Homologická řada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pojmem homologická řada se v chemii označuje řada organických sloučenin se stejným obecným vzorcem. Tyto sloučeniny mají díky přítomnosti stejné funkční skupiny podobné chemické vlastnosti a jejich fyzikální vlastnosti se stupňují spolu s rostoucí velikostí jejich molekuly, a tím i relativní molekulové hmotnosti). Například ethan má vyšší bod varu než methan, neboť mezi jeho molekulami působí více Van der Waalsových sil. Děje se tak v důsledku narůstajícího počtu atomů tvořících dané molekuly. Organické sloučeniny jdoucí za sebou v jedné homologické řadě se liší vždy o jednu skupinu CH2, která se v této souvislosti označuje jako homologický přírůstek.

Alkany (parafíny), alkeny (olefiny), ethery a alkyny (acetyleny) tvoří tímto způsobem řady, ve kterých se jednotlivé sloučeniny liší o 14 atomových hmotnostních jednotek (viz Atomová hmotnostní konstanta). Například homologická řada alkanů začíná sloučeninami methan, (CH4), ethan(C2H6), propan (C3H8) a butan (C4H10). Každý člen této řady se liší od předchozího o jeden homologický přírůstek, tedy skupinu CH2, a rovněž o 14 atomových hmotnostních jednotek.

Obdobně existuje např. i homologická řada alkoholů, která začíná sloučeninami methanol (CH3OH), ethanol (C2H5OH), propanol (C3H7OH) a butanol (C4H10O).

Přestože obecný vzorec zůstává v celé homologické řadě stejný, jednotlivé členy mohou mít rozdílnou strukturu nebo zcela odlišné vlastnosti. Oproti tomu reaktivita jednotlivých členů obvykle zůstává stejná. Sloučeniny v každé řadě mají shodnou skupinu atomů, která se v organické chemii nazývá funkční skupina. Většina chemických vlastností organických sloučenin je na přítomnosti funkční skupiny závislá.

Homologická řada Obecný vzorec Příklad Funkční skupina
Alkany s přímým řetězcem CnH(2n + 2) (n ≥ 1) CH4, n = 1
Alkyly CnH(2n + 1) (n ≥ 1) CH3, n = 1
Alkeny a cyklické alkany CnH2n (n ≥ 2) C2H4, n = 2 C = C
Alkyny CnH(2n − 2) (n ≥ 2) C2H2, n = 2 C ≡ C
Alkoholy CnH(2n + 1)OH (n ≥ 1) CH3OH, n = 1 - OH
Monokarboxylové kyseliny CnH(2n + 1)COOH (n ≥ 0) CH3COOH, n = 1 - COOH
Sacharidy CnH2nOn (n ≥ 1) C6H12O6, n = 6 = O, - OH

Proměnná n udává počet atomů uhlíku v řetězci.

Homologizace je jakákoli chemická reakce, která přetváří jeden člen homologické řady na člen následující.

Homologické oxidy[editovat | editovat zdroj]

Homologické řady nejsou přítomny pouze v organické chemii. Oxidy titanu, vanadu a molybdenu rovněž vytvářejí homologické řady. Například VnO2n-1 pro 2 < n < 10.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Homologous series na anglické Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]