Protiepidemický systém České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Protiepidemický systém České republiky (PES) byl systém vytvořený Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a byl jedním ze systémů, který měl sloužit k zavádění a rozvolňování opatření během pandemie covidu-19. Příslušná protiepidemická opatření byla určována na úrovni celorepublikové. Aktuální index rizika na území krajů a okresů neměl na stupeň protiepidemických opatření v kraji vliv.[1][2] Systém byl zaveden v polovině listopadu 2020 jako náhrada za tzv. Koronavirový semafor.[3] Na konci ledna 2021 oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný, že systém PES již není pro stanovení protiepidemických opatření relevantní.[4][5] Při rozvolňování opatření na jaře 2021 byl již systém PES nahrazen systémem balíčků.

Index rizika[editovat | editovat zdroj]

Index rizika se využíval pro hodnocení epidemiologické situace a následné odvození stupně pohotovosti. Nabýval hodnoty v intervalu 0–100, přičemž čím vyšší hodnoty index nabyl, tím bylo riziko vyšší. Byl počítán každý den od 16. listopadu 2020 až do 17. října 2021, ačkoliv se jím opatření již neřídila.

Index se stanovoval na základě čtyř ukazatelů. Každý z těchto ukazatelů tvořil určitý podíl indexu rizika:

 • 14denní počet pozitivních na 100 000 obyvatel (20 %)
 • 14denní počet pozitivních seniorů na 100 000 obyvatel ve věku od 65 let (20 %)
 • reprodukční číslo (30 %)
 • Průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní (30 %)
14denní počet pozitivních na 100 000 obyvatel
Hodnota ukazatele < 10 10–25 25–50 50–120 120–240 240–480 480–960 > 960
Hodnota faktoru 0 2 4 7 10 13 16 20
14denní počet pozitivních seniorů na 100 000 obyvatel ve věku od 65 let
Hodnota ukazatele < 10 10–25 25–50 50–120 120–240 240–480 480–960 > 960 Týdenní růst
Hodnota faktoru 0 2 4 7 10 13 16 20 +2
Reprodukční číslo
Hodnota ukazatele < 0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,9 > 1,9
Hodnota faktoru 0 5 10 15 20 25 30
Průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní v procentech
Hodnota ukazatele < 3 3–7 7–11 11–15 15–19 19–23 23–26 > 26 Týdenní růst
Hodnota faktoru 0 3 7 11 15 20 25 30 +2

Přechod do vyššího stupně[editovat | editovat zdroj]

Pro přechod do vyššího stupně byl využíván následující postup:

 1. Situace je na indexu vyššího stupně 3 dny.
 2. Vláda ČR se sejde a rozhodne o datu přechodu.
 3. Od určeného data platí vyšší stupeň opatření.

Přechod do nižšího stupně[editovat | editovat zdroj]

Pro přechod do nižšího stupně byl využíván následující postup:

 1. Situace je na indexu nižšího stupně 7 dní.
 2. Vláda ČR se sejde a rozhodne o datu přechodu.
 3. Od určeného data platí nižší stupeň.

Tabulka vývoje indexu rizika v krajích[editovat | editovat zdroj]

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situacee
Datum ČR Kraj
PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK OLK MSK JHM ZLK VYS
16. 11. 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23. 11. 2020 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. 12. 2020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18. 12. 2020 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27. 12. 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Význam jednotlivých stupňů
PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace
PES Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5
Hodnota souhrnného indexu rizika ≤ 20 21–40 41–60 61–75 ≥ 76
Zjednodušená slovní definice Stav opatrnosti: epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy
Ochrana nosu a úst Ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech.
Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech 500 osob venku, 100 uvnitř 100 osob venku, 50 osob uvnitř 50 osob venku, 10 osob uvnitř 6 osob 2 osoby
Svatby, pohřby a bohoslužby Maximálně 100 osob Maximálně 50 osob Maximálně 30 osob Maximálně 20 osob Maximálně 15 osob
Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Možné pouze s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory, apod.). Omezení návštěv v zařízeních sociálních služeb a LDN. Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek.
Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení Noční zákaz vycházení mezi 23. a 5. hodinou. Noční zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou.
Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů Bez omezení Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin pouze pro nezbytnou agendu, home-office.
Poskytování ubytovacích služeb Bez omezení Bez omezení Bez omezení Omezení ubytování Omezení ubytování
Školství Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ s výjimkami. Distanční výuka VŠ s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkou. Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ s výjimkami. Distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy.
Sportovní soutěže Celkem diváků: 1000 venku/500 uvnitř. Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Celkem diváků: 500 venku/250 uvnitř. Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.
Rekreační sporty Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření Vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 6 osob. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 2 osoby.
Bazény, wellness centra Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.
Kultura Sedící divák (celkem venku / uvnitř: 2000/1000):

max. 1000 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (celkem venku / uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při kombinaci sedících i stojících diváků max. 1000/500 osob).

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (500/250) max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Při kombinaci sedících Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz kulturních akcí, profesionální umělci ve specifickém režimu.
Muzea, galerie Bez omezení 50 % kapacity 25 % kapacity Zavřeno Zavřeno
Hrady a zámky, památky Omezení počtu osob – skupiny max 50 lidí Omezení počtu osob – skupiny max 30 lidí. Omezení počtu osob – skupiny max 10 lidí. Zavřeno Zavřeno
Knihovny Organizační a režimová opatření Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.
Herny, kasina, sázkové kanceláře Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 %. Zavřeno Zavřeno
Provozovny stravovacích služeb Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu. Organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení.
Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech Bez omezení Bez omezení Bez omezení Zákaz konzumace Zákaz konzumace
Nákupní centra Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř a venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front uvnitř a venku. Omezení otevírací doby jídelních a dětských koutků do 22 hodin. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Uzavření jídelních a dětských koutků. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Maloobchod Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. management front (uvnitř i venku). Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Ostatní služby s provozovnou Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Zavřeno Zavřeno
Podnikatelské subjekty – výrobní a skladové provozy Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování.
Podnikatelské subjekty – kancelářské a ostatní provozy Režimová a organizační opatření Doporučení home-office. Doporučení home-office. Home-office všude, kde je to možné. Home-office všude, kde je to možné.
Lázně Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji. Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji.
Vězeňství Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření, zákaz návštěv Zákaz návštěv Zákaz návštěv
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu ano ano ano ano ano
Kontrola dodržování opatření Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Graf vývoje indexu rizika v čase[editovat | editovat zdroj]

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Stupně pohotovosti a opatření[editovat | editovat zdroj]

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace
PES Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5
Hodnota souhrnného indexu rizika ≤ 20 21–40 41–60 61–75 ≥ 76
Zjednodušená slovní definice Stav opatrnosti: epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy
Ochrana nosu a úst Ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech.
Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech 500 osob venku, 100 uvnitř 100 osob venku, 50 osob uvnitř 50 osob venku, 10 osob uvnitř 6 osob 2 osoby
Svatby, pohřby a bohoslužby Maximálně 100 osob Maximálně 50 osob Maximálně 30 osob Maximálně 20 osob Maximálně 15 osob
Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Možné pouze s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory, apod.). Omezení návštěv v zařízeních sociálních služeb a LDN. Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek.
Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení Noční zákaz vycházení mezi 23. a 5. hodinou. Noční zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou.
Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů Bez omezení Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin pouze pro nezbytnou agendu, home-office.
Poskytování ubytovacích služeb Bez omezení Bez omezení Bez omezení Omezení ubytování Omezení ubytování
Školství Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ s výjimkami. Distanční výuka VŠ s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkou. Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ s výjimkami. Distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy.
Sportovní soutěže Celkem diváků: 1000 venku/500 uvnitř. Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Celkem diváků: 500 venku/250 uvnitř. Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.
Rekreační sporty Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření Vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 6 osob. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 2 osoby.
Bazény, wellness centra Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.
Kultura Sedící divák (celkem venku / uvnitř: 2000/1000):

max. 1000 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (celkem venku / uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při kombinaci sedících i stojících diváků max. 1000/500 osob).

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (500/250) max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Při kombinaci sedících Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz kulturních akcí, profesionální umělci ve specifickém režimu.
Muzea, galerie Bez omezení 50 % kapacity 25 % kapacity Zavřeno Zavřeno
Hrady a zámky, památky Omezení počtu osob – skupiny max 50 lidí Omezení počtu osob – skupiny max 30 lidí. Omezení počtu osob – skupiny max 10 lidí. Zavřeno Zavřeno
Knihovny Organizační a režimová opatření Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.
Herny, kasina, sázkové kanceláře Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 %. Zavřeno Zavřeno
Provozovny stravovacích služeb Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu. Organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení.
Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech Bez omezení Bez omezení Bez omezení Zákaz konzumace Zákaz konzumace
Nákupní centra Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř a venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front uvnitř a venku. Omezení otevírací doby jídelních a dětských koutků do 22 hodin. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Uzavření jídelních a dětských koutků. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Maloobchod Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. management front (uvnitř i venku). Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Ostatní služby s provozovnou Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Zavřeno Zavřeno
Podnikatelské subjekty – výrobní a skladové provozy Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování.
Podnikatelské subjekty – kancelářské a ostatní provozy Režimová a organizační opatření Doporučení home-office. Doporučení home-office. Home-office všude, kde je to možné. Home-office všude, kde je to možné.
Lázně Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji. Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji.
Vězeňství Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření, zákaz návštěv Zákaz návštěv Zákaz návštěv
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu ano ano ano ano ano
Kontrola dodržování opatření Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NOVOTNÁ, Karolína. Česko má Index rizika 70. Premiantem je Praha, nejhorší Ústecko a Šumpersko. iDNES.cz [online]. 2020-11-16 [cit. 2020-11-23]. Dostupné online. 
 2. Index rizika aneb Cení PES zuby i ve vašem kraji či okrese?. Novinky.cz [online]. [cit. 2021-01-28]. Dostupné online. 
 3. Ministerstvo představilo index rizika PES. Česko je ve čtvrtém stupni z pěti, opatření ale ještě zůstávají [online]. ČT24, 13. 11. 2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 4. PES je mrtvý. Podle Blatného je nyní třeba zaměřit se na uvolňování nemocnic. CNN Prima News [online]. FTV Prima, 28. ledna 2021 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 5. Index rizika PES se stále drží ve čtvrtém stupni na 68 bodech. Reprodukční číslo znovu mírně stouplo. Lidovky.cz [online]. MAFRA, a.s., 29. ledna 2021 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]