Tavná pojistka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
IEC symbol pojistky
Průmyslová pojistka na 200 A
Klasické keramické pojistky (10 A a 6 A)
Pojistkový spodek včetně vložky a hlavice: A) vývod ke spotřebiči; B) přívod proudu ze sítě; C) vymezovací kroužek; D) objímka (pojistkový spodek); E) šroubovací pojistková hlavice; F) tavný vodič s barevným signalizačním terčíkem; G) keramická pojistková vložka

Tavná pojistka je elektrický přístroj, který chrání elektrická vedení, elektrická zařízení, elektronické součástky či obvod před poškozením nadměrným elektrickým proudem. Vypnutím a přerušením obvodu pojistkou je chráněn majetek a jsou chráněny osoby a zvířata před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí.

Princip tavné pojistky spočívá v tom, že pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. Tím se vodič pojistkové patrony zahřívá. V závislosti na velikosti proudu se zvyšuje výkonová ztráta na vodiči pojistky. Ztrátový výkon je funkcí čtverce proudu a proto se stoupající velikostí proudu se výrazně zkracuje doba do přetavení vodiče pojistky. Přetavením vodiče pojistky a uhašením vzniklého elektrického oblouku dojde k přerušení elektrického obvodu.

Pojistky jsou vyráběny v několika provedeních. Volba konkrétního provedení pojistky závisí na velikosti a druhu napětí, velikosti proudu, jištěném zařízení a místě použití. Běžně se lze setkat se závitovými pojistkami s oblým Edisonovým závitem E27 a E14, přístrojovými - trubičkovými pojistkami a pojistkami pro motorová vozidla.

Pojistka se skládá z pojistkového soklu a pojistkové vložky = patrony. Pro nezáměnnost jmenovitých hodnot proudu patrony jsou některé závitové patice vybaveny vymezovacím kroužkem.

Pojistková patrona je určena pro jednorázové použití. Po přetavení vodiče pojistkové patrony musí být použita nová patrona. Pojistkové patrony je zakázáno opravovat. Opravená pojistková patrona může být například příčinou požáru a důvodem neplnění finančního plnění ze strany komerční pojišťovny.

Srdcem pojistky je tavný elektrický vodič, jehož přetavením dojde k rozpojení elektrického obvodu.

Tavný elektrický vodič musí mít následující vlastnosti:

  • velkou konduktivitu i při malých rozměrech
  • nízkou teplotu tavení
  • malou náchylnost k oxidaci
  • snadnou vypařitelnost (bez pevných zbytků).

Nejčastěji jsou používány tavné elektrické vodiče vyrobené ze stříbra nebo mědi (dráty, pásky).

V pojistkové patroně pro vyšší napětí nebo vyšší elektrické proudy je tavný vodič uložen v hasebním prostředku (obvykle v křemičitém písku), který má za úkol tlumit vnitřní tlakovou vlnu vzniklou působením elektrického oblouku, hasit vzniklý elektrický oblouk a tím urychlit vypnutí pojistky. Pro jednotlivé typy elektrických pojistek a jmenovité proudy výrobci udávají "tavné voltampérové charakteristiky". Na vodorovné ose jsou vyneseny proudy a na svislá ose doba do vypnutí pojistky. Obě osy mají logaritmické měřítko.

Podmínky funkce pojistky[editovat | editovat zdroj]

Podmínkou pro vypnutí tavné pojistky je přetavení tavného drátku v pojistkové vložce. K přetavení tavného drátku dojde tehdy, když proud procházející pojistkou má dostatečnou velikost a prochází pojistkou dostatečnou dobu. Tuto hodnotu charakterizuje veličina pojistky i2t. Během této doby energie ohřeje a následně i může přetavit tavný drátek pojistky. Proto pro případ zkratu musí mít impedanční smyčka minimální impedanci. Impedanční smyčka je tvořena od vstupní svorky zdroje, zdrojem, přívodním vedením, místem zkratu a zpětným vedením zpět na vstupní svorku zdroje zdroje. Zpětné vedení je mnohdy uzemněné. Pokud proudová hodnota pojistky je vysoká, nebo impedance smyčky má velkou hodnotu nevypne pojistka ani při dokonalém zkratu.

Pojistka se dimenzuje tak, aby čas přetavení tavného elementu pojistky byl kratší, než čas po kterém dojde k tepelnému poškození chráněného zařízení, tj. tepelná časová konstanta pojistky má být (mnohem) kratší než tepelná časová konstanta chráněného zařízení. Proto jsou konstruovány pojistky s různými vypínacími charakteristikami.

S ohledem na parametry impedanční smyčky, dimenze pojistky, vypínací charakteristiku pojistky, výkon zdroje, dokonalost zkratu a další, při poruše, tj. zkratu, nemusí pojistka vůbec vypnout. Pojistka může nejprve chránit před zkratem. Pokud pojistka chrání před zkratem, impedance smyčky je dostatečně malá a současně pojistka je správně dimenzovaná může chránit i před přetížením. Pokud pojistka chrání před zkratem a zkrat je dostatečně dokonalý, může u soustav s napětím nebo proudem větším než bezpečným, chránit i před úrazem elektrickým proudem. Podobně pracuje i jistič. Pokud chceme chránit zařízení především před možností úrazu elektrickým proudem musí být použit chránič. Dnes jsou vyráběny a používány výhradně proudové chrániče. Chránič chrání zařízení, ale obvykle nejistí.

Rozdělení podle konstrukce[editovat | editovat zdroj]

Pojistky pro bytové a jim podobné instalace[editovat | editovat zdroj]

V bytových instalacích s napětím 230/400 V se stále ještě setkáme s keramickými pojistkami. Systém, běžně používaný i v České republice, se v německy mluvících zemích označuje jako DIAZED. Prakticky se z něho využívají řady označené DII (6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A) a DIII (35 A, 50 A, 63 A). Před rokem 1970 se místo pojistky 16 A používaly 15 A. Pojistky mají válcový tvar. Elektrický kontakt na širším konci má v konkrétní řadě stejný průměr pro všechny proudy. Uprostřed tohoto kontaktu je barevný signalizační terčík. Barva terčíku je přiřazena proudovému rozsahu. Při přerušení pojistky se terčík uvolní a odpadne. Druhý konec pojistky je zúžený a každému proudovému rozsahu je přiřazena konkrétní velikost keramické vložky v pojistkovém spodku. Barva vložky se shoduje s barvou terčíku na pojistce. Přiřazení velikostí pojistek a vložek je takové, že do vložky lze zasunout vždy jen správnou (nebo slabší) pojistku, nikdy ne silnější. Běžně se lze setkat s pojistkami se závitem E27 (Edison) do 25 A a E33 (Goliáš) od 35 A. Normalizované barvy jsou: 2 A růžová, 4 A hnědá, 6 A zelená, 10 A červená, 13 A černá, 16 A šedá, 20 A modrá, 25 A žlutá, 35 A černá, 50 A bílá, 60 a 63 A hnědá(měděná), 80 A stříbrná, 100 A červená, 125 A žlutá. Barvy se opakují, ale díky vložce nelze vložit větší pojistku. Dnes jsou tyto pojistky nahrazovány jističi. Barevné značení pojistek se zachovalo dodnes a nyní se používá na jističích. Modulární jističe pro domovní instalace se vyrábějí v řadě s vypínací schopností 10 kA s barevným označením shodným s keramickými pojistkami. Barevná je přímo páčka jističe nebo je na krytu jističe barevný terčík. Rozvodné společnosti vyžadují montovat před elektroměr právě označené jističe.

Válcové pojistky[editovat | editovat zdroj]

Především pro jištění v rozvaděčích výrobních objektů nebo přímo elektrických strojů se prosadily válcové pojistky. Pojistky jsou symetrické. Válcové keramické tělísko má na koncích nalisované kovové čepičky jako kontakty. Oba konce jsou stejné. Proudové rozsahy jsou rozlišeny pouze potiskem, barevné ani tvarové rozlišení není použito. Existují tři rozměrové řady: 10×38 mm pro proudy 0,5–25 A, 14×51 mm pro proudy 2–50 A a 22×58 mm pro proudy 4–125 A. Pojistky se zasazují do pojistkových odpínačů. Ty jsou určeny výhradně k montáži na nosnou lištu (DIN lišta, nebo také TS-35). Samotná pojistka je umístěna ve výklopné schránce. Pro třífázové obvody existují odpínače, u kterých se odpojí všechny tři fáze současně. Tyto pojistky se prosazují především pro úsporu místa. Zaberou v rozvaděči méně místa než DIAZED pojistky.

Nožové pojistky[editovat | editovat zdroj]

Výkonová nožová pojistka

Pro jištění výkonově silnějších obvodů (např.s trojfázovými motory, celé domy) se používají nožové pojistky. Nožové pojistky jsou nejčastěji označeny PN... nebo NH... Vyrábějí se v několika rozměrových řadách, které se proudovým rozsahem překrývají. Standardní velikosti se označují PN000, PN00, PN1, PN2, PN3, PN4a. Uvnitř jednotlivých velikostních řad je rozlišení pouze potiskem, tvarové ani barevné rozlišení se nepoužívá. Pojistky těchto typů se vyměňují pomocí izolovaného držáku, tz. žehličky. Také pro nožové pojistky existují odpínače, kde pojistky pro všechny tři fáze jsou umístěny ve společném nosiči a je možné je vypojit najednou ze všech fází. Princip těchto pojistek je shodný jako u keramických pojistek.

Ostatní pojistky[editovat | editovat zdroj]

Automobilové nožové pojistky
Schéma automobilové nožové pojistky

V automobilech a dopravních prostředcích se obvykle používají pojistky s barevným plastovým tělesem a s nožovými kontakty. Barva tělesa pojistky odpovídá jmenovitému proudu. Starší vozidla jsou osazena porcelánovými válcovými pojistkami s kovovými čepičkami.

Skleněné trubičkové pojistky se užívají k jištění výrobků spotřební elektroniky. Mají proudovou hodnotu od několika desetin do několika ampérů. Jednotlivé proudové hodnoty jsou rozměrově stejné, proto je třeba dbát na to, aby byla vyměněna pojistka stejné hodnoty. Záměnou za pojistku vyšší hodnoty může dojít k poškození přístroje. Trubičkové pojistky jsou vyráběny dvou rozměrových řadách pro dvě různá jmenovitá napětí.

Žádné typy pojistek nesmí být opravovány. Po opravě dojde ke změně jmenovitého proudu a vypínací charakteristiky. Tím dojde ke znehodnocení funkce pojistky. To může způsobit vážné poškození zařízení nebo rozvodů, úraz elektrickým proudem, požár apod.

Všechny typy pojistek jsou označeny proudovou hodnotou v ampérech, jmenovitým napětím a případně i dalšími údaji.

Rozdělení podle charakteristiky vypínání[editovat | editovat zdroj]

Skleněná trubičková pojistka

V praxi se pojistky rozdělují také na tzv. rychlé (značeno F) a pomalé (značeno T, někteří výrobci ještě na keramický obal tisknou symbol šneka – hlemýždě) v závislosti na tom, jak rychle se přepálí při konstantním nadproudu. Pomalejší pojistky se předřazují např. před elektromotory, u kterých při jejich startu dochází ke krátkodobému výraznému nárůstu proudu.

Především nožové a válcové pojistky se vyrábějí pro různé oblasti použití. Běžně se lze setkat se těmito druhy:

  • gL/gG jsou pojistky, které jistí v celém proudovém rozsahu proti přetížení i proti zkratu. Používají se pro jištění vedení. Tyto pojistky jsou osazeny na přívodním kabelu k domu.
  • aM pojistky jistí proti zkratu, nejistí proti přetížení. Užívají se pro jištění motorů, kde určité přetížení vysokými rozběhovými proudy je přípustné.
  • gR pro jištění polovodičů a gTr pro jištění transformátorů jsou speciality, v běžné praxi málo vídané.
  • gF1 pro jištění kabelů

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]