Šablona:Šablona

Tuto stránku mohou editovat jen zavedení uživatelé a správci.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

{{Šablona}}

Zkratka:
 • Šablona:Tl
  Šablona:Š

Vkládání přímého odkazu na šablony, navíc v podobě jako v kódu: {{Šablona}}

Účel

Vhodné používat na začátku dokumentací šablon, aby se výsledný text dal rychle a snadno překopírovat: Usnadní se tím praktické použití té dokumentované šablony do kódu.

Použití

Potřebujete-li v textu diskuse nebo dokumentace zmínit nějakou šablonu zároveň s přímým odkazem na ní, můžete ho zapsat právě pomocí této šablony a jejího prvního parametru: {{Šablona|Rozcestník}}. Výsledkem je přímý odkaz ve tvaru {{Rozcestník}}.

Šablona testuje, zda cílová šablona skutečně existuje, a nevytváří červené odkazy: {{šablona|zaručeně neeexistující}}{{zaručeně neexistující}}.

Přesměrování

Protože se šablona nepoužívá v hlavním prostoru wikipedie, v článcích (není proč), běžně se používá její zkrácené volaní {{š}}, případně {{tl}}, z anglického template link: odkaz na šablonu.

Druhý parametr

subst

V případě použití druhého parametru „subst“ se na úvod textu vypíše povel „subst:“ (sloužící při skutečném zadání a uložení k náhradě volání šablony ve zdrojovém kódu stránky jejím aktuálním obsahem): {{šablona|vítejte|subst}}{{subst:vítejte}}.

Následně se zjistí přítomnost třetího parametru a ten se případně použije k zobrazení parametrů substované šablony: {{Šablona|Vítejte|subst|a}}{{subst:Vítejte|a}}.

Vstup do popisované šablony

Je-li druhý parametr jiná hodnota než „subst“, uvažuje se tato jako první parametr popisované šablony a tak se i zobrazí: {{šablona|smazat|blábol}}{{smazat|blábol}}.

Ukázka vícera parametrů popisované šablony

Pro předvedení předávání šabloně vícera parametrů, než jen jediného, se tohoto zobrazení dosáhne nepřímo, vložením pomocné šablony {{!}} do textu předávané šablony:

příklad wiki-výsledku v článku
Podrobnější informace naleznete na stránkách článek_1, článek_2 a článek_3.
požadovaný výsledek do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu, jako usnadnění ostatním
{{Podrobně| článek_1 | článek_2 | článek_3}}
kód předváděný dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
 • {{Šablona|Podrobně | článek_1 {{!}} článek_2 {{!}} článek_3}}

použitím nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

 • {{Šablona|Podrobně | článek_1 | článek_2 | článek_3}}

použitím SGML entit | (znak |)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
 • {{tl|Šablona |Podrobně {{!}} článek_1 {{tl|!}} článek_2 {{tl|!}} článek_3}}

použitím nahrazovacích šablon {{!}} (znak |), {{Šablona}} a pomocí jejího přesměrování {{tl}}

 • {{tl|Šablona |Podrobně | článek_1 | článek_2 | článek_3}}

použitím SGML entit | (znak |) a jejich konstrukcí pomocí & (&)

Všechny parametry předávané popisované šabloně se tedy popíší popisnou šablonou Šablona, té se všechny popisované hodnoty předají skrze popisný druhý parametr, jako text, tedy jako jedna hodnota: článek_1 {{!}} článek_2 {{!}} článek_3

Předvádění číslovaných parametrů jako pojmenovaných

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Wikipedie:číslované parametry.

Zápis pojmenovaných parametrů podle čísel sice je možný (je-li tak šablona naprogramovaná, aby používala obojí), ale je třeba mít na paměti, že s postupujícím rozkódováváním do příkladů se také mění relativní pozice těchto parametrů!

výsledek v textu článku či dokumentace,
uživatelský cíl: po všech wiki-strojových interpretacích
Podrobnější informace naleznete na stránkách první=článek_1 a druhý=článek_2.
požadovaný výsledek
do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu,
jako usnadnění ostatním
 • {{Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím dvojitého číslování a nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

 • {{Podrobně|druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím SGML entit | (znak |)

kód předváděný
dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
 • {{Šablona|Podrobně|2=2=druhý=článek_2{{!}}1=první=článek_1}}

použitím dvojitého číslování, {{!}} a pomocí popisné nahrazovací šablony {{Šablona}}

 • {{Šablona|Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím entit = (=) a | (|) a jejich konstrukcí pomocí & (&)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
 • {{tl|Šablona|2=Podrobně{{!}}2=2=druhý=článek_2{{Šablona|!}}1=první=článek_1}}

dvojitým číslováním a šablonami

 • {{tl|Šablona|Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

entitami

V předávané textové hodnotě "2=2=druhý=článek_2{{šablona|Šablona|!}}1=první=článek_1" se první levé rovnítko interpretuje jako přiřazení, ve wiki-syntaxi, další rovnítka už jsou jen "obyčejné znaky v textu". Tedy v tomto kroku interpretace: V příštím kroku zpracování (text-kód na text, který i nadále bude vystupovat v roli kódu), v dalším kole interpretování příkladu výše, se stane syntakticky významným druhé "první rovnítko zleva". První takové bylo prve požráno při interpretaci: 2=. Původní textový "vstup do parametru" se tedy zkrátil a dokonce rozpadl na dva ještě menší vstupy, do dvou jiných parametrů: 2=druhý=článek_2 + {{Šablona|!}} + 1=první=článek_1. Takový text, potřebuje-li zdokumentovat složitý případ, si wikipedista musí postavit (zkomplikovat) sám, zpětnými úvahami o funkcích wiki interpreterů a šablon.

Související informace naleznete také na stránkách šablona:= a šablona:para.

Potlačení formátování

 • Výchozí formátování <code>, zobrazování výsledku neproporcionálním písmem a v rámečku, lze potlačit: Kód s potlačeným formátováním {{šablona|vítejte|nocode=nocode}} dá {{vítejte}}, místo {{vítejte}} bez potlačení formátování.

Související šablony

 • Výstup šablony – uvádí přímý výstup šablony
 • Tag – předvádí HTML (resp. XML) značku
 • Para – předvádí zápis parametru šablony s případnou hodnotou při konkrétním použití
 • Param – předvádí samotný kód parametru šablony, případně i jemu přednastavenou defaultní hodnotu

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Šablona

Vytvoří zformátovaný odkaz na šablonu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
Název šablony1 šablona

prázdné

Šablonapovinný
Substuje se?2 subst

Pokud se šablona používá se subst:, vložte subst (viz [[Nápověda:Substituce]]).

Příklad
subst
Automatická hodnota
subst
Logická hodnotanepovinný
Parametr3 param

Použitý parametr

Řetězecnepovinný
nocodenocode

Vypne vnitřní obalování do <code>&lt;code></code>, pro použití v příkladech šablon, kde je již takto obalováno,<br />stačí pouhá přítomnost jakékoli hodnoty

Příklad
|nocode=nocode
Řetězecnepovinný