Novohradsko (krajinná památková zóna)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Krajinná památková zóna Novohradsko
Říčka Stropnice u zříceniny Modrého domu v Terčině údolí
Říčka Stropnice u zříceniny Modrého domu v Terčině údolí
Rozloha 65,91 km²
Nadřazená jednotka Novohradské podhůří, Třeboňská pánev
Stát Česká republika
Okres České Budějovice
Důležitá místa Terčino údolí, městská památková zóna Nové Hrady, zvláště chráněná území přírody
Historická místa hrad Nové Hrady, tvrz Cuknštejn, zámek Nové Hrady, novogotická Buquoyská hrobka, sakrální a světské památkově chráněné objekty v Nových Hradech a dotčených obcích
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Krajinná památková zóna Novohradsko se nachází v Novohradském podhůří a částečně v Třeboňské pánvi v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Jejím přirozeným centrem je město Nové Hrady. Novohradsko bylo jako historická kulturní krajina mimořádné hodnoty prohlášeno Ministerstvem kultury České republiky podle vyhlášky č. 208/1996 krajinnou památkovou zónou v roce 1996.[1] Tato památková zóna se svou rozlohou 6591 ha je po Lednicko-valtickém areálu a území bojiště bitvy u Slavkova v pořadí třetí největší ze všech 25 krajinných památkových zón, které byly do roku 2017 vyhlášeny na území České republiky.[2] Krajinná památková zóna se překrývá s územím přírodního parku Novohradské hory.

Geografie[editovat | editovat zdroj]

Severní polovina území, přibližně ohraničená spojnicí od Žárského rybníka přes Údolí a Nové Hrady k Nakolicím, leží v Českovelenické pánvi, která náleží do geomorfologického celku Třeboňská pánev. Tato oblast s typickými rybničními soustavami na severu přechází do zalesněné oblasti obory Kapinos a hřbetu Dolního lesa. Je zde členitý reliéf s úzkými údolími, vyhloubenými Stropnicí a jejími přítoky. Jižní část území přináleží do Rychnovské pahorkatiny, která je součástí geomorfologického celku Novohradské podhůří. Z geologického hlediska je tato krajina tvořena vyvřelinami centrálního moldanubického plutonu. Severovýchodní hranice krajinné památkové zóny Novohradsko je společná s hranicí sousední Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Jihovýchodní část území památkové zóny se překrývá s územím Přírodního parku Novohradské hory.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Novohradsko jako kulturní krajina bylo postupně přetvářeno již od 12. století, za panství rakouských Kuenringů. Jeho správním centrem přibližně od druhé poloviny 13. století) bylo město Nové Hrady s významným hradem, kdy na tomto území opět začal převládat vliv jihočeských Vítkovců. Kolonizace této oblasti probíhala ve 13. a 14. století, v severní lesnaté oblasti pak byla dokončena v 18. století v důsledku rozvoje místního sklářství a železářství. Držitelem novohradského panství byl po více než tři staletí, konkrétně v letech 1620 - 1945, šlechtický rod Buquoyů. S tím rodem je také spojen vznik zdejší komponované kulturní krajiny, kterou na Novohradsku začala být vytvářena - původně ještě v barokním duchu - od první čtvrtiny 18. století. S přetvořením tzv. Terezina (Terčina) údolí říčky Stropnice jihozápadně od města do podoby krajinářského parku je od roku 1768 spojeno jméno Jana Nepomuka Josefa Buquoye. Velký podíl na formování tohoto krajinného parku měla od roku 1781 jeho manželka Terezie, pocházející ze šlechtického rodu Paarů. Mezi zaniklé památky z tohoto období patřila tzv. Vesnička, uměle vybudovaná sentimentálně-romantická osada. Definitivní podoba komponované krajiny v okolí Nových Hradů byla dotvořena v průběhu 19. století, již po výstavbě Nového zámku. Součástí krajinářského parku byly nové kočárové cesty, umožňující příjemnou prohlídku komponované krajiny, další drobné stavby a v neposlední řadě i úprava původních bažantnic a alejí. [3]

Předmět ochrany[editovat | editovat zdroj]

Předmětem památkové ochrany je historická komponovaná kulturní krajina. Na území krajinné památkové zóny se nachází řada kulturních a přírodních památek. Městská památková zóna Nové Hrady zahrnuje téměř čtyři desítky nemovitých světských i sakrálních památek - od kostela sv. Petra a Pavla, kláštera, hradu a zámku, až po měšťanské domy a řemeslné objekty.[4] Do krajinné památkové zóny patří i tvrz Cuknštejn a Buquoyská hrobka. Na území krajinné památkové zóny nebo v jejím nejbližším okolí se nachází i několik zvláště chráněných území přírody, především národní přírodní památka Terčino údolí nebo přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice.[3][5]

Pokud jde o vymezení chráněného území, v nejjižnější části je hranice krajinné památkové zóny totožná s místem, v němž protíná Novohradský potok česko-rakouská státní hranice. Odtud hranice chráněného území sleduje Novohradský potok směrem na západ, dále pak pokračuje podél jižního břehu Zevlova rybníka a Veverského potoka a severně od osady Veveří k lokalitě Vyhlídky. Pokračuje po jižní hranici katastrálních území Světví a Svébohy. Po silnici, která vede z Horní Stropnice do Svéboh, pokračuje kolem zmíněné obce a po hrázi Nového rybníka směrem k severu. Dále vede rybničnatou oblastí k Božejovu a Žáru, posléze překračuje železniční trať České Budějovice - České Velenice a pokračuje podél tzv. Třeboňské aleje dále až k severní hranici katastrálního území Těšínov. Odtud se stáčí k východu a posléze k jihovýchodu. U lokality Jakule poblíž novohradského nádraží se napojí na železniční trať, kterou sleduje východním směrem, pak se stáčí k jihu podél východní hranice katastrálního území obce Nakolice a míří opět k česko-rakouské hranici.[1][6]

Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b 208/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny. NOVOHRADSKO (okres České Budějovice) [online]. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 1996-07-01 [cit. 2017-12-15]. Dostupné online. 
  2. Krajinné památkové zóny [online]. [cit. 2017-12-15]. Dostupné online. 
  3. a b c KUČA, Karel et all. Krajinné památkové zóny České republiky. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 511 s. ISBN 978-80-7480-045-0. S. 274-293. 
  4. Památkový katalog: Lokalita (kód CZ): 10874 [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-12-15]. (seznam památek v Nových Hradech). Dostupné online. 
  5. Krajinné památkové zóny:Novohradsko [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-12-15]. Dostupné online. 
  6. Novohradsko [online]. NPÚ (Památkový katalog) [cit. 2017-12-15]. Mapa území. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]