Státní znak Panamy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Panamský státní znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znakPanamaPanama Panama
Přijato1. ledna 2014
HesloPRO MUNDI BENEFICIO (latinsky) (česky Pro blaho světa)

Státní znak Panamy je tvořen dvakrát děleným štítem, v hlavě a patě polceným. Ve středu štítu je v přirozených barvách zobrazeno panamské území rozdělené průplavem, v pozadí vychází slunce a měsíc. V (heraldicky) pravém horním stříbrném poli jsou zkříženy šavle s puškou, v levém červeném motyka s rýčem. V pravém dolním modrém poli je zlatý roh hojnosti, z něhož se sypou zlaté mince, v levém stříbrném zlaté okřídlené kolo. Nad štítem je stříbrný orel, držící stříbrnou stuhu s černým latinským mottem PRO MUNDI BENEFICIO (česky Pro blaho světa). Nad orlem je deset zlatých pěticípých hvězd a po stranách štítu je vždy po dvou vlajkách na zlatých žerdích.[1]

Symbolika znaku souvisí s Panamským průplavem a s bojem za nezávislost. Šavle s puškou symbolizují protišpanělský a protikolumbijský odboj, motyka s rýčem nástroje při stavbě průplavu, roh je symbolem bohatství země a okřídlené kolo symbolem dopravy (a pokroku). Orel připomíná Spojené státy americké, které průplav vybudovaly a heslo na stuze jeho význam nejen pro Panamu. Deset hvězd představuje deset současných panamských provincií.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Roku 1501 objevil panamské pobřeží pro Evropu španělský mořeplavec Rodrigo Galván de Bastidas. Roku 1508 se stalo území Panamy španělskou kolonií. V letech 1524–1565 byla součástí Generálního kapitanátu Guatemala, poté součástí Místokrálovství Peru. V roce 1718 byla připojena k Místokrálovství Nová Granada. 28. listopadu 1821 vyhlásila Panama nezávislost, o několik dnů později však byla jako Provincie Istmo začleněna do konfederace Velká Kolumbie. Ta užívala znak, tvořený liktorským svazkem prutů se sekerou, lukem a šípy mezi dvěma zlatými rohy hojnosti, které byly v dolní části svázány červenou stuhou.[1]

Po odtržení Venezuely a Ekvádoru z federace v roce 1830 se zbylý státní útvar (Panama zůstala součástí) přejmenoval na Republiku Nová Granada. Znak nové republiky (zákon z 8. května 1834) byl tvořen (dvakrát vodorovně děleným) štítem, v jehož modré hlavě bylo mezi zlatými rohy hojnosti zlaté granátové jablko s červeným semeníkem. Ve stříbrném břevnu byla tyč s červenou frygickou čapkou. V patě štítu byla zobrazena krajina s panamskou šíjí a se dvěma loďmi (pevnina modrá, moře stříbrné, lodě hnědé). Nad štítem byl hnědý kondor, vavřínový věnec a stříbrná stuha s nápisem LIBERTAD Y ORDEN (česky Svoboda a pořádek). Po stranách štítu byly novogranadské vlajky: heraldicky vpravo obchodní (s bílou osmicípou hvězdou) a vlevo národní (ve zdroji, na rozdíl od obrázku bez znaku).[1]

V roce 1842 vyhlásila Panama znovu nezávislost (trvala 13 měsíců) a v letech 1849–1855 ještě čtyřikrát. Vždy neúspěšně. V roce 1856 vznikla nově Granadská konfederace sdružující 8 států (včetně Panamy). Státní znak konfederace vycházel ze znaku předchozí republiky, pouze pevnina šíje byla nově zelená a vlajky po stranách štítu byly tvořeny pouze pruhy (není obrázek).[1]

Panama užívala vlastní znak, tvořený znakem konfederace v bílém, červeně lemovaném oválu, ve kterém byly žluté opisy CONFEDERACION GRANADINA v horní části a ESTADO SOBERANO DE PANAMA (na obrázku ESTADO FEDERAL DE PANAMA) v dolní, oddělené dvěma bílými, osmicípými hvězdičkami po stranách oválu.[1]

26. července 1861 vznikl nový stát Spojené státy Nové Granady (Panama byla opět součástí). Znak federace zůstal beze změny. Panamský znak se lišil pouze opisy v oválu, nově ESTADOS DE NUEVA GRANADA a ESTADO SOBERANO DE PANAMA (není obrázek).[1]

Již 26. listopadu 1861 byl stát opět přejmenován, tentokrát na Spojené státy kolumbijské. Znak vycházel ze znaku z roku 1834, v modré hlavě však chybělo granátové jablko, hnědý kondor nově seděl na štítu a hleděl heraldicky vlevo. Nad hlavou kondora bylo devět bílých osmicípých hvězd. Po stranách štítu byly dvě dvojice vlajek, heraldicky vpravo obchodní (s modro-červeným oválem a devíti osmicípými hvězdami) vlevo státní, se státním znakem.[1] Vyobrazený znak má navíc kolem celého výjevu červený ovál s opisem ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA v horní části a devíti stříbrnými, osmicípými hvězdami v části dolní. Ovál však ve zdroji není, navíc se obrázek od zdroje liší i v jiných detailech.

Panama užívala v rámci federace svůj znak, tvořený znakem Spojených států kolumbijských lemovaný červeným oválem se žlutými opisy ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA a ESTADO SOBERANO DE PANAMA oddělených od sebe dvěma stříbrnými, osmicípými hvězdami.[1]

5. srpna 1886 se ústavou stala ze Spojených států kolumbijských unitární Kolumbijská republika. Znak Panamy (kolumbijské provincie) měl nově opisy REPÚBLICA DE COLOMBIA a PROVINCIA DE PANAMA (není obrázek).[1]

3. listopadu 1903 se odtrhla Panama od Kolumbie a byla vyhlášena nezávislá Panamská republika. Státní znak navrhl Nicanor Villalaz za pomoci svého bratra Sebastiána a byl přijat zákonem č. 64 ze dne 4. června 1904. Znak byl téměř shodný se současným, nad tehdy hnědým orlem však bylo sedm zlatých, pěticípých, hvězd (symbolizující tehdejší počet provincií)[1] (není obrázek).

Zřejmě v roce 1930 se počet hvězd zvýšil na devět.[1]

28. března 1941 bylo zákonem č. 28 změněno heslo na stuze na HONOR JUSTICIA LIBERTAD (česky Čest, spravedlnost, svoboda)[1] (není obrázek).

V roce 1946 bylo heslo vráceno zpět. V roce 1949 byl znak zákonem č. 34 znak potvrzen.[1]

1. ledna 2014 byl počet provincií zvýšen na deset (přibyla Západní Panama). Zřejmě v této souvislosti byl počet hvězd nad orlem zvýšen. Není však jasné, kdy se změnila barva orla z hnědé barvy na stříbrnou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l m n Zpravodaj Vexilolog č. 24, duben 2007

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]