Oživená prehistorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo spolku Oživená (pre)historie.
Rekonstrukce domu z doby halštatské
Oživená prehistorie
Právní forma spolek
Založeno 25. listopadu 2010
Adresa Třemošenská 198, Horní Bříza, 330 12, Česko
IČO 22846921
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Spolek Oživená (pre)historie (Revived prehistory) se věnuje ochraně památek, kulturních hodnot a archeologického dědictví, experimentální archeologii a popularizaci archeologie.[1][2] Spolek je členem České archeologické společnosti (ČAS), působí především v Plzni a věnuje se rozvoji pravěké osady v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Původní občanské sdružení bylo založeno roku 2010 v Plzni v souvislosti se znovuoživením pravěké osady v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně.[1] Osada sestávající ze tří rekonstruovaných domů ze starší doby železné (tzv. doby halštatské) byla založena roku 1999 za výrazného přispění pracovníků Západočeského muzea v Plzni.[3] Mezi lety 2000 a 2009 nebyla domům věnována odborná péče. Té se nakrátko ujala Západočeská pobočka České archeologické společnosti (ČAS), která iniciovala založení občanského sdružení. Oživená (pre)historie se však v rámci projektu Život a řemesla v pravěku a raném středověku soustředila nejen na péči o stávající domy, ale také na archeologické experimenty, včetně výstavby dalších objektů.[4][5][6] Ve spolupáci s pracovníky Západočeského muzea v Plzni a ZOO a BZ města Plzně se sdružení podílelo také na rozšíření naučné stezky o původu člověka v paleolitu o panely informující o obdobích neolitu, eneolitu, době bronzové a době železné v západních Čechách. V blízkosti panelů vznikly postupně dva další areály - tábořiště lovců a sběračů starší doby kamenné (paleolitu a mezolitu) a metalurgická dílna doby bronzové. V roce 2016 bylo občanské sdružení, v souladu s požadovanými legislativními změnami, přeměněno na spolek, který nadále využívá všechny zmíněné areály ke své experimentální činnosti i k ukázkám každodenního života a řemesel v pravěku.[1]

Hlavní činnost spolku[editovat | editovat zdroj]

Experimentální činnost spolku souvisí zejména s rozvojem archeoskanzenu - pravěké osady v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně.[1] Nejstarší část tvoří vlastní halštatská osada sestávající ze tří domů (velký dům sloupové konstrukce a dvě menší polozemnice), hrnčířské pece, chlebové pece, dvou ohnišť, přístřešku na skladování materiálů, záhonů a políček, atd. Osada je vhodně umístěna u výběhů vlků a medvědů. Níže po svahu se nachází malá metalurgická dílna na odlévání bronzových předmětů z doby bronzové. Nejníže je položeno tábořiště lovců a sběračů střední doby kamenné (mezolitu), jehož jádro tvoří mezolitická chýše proutěné konstrukce pokryté rákosem.

Experimenty zahrnují nejen rekonstrukce pravěkých staveb a objektů[1][7], ale také opracování kamene (výroba štípané a broušené industrie, vrtání kamene[8]), opracování dřeva, kosti, parohu, textilní výrobu (s využitím rostlinných i živočišných materiálů)[9], výrobu keramických nádob a předmětů (vypalovaných v hrnčířské peci nebo na otevřeném ohništi), bronzovou metalurgii (od přípravy tyglíků a odlévacích forem po odlévání předmětů), pěstování rostlin (původních bylinek, zeleniny, lnu, obilí, barvířských rostlin), přípravu potravy, ale také (dětské) hry či hudební produkci.

Těžiště popularizační činnosti spolku spočívá v pořádání akcí pro veřejnost (tzv. Dny pravěkých technologií či soutěžní dny pro rodiny s dětmi, apod.) ve zmíněných areálech pravěké osady ve spolupráci se ZOO/BZ města Plzně. Jde zpravidla o 8 akcí ročně (od května do října). Spolek prezentuje svou činnost také v rámci dalších akcí nejen v Plzni, ale i na dalších místech České republiky (viz níže).

O své činnosti informuje spolek pravidelně prostřednictvím aktuálních zpráv na profilu Západočeské pobočky České archeologické společnosti, výročních zpráv ZOO a BZ města Plzně, konferenčních příspěvků (např. The Experimental Archaeology Conference, Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů v Deštném v Orlických horách, Archeologie a veřejnost), zpráv v odborných publikacích[4][5][6] či odborných článků.[1][9][7][8][10][2]

Spolupráce s dalšími institucemi[editovat | editovat zdroj]

Spolek je členem České archeologické společnosti (ČAS) a intenzivně spolupracuje s její Západočeskou pobočkou. V současnosti ve spolku působí pracovníci, studenti a absolventi Katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, pracovníci Západočeského muzea v Plzni, členové Západočeské pobočky České archeologické společnosti a další zájemci o archeologii. Spolek se zapojuje do pořádání kulturních a popularizačních akcí zejména v Plzni. Ve spolupráci s Katedrou archeologie ZČU v Plzni a Západočeským muzeem v Plzni pořádá Mezinárodní den archeologie (zpravidla třetí říjnovou sobotu). Ve spolupráci s Katedrou archeologie ZČU v Plzni se spolek pravidelně podílí na prezentaci archeologie v rámci květnových Plzeňských dvorků či zářijových Dnů vědy a techniky ZČU v Plzni. Členové spolku dále spolupracují např. s Historickým parkem Bärnau/Tachov a prezentují svou experimentální činnost také na dalších kulturních akcích, např. v rámci zářijového veletrhu pravěké a středověké kultury Krumbenowe v Českém Krumlově. Experimentálně vyrobené repliky tvoří součást muzejních výstav (např. stálá expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje v Západočeském muzeu v Plzni, výstava Poohří za časů lovců a sběračů v Muzeu Cheb v roce 2018). Dále se členové spolku podílejí také na vydávání odborných publikací[11][12][13] či pořádání doprovodných programů odborných konferencí (např. workshop Den pravěkých seker v rámci The 19th European Association of Archaeologists Annual Meeting roku 2013 v Plzni).

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f CHROUSTOVSKÝ, Luboš; KAREL, Vladimír; TRNKA, Robert, Ventrubová, Eliška. Oživená (pre)historie v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (1999–2017). Archeologie západních Čech. 2017, čís. 13, s. 124–134. Dostupné online. ISSN 1804-2953. 
 2. a b CHROUSTOVSKÝ, Luboš; NOVÁKOVÁ, Eliška. Archeologie v ZOO. Oživená prehistorie, experimenty a popularizace v Plzni. Zelenka, Tomáš – Dušková, Adéla – Tichý, Radomír (eds.), Život experimentem. Sborník prací k životnímu jubileu Bohumíra Dragouna. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou, Archeopark pravěku Všestary, 2019, s. 43-52. Dostupné online. 
 3. MUDRA, Petr. Vesnice z doby železné v ZOO Plzeň. Rekonstrukce a experiment v archeologii. 2000, čís. 1, s. 163. ISSN 1213-1628. 
 4. a b TRNKA, Robert; ŘEZÁČ, Milan. Prezentace archeologie v areálu ZOO Plzeň. Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. 2012, čís. 1, s. 20–24. 
 5. a b VENTRUBOVÁ, Eliška. Bájný šém pro pravěkou osadu. Popularizace archeologie v plzeňské ZOO. Kuděj. 2013, čís. 1, s. 116–118. ISSN 1211-8109. 
 6. a b SOCHOROVÁ, Markéta. Halštatská vesnička v Zoologické a botanické zahradě v Plzni. In: Bureš, M. – Šmejda, L. – Šmolíková, M. eds. 2014, Veřejná archeologie 5. Příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013. Plzeň: Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni a Veřejná archeologie o. s., 2014, s. 106–110. Dostupné online. 
 7. a b TRNKA, Robert; ŘEZÁČ, Milan. Netradiční interpretace kuželovitých „obilních a zásobních jam“ doby bronzové. Rešerše, polemika, experiment. Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. 2015, čís. 4, s. 19–34. Dostupné online. 
 8. a b TRNKA, Robert. Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku. Studium literatury, stop na originálních artefaktech a první výsledky praktických pokusů. Živá archeologie / (Re)konstrukce a experiment v archeologii. 2016, roč. 18, s. 16–25. Dostupné online. ISSN 1213-1628. 
 9. a b TRNKA, Robert; PŘEMYSLOVSKÁ, Petra. Zamyšlení nad tkalcovským stavem. Živá archeologie. 2013, roč. 15, čís. 2, s. 54–60. Dostupné online. ISSN 1213-1628. 
 10. KAREL, Vladimír; TRNKA, Robert. Lesk a bída archeologického experimentu v ČR. In: Eigner, Jan – Trnka, Robert (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče. Plzeň: 2017, s. 31–38. Dostupné online. 
 11. EIGNER, Jan; TRNKA, Robert. Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče. 1. vyd. Plzeň: Petr Mikota, 2017. ISBN 978-80-87170-47-2. 
 12. HAJŠMAN, Jan; MIKOTA, Petr; TRNKA, Robert. Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. 1.. vyd. Plzeň: Petr Mikota, 2018. ISBN 978-80-87170-51-9. 
 13. HAJŠMAN, Jan; ŘEZÁČ, Milan. Příručka amatérského archeologa, aneb, Do mrtvých se nekope. 2., upravené a doplněné vydání. vyd. Praha: Libri, 2019. 335 stran, lxiv stran obrazových příloh s. Dostupné online. ISBN 9788072775774, ISBN 8072775774. OCLC 1111941724 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]