Seznam ohrožených živočichů v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam ohrožených zvířat v Česku uvádí ohrožené druhy chráněné v Česku zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky 395/1992 Sb.[1] a změnové vyhlášky 175/2006 Sb.[2] Ve skutečnosti je v Česku ohrožených druhů mnohem víc, hlavně mezi bezobratlými. Např. v Červeném seznamu bezobratlých druhů České republiky je uvedeno 6 436 druhů.[3]

Některé druhy uvedené v tomto seznamu už mohly svůj status změnit, například vyhynuly.

Obratlovci[editovat | editovat zdroj]

Savci[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
kočka divoká
Felis silvestris
kočka divoká Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
medvěd hnědý
Ursus arctos
medvěd hnědý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
netopýr brvitý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
netopýr černý
Barbastella barbastellus
netopýr černý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
netopýr pobřežní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
netopýr velký
Myotis myotis
netopýr velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
plch zahradní
Eliomys quercinus
plch zahradní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
sysel obecný
Spermophilus citellus
sysel obecný Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
tchoř stepní
Mustela eversmanii
tchoř stepní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vlk obecný
Canis lupus
vlk obecný Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
vrápenec malý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
vrápenec velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bobr evropský
Castor fiber
bobr evropský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
křeček polní
Cricetus cricetus
křeček polní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – kriticky ohrožený
los evropský
Alces alces
los evropský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
myšivka horská
Sicista betulina
myšivka horská Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
netopýři
Microchiroptera
netopýři Silně ohrožený
plch lesní
Dryomys nitedula
plch lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
plšík lískový Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
rejsek horský
Sorex alpinus
rejsek horský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
rys ostrovid
Lynx lynx
rys ostrovid Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vydra říční
Lutra lutra
vydra říční Silně ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
bělozubka bělobřichá
Crocidura leucodon
bělozubka bělobřichá Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
plch velký
Glis glis
plch velký Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
veverka obecná

Sciurus vulgaris

veverka obecná Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Ptáci[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
břehouš černoocasý
Limosa limosa
břehouš černoocasý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
bukač velký
Botaurus stellaris
bukač velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bukáček malý
Ixobrychus minutus
bukáček malý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
drop velký
Otis tarda
drop velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
dytík úhorní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal malý
Porzana parva
chřástal malý Kriticky ohrožený
jeřáb popelavý
Grus grus
jeřáb popelavý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
koliha velká
Numenius arquata
koliha velká Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
kolpík bílý
Platalea leucorodia
kolpík bílý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kulík hnědý
Charadrius morinellus
kulík hnědý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
luňák červený
Milvus milvus
luňák červený Kriticky ohrožený
luňák hnědý
Milvus migrans
luňák hnědý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
mandelík hajní
Coracias garrulus
mandelík hajní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
morčák velký
Mergus merganser
morčák velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
orel křiklavý
Aquila pomarina
orel křiklavý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
orel mořský
Haliaeetus albicilla
orel mořský Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
orel skalní
Aquila chrysaetos
orel skalní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
orlovec říční
Pandion haliaetus
orlovec říční Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ostralka štíhlá
Anas acuta
ostralka štíhlá Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
polák malý
Aythya nyroca
polák malý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
poštolka rudonohá
Falco vespertinus
poštolka rudonohá Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
puštík bělavý
Strix uralensis
puštík bělavý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
raroh velký
Falco cherrug
raroh velký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
rybák černý
Chlidonias niger
rybák černý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skalník zpěvný
Monticola saxatilis
skalník zpěvný Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
slavík modráček tundrový
Luscinia svecica svecica
slavík modráček tundrový Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
sokol stěhovavý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
strnad luční
Emberiza calandra
strnad luční Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
strnad zahradní
Emberiza hortulana
strnad zahradní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
tenkozobec opačný Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
tetřev hlušec
Tetrao urogallus
tetřev hlušec Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vodouš rudonohý
Tringa totanus
vodouš rudonohý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
volavka červená
Ardea purpurea
volavka červená Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
výreček malý
Otus scops
výreček malý Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
zedníček skalní
Tichodroma muraria
zedníček skalní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bekasina otavní
Gallinago gallinago
bekasina otavní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bělořit šedý
Oenanthe oenanthe
bělořit šedý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čáp černý
Ciconia nigra
čáp černý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čírka modrá
Anas querquedula
čírka modrá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
datlík tříprstý
Picoides tridactylus
datlík tříprstý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
drozd cvrčala
Turdus iliacus
drozd cvrčala Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
dřemlík tundrový
Falco columbarius
dřemlík tundrový Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
dudek chocholatý
Upupa epops
dudek chocholatý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
hohol severní
Bucephala clangula
hohol severní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
holub doupňák
Columba oenas
holub doupňák Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal kropenatý
Porzana porzana
chřástal kropenatý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal polní
Crex crex
chřástal polní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal vodní
Rallus aquaticus
chřástal vodní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
jeřábek lesní
Bonasa bonasia
jeřábek lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kalous pustovka
Asio flammeus
kalous pustovka Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kavka obecná
Corvus monedula
kavka obecná Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
konipas luční
Motacilla flava
konipas luční Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kos horský
Turdus torquatus
kos horský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
krahujec obecný
Accipiter nisus
krahujec obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
krutihlav obecný
Jynx torquilla
krutihlav obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
křepelka polní
Coturnix coturnix
křepelka polní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kulíšek nejmenší
Glaucidium passerinum
kulíšek nejmenší Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
kvakoš noční Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ledňáček říční
Alcedo atthis
ledňáček říční Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
lejsek malý
Ficedula parva
lejsek malý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
lelek lesní
Caprimulgus europaeus
lelek lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
linduška horská
Anthus spinoletta
linduška horská Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
linduška úhorní
Anthus campestris
linduška úhorní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
lžičák pestrý
Anas clypeata
lžičák pestrý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
moták lužní
Circus pygargus
moták lužní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
moták pilich
Circus cyaneus
moták pilich Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ostříž lesní
Falco subbuteo
ostříž lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
pěnice vlašská
Sylvia nisoria
pěnice vlašská Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
pěvuška podhorní
Prunella collaris
pěvuška podhorní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
pisík obecný
Actitis hypoleucos
pisík obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
potápka rudokrká
Podiceps grisegena
potápka rudokrká Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
racek černohlavý
Ichthyaetus melanocephalus
racek černohlavý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
rákosník velký Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
rybák obecný
Sterna hirundo
rybák obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skřivan lesní
Lullula arborea
skřivan lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
slavík modráček středoevropský
Luscinia svecica cyanecula
slavík modráček středoevropský Silně ohrožený
slavík tmavý
Luscinia luscinia
slavík tmavý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sova pálená
Tyto alba
sova pálená Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud bělohřbetý
Dendrocopos leucotos
strakapoud bělohřbetý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud jižní
Dendrocopos syriacus
strakapoud jižní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sýc rousný
Aegolius funereus
sýc rousný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sýček obecný
Athene noctua
sýček obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
sýkořice vousatá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
tetřívek obecný
Tetrao tetrix
tetřívek obecný Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk menší
Lanius minor
ťuhýk menší Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk rudohlavý
Lanius senator
ťuhýk rudohlavý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
včelojed lesní
Pernis apivorus
včelojed lesní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vlha pestrá
Merops apiaster
vlha pestrá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vodouš kropenatý
Tringa ochropus
vodouš kropenatý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
volavka bílá
Ardea alba
volavka bílá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
volavka stříbřitá
Egretta garzetta
volavka stříbřitá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
žluva hajní
Oriolus oriolus
žluva hajní Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bekasina větší
Gallinago media
bekasina větší ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
bramborníček černohlavý
Saxicola torquatus
bramborníček černohlavý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
bramborníček hnědý
Saxicola rubetra
bramborníček hnědý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
brkoslav severní
Bombycilla garrulus
brkoslav severní ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
břehule říční
Riparia riparia
břehule říční ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
cvrčilka slavíková
Locustella luscinioides
cvrčilka slavíková ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čáp bílý
Ciconia ciconia
čáp bílý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čírka obecná
Anas crecca
čírka obecná ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
hýl rudý
Carpodacus erythrinus
hýl rudý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
chocholouš obecný
Galerida cristata
chocholouš obecný ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
jestřáb lesní
Accipiter gentilis
jestřáb lesní ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kopřivka obecná
Anas strepera
kopřivka obecná ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
kormorán velký ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
koroptev polní
Perdix perdix
koroptev polní ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
krkavec velký
Corvus corax
krkavec velký ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
lejsek šedý
Muscicapa striata
lejsek šedý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
moták pochop
Circus aeruginosus
moták pochop ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
moudivláček lužní
Remiz pendulinus
moudivláček lužní ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
ořešník kropenatý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
potápka černokrká
Podiceps nigricollis
potápka černokrká ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
potápka malá
Tachybaptus ruficollis
potápka malá ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
potápka roháč
Podiceps cristatus
potápka roháč ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
rorýs obecný
Apus apus
rorýs obecný ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
slavík obecný ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sluka lesní
Scolopax rusticola
sluka lesní ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
strakapoud prostřední ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk obecný
Lanius collurio
ťuhýk obecný ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk šedý
Lanius excubitor
ťuhýk šedý ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
vlaštovka obecná ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
výr velký
Bubo bubo
výr velký ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Plazi[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
ještěrka zední
Podarcis muralis
ještěrka zední Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka zelená
Lacerta viridis
ještěrka zelená Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
užovka podplamatá
Natrix tessellata
užovka podplamatá Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
užovka stromová
Zamenis longissimus
užovka stromová Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
zmije obecná
Vipera berus
zmije obecná Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
želva bahenní
Emys orbicularis
želva bahenní Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka obecná
Lacerta agilis
ještěrka obecná Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
ještěrka živorodá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
slepýš křehký
Anguis fragilis
slepýš křehký Silně ohrožený
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka hladká Silně ohrožený
užovka obojková
Natrix natrix
užovka obojková ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Obojživelníci[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek dravý
Triturus carnifex
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek hranatý
Lissotriton helveticus
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek karpatský
Lissotriton montandoni
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ropucha krátkonohá
Epidalea calamita
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skokan ostronosý
Rana arvalis
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skokan skřehotavý
Pelophylax ridibundus
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek horský
Mesotriton alpestris
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek obecný
Lissotriton vulgaris
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
čolek velký
Triturus cristatus
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kuňka obecná
Bombina bombina
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
rosnička zelená
Hyla arborea
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skokan štíhlý
Rana dalmatina
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
skokan zelený
Pelophylax esculentus
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ropucha obecná
Bufo bufo
ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Ryby a kruhoústí[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
drsek větší
Zingel zingel
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
mihule potoční
Lampetra planeri
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ouklejka pruhovaná
Alburnoides bipunctatus
Silně ohrožený
sekavec písečný
Cobitis taenia
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
cejn perleťový
Abramis sapa
Ohrožený
jelec jesen
Leuciscus idus
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetser
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
kapr obecný (sazan)
Cyprinus carpio
Ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
mník jednovousý
Lota lota
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
piskoř pruhovaný
Misgurnus fossilis
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
plotice lesklá
Rutilus pigus
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
střevle potoční
Phoxinus phoxinus
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vranka obecná
Cottus gobio
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vranka pruhoploutvá
Cottus poecilopus
Ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Bezobratlí[editovat | editovat zdroj]

Hmyz[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
bělásek východní
Leptidea morsei
bělásek východní Kriticky ohrožený
cikáda viničná
Tibicen haematodes
cikáda viničná Kriticky ohrožený
hnědásek osikový
Euphydryas maturna
hnědásek osikový Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – chybí údaje
chrobák jednorohý
Bolbelasmus unicornis
chrobák jednorohý Kriticky ohrožený
chrobák pečlivý
Copris lunaris
chrobák pečlivý Kriticky ohrožený
jasoň červenooký
Parnassius apollo
jasoň červenooký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený
kobylka sága
Saga pedo
kobylka sága Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
krasec temný
Capnodis tenebrionis
krasec temný Kriticky ohrožený
krasec dubový
Eurythyrea quercus
Eurythyrea quercus Kriticky ohrožený
krasec
Sphenoptera antiqua
krasec Kriticky ohrožený
krasec uherský
Anthaxia hungarica
krasec uherský Kriticky ohrožený
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
kudlanka nábožná Kriticky ohrožený
modrásek černoskvrnný
Maculinea arion
modrásek černoskvrnný Kriticky ohrožený LR/nt
modrásek hořcový
Maculinea alcon
modrásek hořcový Kriticky ohrožený
okáč jílkový
Lopinga achine
okáč jílkový Kriticky ohrožený
pakudlanka jižní
Mantispa styriaca
pakudlanka jižní Kriticky ohrožený
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený
ploskoroh pestrý
Libelloides macaronius
ploskoroh Kriticky ohrožený
potápník
Graphoderus bilineatus
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
roháček jedlový
Ceruchus chrysomelinus
roháček jedlový Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
střevlík zlatý
Carabus auratus
střevlík zlatý Kriticky ohrožený
střevlík mřížkovaný
Carabus clathratus
střevlík mřížkovaný Kriticky ohrožený
střevlík uherský
Carabus hungaricus
střevlík uherský Kriticky ohrožený
střevlík Menetriesův
Carabus menetriesi
Kriticky ohrožený
střevlík lesklý
Carabus nitens
střevlík lesklý Kriticky ohrožený
šídlatka kroužkovaná
Sympecma paedisca
Šídlatka kroužkovaná Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
tesařík alpský
Rosalia alpina
tesařík alpský Zranitelný Stupeň ohrožení – kriticky ohrožený[zdroj?]
tesařík broskvoňový
Purpuricenus kaehleri
tesařík broskvoňový Kriticky ohrožený
tesařík drsnorohý
Aegosoma scabricorne
tesařík drsnorohý Kriticky ohrožený
babočka bílé l
Nymphalis vau-album
babočka bílé l Silně ohrožený
bourovec trnkový
Eriogaster catax
housenka bourovce trnkového Silně ohrožený Stupeň ohrožení – chybí údaje
chroust opýřený
Anoxia pilosa
chroust opýřený Silně ohrožený
klínatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
klínatka rohatá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
klínatka žlutonohá Silně ohrožený
kovařík rezavý
Elater ferrugineus
kovařík rezavý Silně ohrožený
krajník
Calosoma auropunctatum
krajník Silně ohrožený
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
lesák rumělkový Silně ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
lišaj pupalkový Silně ohrožený Stupeň ohrožení – chybí údaje
martináč hrušňový
Saturnia pyri
martináč hrušňový Silně ohrožený LR/nt
modrásek bahenní
Phengaris nausithous
modrásek bahenní Silně ohrožený[4] LR/nt
modrásek očkovaný
Phengaris teleius
modrásek očkovaný Silně ohrožený LR/nt
modrásek stepní
Polyommatus eroides
modrásek stepní Silně ohrožený
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
ohniváček černočárný Silně ohrožený LR/nt
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
ohniváček rdesnový Silně ohrožený
okáč hnědý
Coenonympha hero
okáč hnědý Silně ohrožený
okáč skalní
Chazara briseis
okáč skalní Silně ohrožený
okáč sudetský
Erebia sudetica
okáč sudetský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
pačmelák cizopasný
Bombus rupestris
pačmelák cizopasný Silně ohrožený
páchník hnědý
Osmoderma eremita
páchník hnědý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – téměř ohrožený
potápník široký
Dytiscus latissimus
potápník široký Silně ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
přástevník mařinkový
Watsonarctia casta
přástevník mařinkový Silně ohrožený
přástevník svízelový
Chelis maculosa
přástevník svízelový Silně ohrožený
saranče
Stenobothrus eurasius
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
střevlík
Carabus scabriusculus
střevlík Silně ohrožený
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
střevlík hrbolatý Silně ohrožený
stužkonoska vrbová
Catocala electa
stužkonoska vrbová Silně ohrožený
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
tesařík obrovský Silně ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
tesařík zavalitý
Ergates faber
tesařík zavalitý Silně ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
trnoštítec horský
Tragosoma depsarium
trnoštítec horský Silně ohrožený
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
vážka běloústá Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
vážka široká Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
zdobenec
Gnorimus
Silně ohrožený
zlatohlávek chlupatý
Tropinota hirta
zlatohlávek chlupatý Silně ohrožený
zubokřídlec dubový
Marumba quercus
zubokřídlec dubový Silně ohrožený
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
žluťásek barvoměnný Silně ohrožený
žluťásek borůvkový
Colias palaeno
žluťásek borůvkový Silně ohrožený
batolec
Apatura
batolec ohrožený
bělopásek
Limenitis
bělopásek ohrožený
bělopásek
Neptis
bělopásek ohrožený
číhalka pospolitá
Atherix ibis
ohrožený
čmelák
Bombus
čmelák ohrožený
drabčík huňatý
Emus hirtus
ohrožený
chrobák ozbrojený
Odonteus armiger
chrobák ozbrojený ohrožený
chrobák vrubounovitý
Sisyphus schaefferi
chrobák vrubounovitý ohrožený
chroust mlynařík
Polyphylla fullo
chroust mlynařík ohrožený
kovařík
Lacon
kovařík ohrožený
kozlíček jilmový
Saperda punctata
kozlíček jilmový ohrožený
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
krajník hnědý ohrožený
krajník pižmový
Calosoma sycophanta
krajník pižmový ohrožený
krasec měďák
Chalcophora mariana
krasec měďák ohrožený
lišaj pryšcový
Hyles euphorbiae
lišaj pryšcový ohrožený
majka fialová
Meloe violaceus
majka ohrožený
mravenec
Formica
mravenec ohrožený
nosorožík kapucínek
Oryctes nasicornis
nosorožík kapucínek ohrožený
otakárek fenyklový
Papilio machaon
otakárek fenyklový ohrožený
otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
otakárek ovocný ohrožený
perleťovec mokřadní
Proclossiana eunomia
perleťovec mokřadní ohrožený
prskavec
Brachinus
prskavec ohrožený
rákosnice ostřicová
Phragmatiphila nexa
rákosnice ostřicová ohrožený
roháč obecný
Lucanus cervus
roháč obecný ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
střevlík nepravidelný
Carabus irregularis
střevlík nepravidelný ohrožený
střevlík polní
Carabus arcensis
střevlík polní ohrožený
střevlík Scheidlerův
Carabus scheidleri
střevlík Scheidlerův ohrožený
střevlík Ullrichův
Carabus ullrichi
střevlík Ullrichův ohrožený
střevlík
Carabus obsoletus
ohrožený
střevlík
Carabus problematicus
střevlík ohrožený
svižník
Cicindela
ohrožený
šídlo rašelinné
Aeshna subarctica
šídlo rašelinné ohrožený
zdobenec
Trichius
zdobenec ohrožený
zlatohlávek skvostný
Potosia aeruginosa
zlatohlávek skvostný ohrožený
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
zlatohlávek tmavý ohrožený

Rakovci a pavoukovci[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
štír kýlnatý
Euscorpius carpathicus
Kriticky ohrožený
rak kamenáč
Astacus torrentium
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – chybí údaje
rak říční
Astacus fluviatilis
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – zranitelný
rak bahenní
Astacus leptodactylus
ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Lupenonožci[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
listonoh jarní
Lepidurus apus
Kriticky ohrožený
listonoh letní
Triops cancriformis
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – kriticky ohrožený[zdroj?]
žábronožky
Anostraca
Kriticky ohrožený

Měkkýši[editovat | editovat zdroj]

Druh Obrázek Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
svinutec tenký
Anisus vorticulus
svinutec tenký Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – chybí údaje
velevrub malířský
Unio pictorum
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený
velevrub tupý
Unio crassus
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení – ohrožený
škeble rybničná
Anodonta cygnea
Silně ohrožený Stupeň ohrožení – málo dotčený

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. DOC
  2. Vyhláška č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb. TXT Archivováno 21. 7. 2020 na Wayback Machine.
  3. FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. PDF Archivováno 19. 2. 2009 na Wayback Machine.
  4. Archivovaná kopie. www.biomonitoring.cz [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-04.