Knihovny.cz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Knihovny.cz je portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice. Umožňuje vyhledávat z jednoho místa ve všech jejich katalozích, objednávat, rezervovat dokumenty a řadu dalších služeb, a to na jediné společné přihlášení. Jedná se o unikátní knihovní službu, která má za cíl zpřístupnit čtenářům z celé republiky knihovní fondy na jenom místě. Portál vznikl jako dílčí výstup projektu pod původním názvem Centrální portál knihoven. Jedná se o dlouhodobý společný projekt knihoven v ČR, který vychází z Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–2015 a je důležitou součástí nové koncepce pro léta 2017–2020.

Obecné shrnutí[editovat | editovat zdroj]

Portál Knihovny.cz představuje nový způsob propojení služeb jednotlivých zúčastněných knihoven. Jeho hlavní tezí je: „vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě či informaci kdykoli, odkudkoli a kdekoli.[1]

Cílem tedy je vytvořit jednotný komfortní přístup k fondům a službám českých knihoven. Katalogy knihoven a jednotlivé informační zdroje je možné prohledávat v uživatelsky přívětivém rozhraní. Pro zpřístupnění některých služeb je nutné provést pouze jedno ověření identity. Uživatel díky portálu získává přístup k požadovaným dokumentům přímo z domova a to buď zdarma, nebo za poplatek. Služby zúčastněných knihoven jsou díky portálu dostupné i pro hendikepované, nebo pro obyvatele menších obcí.[2]

Portál Knihovny.cz lze charakterizovat jako tzv. discovery systém. Představuje generačního nástupce dnes fungující Jednotné informační brány, díky které lze z jednotného uživatelského rozhraní prohledávat informační zdroje tuzemského a zahraničního charakteru a Souborného katalogu ČR.[3] Je zprovozněn na open sourcovém systému VuFind. Pro indexaci a vyhledávání je využíván systém SOLR, ten je také volně dostupný, stejně jako systém Piwik, který zpracovává statistiky návštěvnosti.[4]

Historie vzniku[editovat | editovat zdroj]

Podnět pro vybudování portálu vznikl v roce 2010 na výjezdním zasedání Ústřední knihovnické rady a přizvaných expertů. Na zasedání byla zdůrazněna nutnost podpory centrálních služeb jako jedné z priorit Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–2015. V té byl projekt Knihovny.cz v roce 2011 zakotven jako Cíl 6: Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny.

Po schválení Koncepce rozvoje knihoven došlo ke zprovoznění informačního portálu Knihovny.cz. Rovněž byl vytvořen první projektový záměr, na jehož základě mělo dojít k oslovení potenciálních dodavatelů technologického řešení. Původních prací se zhostila menší skupina ředitelů zainteresovaných knihoven a přizvaných expertů.

V roce 2013 došlo k profesionalizaci a formálnímu ukotvení projektu. Byly jmenovány jednotlivé pracovní skupiny (např. pracovní skupina pro informační zdroje, pro centrální portál, pro sdílení identit a online platby atd.) Ve stejném roce byl rovněž proveden průzkum očekávání knihoven a jejich uživatelů.[5]

Na základě nárůstu teoretických a praktických zkušeností jednotlivých pracovních skupin došlo k rozhodnutí o tom, že žádné z „hotových řešení“ dodavatelů nemůže plně pokrýt požadovaný rámec. Z tohoto důvodu byla v roce 2014 pověřena Moravská zemská knihovna (MZK) vyvinutím portálu vlastními silami.[6]

Rok následující přinesl již funkční jádro portálu a zprovoznění tzv. beta verze. Probíhá postupné začleňování knihoven. Ve spolupráci s dodavateli knihovních systémů se pracuje na sladění jednotlivých komunikačních rozhraní. Nejdříve se pracovalo na odladění rozdílů v rámci jedné knihovny a teprve následně byly přidávány knihovny využívající stejný knihovní systém. Z důvodu časové náročnosti a nedostatečného počtu již zapojených knihoven bylo spuštění ostré verze portálu odloženo na rok 2016.[7]

Zpřístupnění plné verze veřejnosti bylo uskutečněno 26. 10. 2016. Portál je dostupný na internetové adrese www.knihovny.cz. Do roku 2020 by měl projekt fungovat již v plné míře a měl by představovat primární vstup do systému většiny českých knihoven.[8]

Zdroje a funkce Portálu Knihovny.cz[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Budoucnost portálu směřuje k jednotnému přístupu ke službám českých a moravských knihoven. V současné době (2018) je v systému zapojeno celkem 24 knihoven a další se na zapojení chystají[9]:

Kromě těchto knihoven jsou do portálu začleněny i další informační zdroje (Souborný katalog České republiky, souborná databáze výběrově zpracovaných článků z českých periodik – ANL, Manusriptorium, Bibliographia medica Čechoslovaca atd.)[10]

Funkce společné[editovat | editovat zdroj]

U všech zapojených knihoven portál uživateli umožňuje[11]:

 • vyhledávat publikace v knihovních katalozích za pomoci jediného vyhledávacího řádku
 • práci s výpůjčkami (objednání ze skladu, rezervace, prodloužení atd.)
 • přehled o výpůjčkách, výpůjční době, poplatcích a platnosti registrace

Funkce vybrané[editovat | editovat zdroj]

U některých knihoven může uživatel navíc využít následující funkce[12]:

 • provedení online registrace, či vzdálené registrace
 • zaplacení poplatků a pokut
 • fulltextové vyhledávání v některých elektronických zdrojích
 • stahování dokumentů z elektronických informačních zdrojů

Další funkce[editovat | editovat zdroj]

Portál navíc umožňuje[13]:

 • propojit jednotlivé účty v knihovnách, v nichž je čtenář registrován – díky tomu získává přístup k různým službám v rámci jednoho rozhraní
 • RSS kanál, spravovat oblíbené tituly, sledovat knižní trendy a komentáře uživatelů
 • generovat citace dokumentů
 • vyhledávat nejbližší pobočky
 • prohledávat tzv. centrální index

Budoucí rozšíření funkcí[editovat | editovat zdroj]

V budoucnu by se nabídka služeb měla navíc rozšířit o[14]:

Základní funkce (vyhledávání, generace citací) jsou přístupné všem uživatelům bez nutnosti přihlášení se do portálu. Uživatelé se mohou přihlásit pomocí svých dalších účtů (například přes Facebook, Google, mojeID), s tímto přihlášením získávají možnost úpravy uživatelského nastavení a vkládat komentáře k jednotlivým publikacím. Teprve přihlášení přes účet knihovny, která je v projektu zapojená, uživatelům umožňuje spravovat své čtenářské konto.[15]

Vzhled portálu[editovat | editovat zdroj]

Portál je zpřístupněn ve dvou jazykových verzích, konkrétně v češtině a angličtině. Hlavní stránka www.knihovny.cz je přednostně nastavena na záložku „katalog,“ ve které je pomocí základního vyhledávacího řádku možno vyhledávat ve více než 12 milionech záznamů dokumentů.

V základním vyhledávání je přidružena funkce našeptávače, díky kterému systém generuje různé možnosti dotazu, na základě již napsané části textu. Tyto varianty jsou rovnou také rozdělovány do skupin dle formálního hlediska (např. výraz je: název, autor, téma).

Využít lze také tzv. „pokročilé vyhledávání.“ V něm lze nadefinovat složitější dotazy. Lze například určit, jestli zadaný výraz má představovat název knihy nebo edice, autora, téma publikace, rok vydání, místo vydání atd. Vyhledávat lze také pomocí využití jedinečných identifikátorů ISBN, ISSN a ISMN.

Zadaný dotaz lze ještě blížeji specifikovat pomocí faset. Ty se po zobrazení výsledku dotazu nacházejí v levé části obrazovky. Upřesnit hledání lze s pomocí označení: instituce, typu dokumentu, typu výpůjčky, tématu, místa publikace, oboru, vydavatele, autora, jazyka, časového rozmezí vydání, žánru a země vydání. U konkrétně zobrazeného záznamu publikace je kromě běžných údajů z bibliografického popisu, které známe z klasických knihovních katalogů, uvedena možnost výběru mezi institucemi, které danou publikaci mají ve svém fondu. Díky jednoduché volbě mezi institucemi lze snadno a rychle zjistit, pod jakou signaturou je kniha v daném fondu uložena, zda je k dispozici k vypůjčení, případně jestli ji lze zapůjčit prezenčně nebo absenčně apod.

V záložce „katalog“ jsou kromě vyhledávacího řádku přítomny tři ucelené bloky. Ty generují zejména čtenářská doporučení (nejčtenější knihy v roce 2015, oblíbení autoři, a dostupné e-knihy ke stažení).

K podobnému účelu, tedy k doporučování, nebo případnému prohledávání bez konkrétního dotazu, je určena záložka „inspirace.“ V té jsou knihy rozděleny do 5 bloků: znáte z kina a televize, audioknihy, Magnesia Litera, Nobelova cena za literaturu, čtení pro děti.

V této sekci webu je také umístěn přehled všech tematických oborů. Výběrem konkrétního zaměření je uživatel přesměrován na výsledky vyhledávání s daným věcným rozlišením.[16]

Třetí základní záložka se nazývá „knihovny.“ V té jsou integrovány data z Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR). Nalézt knihovnu lze podle města, ve kterém se nachází nebo podle jejího názvu. Do budoucna se plánuje vybudování fasetového vyhledávání. Díky tomu bude možno instituce prohledávat podle zaměření, kraje, či dalších parametrů.[17]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ŽABIČKA, Petr. 2016. Betaverze Centrálního portálu českých knihoven se představuje - beta.knihovny.cz. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2016, 68(2), s. 43. ISSN 0011-2321
 2. STOKLASOVÁ, Bohdana. 2014. Centrální portál českých knihoven v polovině roku 2014. In: Knihovny současnosti 14: sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 158-166. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf Archivováno 20. 12. 2016 na Wayback Machine.
 3. ŽABIČKA, Petr. 2013. Centrální portál knihoven a knihovní systémy. In: Knihovny současnosti 2013: sborník z 21. konference, konané ve dnech 10.-12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013, s. 87-91. ISBN 978-8086249-68-1. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf Archivováno 29. 8. 2016 na Wayback Machine.
 4. ŽABIČKA, Petr. 2016. Betaverze Centrálního portálu českých knihoven se představuje - beta.knihovny.cz. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2016, 68(2), s. 43-46. ISSN 0011-2321
 5. STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA a Petra ŽABIČKOVÁ. 2015. Centrální portál knihoven od počátků k pilotnímu projektu. In: Knihovny současnosti 2015: sborník s 23. ročníku konference konané ve dnech 8.-10. září 2015 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015, s. 303-308. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf Archivováno 20. 12. 2016 na Wayback Machine.
 6. Historie portálu Knihovny.cz. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/historie-portalu-knihovnycz/.
 7. ŽABIČKA, Petr. 2016. Betaverze Centrálního portálu českých knihoven se představuje - beta.knihovny.cz. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2016, 68(2), s. 43-46. ISSN 0011-2321
 8. Historie portálu Knihovny.cz. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/historie-portalu-knihovnycz/.
 9. Zapojené knihovny a zdroje. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje.
 10. Zapojené knihovny a zdroje. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje.
 11. O portálu. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/o-portalu.
 12. O portálu. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/o-portalu.
 13. O portálu. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/o-portalu.
 14. O portálu. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/o-portalu.
 15. Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/.
 16. Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/.
 17. FAQ. Portál Knihovny.cz [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, ©2015-2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq.