Hybnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost ve své podstatě popisuje pohybový stav tělesa. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný.

Hybnost je zachovávající se veličina. To znamená, že celková hybnost izolované soustavy se nemůže změnit, což je obsahem zákona zachování hybnosti.

Značení[editovat | editovat zdroj]

Definice[editovat | editovat zdroj]

Klasická mechanika[editovat | editovat zdroj]

Vektor hybnosti je v klasické mechanice určen vztahem

kde

je hmotnost tělesa,
je rychlost tělesa.

Relativistická mechanika[editovat | editovat zdroj]

Relativistická hybnost je definována stejným vztahem

avšak je relativistická hmotnost, která závisí na velikosti rychlosti vztahem

kde

je klidová hmotnost tělesa,
je rychlost světla.

Dosazením získáme vztah

Kvantová mechanika[editovat | editovat zdroj]

V kvantové mechanice je hybnost určena operátorem hybnosti, který má v souřadnicové reprezentaci tvar

kde

je imaginární jednotka,
je redukovaná Planckova konstanta,
je operátor nabla.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

  • V izolovaných mechanických dějích platí zákon zachování hybnosti.
  • Změna hybnosti způsobená silou za čas je rovna impulzu síly. Časová změna hybnosti je tedy rovna působící síle, tzn. .

Zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles:Celková hybnost izolované soustavy těles je rovna vektorovému součtu hybností jednotlivých těles tvořících izolovanou soustavu v daném okamžiku a s časem se nemění. Zákon o změně hybnosti tělesa:Impulz síly je časový účinek síly působící na těleso a rovná se změně hybnosti tělesa za dobu působení síly.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]