Wikipedie:Žádost o arbitráž/Egg versus Semenáč/Důkazy

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Kdokoliv, ať už přímo zapojený či ne, smí na tuto stránku přidávat důkazy. Tvořte prosím sekce pro Vámi předkládané důkazy a podepisujte komentáře svým jménem.

Když zde budete předkládat důkazy, prosím projevte ohleduplnost vůči arbitrům a buďte struční. Dlouhé, neuspořádané záznamy nebo dokonce nekonečné tirády nejsou užitečné.

Je také nesmírně důležité užívat předepsaný formát. Předložený důkaz by měl obsahovat odkaz na skutečné porovnání (diff) stránek; odkazy na stránku samotnou nepostačují. Například citování Berenovy úpravy Hlavní stránky, kterým předělal způsob vkládání zajímavostí by mělo vypadat takto: [http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_strana&diff=271644&oldid=264571] [1].

Tato stránka není určena pro obecnou rozpravu – k takovému účelu užijte diskusní stránku.

Pro své důkazy vytvořte vlastní sekci a důkazy přidávejte pouze do ní. Prosím omezte své důkazy na maximálně 1000 slov a 100 porovnání (diff) stránek, kratší a zhuštěnější prezentace bude nejspíš působivější. Zaměřte se prosím na problémy vypíchnuté ve stanoviscích, stížnostech a odpovědích a na porovnání (diff) stránek, které ilustrují chování vztahující se k problémům.

Pokud nesouhlasíte s některými důkazy zde, prosím citujte je ve své vlastní sekci a poskytněte protidůkazy nebo vysvětlení proč jsou tyto důkazy zavádějící. Needitujte v důkazní sekci jiného uživatele.

Buďte si vědom, že arbitři čas od času přepracují tuto stránku při pokusech dát jí logičtější stavbu. Pokud jste účastníkem případu nebo třetí stranou, nepokoušejte se vylepšit strukturu stránky, nechte to na arbitrech. Pokud nesouhlasíte s důkazy jiných účastníků nebo třetích stran, citujte tento důkaz a vyjádřete své námitky ve vlastní sekci v této stránce. Je zvláště důležité nemazat důkazy přednesené ostatními. Pokud je něco umístěno na špatném místě, nechte nápravu na arbitrech, případně na to upozorněte na diskusní stránce.

Arbitři analyzují důkazy a jiné tvrzení na /Workshop. Workshop slouží ke komentářům stran sporu, třetích stran a rovněž arbitrů.


Důkazy od Berena[edit | edit source]

Revertovací války[edit | edit source]

Zpochybňování holocaustu[edit | edit source]

1a) 26. 10. 2006 v článku Zpochybňování holocaustu vedl revertovací válku především s Cinikem - týkala se změn, které měly zakrýt fakt, že revizionistické práce byly nakonec celou vědeckou komunitou zamítnuty. Revertovací válka [2] (rasistický výrok ve shrnutí), [3] vyústila v zamknutí stránky JAnem Dudíkem.

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 2×, Cinik 3×, -jkb- 1×), NPOV, provokace rasistickým výrokem

1b) 3. 11. 2006 v článku Zpochybňování holocaustu udělal rozšířenou úpravu, která v sobě zahrnovala i větu, o níž se vedl spor v důkazu č.1a, a dále tvrdila, že revizionismus je v souladu s vědeckými metodami. Opět revertovací válka s Cinikem ([4], [5]) a zamknutí článku správcem Chmee2

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 3×), NPOV

1c) 6. 11. 2006 opět v článku Zpochybňování holocaustu udělal úpravu podobnou předchozím v tomtéž článku, upravil v ní tvrzení a požadoval zdroj na tuto svou vlastní verzi, následovala revertovací válka [6], [7].

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 3×), NPOV

1d) 10. 11. 2006 v článku Zpochybňování holocaustu udělal Semenáč naprosto stejný revert jako v předchozích případech [8], [9] (zde maskovaný rádoby kompromisem), následující pokusy o kompromisní vyjádření a uzavřené opět reverty [10], což vyústilo v zamknutí stránky Aktronem.

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 2×, Ludek 1×), NPOV

Řeholnice[edit | edit source]

1e) 18. 7. 2006 Semenáč poprvé vložil do článku Řeholnice neencyklopedicky expresívně pojatou informaci o jejich zpodobňování jeptišek v pornu doprovozenou odkazem na pornoserver. Wikipedista Postrach požadoval doložení zdroji. Následovala revertovací válka [11], [12], [13]. Text se posléze pokusil jinak formulovat Postrach, ten ale revertoval Cinik (nejspíš omylem tam však vrátil odkaz na pornoweb), stránku zamkl Egg.

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Postrach 1×, -jkb- 2×, Cinik 2×), NPOV, vkládání neenc. odkazů

1f) 18. 9. 2006 Semenáč do článku Řeholnice vrátil předchozí text včetně odkazu na pornoweb. Rozpoutala se editační válka [14], [15]

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 2×, Zp 1×), vkládání neencyklopedických odkazů

1g) 15. 11. 2006 Semenáč do článku Řeholnice opět doplnil dříve smazaný text. Rozpoutal editační válku [16], [17]. Správce Egg jej zablokoval na dva dny (spolu s dalšími záležitostmi)

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 2×, Parkis 1×)

1h) 23. 11. 2006 Semenáč do článku Řeholnice opět vložil tentýž text. Následovala revertovací válka [18], [19], tentokrát ho podpořila KláraK. Správce Vrba vrátil článek do verze s pornofilmy a stránku zamkl, posléze Egg ještě odstranil odkaz na pornoweb vložený KlárouK.

Podstata problému: revertovací válka (Semenáč 3×, Cinik 4×, KláraK 2×, Kotec 1×)

Osobní stránka[edit | edit source]

2a) Hned svou první editací 12. 4. 2006 vložil na svou stránku provokující kombinaci šablon Žid a nacista i s nacistickou svastikou [20] věda, jak je používání podobných symbolů při projevování politických názorů vnímáno. Na výzvu uživatele Tlusti reagoval podrážděně a jen si změnil nálepku na neonacista. Tlusta tedy nálepku odstranil sám. Semenáč jej obvinil z vandalismu a podal návrh an Tlusťovo zablokování, smazal mu všechny nálepky z jeho stránky a o 18. 4. požádal o jeho ověření. O den později se pokusil vrátit nálepku zpět, ale Cinik ji revertoval. Semenáč mu za to zvandalizoval jeho osobní stránku obrázkem penisu. Správce Ludek jej za to zablokoval na 1 den. Další diskuse k tématu nálepek na osobních stránkách se odehrávaly na jím založené Wikipedie:Žádost o komentář/Nálepky s politickým názorem.

Podstata problému:

 • nerespektování, že uživatelské stránky nepatří uživateli, a proto nemohou jít proti vůli komunity
 • narušování projektu pomocí provokace
 • násilná editace uživatelské stránky jiného uživatele bez podpory komunity
 • vandalismus

2b) 28. 5. 2006 Semenáč na svou osobní stránku vrátil nálepku se svastikou, tentokrát s textem, že se zajímá o nacismus. Následovala revertační přestřelka [21] s uživatelem Zp, po níž mu ale nálepka na stránce zůstala.

Podstata problému: narušování projektu pomocí provokace

2c) 3. 10. 2006 doplnil Semenáč na svou osobní stránku číslo 88 hned pod svastiku s odůvodněním, že jde o číslo oblíbeného hokejisty Erika Lindrose. 6. 10. 2006 mu Egg obě nálepky odstranil. O stránku se rozpoutala editační válka mezi KlárouK a Cinikem, kterou musel ukončit zamknutím správce Aktron. Po zamknutí ještě správce Egg ostranil sporné nálepky.

Podstata problému: narušování projektu pomocí provokace

2d) 29. 11.2006 si Semenáč na svou stránku doplnil userbox, že se zajímá o řeholnice, ale použil staročeského výrazu jebtiška, což vzhledem k jeho přidávání odkazů na pornoweby do onoho článku vyhodnotil správce Egg jako provokaci a zablokoval jej na 3 dny.

Podstata problému: narušování projektu pomocí provokace

2e) Podobný problém má Semenáč i na jiných projektech: [22]

Podstata problému: uvádím jen pro ilustraci

Podpis[edit | edit source]

3a) Od 26. 9. 2006 začal Semenáč používat v podpisu číslo 88. To v pořadí podle abecedy znamená HH, což symbolizuje "Heil Hitler". Použití v podpisu nejprve zdůvodnil datem narození přítelkyně (číslo 18 ve zdůvodnění zase znamená AH, tedy "Adolf Hitler"). Bez zajímavosti není, že později, 3. 10. 2006 už na své osobní stránce zdůvodňuje totéž číslo zcela jinak (jako číslo dresu oblíbeného hokejisty). O celé záležitosti se rozproudila debata na jeho diskusní stránce. 2. 10. 2006 byl správcem Eggem za používání tohoto podpisu zablokován na 1 hodinu. Semenáč na základě toho vyvolal žádost o komentář, která se však obrátila v jeho neprospěch. 10. 10. 2006 jej za pokračované používání tohoto podpisu zablokoval správce Tlusťa na 1 den. Pak jej Semenáč přestal používat. Dnes používá v podpisu nacistické barvy, tedy červenou a černou (případně i bílou, pokud započítáme podklad - jde o barvy nacistické svastiky).

Podstata problému: narušování projektu pomocí provokace

Zatahování právních sporů na Wikipedii[edit | edit source]

4a) 11. 10. 2006 zveřejnil Semenáč na Wikipedii text mailu (dostupný nyní jen správcům), který mu zaslal Cinik a který obsahoval výhrůžky právními kroky. I když je Cinikovo vyhrožování v rozporu s pravidlem Žádné právní výhrůžky, ono pravidlo zároveň důrazně žádá, aby když už k právním krokům nebo vyhrožování dojde, dotčení uživatelé nepoužívali k řešení takto eskalovaného sporu Wikipedii, ale řešili to jinými cestami. Semenáč naopak onu soukromou komunikaci, kterou to řešil Cinik, nevyužil a snažil se spor vyhrocovat na Wikipedii, čímž mohl projekt poškodit.

Podstata problému: Žádné právní výhrůžky

Provokace[edit | edit source]

Zde jsou důkazy o různých kontroverzních editacích, podpoře problematickým uživatelům nebo věcech, které by samostatně šly vysvětlit shodou náhod, ale dohromady tvoří obraz o snaze využívat Wikipedie a jejích procesů k různým provokacím vůči těm, kteří berou projekt vážně.

Podstata problému u následujících: narušování projektu pomocí provokace nebo snaha uškodit projektu popřípadě provokace deklarováním snahy uškodit

5a) Prosazování redirektu z uživatele Upravenec na -jkb-: [23]

5b) Vyznamenání Vítu Zvánovcovi (spolu s revertovou přestřelkou): [24]

5c) Provokativní kadidatura: Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby srpen 2006/Semenáč

5d) Hlasuje skoro vždy proti smazání článku bez zdůvodnění. Celkem jsem napočítal 42x pro ponechání, 7x pro smazání, přičemž z těch 7x jsou 4 zahlasované až po předložení Eggovy žádosti, která obsahuje bod, že stále hlasuje jen pro ponechání.

Výčet hlasování pro ponechání: [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
Výčet hlasování pro smazání: [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]

5e) Maximalizoval váhu svého hlasu u kontroverzního hlasování o práva správce, které se rozhodl zvrátit na poslední chvíli změnou hlasu z pro na proti [74].

5f) Při hlasování několikrát deklaroval snahu škodit (shrnutí editace): [75] [76] [77] [78] [79]

5g) Založil kategorii Židé s neuctivým shrnutím (původní verze byla smazána, přístupné jen správcům)


Důkazy od Egga[edit | edit source]

Mám chuť jako jediný důkaz předložit Speciální:Contributions/Semenáč, protože problematická je prakticky každá jeho editace a ke všem je důležitý kontext. Tu poctivou práci s výpisy a odůvodněním provedl Beren. Domnívám se, že je to dost na dlouhodobý zákaz editace, protože to dokazuje, že účet byl založen a používán výhradně s cílem narušovat projekt. Jak jsem se ale výše dočetl, je toto prostor taky k reakci na důkazy od ostatních, tak tedy zareaguji na ty Semenáčovy.

 • Není mým cílem provokovat. I u té Cinikovy třetí kandidatury [80] jsem chtěl především vyjádřit svůj názor. Pouze jsem přitom záměrně nevolil co nejdiplomatičtější slova, protože jsem byl zvědav na Cinikovu reakci, která ostatním hlasujícím hodně napoví. (Taky napověděla.) U ostatních jsem nechtěl provokovat ani v nejmenším, jen jsem se chtěl vyjádřit k osobě kandidáta.
 • Předložený důkaz [81], že Cinik si myslí cosi o vhodnosti mého chování, je úsměvný, protože Cinik mi smyslem toho příspěvku vyjadřuje podporu v postupu proti Semenáčovi. Navíc jeho posouzení vhodnosti mého chování považuji za zaujaté, protože právě tím jsem se ho patrně osobně dotkl.
 • Předložený Nolanův názor [82] byl vyřčen bez jakéhokoliv povědomí o tom, co se na IRC skutečně dělo, a co Nolanus hodnotí. Je to založeno pouze na Cinikově jednostranně zkresleném podání a jakési osobní předpojatosti. Mrzí mě, že v někom takové jevy vyvolávám, ale to je v praxi úděl každého správce, který se nebojí jednat rozhodně podle svého rozumu.
 • Editace zamčené stránky Řeholnice měla za cíl odstranit Semenáčův zjevný vandalismus (odkaz na fekal porno), to se snad smí. Ve sporu jsem předtím nebyl nijak angažován, jak dokazuje historie prvních 50 editací článku. Editace Semenáčovy osobní stránky zamčené Aktronem měla za cíl odstranit jeho záměrně provokující nálepky. Konal jsem v dobré vůli (marné snaze zamezit dalším flamewars vyvolaným Semenáčem), ale přesto jsem mohl požádat jiného správce, aby to bylo košer. Jak jsem se vyjádřil, odstranil jsem nálepky z pozice správce proto, že dle mého přesvědčení je to jeden z prostředků, jimiž Semenáč permanentně porušuje jeden z pilířů projektu - pravidlo Co Wikipedie není. Zda je to pravda, ať rozhodne tato arbitráž.

--egg 19:28, 14. 12. 2006 (UTC)

Důkazy od Wikimola[edit | edit source]

Komentář k důkazům od Berena[edit | edit source]

Zatahování právních sporů na Wikipedii[edit | edit source]

Pokud uživateli někdo soukromě vyhrožuje pomocí mailového rozhraní Wikipedie, zveřejnit takovou korespondenci mi přijde jako vcelku normální cesta, jak se s tím vypořádat.

Jinak bych podotkl, že mi přijde obtížně představitelné, aby se zde uvažoval tento důkaz a přitom nebyl stranou sporu Cinik a neuvažovala se také ta samotná právní výhružka. --Wikimol 11:07, 20. 12. 2006 (UTC)

Důkazy od Semenáče[edit | edit source]

Ohledně chování Egga[edit | edit source]

Trollování (nekompletné verze)[edit | edit source]

Obvyklým chování uživatel Egg jsou provokace ostatních uživatelů, jejichž účelem je je vyprovokovat k nepřiměřené reakci. Tímto chováním zásadně narušuje encyklopedii.

 • 1a) Záměrné provokování při kandidaturách na správce: [83], [84] [85]

O tom, že Egg záměrně provokuje, jsem nevyjádřil své přesvědčení pouze já, ale i v minulosti Nolanus [86], Cinik [87] a snahu záměrně provokovat deklaroval i sám Egg [88].

Předpokádání zlé vůle a útočné vystupování (nekompletné verze)[edit | edit source]

Zneužívání správcovských práv ve vlastních sporech (nekompletné verze)[edit | edit source]

 • 3a) Editování zamknutých stránek na jejiž podobě byl Egg zjevně zaangažován: [89] a zvláště pak [90] --Semenáč 14:24, 8. 12. 2006 (UTC)

K důkazům uživatele Beren[edit | edit source]

1 a) až d) - Snažil jsem se heslo dostat do souladu s tím, aby články byli psánu Wikipedie:NPOV. Ostatně to, že byla Cinikova verze POV tvrdili i jiné uživatelé, např.: [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97]. Navíc tvrdím, že Berenův popis událostí je zavádějící, zvláště pak, když "opomíjí", že Cinik revertoval i proti uživateli Fnn. Na rozdíl od Cinika jsem nenazíval jiné Wikipedisty neonacisty, což se jich dosti dotýkalo. (nesouhlasné reakce např.: [98], [99]). Ohledně údajné rasistické poznámky to již vyjádřil v oné diskusi dvakrát Fnn [100] a já s ním souhlasím. Konstatování etnického původu není nic špatného, zvláště pak když ukazuje na možné POV. Je jasné, že ve nacisté či Židé budou v tomhle tématu vždy podezřelý ze zaujatosti. Na výzvu, abych byly v tomto hesle zdrženlivý jsem reagoval zdrženlivostí, kdežto Cinik vedl revertovací válku s uživatelem Kavalír Kaviár a dal si na svou stránku tento urážlivý komentář [101]. --Semenáč 09:48, 22. 12. 2006 (UTC)

1 e) až h) - Považoval jsem informaci za relevantní a rozhodně jsem nebyl sám. Na rozdíl od Cinika jsem neporušoval pravidlo tří revertů, ani si nezval na pomoc, jak vyjádřil Vrba, "kamaráda Kotce". Shodou okolností účet, u kterého jsem v minulosti vyslovil podezření, že je to Cinikova loutka. --Semenáč 09:53, 22. 12. 2006 (UTC)

2 a) - Ano, na Wikipedii jsem viděl, že se ostatní otevřeněně hlásí ke svým politický a náboženským názorům, tak jsem jako nováček udělal totéž. Když mi ji začli jiní, dle mého názoru, vandalizovat, tak jsem reagoval jako nováček neznalý příliš zdejšího poněkud nepřiměřeně. Zkrátka jsem si řekl, že když mi Cinik mění stránku do podoby, která se mi nelíbí, změním mu já tu jeho do podoby, která se nebude líbit jemu. To však nic nemění na to, že to byla vůči mě diskriminace, a že jsem se následně nálepku nevracel a o problému diskutoval na Wikipedie:Žádost o komentář/Nálepky s politickým názorem. Přihlášení se k mému názoru nebyla provokace, ale pouze přihlášení se ke svému názoru, jak to zde dělají různí katolící, antinacisté či antikomunisté. Krom toho jsem rozhodně nebyl bez podpory, stačí kouknout na rozumné názory Honzy Kameníčka. --Semenáč 10:00, 22. 12. 2006 (UTC)

2 a) - Nebyla to revertační přestřelka, jen mi jistý Zp, člověk známý svým porušováním cizích práv, odstranil mou nálepku, která je plně v souladu s doporučením a já ji tam s vystvětlením vrátil. Chce mi snad někdo tvrdit, že nálepka, že se o něco zajímám je méně v souladu s tím, co se od ní očekává, něž "jsem středově politicky orientován". Následoval velmi dlouhý pokojný stav, kdy se vůči mé uživatelské stránce nikdo násilně neprojevoval. --Semenáč 10:06, 22. 12. 2006 (UTC)

2 c) - Byla to reakce na vandalizaci mých podpisů, ve které jsem vysvětlil, proč si tam to číslo dávám. Egg navíc svým přepokládáním zlé vůle narušil i nálepku, která tam dlouhodobě nerušeně existovala. --Semenáč 10:10, 22. 12. 2006 (UTC)

2 d) - Použil jsem akademického zdroje http://www.phil.muni.cz/cest/predmety/mstc_slovnik/mstc_slovnik.doc. Zablokování mé osoby bylo diskriminační, zvláště pak vzhledem k tomu, že tu toho slova použili i Vrba [102] a Nolanus [103]. Ostatně slovo jebtiška funguje i jako regulerní redirect na jehož zachování se podálelo víc lidí než já. Eggův krok neměl ani omylem koncenzuální podporu, stačí se kouknout jen například na [104], [105], [106], [107], [108].

2 e) - Není relavantní, ale když už jsem u toho, tak na sk wiki smím tvrdit, o co se zajímám i jakého hokejistu s jakým číslem mám rád. --Semenáč 10:10, 22. 12. 2006 (UTC)

3 a) Důvody jsem již opakověně vysvětloval. Narození mé tehdy nastávající a číslo mého oblíbeného hokejisty. Nikdo nikdy jakkoliv neprokázel opak, co přišlo bylo jen předpokládání zlé vůle. Navíc proti zásahu vůči mé osobě osobě protestovala různým způsobem řada respektovaných Wikipedistů, pokud si pamatuji, tak nakonec i Zanatic, který to celé začal, dále pak například Solly Klein, KláraK, RB (ten navrhoval krátké vyloučení Egga za hrubost), Fnn, Kavalír Kaviár, Dezidor či Torn [109]. Nacistická svastika může mít barvu jakoukoliv, ale obvykle má jen barvu černou, ale pokud měl Beren na mysli barvy nacistické vlajky, tak to už považuje za vrchol paranoidního myšlení a předpokládání zlé vůle. Ostatní uživatelů User:Necker 88, User:Majkl88, User:Britney-88, User:Martin88 User:Pa88, User:Susan88, User:Jan88, Ed88 i Duda88 jejich jména se stejným číslem procházejí. --Semenáč 10:33, 22. 12. 2006 (UTC)

4 a) Myslím, že to již trefně vyjádřil Wikimol. Pokud někdo zneužívá rozhraní mediawiki k právním výhružkám a rozhodně to není jeho první právní vyhrožování má člověk právo žádat u správců nápravu. Jednoznačně zde platí "žádné právní výhružky" a jedním z důvodů blokování je i vyhrožování prezekucí ze strany státu. --Semenáč 10:41, 22. 12. 2006 (UTC)

5 a) Byl jsem nováček a ten redirect mi přišel docela užitečný, protože jsem v diskusích četl něco o uživateli Upravenec a teprve jím jsem pochopil, kdo tu přezdívku nosí. Upravoval jsem ten redirect taky protože jsem editace v něm ze strany jkb tak trochu nechápal, vždyť o tam tvrdil něco o vandilismu a v mém, Wikipedie neznalém, uvažování bylo toto slovo chápáno jako něco, když poškozuje někdo něčí výtvor, což pro mě vytvoření redirectu ze strany někoho jiného rozhodně nebylo. --Semenáč 10:41, 22. 12. 2006 (UTC)

5 b) Vít Zvánovec se o českou Wikipedii v jejích počátcích zasloužil jako nikdo jiný a za tímto vyznamenáním si stojím. Ostatně vyznamenávání je, jak už bylo jasně řečeno v jeho počátcích, pouze vztahem mezi vyznamenávajícím a vyznamenávaným. --Semenáč 10:49, 22. 12. 2006 (UTC)

5 c) V obou dvou mých kandidaturách pro mě hlasovala řada uznávaných Wikipedistů, konkrétně Mince, Tompecina, Rottweiler, Kavalír Kaviár, Bžunda, Pastorius, Solly Klein, Martin Kozák, Bodlina či Jvano. V tomto ohledu by byla provokací tedy i kandidatura Cinika a KláryK, kreré jsem počtem hlasů pro předstihl. --Semenáč 10:49, 22. 12. 2006 (UTC)

5 d) Hlasuji podle svého svědomí. Podle tohoto kriéria by byli škůdci UP3 a Mosty Harmless, kteří nejspíš také podle svého svědomí hlasují pro ponechání ještě častěji. Inkluzionismus není zločin. Navíc na základě žásosti své hlasy v poslední době téměř vždy odůvodňuji, čímž se řadím spíše do menšiny těch, kteří to dělají.- --Semenáč 11:01, 22. 12. 2006 (UTC)

5 e) Na poslední chíli jsem hlas změnil a udělal jsem dobře, problémy s Dannym, se ostatně ukázali později. --Semenáč 11:01, 22. 12. 2006 (UTC)

5 f) Vždyť jsem hlasoval pro, tak jaképak škodění. Ono prohlášení volím u kandidatur záměrně, abych mátl své wikistalkery, kteří by mohli záměrně hlasovat jen proti mému hlasu. Má snad někdo dojem, že to, že jsem hlasoval pro někoho je nějaké škodění. --Semenáč 11:01, 22. 12. 2006 (UTC)

5 g) Nádherně to vyjádřila jiná uživatelka zde. Znamenalo to v podstatě něco jako "nová kategorie" a kdyby to bylo u kategorie Rektoři univerzity Karlovy, kterou jsem také založil, asi by nikdo ani nešpitl. Sice jsem mohl volit jiná slova, ale furt mi to přišlo vkusnější než pseudoruština Petra K ve shrnování editací. Ostatně bylo by nesmyslné, abych měl něco proti Židům, když se tu již od své první editace k židovství sám hlásím. --Semenáč 11:01, 22. 12. 2006 (UTC)

řekněme 6: "Co Wikipedie není, bod 7" je sice pěkné označení, ale ve skutečnosti se jedná o bod 7 v sekci "Čím nejsou hesla ve Wikipedii". Podívejte se všichni, čím Egg celopu dobu opreruje (i zde) a zjistíte, že své jednání opírá o ustanovení o heslech Wikipedie. --Semenáč 11:07, 22. 12. 2006 (UTC)

Důkazy od Kavalíra Kaviára[edit | edit source]

Cinik: Právně vyhrožuje Semenáčovi, což je pro projekt daleko nebezpečněnjší než nějaké drobné vylomeniny. Jedna z jeho výhrůžek, kdy pro její šíření zneužíval zdejší emailové rozhraní je smazána. Jiné jsou zde ve viditelné podobě zahovány [110]. Na nepřístojnost podobného jednání byl již v minulosti mnoha uživateli upozorňován např.:[111] (ale je toho opravdu hodně), přesto své jednání nepovažoval za chybu [112] tvrdil, že se toho bude dopouštět dále, což se také doupouštěl.

Cinik: Osobní útoky vůči mě na jeho uživatelké stránce. [113]

Semenáč: Zde dosud neuvedené nevhodné shrnuté editace[114]

Cinik: Využívání metod revertovací války pro prosazování svých názorů a zájmů. To, co napsal zde Beren, by, ač se toho dopouští i v řadě jiných případů, pro ilustraci snad dostatečně stačilo.

Cinik: Záměrné porušování pravidla tří revertů např.: [115] i údajně nezáměrné porušování tohoto pravidla např.: [116].

Beren: Znužívání loutkových účtů pro získání podpory pro jeho názory. [117]. Vím, že na tomto poli se předkládají důkazy a ne jejich hodnocení, ale neodpustím si poznámku, že to nevidím tak dramaticky.

Cinik: Osobní útoky vůči ostatním na jeho blogu http://ignac.bloguje.cz/ např.: http://ignac.bloguje.cz/436570-ostuda-ceske-wikipedie.php. Jednání je škodlivé nejen tím, že uráží, ale také tím, že cíleně poškozuje encyklopii v očích veřejnosti. --Kavalír Kaviár 10:07, 5. 1. 2007 (UTC)

Důkazy od Cinika[edit | edit source]

Komentář k důkazům od Kavalíra Kaviára[edit | edit source]

 • 1) k tzv. vyhrožování došlo celkem 2x: poprvé veřejně, podruhé emailem poté, co mi bylo řečeno řadou wikipedistů, že na wikipedii to nelze a že mám podobné věci řešit mailem. Po mailu bylo ovšem řečeno, že nelze ani to. Obě kauzy byly řešeny a vyřešeny v rámci běžných postupů a k jejich znovuotevření nevidím důvod. Avizované tvrzení, že se toho budu dopouštět dál, můj příspěvek neobsahuje. Navíc ubezpečuji, že žádného dalšího vyhrožování se dopouštět nehodlám.
 • 2) nejde o žádný osobní útok, ale o přesný popis jednání uživatele. Pokud se uživatel cítí uražen, když někdo upozorní na jeho jednání, měl by změnit chování, za které se stydí, a ne si stěžovat na údajný osobní útok
 • 3) porušení pravidel tří revertů byla řešena standardní cestou a IMHO není třeba se jimi dále zabývat, tím spíše, že popotahovat někoho za revert neonacistického spammu je absurdní. Slovo např. je poněkud zavádějící, mohl by dotyčný uživatel vyjmenovat další příklady (pokud možno alespoň z minulého roku)
 • 4) tzv. urážky na blogu: a) chtěl bych znát nějaký další příklad, je-li použito slovo např. b) platí to, co jsem napsal k bodu dva: je tam objektivně posáno chování správce Vrby a IMHO ještě velmi umírněná kritika nanejvýš ostudné podoby článku, v kterém ho navíc zakonzervoval správce. Pokud se za to Vrba stydí, pak by měl změnit chování a ne si stěžovat na osobní útok. Pokud považuje své jednání za nezávadné, pak není důvod, proč by mu měl článek vadit.
 • 5) využívání revertovací války - už jsem se vyjádřil ve svém stanovisku - dané editace byly v rozporu s principy wikipedie (encyklopedičnost, NPOV a ověřitelnost) a některé IMHO porušovaly i zákony ČR. Jejich okamžité odstranění považuji za povinnost kteréhokoliv wikipedisty, který na ně narazí. Cinik 10:39, 5. 1. 2007 (UTC)

Důkazy od Kláry K[edit | edit source]

Důkazy ohledně chování Cinika[edit | edit source]

1. Cinik se dopouští urážek jiných wikipedistů. Pro ilustraci problému uvádím: [118], [119], [120], [121]

2. Doplňkový důkaz o celkovém Cinikově chování: [122]

3. Podobný problém má Cinik i na jiných projektech: [123], [124]

4. Cinik otevřeně uráží i na svém blogu, viz výrazy jako "trolovandal" [125]. V minulosti mě na něm nazval i loutkou [126] --KláraK 22:51, 7. 1. 2007 (UTC)

Činnost na anglické Wikipedii[edit | edit source]

Jsem administrátorem na anglické Wikipedii, a opakovaně jsem se tam setkal s vandalem obtěžujícím různé české uživatele (o rasistickém vandalismu článků encyklopedie nemluvě). Mimo jiné bylo jeho specialitou přidávat pornografický odkaz na diskusní stránku uživatele Cinik (viz historie), s vulgárním popisem. (Nakonec jsem podal žádost o přidání odkazu na černou listinu, a mé žádosti bylo vyhověno.) Vzhledem k tomu, že stejný odkaz přidal Semenáč do českého encyklopedického článku o jeptiškách [127], a že stejně jako ten vandal používá (pa)tvar "jebtiška" [128] [129], došel jsem k závěru, že jde o jednu a tu samou osobu. Pokud se to potvrdí, měl by mu být natrvalo zamezen přístup na veškeré projekty Wikimedia. (Arbirážní výbor na anglické Wikipedii by měl být také informován.)

Třikrát jsem podal na anglické Wikipedii žádost o checkuser: [130], [131], [132] (v žádostech je seznam využívaných účtů). Pokud je mi známo, nevedly k ničemu jinému než k dočasnému zablokování sítě, ze které přispíval, na anglické Wikipedii.

-jkb- vyslovil podezření, že jde o stejnou osobu jako Vít Zvánovec - nyní editující na anglické Wikipedii jako Zacheus - vzhledem k tomu, že cílem jeho útoků jsou uživatelé, kteří se účastnili arbitráže proti němu. (Viz wikisource:cs:Uživatel:-jkb-/Vanda.) Navíc je zajímavý jeho zájem o článek reconcilee (upravenec):

 • Vít Zvánovec vytvořil článek Jan Koukal - skutečné jméno -jkb- - a tvrdící, že je upravenec. Článek byl smazán (archivován zde; současný článek je o pražském primátorovi). Také vytvořil článek reconcilee, tvrdící totéž [133]; tvrzení bylo z článku odstraněno.
 • Vandal přidává na stránku -jkb- tvrzení, že je upravenec (např. [134]; viz historie), stejné tvrzení do článku "reconcilee" (např. [135]; viz historie) a přidává do článku "Jan Koukal" odkaz (alternativní význam) na neexistující článek "Jan Koukal (reconcilee)" [136]
 • Zacheus přiznává jak že je Vítem Zvánovcem, tak že v článku "Jan Koukal" čerpal ze stránky -jkb- na české Wikipedii. [137].

Checkuser toto podezření nepotvrdil. - Mike Rosoft 17:19, 5. 2. 2007 (UTC)


Nerespektování rozhodnutí[edit | edit source]

Nevím, zda je možno ještě přidávat důkazy, když jsme ve stavu jejich analýzy. Ale v arbitráži se zdánlivě nic neděje a Semenáč pokračuje v provokacích a stále nerespektuje výzvy a rozhodnutí správců. Rád bych k důkazům přidal tento diff z anglické Wikipedie. Dostal zákaz editace kvůli provokování a jeho reakcí je výhrůžka, že bude obcházet bloky. Na slušné výzvy nikdy nereagoval nápravou svého jednání. --egg 12:11, 7. 2. 2007 (UTC)

Přidávám ten samý důkaz. Jasně se píši: I pokud nebudu odblokován, budu zákaz editování zatím dodržovat. Co se týče Eggových výzev, tak nebyly téměř nikde slušné [138] a byl jsem to naopak já, kdo se snažil nehrotit situaci. [139].

Skutečnost, že jsem zde nikdy a nikde na Wikipedii nepoužíval žádný loutkový účet, nemusím snad ani připomínat. --Semenáč 19:18, 13. 2. 2007 (UTC)

Ale ano, připomeňte, buďte vstřícný, s tím zde nikdo nepočítal. -jkb- (cs.source) 20:00, 13. 2. 2007 (UTC)