Místní akční skupina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Místní akční skupina (MAS) je místní společenství složené ze subjektů, které zastupují místní socioekonomické zájmy – veřejné i soukromé (tvoří ji skupiny občanů, neziskové organizace, soukromí podnikatelé, obce, svazky obcí apod.). Jejich společným cílem rozvoje vymezeného území – venkovského regionu a jeho zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se podílí na obnově a rozvoji venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím metody LEADER.[1][2]

Fungují v podobě nestátní neziskové organizace, jakožto právnické osoby. Na rozhodovací úrovni nesmí veřejný sektor, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více, než 49 % hlasovacích práv. K 9.10. 2018 bylo na území České republiky 179 Místních akčních skupin,[3] z toho 167 bylo členy Národní sítě MAS.[4]

Základní parametry MAS[editovat | editovat zdroj]

 • geograficky homogenní území,
 • počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
 • hustota zalidnění do 150 obyv./km²,
 • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
 • MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. místní akční skupinou být nemůže),
 • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
 • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
 • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS,
 • fungování metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Národní síť místních akčních skupin[editovat | editovat zdroj]

V Česku existuje zastřešující Národní síť místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS ČR), která byla založena začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DotaceEU - Místní akční skupina (MAS). www.dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné online. 
 2. Mikroregiony a místní akční skupiny - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné online. 
 3. Seznam Místních akčních skupin. NS MAS [online]. 2013-12-06 [cit. 2019-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-07-21. 
 4. Databáze členů Národní sítě místních akčních skupin ČR. databaze.nsmascr.cz [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné online. 
 5. Infovenkov. www.infovenkov.cz [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-14. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]