Seznam kulturních památek v Manětíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Manětín v okrese Plzeň-sever vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Manětín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Manětín (Q1104565)


Manetin zamek.JPG
 
Kategorie „Manětín Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36011/4-1392
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 1, 117, 166
49°59′29,18″ s. š., 13°13′56,53″ v. d.
Zámek:
 • st. 2/1: zámek čp. 1, terasa s vázami, kašna I, pilířové ohrazení
 • st. 1/1: domek zahradníka čp. 166
 • st. 1/3: domek zahradníka čp. 117
 • st. 1/2: skleník
 • st. 2/2, 2/3, 2/4: hospodářský dvůr
 • st. 2/2: kašna II
 • st. 188/1: ohrazení, sýpka
 • st. 188/2, 364, 365, 243: bez staveb, st. 579
 • zahrada: pp. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, ohrazení 3/1, 3/2
 • pp. 3/1. bazén I se sochou putti, bazén II se sousoším putti, bazén III, pp. 3/2: bazén III
 • park: pp. 1465/1, 1466, 1468/1, ohrazení 1465/1, 1468/1
 • pp. 3/3, 4

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Terasa se sochami, sousoší Nejsvětější Trojice, kašny (Q37818674)


Manětín náměstí.jpg
 
Kategorie „Sculptures at castle terrace in Manětín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44303/4-1396
Pam. katalog
MIS
Manětín na záp. i vých. plato, pp. 1802/1
49°59′30,31″ s. š., 13°13′56,06″ v. d.
Terasa se sousoším Nejsvětější Trojice, kašnami sv. Václava a Floriána, alegorickými sochami a souborem dekorativních váz.

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 7 (Q37818666)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105928
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 7, jihozápadně od zámku
49°59′23,88″ s. š., 13°13′51,92″ v. d.
Městský patrový dům barokního původu s klasicistně řešenými fasádami. Z historických podkladů vyplývá, že byl nedílnou součástí zámeckého areálu.

Památkově chráněno od 10. prosince 2016.

Kostel svatého Jana Křtitele s farou (Q33292460)


Manetin nam.JPG
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist in Manětín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37001/4-1393
Pam. katalog
MIS
Manětín st. 8, 7, Manětín 11, pp. 12, 13/1, 13/2
49°59′29,18″ s. š., 13°13′51,65″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele, fara s hospodářskou částí čp. 11, socha sv. Jana Křtitele, socha sv. Otýlie, smírčí kříže I-III, kované kříže I-II, ohradní zeď s branami

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Barbory (Q18113877)


Manětín - kostel sv. Barbory.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Barbara in Manětín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30966/4-1394
Pam. katalog
MIS
Manětín východní část obce, st. 229, 371, pp. 1824, 1841
49°59′30,86″ s. š., 13°14′35,65″ v. d.
Kostel sv. Barbory:
 • kostel svaté Barbory, st. 229
 • kaple svatého Josefa, st. 371
 • pamětní kříže I-IV, ohradní zeď, pp. 1824
 • schodiště s dekorativními vázami, opěrná zeď se sochou sv. Barbory, ohradní zeď, pp. 1841

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37818655)


Manětín socha sv.Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34411/4-794
Pam. katalog
MIS
Manětín u kostela sv. Barbory, pp. 1728/2
49°59′31,12″ s. š., 13°14′32,87″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: původní umístění Doupov, okres Karlovy Vary
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q31030968)


Radnice v Manětíně 02.jpg
 
Kategorie „Town hall in Manětín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23678/4-1405
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 88, náměstí
49°59′30,55″ s. š., 13°13′51,74″ v. d.
radnice se západním a severním křídlem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 89 – informační středisko (Q33316508)


Dům v Manětíně - informační středisko 05.jpg
 
Kategorie „Manětín 89 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44304/4-4565
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 89, severní strana náměstí
49°59′31,08″ s. š., 13°13′52,77″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 25. července 1991.

Bývalá radnice se soudem (Q33316500)


Bývalá radnice a dnes knihovna v Manětíně 01.jpg
 
Kategorie „Former town hall in Manětín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17743/4-1406
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 91, náměstí
49°59′31,16″ s. š., 13°13′53,43″ v. d.
Radnice bývalá se soudem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bývalý hotel čp. 92 (Q33316492)


Dům č.p. 92 v Manětíně 01.jpg
 
Kategorie „Manětín 92 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30231/4-1407
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 92, severní strana náměstí
49°59′31,27″ s. š., 13°13′54,73″ v. d.
Hotel, sklep

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 94 (Q33316516)


Manětín - Měšťanský dům č. p. 94.jpg
 
Kategorie „Manětín 94 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33364/4-1409
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 94, severní strana náměstí
49°59′31,51″ s. š., 13°13′55,83″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 95 (Q33316486)


Manětín - Měšťanský dům č. p. 95.jpg
 
Kategorie „Manětín 95 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16903/4-1408
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 95, na náměstí, naproti zámku
49°59′31,51″ s. š., 13°13′56,27″ v. d.
měšťanský dům s dvorním křídlem a sklepem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 97 (Q31030978)


Manětín č. p. 97.JPG
 
Kategorie „Manětín 97 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100994
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 97
49°59′31,52″ s. š., 13°13′57,32″ v. d.
měšťanský dům čp. 97, stodůlka, zahrada, ohradní zeď s brankou, tarasní zdi.

Památkově chráněno od 8. dubna 2004.

Dům čp. 101 (Q33316479)


Manětín č. p. 101.JPG
 
Kategorie „Manětín 101 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34835/4-1410
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 101, východně od náměstí
49°59′32,29″ s. š., 13°13′59,63″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům če. 29 (Q37818570)


Manětín_č._p._102.JPG
 
Kategorie „Manětín 102 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27552/4-1411
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín če. 29
49°59′32,43″ s. š., 13°14′0,18″ v. d.
městský dům, s dvorním křídlem

Poznámka: pův. čp. 102
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 105 (Q37818580)


Dům 105 v Manětíně.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105518
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 105
49°59′32,47″ s. š., 13°14′1,24″ v. d.
městský dům s nádvořím, zadní dům

Památkově chráněno od 7. ledna 2015.

Dům čp. 106 (Q33316470)


Manětín č. p. 106.JPG
 
Kategorie „Manětín 106 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36623/4-1412
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 106, na náměstí
49°59′32,87″ s. š., 13°14′2″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Portál domu čp. 159 (Q37818585)


Manětín č. p. 159.JPG
 
Kategorie „Manětín 159 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40043/4-1413
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 159, východně od náměstí
49°59′31,83″ s. š., 13°14′1,63″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: portál se znaky ve cviklech

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 165 (Q33316463)


Dům č.p. 165 v Manětíně - 02.jpg
 
Kategorie „Manětín 165 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12338/4-5122
Pam. katalog
MIS
Manětín Manětín 165, východní část náměstí
49°59′30,87″ s. š., 13°13′59,84″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 9. března 1998.

Pamětní kříž (Q37818648)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47623/4-4224
Pam. katalog
MIS
Manětín pp. 232
49°59′39,07″ s. š., 13°14′57,67″ v. d.
Kříž pamětní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Raimunda (Q37818592)


Manětín, socha sv.Raimunda.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42078/4-1398
Pam. katalog
MIS
Manětín poblíž hřbitova při silnici na Plzeň, pp. 1704/7
49°59′25,36″ s. š., 13°14′35,44″ v. d.
Socha sv. Raimunda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie (Q37818563)


Manetin P Marie na Stvolny.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39899/4-1400
Pam. katalog
MIS
Manětín při silnici ke Stvolům, pp. 433/2
49°59′46,23″ s. š., 13°14′21,56″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Soubor soch (Q37818600)


Manětín - Soubor soch kolem Vysoké cesty 1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41751/4-1397
Pam. katalog
MIS
Manětín Vysoká cesta, od města ke hřbitovu
49°59′31,81″ s. š., 13°14′14,31″ v. d.
Sochy - soubor soch:
 • pp. 198/6: socha sv. Ludmily
 • pp. 199/1: socha sv. Šebestiána, socha sv. Rozálie, Mater Dolorosa, socha sv. Benna
 • pp. 201/2: socha sv. Jana Nepomuckého
 • pp. 201/25: socha Anděla strážce
 • pp. 1797/1: socha sv. Josefa, socha sv. Fabiána
 • pp. 1797/3: socha sv. Anny, socha sv. Rocha, socha Ecce Homo, socha sv. Donáta
 • pp. 1826: socha Archanděla Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup Panny Marie (Q37818606)


Manětín, sloup Panny Marie.tif
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37254/4-1404
Pam. katalog
MIS
Manětín okraj vsi směrem ke Hvozdu, pp. 1802/45
49°59′29,91″ s. š., 13°13′36,85″ v. d.
Sloup Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Vojtěcha (Q37818615)


Manětín, socha sv. Vojtěcha.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32184/4-1399
Pam. katalog
MIS
Manětín při silnici k Nečtinám, před čp. 292, pp. 46/1
49°59′29,29″ s. š., 13°13′35,99″ v. d.
Socha sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Martina (Q37818624)


Manětín, socha sv.Martina.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32478/4-1402
Pam. katalog
MIS
Manětín při silnici k Nečtinám, u čp. 292, pp. 46/1
49°59′29,53″ s. š., 13°13′35,81″ v. d.
Socha sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Most a mostek přes náhon a patníky (Q37818632)


Manětín, kamenný mostek přes náhon.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105376
Pam. katalog
MIS
Manětín přes Manětínský potok
49°59′32,03″ s. š., 13°14′32,58″ v. d.
silniční most s kamenným mostkem přes náhon a 41 kamenných patníků: ocelový most s kamennými podpěrami, patníky, kamenný mostek přes náhon.
 • kamenný mostek přes náhon, pp. 1805/3, 1805/8,1805/25
 • ocelový most s kamennými podpěrami, pp. 201/10, 201/11, 201/12, 1759/5, 1807/1
 • patníky, pp. 201/2, 201/10, 201/12, 201/17, 1759/5, 1805/8, 1805/9, 1805/25, 1807/1

Památkově chráněno od 10. června 2014.

Boží muka (Q37818641)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21985/4-1403
Pam. katalog
MIS
Manětín při silnici na Křečov, pp. 1632/3
49°59′6,83″ s. š., 13°14′38,69″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Brdo[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Frantův mlýn (Q30768372)


Brdo - Frantův Mlýn.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103721
Pam. katalog
MIS
Brdo Brdo 14
49°59′35,95″ s. š., 13°17′31,91″ v. d.
Vodní mlýn Frantův: obytná budova čp. 14 s mlýnicí, pila, chlévy, chlívky, stodola, sklípek, náhon

Památkově chráněno od 16. září 2009.

Venkovská usedlost čp. 11 (Q30768405)


Brdo - roubenka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44294/4-4518
Pam. katalog
MIS
Brdo Brdo 11
50°0′11,67″ s. š., 13°15′46,47″ v. d.
Roubené stavení s kamenným chlévem

Památkově chráněno od 26. března 1990.

Česká Doubravice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dva smírčí kříže (Q36858472)


Česká Doubravice, smírčí kříž 1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29645/4-1174
Pam. katalog
MIS
Česká Doubravice severozápadně od obce, u staré cesty z Č. Doubravice do Manětína, pp. 706
49°59′1,62″ s. š., 13°16′24,52″ v. d.
Smírčí kříž - dva

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrádek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brdo – Hrádek u Manětína (Q18718614)


Hrádek - výšinné sídliště (příkop).jpg
 
Kategorie „Brdo Castle (Manětín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47215/4-1415
Pam. katalog
MIS
Hrádek ostrožna nad Lučním potokem
50°0′23,56″ s. š., 13°15′38,03″ v. d.
Pravěké výšinné opevněné sídliště a zaniklý středověký hrad

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Kryštofa (Q37463971)


Socha sv. Kryštofa (Lipí).JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Christopher in Lipí (Manětín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45456/4-1401
Pam. katalog
MIS
Lipí při cestě na Lipí, pp. 440
49°58′24,09″ s. š., 13°14′17,85″ v. d.
Socha sv. Kryštofa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Luková[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q18511382)


Luková, kostel sv.Jiří.JPG
 
Kategorie „Church of Saint George (Luková) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19282/4-1431
Pam. katalog
MIS
Luková st. 16, pp. 5
50°0′59,71″ s. š., 13°9′38,74″ v. d.
Kostel sv. Jiří, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radějov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 18 (Q33255199)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103644
Pam. katalog
MIS
Radějov Radějov 18
49°57′20,66″ s. š., 13°14′38,7″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, sýpka s pavláčkou, špýchar s kolnou, stodola.

Památkově chráněno od 28. července 2009.

Stvolny[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38140334)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100810
Pam. katalog
MIS
Stvolny st. 49/1
50°1′54,87″ s. š., 13°15′2,95″ v. d.
Sýpka

Památkově chráněno od 20. ledna 2004.

Usedlost čp. 16 (Q33257305)


Roubenka Stvolny.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24228/4-1579
Pam. katalog
MIS
Stvolny Stvolny 16
50°2′3,97″ s. š., 13°15′8,2″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, chlévy, stodola, kolna, ohradní zeď s vjezdem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Narození Panny Marie (Q38140326)


Stvolny_-_Kostel_Narození_Panny_Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Stvolny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22223/4-1578
Pam. katalog
MIS
Stvolny náves, st. 38, pp. 57
50°2′2,85″ s. š., 13°15′10,45″ v. d.
Kostel Narození P. Marie, hřbitov, ohradní zeď, socha sv. Jana Nepomucklého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38140321)


Stvolny, Víska, hřbitovní kostel svatých Petra a Pavla.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Stvolny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40794/4-967
Pam. katalog
MIS
Stvolny severozápadně od Stvolen, místní část Víska, st. 52, pp. 1552
50°2′33,12″ s. š., 13°13′42,84″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov, ohradní zeď s branami

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vysočany[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38193295)


Socha sv. Jana Nepomuckého(Vysočany).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104251
Pam. katalog
MIS
Vysočany při Čoubově mlýně, pp. 533/3
49°59′51,02″ s. š., 13°18′25,17″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 3. června 2013.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]