df (Unix)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
df
Typ softwarustandardní UNIXová utilita či příkaz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

df (anglická zkratka z disk free) je standardní UN*Xový program na zobrazení volného místa na systémech souborů, ke kterým má uživatel patřičná přístupová práva. Jedná se o program pro příkazovou řádku, výsledek je vypisován na standardní výstup. df je obvykle implementováno pomocí souboru ‚/etc/mtab‘ nebo využitím statfs.

Historie[editovat | editovat zdroj]

df se poprvé objevilo v AT&T UNIXu verze 1.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Podle Single UNIX Specification může být df volán s následující syntaxí:

$ df [-k] [-P|-t] [-del] [file …]
 • -k :při výpisu volného místa se jako jednotky použijí kibibajty.
 • -P : výpis bude odpovídat přesně popsanému, standardnímu formátu
 • -t :(povinné pouze pokud chce implementace odpovídat i požadavkům XSI) ve výpisu se zobrazí i zabrané místo
 • file : Vypíše statistiku pouze pro systém souborů obsahující soubor file. Není-li tento parametr zadán, vypíše statistiku pro všechny připojené systémy souborů.

Specifikace[editovat | editovat zdroj]

Single UNIX Specification (SUS) vyžaduje, aby základní jednotkou při výpisu volného místa byly bloky o 512 bajtech, a pro každý souborový systém bylo vypsáno alespoň jeho jméno a množství volného místa.

Použití 512 bajtů jako základní jednotky má historické důvody a zároveň zachovává kompatibilitu s ostatními podobnými nástroji, například s ls. Neznamená to, že by bylo vyžadováno, aby systém souborů používal bloky o velikosti 512 bajtů.

Pokud je použit přepínač -P, pak se pro každý popisovaný souborový systém musí vypsat řádka formátovaná následovně:

<jméno> <celkové místo> <použité místo> <volné místo> <procentuálně zabráno> <zakořenění>

jednotlivé položky této řádky jsou:

 • <jméno>
jméno systému souborů (konkrétní formát je ponechán na implementaci)
 • <celkové místo>
Celkové množství místa na systému souborů v násobcích 512 bajtů. Přesný význam je nechán na implementaci, ale mělo by zahrnovat <použité místo> i <volné místo> a navíc i místo běžně uživatelům nepřístupné
 • <použité místo>
Celkové množství místa zabraného existujícími soubory v násobcích 512 bajtů.
 • <volné místo>
Množství volného místa, které je k disposici pro vytváření souborů neprivilegovanými uživateli v násobcích 512 bajtů. Pokud je tato hodnota nula nebo méně, nemělo by být možné vytvořit v daném systému souborů nový soubor, dokud nebude něco smazáno, nebo pokud nemá uživatel zvláštní privilegia. Tato hodnota může být i záporná.
 • <procentuálně použito>
Podíl volného místa vzhledem k celkovému množství místa, které je k dispozici běžným uživatelům. Mělo by být výsledkem výpočtu
 • <použité místo> / (<použité místo> + <volné místo>)
vyjádřeného celočíselně v procentech (případné zaokrouhlování se provádí nahoru). Pokud je <volné místo> méně než nula, může být toto číslo více než 100.
 • <zakořenění>
Adresář, kde je souborový systém připojen.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

 $ df -k
 Filesystem  1024-blocks   Free %Used  Iused %Iused Mounted on
 /dev/hd4      32768   16016  52%   2271  14% /
 /dev/hd2     4587520  1889420  59%  37791   4% /usr
 /dev/hd9var     65536   12032  82%   518   4% /var
 /dev/hd3      819200  637832  23%   1829   1% /tmp
 /dev/hd1      524288  395848  25%   421   1% /home
 /proc          -     -  -     -   - /proc
 /dev/hd10opt    65536   26004  61%   654   4% /opt

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]