Soudní okres

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Soudní okresy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1938

Soudní okresy (německy Gerichtsbezirke) byly od roku 1850 (definitivně od roku 1868) soudní obvody 1. stupně, tedy územní jednotky Rakouska-Uherska, podle kterých byly (a v Rakousku stále jsou) nezávisle na správním členění organizovány okresní soudy. Soudní okresy v téměř nezměněné podobě i územním rozsahu převzala i Československá republika, v roce 1949 je sjednotila s územně-správními okresy. V České republice se od roku 2002 vymezení soudních obvodů okresních soudů od vymezení územních okresů opět odchýlilo.

1850–1949[editovat | editovat zdroj]

Od politických okresů (do roku 1918 okresní hejtmanství) se lišila (pro Rakousko platí dosud) obvykle menším územním rozsahem a tím i větším počtem okresních soudů. Často se proto stávalo, že se území jednoho politického okresu skládalo ze dvou, tří nebo i více soudních okresů. V některých případech bylo území jednoho soudního okresu rozděleno mezi několik politických okresů (například zemské hlavní město Brno bylo rozděleno mezi dva soudní okresy, kterými byl soudní okres Brno-město a část soudního okresu Brno-okolí) nebo naopak jeden soudní okres mohl zahrnovat více politických okresů (např. politický okres Olomouc-venkov tvořil spolu s územím statutárního města Olomouce jeden soudní okres Olomouc). Organizace státní správy a soudnictví byla v Československu oddělena až do 31. ledna 1949.

Československo a Česko 1949–2002[editovat | editovat zdroj]

Dnem 1. ledna 1949 vstoupila v účinnost správní reforma, jíž se rušily samosprávné země a vytvářely kraje a nové okresy, poté 1. února 1949 na základě zákona č. 320/1948 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů, došlo ke sloučení organizace státní správy a územní organizace soudů. Tím byl na území Československa zrušen stávající systém soudních okresů a soudy od té doby fungovaly v územních obvodech nazývaných jednoduše okresy (až do 31. prosince 2002 fungovaly ve stejných okresech i okresní úřady).

Česko od roku 2002[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2002 je místní působnost okresních soudů, jakožto nejnižšího článku soudní soustavy, vymezena v § 9 odst. 2 a v přílohách č. 3 a 4 zákona o soudech a soudcích taxativně vyjmenovanými obcemi. Okresní soudy sice většinou sídlí v okresních městech a mají je ve svém názvu, ale vymezení soudních obvodů se v některých případech odchýlilo od vymezení okresů, takže ne všechny soudní obvody okresních soudů jsou totožné s územními okresy členění státu.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]