Wikipedie:Transkripce arabštiny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Návrh doporučení

Následující text je návrhem doporučení české Wikipedie. Své připomínky a návrhy vyjádřete na diskusní stránce, závažné návrhy oznamte též Pod lípou. Případné alternativní návrhy můžete umístit na tuto stránku, neměňte však texty cizích návrhů. Posuzování návrhů má probíhat tak, aby byl konečný text výsledkem konsensu.


Tento text shrnuje zásady pro běžný přepis arabštiny v české Wikipedii. Týká se zejména názvů článků a použití v běžném textu, ale nezakazuje například uvádění různých standardních přepisů v infoboxech nebo dialektické odchylky s ohledem na předmětné téma. Stejně tak nepřikazuje používat přepis arabštiny tam, kde již v češtině existuje pro „arabskou“ reálii nějaké zažité české jméno. Svým zjednodušeným pojetím tento přepis odpovídá českým popularizačním textům s arabskou tématikou a zároveň respektuje doporučení o názvu článku, podle kterého by se v názvech článků neměly objevovat znaky běžně v češtině nepoužívané.

Pokud je potřeba český přepis arabského jména odvodit z latinky (editor nemá arabský originál k disposici nebo nechce studovat arabské písmo), lze místo doporučení pro přímý přepis popsaný níže vytvořit zjednodušený správný český přepis podle informací v článku MÜLLEROVÁ, Eva; MÜLLER, Zdeněk. Arabská osobní a zeměpisná jména v české slovní zásobě. Naše řeč. 1980, roč. 63, čís. 5. Dostupné online. 

Zásady pro přepis arabských jmen a názvů[editovat | editovat zdroj]

Přepis písmen arabské abecedy[editovat | editovat zdroj]

písmeno název doporučený přepis
ا alif a, i, u, á
ب b
ت t
ث thá th
ج džím
ح h (emf.)
خ chá ch
د dál d
ذ dál z
ر r
ز záj z
س sín s
ش šín š
ص sád s (emf.)
ض dád d (emf.)
ط t (emf.)
ظ z (emf.)
ع ajn ʿ / nebo pouze a, i, u
غ ghajn gh (ráčkované r)
ف f
ق qáf q
vyslovujeme jako zadní k a nikoliv kv.
ک káf k
ل lám l
م mím m
ن nún n
و wáw w, au, ú,
ه h
ی í , j
ی alif maqsúra á, a
pouze na konci slova
hamza ' pouze uprostřed slova
ة tá marbúta krátké a nebo -atu(n)
(v žádném případě ah nebo á)
ُ damma خُبز (chubz) chléb
ِ kasra دِمشق (Dimašq) Damašek
َ fatha القاهرة (al-Qáhira) Káhira
ّ' tašdíd hlásku čteme zdvojeně
صدّام (Saddám)

Délky[editovat | editovat zdroj]

Písmena alif ا, wáw و, j ي prodlužují předcházející slabiku. Příklady:

Písmeno Příklad Přepis Překlad
ا العراق al-Iráq / al-Irák Irák
و توت tút moruše
ي مدينة madína město

Alláh[editovat | editovat zdroj]

Allah-green.svg

Výraz Alláh je specifické slovo, které se v arabském písmu přepisuje zvláštním způsobem. Slovo se skládá z písmen alif, lám, lám a há. Důvodem, proč se tento výraz čte dlouze, je ten, že prodlužovací alif je naznačen nad tašdídem (ّ ), který se nachází nad písmenem l(ل). Tento malý alif se vyznačuje pouze v kaligrafii, jako je tomu na obrázku. Nečteme tedy Allah, ale Alláh. V genitivním spojení píšeme Hizbulláh, Abdulláh atd. Někdy se lze setkat s přepisem الاه, což je ale úplně špatně.

Určitý člen[editovat | editovat zdroj]

  • Určitý člen má tvar al-. Tento tvar stojí před jménem a je s ním spojen bez ohledu na číslo, rod a pád jména. např. al-Qáhira.-القاهرة.
  • Hláska l v určitém členu asimiluje k následujícím souhláskám:
písmeno název
ت t
ث t
د d
ذ z
ر r
ز z
س s
ش š
ص s
ض d
ط t
ظ z
ل l
ن n

Příklady správného přepisu jmen po asimilaci hlásky l

správně špatně
an-Násir al-Násir
at-Tikrítí al-Tikrítí
as-Sadr al-Sadr

Genitivní spojení[editovat | editovat zdroj]

Genitivní spojení je syntaktická vazba. Tato vazba je tvořena dvěma nebo více jmény, z nichž první je jméno tzv. jméno řídicí a druhé jméno řízené.

  • Jméno řídící může stát ve všech pádech (nom., gen., ak.).
  • Jméno řízené je neshodným přívlastkem a je vždy v genitivu a může být určené nebo neurčené. Při přepisech na Wikipedii se setkáváme pouze s určenými přívlastky tedy těmi, které mají určitý člen al-.
písmo přepis překlad
Nominativ مدينةُ القاهرةِ Madínat ul-Qáhirat(i) Město al-Qáhira
Genitiv في مدينةِ القاهرةِ Fí madínat il-Qáhirati Ve městě Káhiře
Akuzativ رأيتُ مدينةَ القاهرةِ Ra'ajtu madínat al-Qáhirat(i) Viděl jsem město Káhiru

V praxi se setkáváme převážně s prvním pádem. Podstatná jména mají v arabštině v prvním pádě u (dammu) učitý člen jména řízeného se mění na u píšeme tedy ul- nikoliv al- . V druhém pádě má jméno řídící pádovou koncovku i píšeme tedy il- a v akuzativu koncovku a píšeme tedy al- Nejpřesnější přepis výrazu Hnutí islámského odporu je tedy Harakat ul-muqáwama(t) il-islámíja(ti).

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • OLIVERIUS, Jaroslav; ONDRÁŠ, František. Moderní spisovná arabština. Praha: [s.n.], 2007. ISBN 978-80-86277-51-6. Vysokoškolská učebnice. 
  • MÜLLEROVÁ, E.; MÜLLER, Z. Arabská osobní a zeměpisná jména v české slovní zásobě. Naše řeč. 1980, roč. 63, čís. 5. Dostupné online.