Utrechtský mír

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
První vydání smlouvy vytisknuté vlevo roku 1713 ve španělštině, vpravo výtisk z roku 1714 v latině a angličtině

Utrechtský mír je označení pro mírovou smlouvu uzavřenou 11. dubna 1713 v nizozemském městě Utrecht mezi Francií a Španělskem na jedné straně a Velkou Británií, Nizozemím, Portugalskem, Savojskem a Pruskem na straně druhé.

Tato smlouva spolu s rastattským mírem dohodnutým později v březnu roku 1714 ukončovala válku o španělské dědictví a byla diplomatickým vítězstvím Velké Británie, která výrazně posílila své celkové pozice jak v Evropě, tak i v zámoří.

K jednání o míru, které začalo už v lednu 1714 dali podnět hlavně Britové, kteří nechtěli připustit výrazné posílení Habsburské říše a snažili se zabránit tomu, aby na španělský trůn usedl její nový vládce císař Karel VI. Ten byl do nečekané smrti svého bratra Josefa I. kandidátem protifrancouzské koalice na španělský trůn.

Podmínky[editovat | editovat zdroj]

Angličané touto dohodou získali:

Přínosem míru pro Holandsko bylo uzavření výhodných obchodních dohod s francouzským rivalem, kromě toho získalo bezpečnější jižní hranici, když později Rakousko získalo Španělské Nizozemí. Savojský vévoda Viktor Amadeus II. obdržel Sicílii a byla mu zaručena alpská hranice jeho státu, mimo to získal královský titul. Prusko se rozšířilo o oblast Neuchâtelu a Geldernu, jeho panovníkovi byl také potvrzen titul krále. Portugalsku byly garantovány hranice jeho kolonií v jižní Americe.

Francie i Španělsko musely slíbit, že španělský král Filip V. nikdy nezíská také francouzský trůn a nedojde tak k vzájemnému propojení obou zemí. Francouzské království také ztratilo pevnosti Mons, Tournai a Menin, obdrželo ale Lille. Španělskému království byly ponechány téměř všechny jeho kolonie.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 
  • RICHTER, Karel. Princ Evžen Savojský - pán bitevních polí. Třebíč: Akcent, 2000. 397 s. ISBN 80-7268-120-6. 
  • kolektiv autorů. Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988
  • VEBER, Václav, a kol. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-491-2. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]