Seznam kulturních památek ve Strakonicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Strakonice v okrese Strakonice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Strakonice I (Strakonice)[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q38138992)


Sloup_se_sochou_P._Marie,_Strakonice.JPG
 
Kategorie Maria column in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28754/3-3979
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Palackého náměstí, pp. 1334/1
49°15′36,09″ s. š., 13°54′18,66″ v. d.
Dnešní podoba mariánského sloupu se čtyřmi sochami světců (sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Prokopa a sv. Antonína Paduánského) na architektonizovaném podstavci a se sloupem se sochou Panny Marie pochází z let 1720–1740, z doby barokizace Strakonic. Sloup obsahuje některé starší části z původního jednoduššího sloupu z roku 1586, jímž je nynější sloup označen. Sloup byl původně na Velkém náměstí. V době okupace ve 40. létech 20. století byl na příkaz německých úřadů rozebrán a přemístěn na Palackého náměstí, kde několik let rozebraný chátral a kde byl později znovu sestaven.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1975 U Sv. Markéty čp. 79 (Q33520631)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33875/3-3946
Pam. katalog
MIS
Strakonice I U Sv. Markéty 79, Palackého náměstí
49°15′34,26″ s. š., 13°54′11,78″ v. d.
městský dům

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet chybně uvádí část Strakonice II. MonumNet uvádí Riegrovo nábřeží. Památkový katalog je zaměřen na nynější dům čp. 79, avšak uvádí údaj, že objekt zanikl. Památkový katalog neuvádí popis ani historii domu.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1975. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Kostel svaté Markéty (Q38139032)


Kostel sv. Markéty z hradní věže.jpg
 
Kategorie Church of Saint Margaret (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19156/3-3964
Pam. katalog
MIS
Strakonice I U Sv. Markéty, Podskalská, st. 304
49°15′35,38″ s. š., 13°54′9,52″ v. d.
Kostel sv. Markéty. Sálový orientovaný kostel bez rozlišení presbytáře s hranolovou věží v západním průčelí byl postaven v letech 1580-1583 ve stylu pozdní gotiky s četnými renesančními prvky. V roce 1777 byl kostel barokně upraven, zejména východní průčelí. Cenné interiéry. Památková ochrana se vztahuje též na litinový kříž na kamenném podstavci před východním průčelím kostela.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí ulici Rudé armády.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Velké náměstí čp. 44 (Q31828636)


ČP_44,_Strakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33192/3-3953
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 44, Lázeňská
49°15′37,82″ s. š., 13°54′2,38″ v. d.
Měšťanský dům. Klasicistní dům se sousedním domem čp. 45 tvoří tzv. Papežovy domy (název po zámožném měšťanovi - staviteli Gustavu Papežovi). Domy mají vysoké štíty a původní fasádu z poloviny 18. století. V interiéru se dochovaly klenby.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Velké náměstí čp. 45 (Q31828685)


ČP_45,_Strakonice.JPG
 
Kategorie Velké náměstí 45 (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26760/3-3953
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 45
49°15′37,9″ s. š., 13°54′2,91″ v. d.
Měšťanský dům. Klasicistní dům se sousedním domem čp. 44 tvoří tzv. Papežovy domy (název po zámožném měšťanovi - staviteli Gustavu Papežovi). Domy mají vysoké štíty a původní fasádu z poloviny 18. století. Cenný interiér včetně konstrukcí - klenby v přízemí i patře. Uspořádání staveb kolmo k náměstí bylo typické pro renesanční a gotickou zástavbu. Výzdoba štítů se spirálovými volutami připomíná stavby jihočeské lidové architektury, selské baroko.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dům U hroznu (Q31828740)


Dům_U_hroznu_2.JPG
 
Kategorie Dům U hroznu (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29584/3-3952
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 54
49°15′39,16″ s. š., 13°54′7,56″ v. d.
Měšťanský dům U hroznu. Dům renesančního založení byl upraven v období baroka a klasicismu. Uliční průčelí s volutovým štítem a se štukovými prvky (lizénami, rustikou, šambránami) bylo pravděpodobně upraveno na počátku 19. století. Cenné interiéry včetně konstrukcí a dispozice.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Městská spořitelna (Q31828793)


Česká_spořitelna,_Strakonice.JPG
 
Kategorie Městská spořitelna (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16726/3-5154
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 55, U Sv. Markéty
49°15′39,29″ s. š., 13°54′8,06″ v. d.
Spořitelna městská. Na místě dnešní spořitelny z roku 1906 stával rokokový Hrbkův dům, ve kterém se narodil J.Šmidinger (zakladatel knihovny). Dům má eklektické fasády se secesně neorenesančními prvky, se sgrafitovou výzdobou od V.Malého, s balustrádou a s atikovými štíty.

Památkově chráněno od 24. srpna 1973.

Velké náměstí čp. 142 (Q31828811)


ČP_142,_Strakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54832/3-5155
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 142
49°15′40,6″ s. š., 13°54′10,62″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový dům má renesančně barokní základy, byl přestavěný v klasicismu a radikálně upraven ve 2. polovině 20. století. Dům měl fasádu s renesančními sgrafity, která se nedochovala. Cenné konstrukce v interiéru (klenby) a prvky z 20 let 20. století (zábradlí, dveře).

Památkově chráněno od 24. srpna 1973.

Masné krámy (Q38139048)


Masné_krámy,_Strakonice.JPG
 
Kategorie Masné krámy (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18410/3-3951
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí, mezi čp. 142 a 143, parc. st. 170–193 a pp. 1328
49°15′40,88″ s. š., 13°54′11,37″ v. d.
Masné krámy, doložené k roku 1333, jsou zastřešená úzká ulička z obou stran lemovaná krámky, která si zachovala středověkou půdorysnou dispozici včetně architektury. V barokní době na počátku 18. století byl vchod do uličky z náměstí zakryt branou se štítem. V barokním štítě z roku 1700 je v nízkém reliéfu plasticky znázorněna porážka vola. V tympanonu trojbokého štítu stojí řeznický lev se sekyrou. Současná barevnost vychází z výsledků restaurátorského průzkumu na počátku devadesátých let 20. století.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Velké náměstí čp. 149 (Q31828834)


ČP_149.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101136
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 149
49°15′43,42″ s. š., 13°54′13,2″ v. d.
Městský dům. Dvojdům na náměstí tvořený dvěma samostatnými stavbami byl postaven jako novostavba v roce 1881 v historizujícím slohu. Dům má unikátní jihovýchodní průčelí s lodžií, které je doplněno neorenesančními prvky a bohatě vyřezávanou ornamentální výzdobou.

Památkově chráněno od 16. srpna 2004.

Velké náměstí čp. 151 (Q31828894)


ČP_151,_Strakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28875/3-3948
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 151
49°15′43,91″ s. š., 13°54′13,88″ v. d.
Měšťanský dům. Pravděpodobně původně renesanční dům na náměstí byl přestavěn po požáru města roku 1864, kdy byl navýšen o patro. Cenný interiér včetně konstrukcí, dochován klenutý průjezd, klenby v suterénu a přízemí, hambalkový krov.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Úřední dům továren na fezy (Q38139059)


Strakonice, Na Ostrově 131 (02).jpg
 
Kategorie Na Ostrově 131 (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41444/3-3959
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Na Ostrově 131, nároží ul. Kochana z Prachové, v jihozápadním rohu st. 389/1
49°15′41,06″ s. š., 13°54′15,19″ v. d.
Jiná správní stavba - úřední dům továren na fezy. Patrový úřednický dům továrny na fezy byl postaven v první čtvrtině 19. století v klasicistním slohu. Dům se dochoval v autentickém stavu v exteriéru i interiéru, včetně konstrukcí (klenby). Dům má klasicistní fasády s architektonickými prvky.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Stará lékárna s domem čp. 222 (Q38139066)


Stará_lékárna_a_činžovní_dům,_Stakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39066/3-5156
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Na Stráži 222, Velké náměstí
49°15′41,72″ s. š., 13°54′9,1″ v. d.
Lékárna - stará a činžovní dům. Nárožní budova na náměstí je puristickopu stavbou z let 1938–1939, která byla postavena na základech suterénu a přízemí staršího domu. Exteriér čistě puristický, interiér dokládá propojení lékárny a činžovního domu. V interiéru dochovány klenby.

Památkově chráněno od 24. srpna 1973.

Sokolovna (Q31828870)


Tělocvična,_Strakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101207
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Na Stráži 340
49°15′42,69″ s. š., 13°54′6,21″ v. d.
Tělocvična. Patrová rohová budova sokolovny s průčelím orientovaným do ulice Na Stráži byla postavena v neobarokním slohu roku 1896 podle projektu pražského architekta Pražáka. Budova má neobarokní průčelí s bohatou štukovou výzdobou. V interiéru dochován sál s arkádami a štukovým dekorem, klenutá hala a prvky. V 70. letech 20. století byla ke staré budově sokolovny přistavěna na jihu přístavba s tělocvičnou.

Památkově chráněno od 16. července 2004.

Radnice (Q31828850)


Stará_radnice_1.JPG
 
Kategorie Old town hall in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40837/3-3950
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Velké náměstí 1
49°15′40,58″ s. š., 13°54′6,65″ v. d.
Budova bývalé radnice nahradila původní nižší stavbu s věžičkou zničenou požárem. Dvoupatrová budova byla postavena stavitelem Antonínem Albertem v roce 1903 v historizujícím slohu. Jižní průčelí s atikovými štíty zdobí neorenesanční prvky a sgrafitová ornamentální barevná výzdoba od Josefa Bosáčka, podle námětových kartonů Mikoláše Alše. V prvním poschodí je bohatá ornamentální výzdoba proplétajících se úponků, listoví a květů. Druhé poschodí zdobí ornamenty a ve středu mezi okny je znak města a český lev. Oblouková pole věže mají z obou stran okna postavy Spravedlnost a Samosprávy. Poslední restaurace sgrafit byla provedena roku 1992 akademickým malířem Aloisem Martanem, restaurátorem, za asistence akademického malíře Jiřího Čecha, rovněž restaurátora. Budova se stala sídlem gymnázia a do nedávné doby[kdy?] sloužila základní škole. V současnosti[kdy?] je v rekonstrukci a bude[kdy?] opět sloužit jako radnice. Nachází se na Velkém náměstí v těsném sousedství městského úřadu.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Městské opevnění (Q38138957)


Městské_opevnění_1.JPG
 
Kategorie City walls of Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32485/3-3943
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Čelakovského, podél Rennerových sadů
49°15′45,39″ s. š., 13°54′1,15″ v. d.
Městské opevnění: mezi ulicemi Čelakovského a Havlíčkovou, na severozápadní straně obvodu městského jádra, se nachází poslední dochovaná část městského opevnění, které původně obklopovalo celé jádro města. Dolní město bylo opevněné ve 13. století a to valem a palisádou. Kolem Horního města byly vybudovány kamenné hradby počátkem 16. století. Hradební zeď byla posílena baštami a vstup zajišťovaly dvě vstupní brány. Dochovala se kamenná hradební zeď s torzem polokruhové bašty ze 16. století. Bašta byla využívána pro bytové účely v patře a v přízemí sloužila jako stáj. Dodnes jsou dochovány cihlové žlaby (koryta) v přízemí. V patře byly, podle popisu z roku 1964, tři plochostropé obytné místnosti, přízemí také plochostropé. Vchod jak do stájí tak do patra byl na jihovýchodní straně z Čelakovského ulice. Bašta i hradby těžce utrpěly v rámci nové bytové výstavby. Patro bašty se nedochovalo a celý komplex (bašta i hradby) byl zasypán stavební sutí či odpadem.
 • bašta, st. 37/4, pův. čp. 289
 • hradební zdi, st. 37/4, st. 41, 46, 48/1

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Objekty v Rennerových sadech (Q38139024)


Altán,_Rennerovy_sady,_Strakonice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17110/3-3967
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Rennerovy sady, pp. 16
49°15′48,66″ s. š., 13°54′4,51″ v. d.
Park Rennerovy sady, z toho jen:

Sady vznikly na místě bývalého příkopu za městskými hradbami.
Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1973 Čelakovského pův. čp. 240 (Q31828576)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15955/3-3958
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Čelakovského 240, st. 2990, na místě dnešního čp. 182
49°15′48,31″ s. š., 13°54′9,43″ v. d.
Měšťanský dům - zbořeno. Jednalo se o řadový zděný přízemní dům se sedlovou střechou, který byl v nárožním průčelí spojen se sousedním patrovým domem čp. 239 částí klenebního oblouku a dvěma trámy. Vlevo od domku se nacházely vrátka, kterými se vcházelo na přilehlý dvorek za domem. Dispozice domu do ulice byla typická, trojprostorová, světnice s rovným stropem, černá kuchyně klenutá a využívána jako skladiště a komora využívána jako kuchyně.

Poznámka: Zbořen v roce 1975[zdroj?] či 1972 (dle Památkového katalogu). Na jeho místě je dnes situován nový obytný dvojdům, který byl vystavěn v 70. letech 20. století. Popisné číslo obsazeno jiným domem, parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1973. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1973 Dům U štiky (Q33520637)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19511/3-3956
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Čelakovského 239, pp. 21/1, u dnešního domu čp. 183
49°15′48,46″ s. š., 13°54′11,07″ v. d.
Měšťanský dům U štiky. Jednalo se o patrový dům se sedlovou střechou, která byla kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Dům s barokní fasádou, o dvou okenních osách. Na dům navazovala vpravo branka vedoucí do přilehlého dvora. Interiér přízemí i patra většinou plochostropý, chodba byla klenutá. Dům byl zbořen v roce 1972 a na jeho místě je dnes situován nový obytný dvojdům, který byl vystavěn v 70. letech 20. století.

Poznámka: Zbořeno. Umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V současné době je čp. 239 obsazeno domem v Jiráskově ulici.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1973. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Sirotčinec (Q38139016)


Strakonice - sirotčinec (3).JPG
 
Kategorie Strakonice - sirotčinec na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104989
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Husova 380, Želivského
49°15′50,98″ s. š., 13°54′4,19″ v. d.
Bývalý sirotčinec, poté okresní sdružení ČSTV a Šmidingerova knihovna. Intaktně dochovaná budova byla postavena v letech 1911–1913. Jedná se o slohově čistou secesní stavbou, jak v exteriéru, tak interiéru. Dochovány interiérové štuky, výmalba stěn, truhlářské prvky (dveře, okny včetně kování).

Památkově chráněno od 21. prosince 2012.

Dům U zeleného orla (Q31828864)


Mestansky dum.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37899/3-3947
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Lidická 171
49°15′47,93″ s. š., 13°54′21,78″ v. d.
Dům u Zeleného orla byl vystavěn pravděpodobně na počátku 18. století. Dům složitého půdoyrsného rozvržení má do ulice dva barokní štíty a atikový štít nad průjezdem. Cenný víceúrovňový interiér s dochovanou dispozicí, s klenbami v přízemí i patře.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Velké náměstí 171
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Špitální kaple svatého Martina (Q38139007)


Kaple_sv._Martina.JPG
 
Kategorie Chapel of Saint Martin (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20176/3-3966
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Lidická 189, st. 234
49°15′51,49″ s. š., 13°54′27,97″ v. d.
Špitál Siebertský/Siebertův ústav, z toho jen: bývalá špitální kaple sv. Martina. Kaple byla postavena v roce 1713 jako součást Siebertova špitálu. Kaple má jednoduchý exteriér, bez zděné věže, pouze se sanktusníkem. V interiéru dochovány klenby. Hlavní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou s výsečemi, v patře jsou prolomeny otvory do bývalých oratoří. V roce 1977 byla kaple zrušena, dnes slouží jako zasedací místnost, od roku 1985 jídelna pro Domov důchodců.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Boží muka I. (Q38139000)


Strakonice, Chapel of the Virgin Mary 01.jpg
 
Kategorie Chapel of the Virgin Mary in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19351/3-3970
Pam. katalog
MIS
Strakonice I MUDr. K. Hradeckého, pp. 1285/12, u vjezdu do nemocnice
49°15′59,17″ s. š., 13°54′35,32″ v. d.
Boží muka I. Výklenokvá kaple Panny Marie spojená s božími mukami do jednoho objektu. Postavena pravděpodobně v polovině 18. století.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl umístění ul. Písecká.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Výklenková kaple (Q38138975)


Strakonice, chapel-shrine at house No 1109 (01).jpg
 
Kategorie Chapel-shrine at house No 1109 in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32314/3-3970
Pam. katalog
MIS
Strakonice I MUDr. K. Hradeckého, pp. 781/1, poblíž domu čp. 1109
49°15′59,23″ s. š., 13°54′36,13″ v. d.
Výklenková kaple s polokruhovou nikou vrcholící segmentově vyklenutou římsou byla postavena v první třetině 19. století v klasicistním slohu.

Poznámka: umístění v MonumNetu neupřesněno, parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V MonumNetu a u Přírůstkového bodu označeno jako boží muka II. MonumNet uvádí ul. Písecká. Uvnitř výklenku obraz. Podle Památkového katalogu „dříve se scohou Jana Nepomuckého v nice“.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Brušákova kaple (Q38138981)


Brušákova Kaple 1.JPG
 
Kategorie Chapel of Saint John of Nepomuk-Brušák’s chapel (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35106/3-3971
Pam. katalog
MIS
Strakonice I Šmidingerova, Radomyšlská, jihozápadní roh křižovatky, u čp. 519, st. 650
49°16′5,59″ s. š., 13°54′21,37″ v. d.
Brušákova kaple sv. Jana Nepomuckého. Síňová kaple čtvercového půdorysu s trojúhelným štítem, datovaná do 19. století. Fasády jsou členěny pilastry a římsou, interiér plochostropý. V době svého vzniku stála mezi poli.

Poznámka: umístění neupřesněno, parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Šibenice (Q38139041)


Šibeník, relic of ancient gallows 01.jpg
 
Kategorie Relic of gallows in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102062
Pam. katalog
MIS
Strakonice I kopec Šibeník, pp. 640
49°16′25,17″ s. š., 13°54′14,88″ v. d.
Popraviště - šibenice. Pozůstatky šibenice v podobě kamenných základů šibenice se nacházejí na kopci Šibeník (Šibeňák), cca 1500 m severně od města. Šibenici lze dávat do souvislosti s popravami konanými v raném novověku, písemně zmiňovány ve Strakonicích ve druhé polovině 18. století.

Poznámka: uvedená parcela zahrnuje vrch Šibeník severně od města
Památkově chráněno od 14. prosince 2006.

Zaniklá ves Častavín (Q38138966)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30711/3-3982
Pam. katalog
MIS
Strakonice I pp. 860/20, 861/4, 861/27, 861/28, 861/29
49°16′0,26″ s. š., 13°55′13,86″ v. d.
Zaniklá ves Častavín (původně zapsána do rejstříku jako Častovín), archeologické stopy. Raně středověké slovanské sídliště leží na terase na levém břehu Otavy, na východní straně je vymezené korytem Řepického potoka ústícího zde do řeky. Na ploše sídliště nejsou patrné žádné zahloubené ani vyvýšené objekty. Sídliště objevil ve 30. letech 20. století archeolog B. Dubský, který zde na bývalém Pixově poli prozkoumal kulturní vrstvu o síle až 50 cm s nálezy keramiky a zvířecích kostí. Uvádí rovněž několik ohnišť ohraničených kameny. Rozsah sídliště, který archeolog B. Dubský stanovil podle výskytu tmavé kulturní vrstvy, je asi 150–100 m. Ve druhé polovině 20. století zde při opakovaných povrchových průzkumech byly získány též zlomky keramiky z mladší doby kamenné.

Poznámka: parcela pp. 860/20 neexistuje (mohlo by jít o pp. 860/2), 861/29 neexistuje. Ostatní parcely se nacházejí v lokalitě V Lapáčku jižně od objektu Písecká čp. 1292, při řece Otavě a železniční trati na Řepice.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Strakonice II (Nové Strakonice)[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Strakonice (Q1014156)


Nádvoří_strakonického_hradu_s_věží_Rumpálem.jpg
 
Kategorie Strakonice Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35221/3-3945
Pam. katalog
MIS
Strakonice II Zámek 1, Hradební 3, 50
49°15′30″ s. š., 13°54′6″ v. d.
Hrad:
 • st. 1/1: zámek (čp. 1), děkanství, purkrabství, stodola, bývalý pivovar, severní hradba, bašta, studna,
 • st. 1/2: kapitulní síň s ambity,
 • st. 1/3: věž Jelenka,
 • st. 1/4: hradní palác (čp. 50),
 • st. 1/5: věž Rumpál, západní hradba s ochozem,
 • st. 2: kostel sv. Prokopa
 • st. 3/1: severní hradba
 • st. 4: bývalá hospodářská budova (Hradební čp. 3), západní brána, švédská branka,
 • st. 5: pozůstatky bývalé hospodářské budovy,
 • st. 6/1: špýchar (původně chráněno souběžně jako 37146/3-3961 (PkMISSezObr),
 • st. 6/4: sklepy,
 • pp. 5/1: zahrada,
 • pp. 6/1, 6/2, 6/3, 812, 813: hradní příkop
 • pp. 814: kamenný stolec
 • pp. 7/1, 7/2, 9, 469/1, 470

Románsko-gotický hradní areál s příkopem byl založen v první polovině 13. století Bavory ze Strakonic na soutoku řek Otavy a Volyňky a patří k nejstarším v Čechách. Došlo zde ke spojení středověké šlechtické hradní architektury s církevní komendou.
Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zámecká sýpka (Q38139119)


Zámecká_sýpka_3.JPG
 
Kategorie Castle granary in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37146/3-3961
Pam. katalog
MIS
Strakonice II st. 6/1
49°15′30″ s. š., 13°53′58,5″ v. d.
Sýpka zámecká

Poznámka: Záznam pod původním číslem zmizel z MonumNetu beze stopy, sýpka zahrnutá do areálu hradu 35221/3-3945 (PkMISSezObr)
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Panský dvůr Blatsko (Q31828882)


Panský_dvůr_1.JPG
 
Kategorie Panský dvůr (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15519/3-3962
Pam. katalog
MIS
Strakonice II Pod Hradem 5
49°15′24,66″ s. š., 13°53′59,39″ v. d.
Zemědělský dvůr Panský. Dvůr Blatsko bývalého panského velkostatku byl postaven již ve středověku, přestavěn a upraven v baroku, klasicismu a zejména ve 20. století. Uzavřený panský dvůr s budovami kolem téměř obdélného dvora, v mírném svažitém terénu. Dvůr tvoří obytné a hospodářské budovy a brána s volutovým štítem, s datací 1693. Dochované klenby ve stáji.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, ulice v MonumNetu neuvedena.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Busta F. L. Čelakovského od Vojtěcha Šípa (Q38139110)


Pomnik F L Celakovskeho ve Strakonicich.JPG
 
Kategorie Bust of František Ladislav Čelakovský (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32077/3-3980
Pam. katalog
MIS
Strakonice II 0,5–1 km západně od hradu Strakonice, ve spodní lesnaté stráni podél řeky Otavy, Podskalí, pp. 89/3
49°15′27,17″ s. š., 13°53′27,87″ v. d.
Pomník v podobě busty F. L. Čelakovského, strakonického rodáka, byl zhotoven roku 1924 akademickým sochařem Vojtěchem Šípem z Plzně. Byl postaven z péče místniho Klubu čsl. turistů a slavnostně odhalen 15. 6. 1924 na místě, kde autor F. L. Čelakovský pravděpodobně tvořil Pomněnky vltavské a Růži stolistou. Pomník je zastavením naučné stezky Podskalí.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Židovský hřbitov (Q9194712)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25444/3-3977
Pam. katalog
MIS
Strakonice II U Židovského hřbitova, 1,5 km jihozápadně od hradu, st. 385, pp. 149/1
49°15′10,53″ s. š., 13°52′50,84″ v. d.
Židovský hřbitov založený v roce 1696.
 • židovský hřbitov s barokními a klasticistními náhrobky (nejstarší z roku 1736), ohradní zeď s branou, pp. 149/1
 • márnice, st. 385

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Rýžoviště zlata (Q38139105)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34967/3-5998
Pam. katalog
MIS
Strakonice II v lese Bažantnice
49°15′38,71″ s. š., 13°51′54,08″ v. d.
Rýžoviště zlata se nachází v přírodní rezervaci Bažantnice, na břehu Otavy. Rozsáhlý rýžovnický areál je tvořený několika poli sejpů. Sejpy převážně dosahují výše 1–1,5 m, místy i 2 m. Mezi nimi se nachází množství jam i struh, některé jsou zatopené.

Poznámka: MonumNet uvádí pp. 401/1, 401/2 (dvě nesouvisející parcely), ale Památkový katalog zaměřuje památku na parcelu pp. 408/1.
Památkově chráněno od 12. října 1990.

Výklenková kaplička s obrazem Nejsvětější Trojice (Q38139099)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14371/3-4257
Pam. katalog
MIS
Strakonice II u Volyňky, pod zahrádkářskou osadou, proti malé vodní elektráně, pp. 53/2
49°15′0,62″ s. š., 13°54′4,44″ v. d.
Výklenková kaplička s obrazem Nejsvětější Trojice s prvky zlidovělé barokní architektury byla postavena v první polovině 19. století. Kaple s polokruhovou nikou, kde býval obraz, je završena volutovým štítem.

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník F. L. Čelakovského od Břetislava Bendy (Q38139074)


Pomnik F L Celakovskeho v Bezdekovske ulici ve Strakonicich.JPG
 
Kategorie Statue of František Ladislav Čelakovský in Strakonice na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27244/3-5157
Pam. katalog
MIS
Strakonice II Bezděkovská, Dukelská, ark F. L. Čelakovského
49°15′24,69″ s. š., 13°54′31,63″ v. d.
Pomník F. L. Čelakovského od Břetislava Bendy v podobě bronzové sochy na žulovém podstavci byl slavnostně odhalen 28. 9. (1. 10.) 1967.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V MonumNetu chybně přiřazeno k části Strakonice I.
Památkově chráněno od 24. srpna 1973.

Pomník obětem revolučních bojů (Q38139091)


Pamatnik_st_2.JPG
 
Kategorie Pomník obětem revolučních bojů (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34605/3-3975
Pam. katalog
MIS
Strakonice II 5. května, při čp. 245, proti vyústění ul. Luční, pp. 43/3
49°15′16,11″ s. š., 13°54′37,88″ v. d.
Pomník obětem revolučních bojů v roce 1945 je připomínkou události na 5. května 1945. Kamenný podstavec s deskou byl odhalen pravděpodobně v roce 1949.

Poznámka: Podle MonumNetu se má nacházet na parcele pp. 43/63 v k. ú. Strakonice v části Strakonice I v ulici 5. května při čp. 245. Čp. 245 v části Strakonice I se nachází zcela jinde a parcela pp. 43/63 v k. ú. Strakonice neexistuje. V části Strakonice II se skutečně v ulici 5. května nachází čp. 245 a parcelní číslo pp. 43/63 má souběžná železniční trať směrem na Pracejovice.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník padlým (Q38139127)


Pomnik Bilek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23590/3-3981
Pam. katalog
MIS
Strakonice II Podrspenská, na stráni nad silnicí západně od hřbitova u sv. Václava, pp. 502
49°15′14,71″ s. š., 13°54′54,97″ v. d.
Pomník padlým v první světové válce z roku 1916 od Antonína Bílka, bratra sochaře a architekta Františka Bílka. NPÚ původně evidoval jako autora Františka Bílka.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kostel svatého Václava (Q38139082)


Kostel sv. Václava (Strakonice), Strakonice.jpg
 
Kategorie Church of Saint Wenceslaus (Strakonice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31471/3-3965
Pam. katalog
MIS
Strakonice II st. 39–42, pp. 503, Podsrpenská, hřbitov
49°15′14,66″ s. š., 13°54′56,7″ v. d.
Původně gotický kostel sv. Václava založený v letech 1300–1310 Bavorem III. byl přestavěn v renesanci a baroku. Barokní přestavba z let 1720–1730 je dílem pražského architekta A. Luragha.
 • kostel sv. Václava, st. 40
 • kaple Nejsvětější Trojice, st. 39
 • kaple svatého Vojtěcha, st. 41
 • márnice, st. 42
 • hřbitov, ohradní zeď, vstupní brána, pp. 503

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hajská[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rýžoviště zlata (Q37271369)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26642/3-6019
Pam. katalog
MIS
Hajská 300 m severozápadně od obce, Za kuchyní, PP Tůně u Hajské, pp. 195/2
49°15′36,07″ s. š., 13°56′38,99″ v. d.
Rýžoviště zlata, archeologické stopy. Pozůstatky po těžbě zlata v ploché nivě řeky Otavy jsou tvořeny několika skupinami rýžovnických sejpů a jednotlivými zavodněnými túněmi, které vznikly vytěžením zlatonosného materiálu. Rýžovnický areál dosud není datován do konkrétního časového období.

Památkově chráněno od 15. října 1990.

Modlešovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rýžoviště zlata (Q37821781)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33210/3-4256
Pam. katalog
MIS
Modlešovice V močidlech, V lučinách, V lukách, V jamách, pp. 443/2, 443/3
49°15′28,8″ s. š., 13°58′40,8″ v. d.
Pravěké a středověké rýžoviště zlata u Modlešovic představuje jeden z největších a nejvýznamnějších areálů povrchové těžby zlata v jižních Čechách. Sejpy vytvářejí asi 1000 m dlouhý pás o šířce 40–200 m.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 15 (Q30792792)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37797/3-4252
Pam. katalog
MIS
Modlešovice Modlešovice 15
49°14′58,4″ s. š., 13°58′22,22″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola, kolna, chlév, ohradní zeď s vraty. Usedlost na severovýchodní straně návsi je tvořena patrovým stavením s křídlovým štítem a s fasádami, které jsou již ovlivněny historizujícím tvaroslovím, kolmo navazujícím obytným domem s průjezdem a ve dvoře hospodářskými budovami. Celý areál je v podstatě na pokraji havarijního stavu, přestože na obytném stavení byla v nedávné době opravena střecha. Některá okna byla zazděna a na bočním traktu byl vyzděn nový štít.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zvonička (Q37821774)


Modlešovice 09.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26347/3-4255
Pam. katalog
MIS
Modlešovice náves, pp. 1073/1
49°14′58,7″ s. š., 13°58′20,94″ v. d.
Prostá stavba zvonice s hladkými fasádami a s cibulovou stříškou je datována do 18. století.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 28 (Q30792820)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14370/3-4253
Pam. katalog
MIS
Modlešovice Modlešovice 28
49°14′59,05″ s. š., 13°58′17,01″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení čp. 28, špýchar, chlévy, brána. Usedlost na západní straně návsi datovaná do 19. století. Areál tvoří patrové stavení s křídlovým štítem a kapličkovou nikou, klenutá brána, sýpka završená křídlovým štítem s maltzézským křížem ve vrcholu a hospodářské budovy ve dvoře.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Přední Ptákovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie na Podsrpu (Q12030427)


Podsrp farní kostel 01.JPG
 
Kategorie Kostel Panny Marie Bolestné (Podsrp) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30785/3-3984
Pam. katalog
MIS
Přední Ptákovice na Podsrpu, Podsrp, st. 25
49°14′57,95″ s. š., 13°56′20,83″ v. d.
Barokní poutní kostel Panny Marie s ambity byl vystaven velkopřevorem maltézského řádu F. Althanem v letech 1771–1774 na místě původní kaple z roku 1749. Hodnotný barokní exteriér i interiér. Podnětem ke vzniku poutního místa na Podsrpu byl nález sochy Panny Marie Bolestné.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu ani v Památkovém katalobu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Fara (Q38045306)


Přední Ptákovice Podsrp čp16.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28981/3-3985
Pam. katalog
MIS
Přední Ptákovice na Podsrpu, Podsrp, Přední Ptákovice 16
49°14′58,17″ s. š., 13°56′22,27″ v. d.
Zděná patrová budova fary se sedlovou střechou z roku 1786 má dochované křídlové štíty s pilastry a štukovými prvky. Interiéry převážně plochostropé, část valeně klenutá. Areál doplňuje hospodářský objekt a ohradní zeď s bránami.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dražejov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37181322)


Dražejov_(okr._Strakonice),_kaplička.JPG
 
Kategorie Chapel of Saint John of Nepomuk (Strakonice-Dražejov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26826/3-3983
Pam. katalog
MIS
Dražejov náves, st. 28
49°16′23,09″ s. š., 13°52′1,85″ v. d.
Návesní kaple s lidovými barokními prvky byla postavena na počátku 19. století, roku 1812. Obdélná kaple s trojbokým závěrem je završena v průčelí volutovým štítkem se slunečními hodinami a kovovou zvoničkou.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Střela[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Střela (Q15353952)


Zamek Strela.JPG
 
Kategorie Střela Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21288/3-3987
Pam. katalog
MIS
Střela Střela 1
49°16′1,62″ s. š., 13°51′13,69″ v. d.
Zámek:
 • zámek, nádvoří zámku, kaple, východní terasa s ohradní zdí, st. 31
 • zbytky hradu, st. 32
 • st. 245 bez staveb
 • park, pp. 1/1, 236/2, 606/1

Zámek byl postaven jezuity kolem roku 1720 v barokním slohu na místě staršího hradu z druhé poloviny 13. století, zničeného za třicetileté války. V zámku dochována barokní kaple. Zámek obklopen krajinářským parkem z 2. poloviny 19. století.
Poznámka: Na návrší severovýchodně od obce
Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Sýpka (Q38135658)


Sypka v obci Strela.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14738/3-3986
Pam. katalog
MIS
Střela pod zámkem, u autobusové zastávky, st. 5
49°16′1,75″ s. š., 13°51′7,48″ v. d.
Dvoupatrová sýpka ze 16. století pod zámkem Střela, při hlavní silnici. Je ve špatném stavebně-technickém stavu. Interiér klasický s trámovými stropy a prkenným záklopem. Okna sýpková s kamenným ostěním.

Památkově chráněno od roku 1963. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]