Zpoždění (systémová dynamika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zpoždění je v systémové dynamice čas mezi příčinou, která způsobí v systému změnu, a jejím důsledkem (popřípadě uvědomění si tohoto důsledku). Tyto příčiny a důsledky mohou být jak fyzické povahy, tak se může jednat o informace. V tom případě mluvíme o zpoždění v informačních tocích.

Zpoždění může vznikat z časově náročného fyzikálního jevu, jenž zasahuje do děje.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Příkladem pro vysvětlení pojmu zpoždění může být:

 • zpoždění mezi schválením regulace porodnosti určitého státu a dosažení nulového růstu populace (25 let[1])
 • prodleva mezi aplikací pesticidu a jeho působením a jeho průnikem do spodních vod (jednotky měsíců; jednotky let)
 • zpoždění mezi investicí do elektrárny a jejím dokončením (v průměru 10-15 let)
 • zpoždění mezi zjištěním ložiska ropy a ustálením produkce (10 let)
 • zpoždění mezi vrcholem objevů ropných ložisek a vrcholem produkce, tzv. ropným zlomem (45 let)
 • zpoždění mezi zákazem používání polychlorovaných bifenylů a poklesem jejich koncentrace ze spodních vod pod 1 mg/l (přibližně 80 let)
 • zpoždění mezi rozhodnutím změny strategie v souvislosti s ropným zlomem a uvedením této změny v realitu (minimálně 20 let[2])
 • zpoždění informačních toků – zpoždění mezi začátkem produkce freonů a zjištění jejich vlivu na ozónovou vrstvu (cca 30 let)
 • zpoždění mezi počátkem produkce freonů a jejich rozložením v atmosféře (130 resp. 200 let u dvou nejpoužívanějších: CFC-011 a 012, 360 let u CFC-114 a 560 let u CFC-115)

Význam[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Autorka studie uvádí, že trvá celou délku jedné generace.
 2. Nelze přesně stanovit - zprůměrováno podle odhadů z různých zdrojů, týkajících se tohoto fenoménu.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Meadowsová, D., Randers, J.: Překročení mezí - Konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Argo, 1992, ISBN 80-85794-83-7

Související články[editovat | editovat zdroj]