Skutek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Skutek označuje v trestním právu ty projevy vůle pachatele navenek, jež jsou příčinou následku relevantního z hlediska trestního práva (objektivní stránka skutku), jsou-li kryty zaviněním (subjektivní stránka). Každý trestný čin nevyhnutelně musí být skutkem (pojem čin je zde synonymem skutku), ovšem ne každý skutek musí být trestným činem, jedním skutkem může být spácháno více trestných činů. Trestný čin je tedy právní konstrukcí nad konkrétním objektivně existujícím skutkem.

Významnými pojmy vážícími se ke skutku jsou jeho jednota a totožnost:

  • Jednota skutku je pojem hmotněprávní s významným dopadem pro posouzení, zda jde o trestný čin jediný, souběh trestných činů, případně souběh vícečinný či jednočinný. Jednotícím kriteriem je způsobený následek. Jde o kritérium umožňující členit jednolité lidské jednání na různé skutky a zároveň spojuje víceré dílčí akty jednání do jednoho celku.
  • Totožnost skutku je pojem procesněprávní, který zajišťuje kontinuitu skutku, tzn., stav, kdy skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, prošel ve své podstatě a vymezení nezměněný trestním procesem, aby o tomto totožném skutku bylo nakonec zákonným způsobem rozhodnuto.