Habitus (sociologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Habitus (psychologie))
Skočit na: Navigace, Hledání

Autorem pojmu habitus je francouzský sociolog Pierre Bourdieu.

Bourdieu chápe „habitus“ jako strukturovanou sadu dispozic a předpokladů, které jednotlivec získává zcela nevědomě v důsledku toho, že je vystaven společenským institucím a pravidlům. Habitus každého člověka je přizpůsoben společenským podmínkám, které ho vytvořily; vzniká z něho chování, které odpovídá objektivním možnostem každého jedince. Habitus takto obnovuje společenské podmínky, které ho vytvořily. O člověku nelze uvažovat jako o abstraktní jednotce, která je naprosto nevázaná na společenské podmínky, které ji obklopují. Různé druhy institucí a pravidel vytvářejí lidi s různým druhem očekávání a způsoby chování. Je iluzí domnívat se, že se rozhodujeme svobodně. Ve skutečnosti je naše volba velmi často za nás rozhodována naším habitem - tím, jak nás utvářejí okolnosti v nichž žijeme.

Habitus také definuje sociální skupiny, neboť lidé s podobnou pozicí v sociální struktuře mají stejný habitus. Habitus není jen omezující, ale také umožňující, neboť neudává pravidla, ale pouze vodítka, kterých si nemusíme být vědomi, protože jsou formovány normami a učením.