Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Případ otevřen 17:59, 30. 11. 2006 (UTC)

Případ uzavřen 18:34, 25. 3. 2007 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Eggem dne 23. 11. 2006.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Egg versus Semenáč, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případu[editovat | editovat zdroj]

24. 12. 2006 – Poslední den přijímání důkazů.
 • 22. 12. 2006 – Mezi účastníky sporu byl rozhodnutím arbitrážního výboru zařazen i Cinik [1]. Zároveň byla lhůta na předkládání důkazů prodloužena do 7. ledna 2007.
 • 11. 3. 2007 - Zahájeno hlasování o závěrečných rozhodnutích
 • 19. 3. 2007 - Podán návrh na uzavření
 • 25. 3. 2007 - Případ uzavřen

Zúčastněné strany[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Egg[editovat | editovat zdroj]

Domnívám se, že smyslem veškeré Semenáčovy činnosti v cswiki od samého začátku je provokovat spory a zkoušet, co všechno projde. Jeho typickou editací a zároveň nejpovedenější v tomto smyslu je [2]. Zvandalizoval tím článek (vložením odkazu na fekal porno), naštval Cinika a vyvolal kontroverzi, která včetně několika revertovacích válek a ŽoKu trvá už několik měsíců. Stejný smysl má třeba i snaha vyznamenat Víta Zvánovce. Je jasné, že to je kontroverzní uživatel, který v začátcích cswiki lecco dobrého udělal, ale dnes má dlouhodobý ban. Takže když ho vyznamená, lidi se začnou hádat, jestli je to dobře nebo není. A tak dále, Semenáč stále vymýšlí nové způsoby, jak někoho naštvat, poštvat proti jinému. Často je cílem útoku Cinik, protože si věci bere osobně a je tudíž snadným terčem. Neodůvodněné hlasování pro ponechání kdejakého nesmyslu taky leckoho naštve, protože takový hlas má při našich pravidlech dvojnásobnou váhu než zdůvodněné hlasy pro smazání. Na stránku si dává nálepky a obrázky co nejvíc provokující, jejich odstranění vyvolá kontroverzi. Jeho zablokování či jiný zásah proti němu vyvolá kontroverzi. 1 2 Chtěl bych poukázat na tři aspekty problému.

 • U většiny kontroverzních editací by snad šlo najít zdůvodnění na základě dobré vůle, pokud je posuzujeme jednotlivě. Ale já nevěřím, že je Žid, ani že má v reálném životě něco společného s neonacisty. Když se podíváme na jeho činnost jako celek, stává se zjevným, že dobrá vůle není, že smyslem je skutečně vyvolávat spory. Mnohé to vede i k přesvědčení, že Semenáč je ve skutečnosti loutka, důmyslná pomsta některého naštvaného editora.
 • Na dobře míněné i stupňované výzvy ke změně přístupu nereaguje. Pouze pod nátlakem všemi dostupnými prostředky ustoupí o nepatrný kousek a svou snahu přesměruje na jinou kontroverzi.
 • I kdyby hypoteticky šlo o dobrou vůli, podstatné jsou důsledky jeho konání. Posuďte přínos jeho práce na encyklopedii v poměru k množství flamewars, editačních válek, času ostatních editorů stráveného kontrolováním každé jeho editace, domlouváním mu, dohadování se mezi sebou. Malá nepodstatná zmínka v článku Řeholnice a tolik času tolika editorů na ní promrhaného!

Přál bych si, aby arbitrážní výbor našel řešení, které tyto důsledky efektivně omezí. Jeho motivace mi může být ukradená, ale jde o ten čas, který Semenáč ostatním krade, když chtějí články a komunitu chránit před jeho destruktivní činností. Je možné, že pokud takové účinné opatření bude přijato, Semenáč sám přestane editovat, protože jeho existence zde ztratí skutečný smysl. --egg 11:03, 3. 12. 2006 (UTC)

Cinik[editovat | editovat zdroj]

Nehodlám se touto arbitráží zabývat, ani se jí účastnit. Semenáč je evidentně profesionální trol, který úmyslně provokuje, poškozuje články. To, co vkládal do článku řeholnice, bylo zcela mimo veškerá encyklopedická měřítka, NPOV i vkus a měřítka slušnosti. To co vytvářel a prosazoval Semenáč v článcích holocaust, zpochybňování holocaustu či ještě lépe, co vytvořil v člácích Der Ewige Jude či Der Giftpilz, to je nacistická propaganda, která nemůže být v žádné vážně míněné encyklopedii součástí článku popisující a rozebírající fakta, zmiňuje se pouze v částech vyhrazených extremistickým pohledů, obvykle s vysvětlením některých náležitostí.

Pomineme-li otázku trestních oznámení, ostatní, co jsem dělal (myslím zejména reverty), by měl dělat každý uživatel, který na takovou editaci narazí. Fakt, že jsem byl v mnoha případech jeden z mála či jediný, co to dělal, je smutným důkazem stavu této komunity. Fakt, že jsem za tuto činnost proti své vůli zařazen do arbitráže a popotahován arbcomem, je smutným důkazem toho, že mu a jeho členům nedůvěřuji zcela oprávněně. Nebudu se k tomuto dál nijak vyjadřovat, nebudu předkládat žádné důkazy, nebudu se tím vůbec zabývat. Pokud ale budou jako důkazy vzaty mé odkazy z tohoto stanoviska, nemám s tím problém. Na stránku důkazy si je ovšem členové arbcomu budou muset přemístit sami. Mám užitečnější věci na práci, než si několik měsíců kazit nervy touhle směšnou fraškou. Prodloužení doby na podávání důkazů možno klidně zrušit, byť se tak určitě nestane, neb Arbcom bude dále tuto arbitráž zanedbávat raději pod líbivou záminkou čekání na důkazy, než očividnou nečinností. Cinik 20:51, 22. 12. 2006 (UTC)

Předběžná rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případu[editovat | editovat zdroj]

Žádost byla přijata.
Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 17:53, 30. 11. 2006 (UTC))

Závěrečné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Editační války[editovat | editovat zdroj]

1) Od uživatelů se očekává, že se budou vyhýbat editačním válkám (edit wars) a respektovat pravidlo tří revertů. Nežádoucí je také úmyslné se pohybování na hraně pravidla tří revertů a využívání revertů jako standardního mechanismu pro editování článků nebo jako nástroj pro vedení boje s ostatními wikipedisty.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Agresívní editace z jednoho úhlu pohledu[editovat | editovat zdroj]

2) Uživatelům agresívně prosazujícím neúměrné zastoupení jednoho úhlu pohledu může být zakázáno editovat dotčené články, v extrémních případech celý web.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Wikipedie není anarchie[editovat | editovat zdroj]

3) Wikipedie je svobodná a otevřená, a to především za účelem budování encyklopedie – svobodu nutnou k tvorbě článků je třeba vždy hájit. Pokud je však cílem jednání jen budit pohoršení, propagovat hnutí potlačující svobodu jiných nebo projevovat potenciálně kriminální aktivity, projekt to jen poškozuje a podobné aktivity je tudíž třeba omezit.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Uživatelský prostor[editovat | editovat zdroj]

4) Uživatelské stránky nejsou vlastnictvím uživatele, ale patří k Wikipedii. Ačkoli je zvykem, že do nich ostatní uživatelé nezasahují, komunita může rozhodnout o nevhodnosti určitého obsahu. Vůli komunity v této oblasti aplikují správci a jejich námitky by měly být respektovány.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 20:46, 19. 3. 2007 (UTC))

Žádné právní výhrůžky[editovat | editovat zdroj]

5) Vyhrožovat ostatním uživatelům právními kroky, ať už uskutečněnými, či nikoliv, je na Wikipedii zakázáno. Pokud už pře vznikne, je zakázáno pokoušet se ji na Wikipedii vnést, zahlcovat s ní stránky a poutat pozornost komunity, neboť to může rovněž poškodit projekt a wikipedisty (v extrémním případě rozšířením žaloby na další uživatele, kteří se přikloní k názoru druhé strany). V zájmu ochrany projektu je řešit takové situace v soukromé komunikaci.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Konstatování nálezů[editovat | editovat zdroj]

Semenáč vedl editační války[editovat | editovat zdroj]

1) Semenáč mnohokrát zahajoval editační války v článcích Zpochybňování holocaustu a Řeholnice. Většinou přitom využil právě tří revertů.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Semenáč agresívně prosazoval POV[editovat | editovat zdroj]

2) Semenáč se nesnažil dát svému úhlu pohledu prostor odpovídající jeho menšinovosti ale představit jej jako fakt (viz články Der Ewige Jude [3] a Der Giftpilz [4]), v některých případech tento extrémní POV v článcích dokonce prosazoval revertováním [5] [6].

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Semenáč editoval ve zlé vůli[editovat | editovat zdroj]

3) Semenáč sám deklaroval úmysl škodit (nejmarkantněji v [7]).

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Narušování Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

4a) Semenáč podnikal akce, o nichž se dalo předpokládat, že vyvolají odpor, a těmito provokacemi [8] [9] narušoval Wikipedii.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Cinik právně vyhrožoval Semenáčovi[editovat | editovat zdroj]

5) Cinik právně vyhrožoval Semenáčovi trestním oznámením na diskusní stránce [10] a v mailu. Semenáč e-mail zveřejnil na Wikipedii. Cinik později uvedl, že výhrůžku nerealizoval ani nehodlá realizovat.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Opatření[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Zákaz Semenáčovi editovat stránky s nacistickou a křesťanskou tématikou[editovat | editovat zdroj]

1) Semenáčovi je zakázáno editovat články, které se týkají nacismu či křesťanství. Konstruktivní připomínky však může psát do diskusních stránek příslušných článků.

Pokud Semenáč založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů) a kterýkoliv správce může Semenáče zablokovat na kratší dobu nepřesahující jeden týden. Správci jsou oprávněni určit, co patří mezi nacistickou a křesťanskou tématiku.

Tento zákaz trvá 6 měsíců. Je prodloužen o délku každého zákazu editace, který je Semenáčovi uložen v jeho průběhu.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Omezení revertů Semenáče[editovat | editovat zdroj]

2) Semenáčovi je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin, jehož důvod musí předem popsat v diskusi nebo shrnutí editace. Každý nepopsaný nebo další revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Semenáče zablokovat na kratší dobu délky maximálně 24 hodin.

Toto omezení trvá 1 rok. Je prodlouženo o délku každého zákazu editace, který je Semenáčovi uložen v jeho průběhu.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Všeobecná podmínka pro Semenáče[editovat | editovat zdroj]

3a) Vzhledem k editování ve zlé vůli a provokacím různého typu se Semenáčovi natrvalo ukládá všeobecná podmínka. Pokud libovolní tři správci v závažném a dobře zdůvodněném případě usoudí, že Semenáč je odpovědný za narušování chodu Wikipedie, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení s dobou trvání až jeden rok. Takovým opatřením může být např. zákaz editace článků s určitou tématikou, všeobecný zákaz editace, povinnost svá tvrzení vždy podložit relevantním zdrojem, apod. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč.

Pokud uběhne jeden rok, v němž nebylo nutno aplikovat ani neběželo jakékoliv opatření dle této podmínky nebo opatření dle sekce vynucování při opakovaném porušování zákazů, pak tato všeobecná podmínka automaticky vyprší.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Opatření v případě Cinikových právních výhrůžek[editovat | editovat zdroj]

4) Bude-li Cinik vyhrožovat jinému uživateli Wikipedie právními kroky, může být kterýmkoliv správcem zablokován na dobu zaručující vyřešení případného sporu mimo Wikipedii. Zablokování může být zrušeno ihned v případě, že se obě strany shodnou, že spor byl ukončen. Toto opatření lze zrušit nejdříve po roce jeho neporušování na základě žádosti arbitrážnímu výboru.

Schváleno (3 pro, 1 se zdržel hlasování, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Navržené metody vynucování[editovat | editovat zdroj]

Vynucování při opakovaném porušování zákazů[editovat | editovat zdroj]

1) Pokud počet všech zablokování Semenáče na kratší dobu přesáhne 5, maximální délka dalšího bloku uvedeného jako na kratší dobu se zvyšuje na jeden rok.

Schváleno (4 pro, 1 se vyloučil z projednávání. 15:32, 18. 3. 2007 (UTC))

Záznam zablokování a zákazů[editovat | editovat zdroj]

 • Semenáč zařadil článek Anna Halman do kategorie Pornoherečky, čímž dosti hrubým způsobem pokračoval v provokacích s cílem narušit Wikipedii. Editaci sice vzápětí revertoval se zdůvodněním, že jde o omyl, ale vzhledem k okolnostem je toto vysvětlení velmi nevěrohodné. Zařazení čtrnáctileté oběti znásilnění natočeného na video mezi pornoherečky lze jen stěží vysvětlit jako omyl, zvláště když je hlavním autorem zmíněného článku Cinik, který byl i v minulosti hlavním cílem Semenáčových provokací. Proto níže uvedení správci v souladu s všeobecnou podmínkou ukládají Semenáčovi zákaz editace Wikipedie na dobu jednoho týdne a zákaz editace článku Anna Halman na dobu jednoho měsíce. (pozn.: Zmíněná editace byla později správcem vrbou smazána z historie článku [11], proto momentálně nefiguruje ani v seznamu editací Semenáče.)
  1. --Petr Adámek 19:45, 14. 5. 2007 (UTC)
  2. --Zirland 19:46, 14. 5. 2007 (UTC)
  3. --Vrba 19:47, 14. 5. 2007 (UTC)
  4. --Aktron (d|p) 19:48, 14. 5. 2007 (UTC)
  5. Poslední blok Semenáče byl za provokace a trollování na jeden týden, viz [12], blok by se tedy měl zdvojnásobit. --Luděk 19:55, 14. 5. 2007 (UTC)
  6. --Tlusťa 21:27, 14. 5. 2007 (UTC)
 • Chmee2, JAn a Dezidor zablokovali Semenáče na rok za eskalaci konfliktů na dalších projektech Wikimedia. --che 15:21, 26. 5. 2007 (UTC)