Mensa ČR

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Mensa ČR - společenská organizace, česká pobočka organizace Mensa International; dobrovolné, nepolitické, nezávislé a neziskové sdružení.
Mensa na území ČR byla založena Dr. Hanou Drábkovou (která učinila první pokusy o založení již v roce 1968) na jaře roku 1989, registrována pak byla v březnu 1991.
Členem Mensy se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. (MIL), výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace.

Zaměření Mensy[editovat | editovat zdroj]

Dle svých stanov Mensa přispívá k rozvíjení inteligence členů. Tento svůj účel nyní Mensa ČR naplňuje tím, že v současné době podporuje:

  • vyhledávání talentovaných dětí a podporu a poradenství pro rodiče talentovaných dětí (Centrum nadání, manželé Fořtíkovi),
  • provoz školy pro nadané děti (Mensa gymnázium, dříve nazývané Osmileté gymnázium Buďánka),[1]
  • zakládání herních klubů pro podporu aktivního trávení volného času (Herní kluby při Mense ČR),
  • pořádání výukových letních táborů pro nadané děti,
  • pořádání logické olympiády,[2]
 • testování IQ v krajských i menších městech,
 • podpory vzájemné komunikace a seberealizace členů.

Vedení a fungování Mensy[editovat | editovat zdroj]

Vedení a fungování Mensy řídí Rada Mensy v čele s předsedou organizace. Rada Mensy je volena každé dva roky. Hlasování je tajné, hlasy mají rovnou váhu. Současným předsedou Mensy ČR je Ing. Tomáš Blumenstein.[3]

Princip fungování Mensy[editovat | editovat zdroj]

Mensa České republiky organizuje vstupní testování IQ, vede agendu členů, vydává časopis Mensa, spravuje své internetové stránky a minimálně jednou ročně svolává valnou hromadu. Za to vše je zodpovědná devítičlenná rada Mensy, redakční a internetová rada a skupina osob s autorizací pro vstupní testování.[4]

Mensa je dobrovolnickou organizací. Jedinou placenou pracovní silou je administrativní pracovník – sekretářka. Ostatní členové vykonávají práci pro Mensu zdarma za úhradu přímých vzniklých nákladů.

Financování Mensy[editovat | editovat zdroj]

Vlastní provoz Mensy je financován z

 • členských příspěvků členů,[5]
 • testovaní IQ,
 • grantů.

Pod vlastním provozem se myslí

 • nutná režie vedení neziskové společnosti,
 • plat sekretářky,
 • poznávací a vzdělávací akce (především exkurze a přednášky),
 • pořádání setkání v rámci místních skupin (sdružují členy Mensy geograficky),
 • pořádání akcí v rámci zájmových skupin (sdružují členy Mensy tematicky),
 • pořádání celostátních setkání mensanů.

Na financování ostatních činnosti, především na podporu nadaných dětí, Mensa (stejně jako jiné neziskové společnosti) shání dotace, soukromé dary (daňově odpočitatelné), popř. výnosy z reklam na svém webu, ve vlastním časopise či z výnosů spolupráce s komerčními firmami.

Činnosti pro nečleny[editovat | editovat zdroj]

I když je Mensa zaměřena především na podporu nadaných dětí a rozvoj svých členů, nabízí mnohé aktivity širší veřejnosti.
Téměř všechny její akce jsou přístupné i pro nečleny a valná většina informací (reportáží, článků apod.) je díky webu a časopisu Mensy přístupná komukoliv.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Biografie některých členů Mensy v ČR[editovat | editovat zdroj]

Použité zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. Podrobnosti o Mensa gymnáziu, web školy
 2. http://www.logickaolympiada.cz
 3. http://www.mensa.cz/mensa/kontakty/rada-mensy/
 4. Stanovy Mensy ČR
 5. Informace o Mense na jejích stránkách
 • Ing. Tomáš Kubeš – Návrh komunikační strategie Mensy

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]