Jóšijáš

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Jóšijáš
Portrét
Narození 648 př. n. l.
Úmrtí 609 př. n. l. (ve věku 38–39 let)
Jeruzalém
Potomci Jehoiakim, Zedekiah a Jehoahaz of Judah
Otec Amon of Judah
Matka Jedidah

Jóšijáš, taktéž Josiáš, hebrejsky יאשיהו Jošijahu (649 př. n. l. - 609 př. n. l.) byl judský král z davidovské dynastie vládnoucí v letech 640609 př. n. l. a syn zavražděného krále Amóna. Je znám svou rozsáhlou reformou chrámového kultu a tehdejšího izraelského náboženství.

Osobní život[editovat | editovat zdroj]

Jeho matka se jmenovala Jedida a byla dcerou Adajáše z Boskatu.[1]

Reforma[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Josiášova reforma.

Josijáš za své vlády uskutečnil významnou náboženskou reformu, během které se pokusil odstranit ve starověkém Judsku všechny pohanské kulty a ustanovil jako legální pouze jediný kult a to Hospodinův. Tato reforma měla dalekosáhlý vliv na biblické náboženství a samotné biblické knihy, jež byly částečně opraveny (a možná i cenzurovány) v duchu reformního hnutí.

Kniha Zákona[editovat | editovat zdroj]

Jedním z hlavních impulzů Josiášovy náboženské reformy bylo podle Bible nalezení Knihy zákona, která je v textu zmíněna celkem 11x (2.Královská 22:8+10-11+13+16; 23:2-3+21+24). Tu objevil údajně spravedlivý velekněz Chilkijáš v samotném Chrámu, což bylo vykládáno jako Boží odpověď na královy modlitby. Tradiční judaismus věří, že šlo o svitek 5 Mojžíšových knih. Moderní teorie zdůrazňují, že téměř jistě šlo spíše o knihu Deuteronomium (její původní verzi, její části nebo základ textu, z něhož později vzešla).

Někteří historici pochybují, že Kniha zákona byla starobylým textem a předpokládají, že šlo spíše o dílo samotného Chilkijáše, sloužící k ospravedlnění Josiášovy reformy jeruzalémského kultu.

Proroci za Josiášovy vlády[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Jeremjáš.

Během Josiášovy vlády došlo k vystoupení a povolání několika proroků. Například Sofonjáš byl svou rozsáhlou kritikou modlářství pravděpodobně tím, kdo odstartoval Josiášův psychologický obrat a následné změny v náboženské oblasti. Krátce poté byl povolán také prorok Jeremjáš, který především kritizoval náboženské poměry po Josiášově smrti (sám ve svých proroctvích krále Josiáše nezmiňuje a o jeho reformě mluví pouze v náznacích).

Politická kariéra[editovat | editovat zdroj]

Kromě náboženské reformy se projevil jako velmi schopný panovník, za jehož vlády Judsko ovládlo dokonce i rozsáhlé oblasti bývalého severoizraelského království až po Jizre'el a Galileu. Roku 609 př. n. l. padl v bitvě u Megida s egyptským faraónem Nekoem II., který jej porazil, když táhl na pomoc svým asyrským spojencům v boji proti Babylónii. Deuterokanonická 3.Kniha Ezdrášova tvrdí, že tak učinil proti přímému slovu proroka Jeremjáše.

"Josiáš však neobrátil svůj vůz (na výzvu egyptského faraona) a nedbal slov proroka Jeremjáše, která pocházela z Hospodinových úst" Třetí Ezdráš 1:26/1:28

Po Jóšijášově smrti již judské království nedosáhlo takového rozmachu, jako za jeho vlády. Jeho syn Joachaz byl roku 609 př. n. l. po krátkém panování sesazen faraónem Nekóem II.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • FILKENSTEIN, Israel; SILBERSTEIN, Neil Asher. Objevování Bible: svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Praha : Vyšehrad, 2007.  
  • HERZOG, Chaim; GICHON, Mordechai. Biblické války. Brno : Jota, 1999.  
  • SEGERT, Stanislav; Starověké dějiny Židů; Praha : Svoboda, 1995. ISBN: 80-205-0304-8

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 2.Královská 22:1