Gravitační vlna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Gravitační vlna je fluktuace zakřivení časoprostoru, které se šíří jako vlna rychlostí světla. Jde tedy o vlny křivosti časoprostoru.

Gravitační vlny byly předpovězeny jako důsledek Einsteinovy obecné teorie relativity.

Zdroje gravitačního vlnění[editovat | editovat zdroj]

Gravitační vlny vznikají při vzájemném pohybu těles v gravitačním poli, jejich významnými zdroji jsou však především těsné binární systémy kompaktních hvězd v konečném stádiu jejich vývoje (černých děr, neutronových hvězd), výbuchy supernov a srážky černých děr. Zdrojem gravitačních vln tedy může být určitý nerovnoměrný pohyb hmoty, ke kterému dochází v relativně malé oblasti prostoru.

Detekce gravitačních vln[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv gravitační vlny nebyly pozorovány přímo, jejich nepřímé důsledky pozorovány byly. Russell Alan Hulse a Joseph Hooton Taylor, Jr. objevili, že perioda oběhu pulzaru PSR B1913+16 kolem jeho průvodce se vlivem vyzařování gravitačních vln zkracuje v souladu s předpovědí obecné teorie relativity. Za tento objev byla v roce 1993 udělena Nobelova cena.

Mezi detektory snažící se o přímé zachycení gravitační vlny patří např. LIGO, VIRGO, LISA aj.

Aby bylo možné odlišit gravitační vlnu od zakřiveného pozadí, je nutno oddělit tu část křivosti, která je vyvolána vlnou, od části křivosti, která přísluší zakřivenému prostoročasu. Toto oddělení je možné pouze tehdy, je-li charakteristická vlnová délka \lambda gravitační vlny mnohem menší než charakteristický poloměr křivosti \rho prostoročasu, na jehož pozadí se vlny šíří, tzn.

\lambda\ll\rho

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Gravitační vlny přenášejí energii, která je ekvivalentní hmotnosti. Tato energie tedy opět působí jako zdroj gravitačního pole. Z toho důvodu se také budou dvě gravitační vlny při svém setkání vzájemně ovlivňovat, např. se budou rozptylovat. Tím se gravitační vlny odlišují např. od vln elektromagnetických, které nepřenášejí elektrický náboj, proto také při setkání dvou elektromagnetických vln nedochází k jejich ovlivnění (obě elektromagnetické vlny vzájemně projdou aniž by o sobě věděly).

Kosmologická konstanta by však mohla mít vliv na to, jak se šíří.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/jan/21/are-gravitational-waves-being-redshifted-away-by-the-cosmological-constant - Are gravitational waves being 'redshifted' away by the cosmological constant?

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]