Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Šablona:Šablona

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

{{Šablona}}

Zkratka:
 • Šablona:Tl
  Šablona:Š

Vkládání přímého odkazu na šablony, navíc v podobě jako v kódu: {{Šablona}}

Účel

Vhodné používat na začátku dokumentací šablon, aby se výsledný text dal rychle a snadno překopírovat: Usnadní se tím praktické použití té dokumentované šablony do kódu.

Použití

Potřebujete-li v textu diskuse nebo dokumentace zmínit nějakou šablonu zároveň s přímým odkazem na ní, můžete ho zapsat právě pomocí této šablony a jejího prvního parametru: {{Šablona|Rozcestník}}. Výsledkem je přímý odkaz ve tvaru {{Rozcestník}}.

Šablona testuje, zda cílová šablona skutečně existuje, a nevytváří červené odkazy: {{šablona|zaručeně neeexistující}}{{zaručeně neexistující}}.

Přesměrování

Protože se šablona nepoužívá v hlavním prostoru wikipedie, v článcích (není proč), běžně se používá její zkrácené volaní {{š}}, případně {{tl}}, z anglického template link: odkaz na šablonu.

Druhý parametr

subst

V případě použití druhého parametru „subst“ se na úvod textu vypíše povel „subst:“ (sloužící při skutečném zadání a uložení k náhradě volání šablony ve zdrojovém kódu stránky jejím aktuálním obsahem): {{šablona|vítejte|subst}}{{subst:vítejte}}.

Následně se zjistí přítomnost třetího parametru a ten se případně použije k zobrazení parametrů substované šablony: {{Šablona|Vítejte|subst|a}}{{subst:Vítejte|a}}.

Vstup do popisované šablony

Je-li druhý parametr jiná hodnota než „subst“, uvažuje se tato jako první parametr popisované šablony a tak se i zobrazí: {{šablona|smazat|blábol}}{{smazat|blábol}}.

Ukázka vícera parametrů popisované šablony

Pro předvedení předávání šabloně vícera parametrů, než jen jediného, se tohoto zobrazení dosáhne nepřímo, vložením pomocné šablony {{!}} do textu předávané šablony:

příklad wiki-výsledku v článku
Podrobnější informace naleznete v článcích článek_1 , článek_2 a článek_3.
požadovaný výsledek do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu, jako usnadnění ostatním
{{Podrobně| článek_1 | článek_2 | článek_3}}
kód předváděný dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
 • {{Šablona|Podrobně | článek_1 {{!}} článek_2 {{!}} článek_3}}

použitím nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

 • {{Šablona|Podrobně | článek_1 | článek_2 | článek_3}}

použitím SGML entit | (znak |)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
 • {{tl|Šablona |Podrobně {{!}} článek_1 {{tl|!}} článek_2 {{tl|!}} článek_3}}

použitím nahrazovacích šablon {{!}} (znak |), {{Šablona}} a pomocí jejího přesměrování {{tl}}

 • {{tl|Šablona |Podrobně | článek_1 | článek_2 | článek_3}}

použitím SGML entit | (znak |) a jejich konstrukcí pomocí & (&)

Všechny parametry předávané popisované šabloně se tedy popíší popisnou šablonou Šablona, té se všechny popisované hodnoty předají skrze popisný druhý parametr, jako text, tedy jako jedna hodnota: článek_1 {{!}} článek_2 {{!}} článek_3

Předvádění číslovaných parametrů jako pojmenovaných

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Wikipedie:číslované parametry. Pomozte Wikipedii tím, že pro heslo vytvoříte samostatný článek.

Zápis pojmenovaných parametrů podle čísel sice je možný (je-li tak šablona naprogramovaná, aby používala obojí), ale je třeba mít na paměti, že s postupujícím rozkódováváním do příkladů se také mění relativní pozice těchto parametrů!

výsledek v textu článku či dokumentace,
uživatelský cíl: po všech wiki-strojových interpretacích
Podrobnější informace naleznete v článcích první=článek_1 a druhý=článek_2.
požadovaný výsledek
do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu,
jako usnadnění ostatním
 • {{Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím dvojitého číslování a nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

 • {{Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím SGML entit | (znak |)

kód předváděný
dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
 • {{Šablona|Podrobně|2=2=druhý=článek_2{{!}}1=první=článek_1}}

použitím dvojitého číslování, {{!}} a pomocí popisné nahrazovací šablony {{Šablona}}

 • {{Šablona|Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím entit = (=) a | (|) a jejich konstrukcí pomocí & (&)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
 • {{tl|Šablona|2=Podrobně{{!}}2=2=druhý=článek_2{{Šablona|!}}1=první=článek_1}}

dvojitým číslováním a šablonami

 • {{tl|Šablona|Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

entitami

V předávané textové hodnotě "2=2=druhý=článek_2{{šablona|Šablona|!}}1=první=článek_1" se první levé rovnítko interpretuje jako přiřazení, ve wiki-syntaxi, další rovnítka už jsou jen "obyčejné znaky v textu". Tedy v tomto kroku interpretace: V příštím kroku zpracování (text-kód na text, který i nadále bude vystupovat v roli kódu), v dalším kole interpretování příkladu výše, se stane syntakticky významným druhé "první rovnítko zleva". První takové bylo prve požráno při interpretaci: 2=. Původní textový "vstup do parametru" se tedy zkrátil a dokonce rozpadl na dva ještě menší vstupy, do dvou jiných parametrů: 2=druhý=článek_2 + {{Šablona|!}} + 1=první=článek_1. Takový text, potřebuje-li zdokumentovat složitý případ, si wikipedista musí postavit (zkomplikovat) sám, zpětnými úvahami o funkcích wiki interpreterů a šablon.

Související informace naleznete také v článcích šablona:= a šablona:para.

Potlačení formátování

 • Výchozí formátování <code>, zobrazování výsledku neproporcionálním písmem a v rámečku, lze potlačit: Kód s potlačeným formátováním {{šablona|vítejte|nocode=nocode}} dá {{vítejte}}, místo {{vítejte}} bez potlačení formátování.

Související šablony

 • Výstup šablony – uvádí přímý výstup šablony
 • Tag – předvádí HTML (resp. XML) značku
 • Para – předvádí zápis parametru šablony s případnou hodnotou při konkrétním použití
 • Param – předvádí samotný kód parametru šablony, případně i jemu přednastavenou defaultní hodnotu

Data šablony

Vytvoří zformátovaný odkaz na šablonu.

Parametry šablony

Tato šablona má vlastní formátování.

ParametrPopisTypStav
Název šablony1šablona

prázdné

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Šablonapovinný
Substuje se?2subst

Pokud se šablona používá se subst:, vložte subst (viz [[Nápověda:Substituce]]).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
subst
Automatická hodnota
subst
Logická hodnotanepovinný
Parametr3param

Použitý parametr

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řetězecnepovinný
nocodenocode

Vypne vnitřní obalování do <code>&lt;code></code>, pro použití v příkladech šablon, kde je již takto obalováno,<br />stačí pouhá přítomnost jakékoli hodnoty

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
|nocode=nocode
Automatická hodnota
prázdné
Řetězecnepovinný