Sklad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o prostoru pro uchovávání surovin a materiálu. O úložišti velkého množství počítačových dat pojednává článek datový sklad.
Sklad obchodní firmy

Sklad je prostor určený pro skladování nějakého materiálu (surovin, výrobků, zboží, domácích či potřeb, jednotlivých součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací, a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých místností uvnitř kancelářských budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu, až po velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních (velkoobchodních i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály na letištích), či ve velkých výrobních podnicích.

Sklady v průmyslu[editovat | editovat zdroj]

Velké výrobní podniky musí být vybaveny většími či menšími sklady jak pro uskladnění vstupních surovin a technických dílů, tak sklady pro uskladnění svých finálních výrobků. Skladování jako takové je ale z ekonomického hlediska neefektivní činnost, neboť akumuluje (umrtvuje) lidskou práci a finanční zdroje do skladovacích prostor, které nic neprodukují, neboť výrobky a materiály zde uskladněné nijak neslouží svému původnímu účelu. V současných moderních ekonomikách existuje tudíž cílená snaha omezit jakékoliv skladování surovin, materiálů, výrobků, apod. na nezbytně nutné minimum, v ideálním případě neskladovat vůbec nic - což ale v praxi není možné.

Sklady v obchodu[editovat | editovat zdroj]

Sklady tvoří nezbytnou infrastrukturu zejména v mezinárodním obchodu a při velkoobchodní činnosti, svoje sklady mají ale i malé maloobchodní prodejní jednotky. Speciální skladování netrvanlivých potravin může být úzce spojeno například s jejich zamražením, zmrazováním, či dalšími metodami speciální konzervace a obchodní adjustáže.

Manipulační technika[editovat | editovat zdroj]

Velké skladovací areály musí být vybaveny příslušnou skladovací a manipulační technikou, a to jak uvnitř skladu, tak při naskladňování zboží (příjmu zboží ke skladování), tak při jeho vyskladňování (výdeji zboží). Pro tyto účely bývají sklady vybaveny nakládkovými a vykládkovými rampami, jež usnadňují a urychlují vykládku i nakládku zboží na nákladní automobily, popřípadě železniční nákladní vagóny. Pro nakládání a vykládání zboží se používají vysokozdvižné vozíky.

Speciální sklady[editovat | editovat zdroj]

Speciální sklady se používají zejména v chemickém průmyslu při skladování výbušných, snadno hořlavých či zdraví člověka ohrožujících materiálů, při skladování výbušnin, trhavin a vojenské munice, dále též při skladování radioaktivních materiálů, apod. Pro skladování podobných látek a předmětů platí zvláštní právní normy, předpisy a nařízení, kterými je povinen se provozovatel příslušného skladu řídit.

Právní a jiné požadavky[editovat | editovat zdroj]


Slova podobného významu[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]