Předběžné opatření: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 220 bajtů ,  před 1 rokem
bez shrnutí editace
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu pokročilá editace z mobilního zařízení
Bez shrnutí editace
V [[civilní proces|soudním řízení]] lze předběžné opatření nařídit jak před zahájením tohoto řízení, tak i v jeho průběhu.<ref>§ 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.</ref> Může být vydáno jak na návrh (budoucího) účastníka řízení, tak i bez tohoto návrhu, pokud jde o soudní řízení, které samo může být zahájeno bez návrhu. V některých případech je nutné pro zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout, složit k soudu vratnou '''jistotu''' ve výši 10&nbsp;000&nbsp;Kč (v obchodních věcech 50&nbsp;000&nbsp;Kč).
 
O nařízení soud rozhoduje [[usnesení]]m, které nemusí obsahovat odůvodnění, v případě návrhu bezodkladně po jeho podání, nejpozději do 7 dnů (avšak jen 1 dne ve věcech nezletilých dětí<ref>§ 456 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.</ref> nebo 2 dnů ve věcech domácího násilí<ref>§ 404 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.</ref> – tzv. rychlá přeběžná opatření). Usnesení o nařízení předběžného opatření je [[vykonatelnost|vykonatelné]] vyhlášením, případně doručením.
 
Předběžným opatřením může být zejména nařízeno, aby někdo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, výslovně pak např. placení výživného v nezbytné míře, odevzdání dítěte do péče určené osoby nebo poskytnutí alespoň části pracovní odměny. Po nařízení předběžného opatření, které bylo vydáno na základě návrhu, soud navrhovateli uloží, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řízení.
199

editací

Navigační menu