Lyrická poezie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Lyrika)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech. Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky jako jsou náznak děje, postava a prostředí.

Slovo „lyrika“ je odvozeno z řeckého pojmenování veršovaného zpěvu doprovázeného hrou na lyru (lyrika melé = lyrou doprovázené verše).

Typy a žánry[editovat | editovat zdroj]

Rozlišujeme lyrické typy např. lyriku intimní, kolektivní, přírodní, milostnou, vlasteneckou, náboženskou, reflexivní, tj. podle tématického hlediska.

Lyrické žánry jsou charakteristické útlumem dějovosti a orientací na pocity, názory, dojmy a prožitky v oblasti citových vztahů.

Lyrické žánry[editovat | editovat zdroj]

 • píseň (popěvek) – Je žánr, ke kterému se řadí texty určené ke zpěvu i kratší básně, jež se vyznačovaly pravidelnou stavbou, rytmem a výrazným rýmem. Dělíme na dva druhy lidovou píseň (píseň, u které není znám její původní autor) a píseň umělou.
 • óda – Rozsáhlejší oslavná báseň, která oslavuje hrdinu, předmět, osobu, vlast, moudrost, lásku atd. (Óda na radost).
 • hymnusSlavnostní píseň (druh ódy) na počest bohů a jejich činů, bývá zpravidla menšího rozsahu než óda a zaměřuje se hlavně na velká témata (národ, vlast).
 • elegie (žalozpěv) – truchlivá báseň vyjadřující smutek, tématem je ztráta někoho či něčeho, co je člověku drahé; vyjadřuje smutek například nad smrtí nebo nespravedlivým osudem.
 • epigram – krátká satirická báseň, ve které autor stručně a pádně vyjadřuje svůj úsudek o nějaké osobě, události a jevech (nejvýznamnější Karel Havlíček Borovský)
 • epitaf – náhrobní nápis
 • pásmo – báseň sestavená prostřednictvím montáže vytvořené na základě nekontrolovaného myšlenkového toku (volný sled pocitů, myšlenek, představ, tvůrcem Apollinaire …)
 • kaligramgrafická báseň uspořádaná do obrazce.

Lyricko-epické žánry[editovat | editovat zdroj]

Starověká literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Za první poezii lze považovat staré sumerské básně. Většina básní se zachovala pouze ve zlomcích.

Díla: Píseň o Agušaje, Zpěv o motyce

 • Egypt

Díla: Ptahhotepovo učení, Egyptská kniha mrtvých (rady zemřelému), Achnatonův Hymnus na slunce

 • Indie

Díla: Mahábhárata, Rámájana,Védy

 • Čína

Li-Po, nejpopulárnější klasický čínský básník období Tchang, napsal 900 básní. V Japonsku je znám také jako Rihaku.

Antická literatura[editovat | editovat zdroj]

Starověké Řecko[editovat | editovat zdroj]

Archaické období:

Starověký Řím[editovat | editovat zdroj]

Středověká literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Dvorská lyrika – dvorské milostné skladby z 12. století, trpitelská láska k zadané ženě; trubadúři (Fr.) a Minnesängeři (Něm.) – pěvci. Jednalo se o Alba (Svítáníčka) – milostné písně o ranním loučení milenců a Epistola- milostné písně v dopisech
 • V Japonsku vzniká nová básnická forma haiku. Forma haiku vychází ze starší tradice básní renga („řazená báseň“) skládaných skupinově.
 • Žákovská poezie – např. Píseň veselé chudiny – o životě studentstva
 • Čechynáboženské písně

Renesance a humanismus[editovat | editovat zdroj]

Baroko v Čechách[editovat | editovat zdroj]

Duchovní lyrika[editovat | editovat zdroj]

Pololidová tvorba[editovat | editovat zdroj]

Lidová tvorba[editovat | editovat zdroj]

 • šířena ústně, nejčastěji pověsti
 • Satira na čtyři stavy- zesměšňuje všechny společenské vrstvy
 • Verše o perníkářstvíkritika nepoctivých obchodníků

Preromantismus[editovat | editovat zdroj]

Národní obrození[editovat | editovat zdroj]

básnické skupiny[editovat | editovat zdroj]

Romantismus[editovat | editovat zdroj]

Vznikají lyricko-epické básně (balady a poemy)

Český romantismus[editovat | editovat zdroj]

Bachův absolutismus – rozpor mezi vznikajícím romantismem a biedermayerem

 1. Krajina prostoupena láskou a poezií, posel sděluje Jarmile, že Vilém byl uvězněn za otcovraždu, Jarmila skončí svůj život v jezeře
 2. Vilém přemýšlí o svém osudu, otázka viny
 3. Vilémova poprava
 4. Posun v čase, Vilémova lebka na popravišti nalezena poutníkem (autor sám), úvahy o pomíjivosti mládí

Český realismus[editovat | editovat zdroj]

Spisovatelé se zbavují subjektivismu

Literární moderna[editovat | editovat zdroj]

Symbolismus[editovat | editovat zdroj]

Novoromantismus[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]