Vágrys

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vágrys (modře) umožňuje odměřovat výšku na stavbách, kde ji nelze měřit od podlahy

Vágrys (z německého der Waagriss, doslovně váhorys), též vodorovina, niveleta, je na staveništi v interiéru narýsovaná vodorovná čára, která slouží k odměřování výškových úrovní.

Většinou bývá v úrovni 1 metru nad povrchem budoucí podlahy a vyznačena po obvodu místnosti. Jedná se o pomocnou stabilní míru, od níž se po celou dobu stavby odměřují veškeré hloubky, výšky a vodoroviny. Používá se k vyměření úrovně stavebních částí jako jsou jednotlivé vrstvy podlahy a pro určení výšky osazovaných stavebních dílů a instalací.

Vyznačení vágrysu[editovat | editovat zdroj]

Budoucí hotová podlaha se značí niveletou nula – lidově nulka, která se určí dle stavební konstrukce nebo podle pevně daného bodu – například kamenného schodu osazeného v úrovni budoucí podlahy nebo podle úrovně původní podlahy. Vágrys se vyměří ve výšce 1 metru a po obvodu jednotlivých místností se vyznačí pomocí hadicové nebo laserové vodováhy. Vyznačení ve výšce má praktické důvody, lépe se vyměřuje, je lépe zřetelné a lépe chráněné; výška 1 m usnadňuje dopočet cílové úrovně a tím snižuje riziko chyby.

Nelze-li vágrys narýsovat, např. na zdi z hliněných cihel nebo na zdi s otlučenou omítkou, zatlučou se do požadované nivelety ocelové hřeby a napneme provázek. Ten se však musí stále kontrolovat (nebezpečí prověšení). Není-li možné dodržet výšku 1 metr (např. vychází-li do maltové spáry, kam nelze rýsovat), volí se výška alespoň 1,2 m, aby byla odlišná niveleta dobře patrná.

Podle potřeb řemeslníků lze vytvářet i nivelety v jiných výškách. Např. obkladač má udělat obklad do výšky 1,8 m, truhlář má obložit zeď do výšky 1,4 m. Narýsují si tedy ještě svůj vágrys v této výšce.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Vágrys umožňuje odměřit výšku např. vypínačů a zásuvek

Vágrys se používá k vyměření stavebních konstrukcí, jako jsou podkladové vrstvy, izolace a krytina podlahy, úprava stavebních otvorů dveří a oken, obklady nebo výška stropního podhledu. Dále k správnému výškovému osazení stavebních dílů jako jsou zárubně dveří a rámů oken. Stejně důležitý je pro umístění koncových prvků instalací, jako jsou vypínače a zásuvky elektroinstalace, vývody pro napojení topení, vnitřní kanalizace, plynu, vody a klimatizace.

Předávání základní úrovně[editovat | editovat zdroj]

Nedodržení projektované výškové úrovně může mít za následek nutnost odstranění hotových konstrukcí a v důsledku významné navýšení nákladů. Na každé větší stavbě by se proto měl vágrys vždy písemně (ve stavebním deníku) předat každému novému dodavateli.