Dysgrafie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ukázka rukopisu osoby s dysgrafií (text v srbštině).

Dysgrafie (nebo agrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Dítě si obtížně zapamatovává tvary písmen a zaměňuje písmena tvarově podobná. Charakteristické je křečovité, těžkopádné a neúhledné písmo. Žákům s touto poruchou činí také problémy týkající se dodržování lineatury (výšky písma). Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojena s dyslexií.[1] Nejnovější výzkumy ukazují, že mezi skutečné příčiny řadíme odchylky v pohybovém vývoji dítěte, raná traumata, přetrvávající primární reflexy, unilaterální fungování mozku a oslabení prefrontálního kortexu.[2] Důležité je začít řešit problémy již v předškolním věku (dítě nerado kreslí nebo je nemotorné, neumí stát na jedné noze apod.). Hravou formou lze předcházet poruchám chování a učení.[3]

Druhy dysgrafie[editovat | editovat zdroj]

 • fonologická
 • hluboká
 • povrchová

Projevy[editovat | editovat zdroj]

 • pomalé tempo
 • časté chyby v opisu, přepisu a diktátu
 • časté přestávky
 • chybné držení psacího náčiní
 • čím více se soustřeďují na grafickou stránku, tím méně se soustředí na pravopisné jevy

Základní zásady práce s dysgrafikem[editovat | editovat zdroj]

 • snažit se zmírnit poměr psaného projevu vůči ústnímu
 • poskytnout žákovi více času na tvorbu nejen poznámek, přepisů, ale i testů
 • zadávat veškeré úkoly s dostatečným časovým předstihem
 • umožňovat pracovní listy, do kterých si budou doplňovat detaily z výkladu
 • žák může psát zápis v předem domluvených zkratkách, pokud se v nich sám orientuje
 • žák si zvolí typ písma, který mu vyhovuje – tiskací/psací písmo

Postupy při nápravách a reedukaci dysgrafie[editovat | editovat zdroj]

 • inhibice primárních reflexů
  • cvičení podle neuro-vývojové stimulace (NVS)
 • odstranění unilaterálního fungování mozku
  • cvičení podle edu-kineziologie
 • zlepšení vnímání vlastního těla
  • stimulace proprioreceptorů
 • zlepšení rovnováhy
  • cvičení
 • stimulace mechanoreceptorů
  • zlepšení hmatového vnímání
 • zlepšit Dílčí oslabení výkonu (DOV)
  • zrakové postřehování
  • sluchové vnímání
  • serialita
  • intermodální kódování
  • prostorová orientace
 • rozvoj hrubé motoriky
  • například kroužení a mávání paží, kroužení předloktím a dlaněmi
  • u dětí jsou doporučovány říkanky spojené s pohybovou aktivitou rukou
 • rozvoj jemné motoriky
  • uvolnění zápěstí, lokte a paže
  • cviky prstů u rukou - zlepšení motoriky prstů
  • například cvičení typu – vytrhávání papíru, navlékání korálků, zavírání a uvolňování pěstí
 • držení psacího náčiní
  • dbáme na:
   • správný úchop psací potřeby
   • správné sezení při psaní
   • správný sklon podložky a sešitu při psaní
  • důležitou roli hraje i výběr vhodného psacího náčiní

Příklady grafomotorických cviků[editovat | editovat zdroj]

 • volné čmárání na ploše
 • grafomotorická cvičení oválů, klubíček, horních a spodních oblouků, vlnovek a rovných čar
 • obtahování předkreslených tvarů (např. ležatých a stojatých osmiček)
 • řadové cviky = obtahování kresebných prvků v řádku a jednoduchá kresba (např. dům, strom)[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HARDING, Leonora. Assessment in Neuropsychology. New York: Routledge, 1996. Dostupné online. S. 132. (angličtina) 
 2. EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Vidím to jinak aneb skryté příčiny poruch chování a učení, Praha,. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-80-270-7666-6. 
 3. SINDELAAROVÁ, Brigitte. Předcházíme poruchám učení a chování. [s.l.]: [s.n.] 
 4. JUCOVIČOVÁ, Drahomíra; ŽÁČKOVÁ, Hana. Reedukace specifických poruch učení u dětí. 2. vyd. Praha: Portál, 2014. 175 s. S. 103–114. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana: Dysgrafie. 1. vyd. Praha : D + H, 2005. 68 s. ISBN 80-903579-2-X
 • Emmerlingová, S.: Vidím to jinak aneb skryté příčiny poruch chování a učení, Praha, 2020: ISBN 978-80-270-7666-6
 • Zelinková, Olga: Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 10., zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha : Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7
 • Volemanová, M. (2013) Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení a chování. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red tulip, 2013. ISBN 978-80-905597-0-7
 • Kucharská, Anna:Specifické poruchy učení a chování : sborník 1999. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 141 s. ISBN 80-7178-294-7
 • Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana: Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. 175 s.ISBN 978-80-262-0645-3
 • Poláková, Petra. Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly, Praha: Grada, 2019, ISBN 978-80-271-0760-5
 • Michalová, Zdena: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. 102 s. ISBN 80-7311-000-8

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]