Přeskočit na obsah

Ohrožený taxon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Ohrožený druh)
Na tento článek je přesměrováno heslo Ohrožený druh. O albu Michala Horáčka pojednává článek Ohrožený druh (album).
Přehled stupňů ohrožení
Přehled stupňů ohrožení podle IUCN 3.1


Ohrožený taxon (zkratka EN, z anglického Endangered) je stupeň ohrožení podle červeného seznamu IUCN. Ohrožené taxony čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti. V převážné většině případů se jedná o organismy, ohrožované rozpínající se lidskou civilizací.

K roku 2022 IUCN vyhodnocoval 150 388 druhů hub, rostlin a živočichů, z nichž za ohrožené bylo považováno 16 364.[1]

V rámci IUCN se druh stává ohroženým v momentě, kdy splňuje alespoň jedno z kritérií A–E níže. Následující text je značně zjednodušen, pro úplná kritéria viz dokument Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria (2022[2]), v češtině pak např. článek od Chobota & Plesníka (2017[3]).

A: Snížení početnosti populace
 1. Míra snížení populace v minulosti je ≥70 % za posledních 10 let nebo 3 generace (bere se v potaz delší časové období). Příčiny poklesu jsou snadno vratné A ZÁROVEŇ jsou známy A ZÁROVEŇ již pominuly.
 2. Míra snížení populace v minulosti je ≥50 % za posledních 10 let nebo 3 generace (bere se v potaz delší časové období). Příčiny poklesu mohou stále trvat NEBO nejsou známy NEBO nemusí být vratné.
 3. Míra předpokládaného snížení populace během následujících 10 let nebo 3 generací (maximálně 100 let) je ≥50 %.
 4. Míra předpokládaného snížení populace během následujících 10 let nebo 3 generací (maximálně 100 let) je ≥50 %, přičemž časové rozmezí zahrnuje i údaje z minulosti. Příčiny poklesu mohou stále trvat NEBO nejsou známy NEBO nemusí být vratné.
B: Snížení geografického rozšíření (splněno kritérium B1 a/nebo B2)
 1. Snížení rozsahu areálu rozšíření nastalo na ploše <5000 km2.
 2. Plocha výskytu je <500 km2.
 • ZÁROVEŇ jsou splněna nejméně 2 z následujících 3 kritérií:
 • a) značně roztříštěný výskyt nebo výskyt na ≤5 lokacích;
 • b) pokračující pokles i) rozsahu areálu, ii) plochy výskytu, iii) rozlohy nebo kvality stanoviště, iv) počtu lokací subpopulací, v) počtu dospělých jedinců;
 • c) extrémní výkyvy i) rozsahu areálu, ii) plochy výskytu, iii) počtu lokalit nebo subpopulací, iv) počtu dospělých jedinců.
C: Velikost populace je ≤ 2500 dospělců a buď/nebo:
 1. Odhadovaný pokles v následujících 5 letech nebo během dvou generací je nejméně 20 %.
 2. Probíhá pokračující pokles A ZÁROVEŇ je splněno jedno z následujících kritérií:
  • a) Populační struktura:
   • i) každá ze subpopulací má ≤ 250 jedinců NEBO
   • ii) jediná subpopulace zahrnuje více než 95 % dospělců.
  • b) Probíhají extrémní výkyvy početnosti dospělců.
D: Početnosti populace je ≤50 dospělců.
E: Pravděpodobnost vyhynutí
 1. Pravděpodobnost vyhynutí ve volné přírodě je ≥20 % v následujících 20 letech nebo 5 generacích.

V seznamu ohrožených druhů lze najít tato kritéria psaná ve zkratkách, kdy je nejdříve zkratkou vypsán stupeň ohrožení, načež následuje zkratkovitý zápis kritéria (např. CR C1 = ohrožený druh pod kritériem C1, čili odhadovaný pokles v následujících 5 letech nebo během dvou generací je nejméně 20 %.). V případě, že taxon vyhovuje několika kritériím, je u zkratek kritérií použito znaménko +; např. CR B1ab(i)c(ii,v)+2ab(i)c(ii,v).[2]

Seznam ohrožených druhů

[editovat | editovat zdroj]

Kromě toho, že seznam ohrožených druhů taxonů vydává Mezinárodní svaz ochrany přírody (viz Červený seznam IUCN), také jednotlivé státy mají své seznamy místních ohrožených druhů/taxonů. Konkrétním příkladem je například seznam ohrožených živočichů v Česku (viz také stupeň ohrožení v Česku).

Příklady

[editovat | editovat zdroj]
 1. Summary Statistics [online]. The IUCN Red List of Threatened Species [cit. 2023-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-08-13. (anglicky) 
 2. a b Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria version 15.1 [online]. Prepared by the Standards and Petitions Committee, 2022 [cit. 2023-09-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. CHOBOT, Karel; PLESNÍK, Jan. Kategorie a kritéria IUCN a jejich použití pro červené seznamy obratlovců ČR. S. 36–43. Příroda [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017 [cit. 2023-09-17]. Roč. 34, s. 36–43. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-11-06. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]