Elektrický jistič

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Motorový jistič)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jistič jednopólový pro domovní aplikace
Dvoupólový jistič
Průřez jističem
Jistič - schematická značka

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v poslední řadě osoby či zvířata.

Jistič a pojistka[editovat | editovat zdroj]

Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací.

 • Výhody jističe: na rozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna),lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení. Jističe se liší podle kapacity. Čím vyšší kapacity, tím vyšší platba, která se promítá do účtů za elektřinu. Většina domácností má 3fázový jistič o velikosti 3 x 25 A.[1]
 • Výhody pojistek: hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek.

Jistič i pojistka mají podobnou funkci[editovat | editovat zdroj]

Na pojistku i jistič jsou kladeny požadavky správné funkce jištěného zařízení a současně bezpečného provozu zařízení pro obsluhu.
Pojistka a jistič může nejprve jistit proti zkratu, potom může jistit i proti přetížení a až nakonec může chránit před úrazem el. proudem. Pokud chceme zařízení nejprve chránit před úrazem el. proudem musíme použít proudový chránič, který připojené zařízení nejprve chrání (nejistí) a pro svou funkci nevyžaduje malou impedance vypínací smyčky.

1. Jistič a pojistka nejprve mohou jistit proti zkratu.
Podmínkou je, že zkrat je dostatečně dokonalý a impedance vypínací smyčky je dostatečně malá, zkrat vyvolá dostatečně velký zkratový proud, který v krátkém čase odpojí vadné zařízení od napájecího zdroje. Pokud nejsou splněny podmínky tak nejistí. Současně nemusí jistit proti přetížení a před úrazem el. proudem.
2. Pokud pojistka a především jistič jistí proti zkratu mohou jistit proti přetížení.
Podmínkou je, že pojistka nebo jistič jsou k správně přiřazeny, podle jmenovitého proudu spotřebiče a současně podle vypínací charakteristiky pojistky/jističe, odebíraný proud vyvolá odpojení přetíženého zařízení od napájecího zdroje. Pokud nejsou splněny podmínky tak nejistí. Současně nemusí jistit před úrazem el. proudem.
3. Pokud pojistka a jistič jistí proti zkratu, pak může chránit i před úrazem el. proudem.
Podmínkou je, že zkrat je dokonalý a impedance vypínací smyčky je velmi malá. Zkrat vyvolá dostatečně velký zkratový proud, který ve stanoveném čase (do 0,4 s) odpojí vadné zařízení od napájecího zdroje. Přitom na neživých vodivých částech chráněného zařízení nevznikne napětí větší než bezpečné napětí a tělem ohrožené osoby neprojde proud větší než bezpečný proud. Pokud nejsou splněny podmínky tak nechrání před úrazem el. proudem.

Funkce jističe[editovat | editovat zdroj]

Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:

 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu (reakce jističe za 4-20ms)
 • jistič je pouze jistící prvek obvodu a není primárně určen k vypnutí a zapnutí obvodu (k tomu slouží VYPÍNAČ)

Charakteristickými hodnotami jističe jsou

 • jmenovité napětí, pro které je jistič určen
 • jmenovitý proud, který jistič trvale propouští aniž by rozpojil obvod
 • zkratový proud, je proud, který je jistič ještě schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampérů. Zkratový proud je dán fázovým napětím sítě a impedancí vypínací smyčky. Do impedance vypínací smyčky se započítává a impedance celého napájecího vodiče, impedance celého zpětného - ochranného vodiče s uzemněním a impedance napájecího transformátoru.
 • vypínací charakteristika http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113 udává závislost času vypnutí jističe (obvykle od 0,01 s do 10000 s = 2,78 hod) na velikosti poměrného proudu jističem (obvykle v mezích od 1 In do 80 In)
 • poměrný proud udává poměr procházejícího proudu jističem ku jmenovitému proudu jističe In.

Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

Příklad konstrukce jističe[editovat | editovat zdroj]

 1. ovládací páčka
 2. aretační mechanismus
 3. kontakty
 4. přívodní šroubová svorka
 5. bimetalový člen pro vybavení přetížením
 6. regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných domovních jističů nebývá přítomen)
 7. elektromagnetická spoušť pro vybavení zkratem
 8. zhášecí komora

Rozdělení jističů[editovat | editovat zdroj]

Podle napěťové soustavy:

 • střídavé - jsou mnohem běžnější a také menší, protože ve střídavých obvodech prochází proud nulou, díky čemuž je snadnější zhášení oblouku (střídavě periodicky mění polaritu napětí i směr proudu)
 • stejnosměrné

Podle akčního členu (spouště):

 • termomagnetické, pracující na dvou principech:
  • bimetal reaguje na nízké násobky jmenovitého proudu - přetížení
  • elektromagnet reaguje na vyšší násobky jmenovitého proudu - zkrat
 • kataraktové (hydraulické) - elektromagnet, jehož ocelové jádro se pohybuje v olejové náplni - tlumiči. Při působení nadproudu je jádro vtahováno proti síle vnitřní pružiny a tření v oleji do cívky. Při dostatečném vtažení jádra dojde k přitažení vnější kotvy elektromagnetu a tím vybavení jističe.
 • s elektronickou spouští - jistič obsahuje proudový transformátor, který převádí proud jističem na hodnoty, následně vyhodnocované blokem elektronické spouště. Při překročení nastavených hodnot jistič vypne. Tento způsob vybavování se využívá obvykle u jističů od 200A. Jističe s elektronickou spouští mají výhodu v širokém rozsahu nastavení jmenovitého proudu (0,4-1)x In, volby vypínací charakteristiky, diagnostice jističe (možnost propojení s PC) apod.

Podle systému zhášení oblouku:

Podle provedení :

 • otevřené (masterpact), obvykle nad 2kA
 • kompaktní (MCCB), obvykle do 2kA

Vypínací charakteristiky[editovat | editovat zdroj]

Graf závislosti jmenovitého proudu na čase vypnutí.

Charakteristiky běžných jističů se označují písmeny B, C a D. Charakteristiky mají stejnou část tepelné charakteristiky tj. v oblasti přetížení, tj v oblasti nadproudu. Liší se ve zkratové části charakteristiky a reakce na (krátkodobé) zvýšení proudu na násobky jmenovitého (tj. zkratového, spouštěcího) proudu.

Smluvený vypínací proud musí vypnout do hodiny, je stanoven na 1,45 násobek jmenovitého proudu.
Smluvený nevypínací proud jistič nesmí vypnout nikdy. Pro charakteristiky A, B, C a D je stanoven jako 1,13 násobek jmenovitého proudu.

 • B Jistič vedení. Staré značení L

Jistič rychle vypíná malé nadproudy.
Používá se pro jištění zařízení s malou časovou oteplovací konstantou. Takovým zařízením jsou vodiče vedení s malou hmotností.
Používá se pro jištění zařízení, které mají zapínací proud stejný jako jmenovitý nebo mírně zvýšený. Mohou to být například odporové spotřebiče.
Jistič vypíná do 0,1 s při 3-5 násobku jmenovitého proudu.

 • C Motorový jistič. Staré značení M, U

Jistič vypíná nadproudy.
Používá se pro jištění zařízení s běžnou časovou oteplovací konstantou. Takovým zařízením jsou například indukční motory, které mají hmotný rotor, stator a kostru, které odvádí tepelnou energii vyvinutou ve vinutí. Používají se pro motory s lehkým i těžkým rozběhem.
Používá se pro jištění zařízení, které mají zapínací proud menší než osminásobek jmenovitého proudu, například vícepólové indukční motory.
Jistič vypíná do 0,1 s při 5-10 násobku jmenovitého proudu.

 • D Jistič pro zařízení s velkými zapínacími proudy.

Jistič vypíná až větší nadproudy .
Používá se pro jištění zařízení, které mají zapínací proud větší než osminásobek jmenovitého proudu (desetinásobek), například transformátory a dvoupólové indukční motory.
Jistič vypíná do 0,1 s při 10-20 násobku jmenovitého proudu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Jak poznáte vhodný jistič pro vaši domácnost a kolik stojí jeho výměna?. Elektrina.cz [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]