Workshop: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 58 bajtů ,  před 5 lety
doplnění+drobné opravy
(doplnění čl.)
(doplnění+drobné opravy)
{{upravit|poznámky=Článek obsahuje popis užívání termínu, ale nic jiného. O vizuálním stylu nemluvě.}}
[[Soubor:Workshop 001.jpg|thumb|right|Dílna]]
[[Angličtina|Anglické]] slovo '''Workshop''' (čti ''vorkšop'',
[[Angličtina|Anglické]] slovo '''Workshop''' (v [[Čeština|češtině]] ''[[dílna]]'' či ''pracovní [[seminář]]'') znamená formu [[vzdělávání|vzdělávací]] aktivity, při které [[lektor]] připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik ([[brainstorming]], [[priorizace]], [[Myšlenková mapa|mentální mapy]], [[zpětná vazba]], aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli [[Moderátor (profese)|moderátora]], [[Facilitace|facilitátora]]. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.
 
Workshop není vhodný pro úplné začátečníky, ale slouží pro další vzdělávání a prohlubování znalostí. V průběhu workshopu není lidem představována [[teorie]] – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky [[interaktivita|interaktivním]] formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.
== Rozpínavý „workshop“ ==
 
Workshop je stále oblíbené slovo zejména u [[Manažer|manažerů]] a řídících pracovníků. Ačkoliv význam slova není nijak přesně definován, slovo je používáno pro mnoho pracovních schůzek různého charakteru a zaměření.
 
== Historie ==
== Význam ==
 
Základnímu významu anglického slova ''workshop'' odpovídá v češtině slovo ''prostá dílna''. Podobně jako v angličtině, se i v českáčeštině dílnaslovo se''dílna'' užívá v přeneseném významu: od označení místnosti, kde se něco dělá se přechází k tomu, co se tam dělá, tj. k činnosti samé. Pod takto přenesený význam již je možno schovat daleko více oborů činnosti, od tvořivé, vzdělávací až po akademickou.
 
Slovo ''workshop'' pro svoji expresivnost zní daleko zajímavěji a honosněji než prostá ''dílna'', případně pracovní setkání. Pro zajímavost, v dobách budování rozvinutého a blahoslaveného socialismu existovaly na pracovištích tzv. ''údernické a zlepšovatelské koutky'', což v podstatě nebylo nic jiného dnešní ''workshopy'', kde se předávaly nápady a zkušenosti.
 
U domácího označení ''dílna'' však přenos významu naráží na jazykové omezenýomezení významu slova, které je dané vžitými jazykovými zvyklostmi. V univerzitní pedagogické praxi či v medicíně je stále používáno označení ''praktické cvičení'' nebo ''praktikum''. V akademických kruzích bychom přednášku s následnou diskuzí těžko označili dílnou, zrovna tak by označení dílna bylo nesmyslné pro ''pracovní konferenci'' nebo ''seminář''. Převažuje-li při odborném setkání prvek debaty, je vhodnější použít označení ''panelová diskuse'', ''diskusní stůl'' nebo ''kulatý stůl''. Pro mezinárodní akce podobného typu je zažité označení ''symposium'' nebo méně časté ''kolokvium'' a těžko si představíme pozvánku, na Mezinárodní workshop o Vesmíruvesmíru.
 
[[Soubor:Handshake (Workshop Cologne '06).jpeg|thumb|Workshop - tohle manažeři milují]]
Čeština je v tomto ohledu velmi dobře lexikálně vybavená potřebnými názvy a výrazy. Každý výraz nebo název je odlišný a lépe vystihuje danou akci než společný a neurčitý výraz ''workshop - dílna''. Příznačně se však pod vlivem globalizace a neschopnosti najít správný výraz mnoho takových setkání nebo schůzek schovává právě pod ''workshop''. ''Workshop'' je v češtině stále nové a neusazené slovo, které nemá pevné etymologické souvislosti. Používání slova ''workshop'' se šíří jak v akademickém tak i praktickém světě bez toho, aby tento výraz poskytoval konkrétní a blíže specifikující vysvětlení, o co se konkrétně jedná. Výraz ''workshop'' není nijak obecný tím, že by pod sebe zahrnoval nějaké téma nebo činnost ale je výrazem mlhavým neboť z informace, že se někde pořádá ''workshop'' nepoznáme, jedná-li se o praktický kurz, seminář nebo o odbornou diskusi.
 
Za svou oblíbenost vděčí výraz ''workshop'' anglické módě, [[Globalizace|globalizaci]] ale i poklonkování ve sféře managementu. Co je na něm pro hovorovou řeč přitažlivé, toť právě jeho splachovací potenciál (Doslovná citace z článku).
 
== Literatura ==

Navigační menu