Půst prvorozených

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Půst prvorozených
J. M. W. Turner, Desátá egyptská morová rána (1802)
Oficiální název hebrejsky: תענית בכורות (Ta'anit Bechorot) nebo תענית בכורים (Ta'anit Bechorim)
Slavený judaismu, Židy
Druh židovský
Význam a smysl Tento půst připomíná ušetření prvorozených synů Izraelitů během morových ran v Egyptě.
Začátek za úsvitu 14. dne měsíce Nisan (12. Nisan kdykoliv Pesach připadne na neděli)
Konec 14. Nisan nebo 12. Nisan, jak je uvedeno výše
Zvyky a tradice

Půst

Souvisí s Pesach

Půst prvorozených (hebrejsky תענית בכורים / תענית בכורות‎‎, Ta'anit Bechorot / Ta'anit Bechorim) se připomíná 14. nisanu, v předvečer svátku Pesach. Jedná se o zvláštní půst, kterým jsou povinni prvorození Izraele, na paměť toho, že je Bůh ušetřil, když pobíjel vše prvorozené v Egyptě (מכת בכורות).

Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: »Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.«" Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
— Bible, Exodus 12, 26-29

Samotný půst má původ až v Talmudu, respektive v jednom z menších traktátů Sofrim (21, 3), kde je řečeno, že v měsíci nisan se nepostíme (neboť je to měsíc připomínající vykoupení), leč jen prvorození na Erev Pesach.

Půst patří mezi menší, drží se od východu slunce do soumraku. Postící se recitují Anenu během Amidy.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]