Přeskočit na obsah

Šablona:Tag

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

<tag atributy=příkladové attr="pro ukázku">

Tato šablona usnadní zápis (výklad) zdrojového kódu obsahujícího HTML tagy.

Účel Kód Výsledek
hodnota přes nepojmenovaný vstup {{{1}}}, ručně (i bez určení vstupem {{{2}}}) {{Tag|nowiki}} <nowiki>
přes vstup {{{1}}}, lze i zavírací tag, ručně (i bez určení vstupem {{{2}}}) {{Tag|/nowiki}} </nowiki>
přes vstup {{{1}}}, lze i nepárový samo-tag, ručně (i bez určení vstupem {{{2}}}) {{Tag|nowiki /}} <nowiki />
zvýrazní zarámováním, přepínač podle přítomnosti, pojmenovaný vstup {{{code}}} {{Tag|nowiki /|code=code}} <nowiki />
zvýrazní zarámováním, přepínač podle přítomnosti, pojmenovaný vstup {{{code}}} {{Tag|nowiki /|code=bla}} <nowiki />
zabrání zalamování, přepínač podle přítomnosti, pojmenovaný vstup {{{nowrap}}} {{Tag|nowiki /|nowrap=nowrap}} <nowiki />
zabrání zalamování, přepínač podle přítomnosti, pojmenovaný vstup {{{nowrap}}} {{Tag|nowiki /|nowrap=bla}} <nowiki />
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, otvírací (o, open, otvírací, otevírací) {{Tag|nowiki|open}} <nowiki>
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, sice přítomen, ale prázdný: default pro otvírací {{Tag|nowiki|}} <nowiki>
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, zavírací (c, close, z, zavírací) {{Tag|nowiki|close}} </nowiki>
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, pár (p, pair, pár, párový) {{Tag|nowiki|pair}} <nowiki>...</nowiki>
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, nepárový samo-tag (s, single, j, jeden, n, nepárový) {{Tag|nowiki|single}} <nowiki />
přepínač typu, nepojmenovaný vstup {{{2}}}, pokus na nerozeznání {{Tag|nowiki|nnn}} Šabloně {{Tag}} dán vstupem {{{2}}} neznámý typ tagu: "nnn" nerozeznán!
hodnota přes nepojmenovaný vstup {{{1}}}, i s vstupy ručně (i bez určení vstupem {{{atribut}}}), obchází wikisyntax přiřazením do výslovně určeného parametru, podle "názvu" vstupu, který sice není explicitně pojmenovaný, přesto ho lze určit výslovně číslem {{{1}}}, což lze: nepojmenované jsou implicitně očíslovány {{Tag|1=tag attr = "val"}} <tag attr = "val">
hodnota přes nepojmenovaný vstup {{{1}}}, i s vstupy ručně (i bez určení vstupem {{{atribut}}}), obchází wikisyntax entitou pro znak "=" (viz šablonu {{=}}, která se ani nemá používat) {{Tag|tag atribut &#61; "val"}} <tag atribut = "val">
příklad vstupů, přes vstup {{{1}}} a i pojmenovaný vstup {{{atribut}}}; nejen zobrazení atributu v tagu, také přiřazení hodnoty tomuto atributu
(stále tentýž vstup: atribut, atrib, atributy, attribute, attr)
{{tag|ref|atribut=group="note"}}
druhé rovnítko je již součástí hodnoty vstupu šablony, entita pro escapování tedy není třeba (první rovnítko se uplatnilo, jako významný znak, další už jsou jen text)
<ref group="note">
příklad vstupů, přes vstupy {{{1}}}, {{{2}}} a i pojmenovaný vstup {{{obsah}}}, určení obsahu tagu (stále tentýž vstup: obsah, text, content, 3) {{tag|span|pair|atribut=class="třída" style="styl:hodn;"|obsah=text}} <span class="třída" style="styl:hodn;">text</span>
příklad vstupů, nepojmenovaný vstup {{{3}}} (alternativní název k {{{obsah}}}), určení obsahu tagu {{tag|span|pair|obsah je text|code=code}} <span>obsah je text</span>

Související šablony

[editovat zdroj]
  • Šablona – uvádí zápis šablony při konkrétním použití
  • Param – předvádí samotný kód parametru šablony, případně i jemu přednastavenou defaultní hodnotu