Studijní bible

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Studijní bible s výkladovými poznámkami je vydání Bible v českém ekumenickém překladu s poznámkovým aparátem. Svým výkladovým stylem se řadí spíše k evangelikální produkci.

Text Bible[editovat | editovat zdroj]

Text je podle Českého ekumenického překladu z roku 2001.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Vnitrobiblické odkazy jsou umístěny uprostřed stránky mezi dvěma sloupci biblického textu.

Konkordance[editovat | editovat zdroj]

Bible obsahuje také konkordanci, tedy abecední rejstřík slov s jejich výskytem v textu Bible.

Studijní články[editovat | editovat zdroj]

Bible obsahuje také studijní články na různá křesťanská témata. Studijní články jsou tyto:

 • Stvoření
 • Povolání Abrahama
 • Boží smlouva s Abrahamem, Izákem a Jákobem
 • Boží prozřetelnost
 • Hod Beránka
 • Zákon
 • Den smíření
 • Víno ve Starém Zákoně
 • Bázeň Boží
 • Boží smlouva s Izraelem
 • Zkáza Kenaanců
 • Andělé a anděl Hospodinův
 • Podstata modlářství
 • Boží smlouva s Davidem
 • Účinná modlitba
 • Kristus ve Starém Zákoně
 • Jeruzalém
 • Chrám
 • Uctívání
 • Utrpení spravedlivých
 • Smrt
 • Chvála
 • Biblická naděje
 • Boží vlastnosti
 • Srdce
 • Osobnost člověka
 • Prorok ve Starém Zákoně
 • Boží vůle
 • Boží slovo
 • Pokoj Boží
 • Boží sláva
 • Přímluva
 • Duch Svatý ve Starém Zákoně
 • Péče o chudobné a potřebné
 • Desátky a oběti
 • Boží uzdravení
 • Boží království
 • Církev
 • Velké soužení
 • Moc nad Satanem a démony
 • Falešní učitelé
 • Znamení věřících
 • Víno v novozákonní době 1
 • Ježíš a Duch Svatý
 • Bohatství a chudoba
 • Víno v novozákonní době 2
 • Znovuzrození
 • Znovuzrození učedníků
 • Dohlížitelé a jejich povinnosti
 • Biblické výrazy pro spásu
 • Víra a milost
 • Izrael v Božím plánu spásy
 • Tři druhy lidí
 • Duchovní dary pro věřící
 • Vzkříšení těla
 • Soud věřících
 • Duchovní oddělenost věřících
 • Skutky těla a ovoce Ducha
 • Vyvolení a předurčení
 • Dary služebnosti pro církev
 • Rodiče a děti
 • Vytržení
 • Věk Antikrista
 • Morální požadavky kladené na dohlížitele
 • Biblické vzdělávání křesťanů
 • Inspirace a autorita Písma
 • Osobní odpadnutí
 • Stará a nová smlouva
 • Normy sexuální morálky
 • Posvěcení
 • Vztah křesťana ke světu
 • Jistota spasení
 • Kristovo poselství sedmi sborům

Rejstříky[editovat | editovat zdroj]

Bible obsahuje rejstřík studijních článků a rejstřík map, dále také rejstřík důležitých témat a konkordanci pojmů.

Vydání[editovat | editovat zdroj]

Bible byla vydána ve třech variantách, a sice vázaná v pevné vazbě, umělohmotné vazbě nebo ohebné vazbě koženkové. Tato vydání se liší rozdílným ISBN.

Vydavatel[editovat | editovat zdroj]

Studijní bibli vydalo vydavatelství Life Publishers International.

Bibliografická citace[editovat | editovat zdroj]

STAMPS, Donald C. – ADAMS, Wesley J. (eds.): Studijní Bible s výkladovými poznámkami, vyd. Life Publishers International, Springfield 2008, 2336 s. ISBN 9780736104197 (pevná vazba), ISBN 9780736104203 (umělá vazba), ISBN 9780736104210 (kožená vazba).

Literatura[editovat | editovat zdroj]