Muzeum esperanta ve Svitavách

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ottendorferova vila - sídlo muzea

Muzeum esperanta ve Svitavách (v esperantu: Esperanto-Muzeo en Svitavy) působí v rámci Městského muzea a galerie ve Svitavách jako centrum Českého esperantského svazu. Jeho účelem je přiblížit veřejnosti mezinárodní plánový jazyk esperanto, určený k rovnoprávné mezinárodní komunikaci, a jeho kulturu.

Umístění

Muzeum se nachází se v přízemních prostorách Ottendorferova domu ve Svitavách, historické budově, postavené roku 1892 za podpory svitavského mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826 - 1900) a dříve sloužící jako knihovna.

Historie

Muzeum slavnostně zahájilo dne 20. září 2008. Zahájení se zúčastnili čestní hosté, mezi nimi např. Herbert Mayer, ředitel Mezinárodního esperantského muzea ve Vídni.

Český esperantský svaz delší dobu sháněl vhodné prostory. Muzeum esperanta ve Svitavách vzniklo úsilím svitavských esperantistů, za podpory vedení města Svitavy a Městského muzea a galerie ve Svitavách. Významně přispělo Ministerstvo kultury ČR a americká nadace Esperantic Studies Foundation. Zdůrazňována je též dostupnost města Svitavy, nacházejícího se v přirozeném středu České republiky, a kulturní tradice Ottendorferova domu. Aktivní je Klub přátel esperanta ve Svitavách, založený v roce 1933. Z nedaleké Litomyšli pocházel Karel Píč (1920-1995), básník, esperantista, člen Akademie esperanta.

Oddělení Historie esperantského hnutí existuje v Městském muzeu v České Třebové, avšak jen coby depozitář a archiv. Toto muzeum zapůjčilo do Svitav některé exponáty.

Činnost

Stálá expozice

Expozici Muzea esperanta ve Svitavách utvářejí především vzácné knihy vydávané v esperantu po celém světě a dokumentace esperantského hnutí v ČR a jinde ve světě. Panely stálé expozice představují stručně historii a jazyk samotný, zejména současné možnosti využití esperanta v oblasti cestování, získávání osobních kontaktů, vzdělávání, kultury, sběratelství, vědy a techniky i humanitárních projektů. Součástí expozice je také multimediální interaktivní informační panel, knihovna esperantské literatury a badatelské pracoviště s počítačem.

Muzeum se též zabývá dějinami idejí mezinárodního jazyka všeobecně a jejich uskutečnění, což zahrnuje: [1]

Nechybějí ani různé sběratelské kuriozity, jako např. sto let staré japonské časopisy psané na ručním papíře.[2]

Tématické výstavy

Kreslení s Pavlem Rakem v rámci vernisáže jeho výstavy kresleného humoru 12.6.2010

Kromě stálé expozice se 1-2x ročně v muzeu konají tematické výstavy:

  1. 40 let Českého esperantského svazu a aktivity mládeže, u příležitosti konání Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v České republice (květen až říjen 2009)
  2. Esperanto a železnice, ke 100. výročí založení Mezinárodní federace esperantistů-železničářů, včetně mezinárodní dětské výtvarné soutěže na toto téma (říjen 2008 až červen 2010)
  3. Kreslený humor Pavla Raka, známého českého kreslíře, karikaturisty a esperantisty (červen 2010 až červen 2011)
  4. Duchovní tradice světa a esperanto (červen 2011 až květen 2012)

Další aktivity

Muzeum rovněž pořádá pro veřejnost kulturní akce (např. v rámci červnové Muzejní noci, či Marcipánové vánoce) a jazykové kurzy esperanta.

Odkazy

Reference

Související články

Externí odkazy

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Muzeum esperanta ve Svitavách na Wikimedia Commons