Národní výbor (1945–1990)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Národní výbor (1945-1990))
Skočit na: Navigace, Hledání
Platební výměr vyúčtovaný Teplickým národním výborem
Vyjádření o přidělení pozemku do užívání zahrady – Teplický národní výbor

Národní výbor (NV) byl v letech 19451990 orgán československé státní správy na úrovni obce, města, městského obvodu, okresu, kraje, nebo země. Národní výbory měly své formálně volené orgány (plénum a rada NV – podobně jako dnešní orgány samosprávných celků „zastupitelstvo“ a „rada“). Názvem chtěly národní výbory navázat na československou tradici z období rané existence státu, kdy vznikaly tyto orgány jako nástroj nově ustanovené správy na území vznikajícího státu, ale de facto vznikla obdoba ruských sovětů.

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Národní výbory se označovaly a rozčleňovaly podle místa, kde působily. Přestože socialistický stát nerozlišoval mezi městem a vsí, rozlišení na obecní a městský národní výbor se tehdy používalo. Podle toho se také skutečně rozlišovalo, jestli daná obec měla status města. Dělení národních výborů bylo následující:

Právní podklad k zakládání národních výborů byl dán ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 4. prosince 1944. Ten pojímal národní výbory jako orgány prozatímní, pro přechodné období (s národními výbory nesouhlasil londýnský exil[zdroj?], protože odporovaly principům prvorepublikové správy, naopak byly prosazovány moskevským komunistickým exilem).

Definitivní platnost ustanovení národních výborů byla potvrzena ústavou z roku 1948: „Článek X: Nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, okresích a krajích a strážcem práv a svobod lidu jsou národní výbory“.

V čele NV stál předseda, od roku 1948 zásadně člen KSČ.

Národní výbory sloužily jako prodloužená ruka pro výkon centrálního řízení ekonomiky a celé společnosti až na místní úroveň. Principy samosprávy byly notně okleštěny a rozhodování se dělo v duchu demokratického centralismu. V zásadě šlo o to, že se vždy a na všech úrovních deklarovalo plnění „usnesení x-tého sjezdu KSČ“.

Nová soustava národních výborů byla zavedena od 17. května 1954.[1]

  • 12/1954 Sb. Ústavní zákon o národních výborech
  • 13/1954 Sb. Zákon o národních výborech
  • 14/1954 Sb. Zákon o volbách do národních výborů

V roce 1967 byl přijat nový zákon o národních výborech, č. 69/1967 Sb., který platil až do zrušení národních výborů v roce 1990.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Sbírka zákonů republiky Československé, částka 6/1954, vydána 9. března 1954

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • RATAJOVÁ, Jana; RATAJ, Tomáš. Národní výbory. Pokus o nový model veřejné správy (1945–1989). In Osm set let pražské samosprávy. Sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. Praha : Scriptorium, 2002. ISBN 80-86197-38-7. S. 183–195.
  • MIKULE, Vladimír. Národní výbory a správní soudnictví v letech 1945 a 1948. In Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Sborník příspěvků. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0863-4. S. 846–850.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]