiky a pedagogické psychologie, jejíž součástí je sepsání a obhajoba rigorózní práce, která jim přiznává titul doktora filozofie ve zkratce PhDr. (v České republice) či doktora pedagogiky (ve Slovenské republice) ve zkratce PaedDr. Rigorózní práce obsahuje zpravidla pedagogický výzkum a podrobnou metodologii. [1][2][3]

Rozsah výuky[editovat | editovat zdroj]

Výtvarná výchova se vyučuje zpravidla 1–2 hodiny týdně (případně dvojhodinovka jednou za dva týdny) a to v systému všeobecně-vzdělávacích předmětů na ZŠ a SŠ. Na odborných školách a učilištích se dotace hodin i název předmětu řídí zaměřením školy. Osnovy se řídí Rámcovým vzdělávacím programem schváleným MŠMT.

Učivo[editovat | editovat zdroj]

V mateřské škole se předmět začleňuje jako zážitková součást výchovně-vzdělávacího procesu v rámci denních činností dětí. Na prvním stupni ZŠ je převážnou náplní hodin kresba tužkou a pastelkami a malba vodovkami. Později žáci zkoušejí na 2. stupni SŠ i složitější techniky – grafiku (linoryt, suchá jehla) nebo například kašírku, v rámci technickým možností školy se vyučuje i výtvarná fotografie, keramika, modelování (socha), písmo či designová tvorba. Tyto disciplíny by měly být nezbytnou součástí také základních uměleckých škol. Středoškolské vzdělání obsahuje hlavně teoretický obsah dějin umění a kultury hlavně na gymnáziích.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]