Přeskočit na obsah

Seznam kulturních památek v Mělníku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Mělník v okrese Mělník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Mělník[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37813685)


HradbyMelnik.jpg
 
Kategorie „City walls of Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „City walls of Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36755/2-1355
Pam. katalog
MIS
Mělník po obvodu města, 5. května, Vodárenská
50°21′6,95″ s. š., 14°28′42,84″ v. d.
Městské opevnění:
 • hlavní hradba. Kolem 2 m silná opuková zeď. Nejlépe dochovaná část, s ozubem ochozu a fragmentem předprsně, se dochovala za domem čp. 55 v Erbenově ulici. Ostatní fragmenty jsou silně druhotně upravované, snížené, zčásti tvoří obvodové zdi domovní zástavby. Žádná z hradebních věží se nedochovala.
 • parkánová hradba. Dochovala se výhradně v podobě tarasní zdi, s obtížně rozlišitelným přechodem na vyzdívku příkopu, s níž tvoří jeden celek, výrazně druhotně upravovaný a přezděný. Za součást parkánové zdi je možno pokládat kolmou zeď jižně od kostela sv. Petra a Pavla u nároží čp. 159. Nejvýraznější a nejlépe zachovanou součástí zdi je dnes pětiboká bašta s obdélnými střílnami (dochovaná v rozsahu přízemí) za domem Ostruhová 59/7 (a čp. 3609) na severovýchodní straně města.
 • příkop. Dochoval se v podobě mělké deprese (dnes parková úprava a travnatý pozemek) pouze na severovýchodní straně města. Zevnitř města jej vymezuje parkánová hradba s uvedenou pětibokou baštou, zvenčí vnější hradba.
 • vnější hradba, novodobě ohradní zeď parku. Hradba ze smíšeného zdiva, asi 70 cm silná, se dochovala pouze na severovýchodní straně města, vně dochované části příkopu. Lépe se dochoval její západní díl s pravidelně rozmístěnými segmentově klenutými nikami složitějšího vývoje. Vnější líc zdi je nahozen cementovou omítkou.
 • Pražská brána, gotická věžová brána, ul. 5. května
 • vodárenská věž (bývalá gotická hláska), ul. Vodárenská
 • část ohrazení dvora radnice

Památkově chráněno od roku 1966. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Viniční dům Vinohrady Karla IV. 29 (Q31470874)


Mělník, viniční dům čp. 160.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11419/2-3667
Pam. katalog
MIS
Mělník Vinohrady Karla IV. 160/29
50°20′57,44″ s. š., 14°28′28,16″ v. d.
Viniční dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Česká 3 (Q31470433)


Mělník, městský dům čp.151.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36255/2-3665
Pam. katalog
MIS
Mělník Česká 151/3
50°20′59,35″ s. š., 14°28′28,67″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Česká 4 (Q31470506)


Ceska_150.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14025/2-3664
Pam. katalog
MIS
Mělník Česká 150/4
50°20′59,39″ s. š., 14°28′29,46″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Partikulární škola (Q31468441)


Stara skola Mělník.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31024/2-3666
Pam. katalog
MIS
Mělník Na Vyhlídce 159 /5
50°21′0,61″ s. š., 14°28′25,03″ v. d.
Partikulární škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q3551922)


Mělník kostel sv. Petra a Pavla zezadu.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27986/2-1356
Pam. katalog
MIS
Mělník 50°21′1,22″ s. š., 14°28′25,48″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Mělník (Q2242554)


Zámek Mělník.jpg
 
Kategorie „Mělník Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mělník Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17853/2-1359
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 19/16
50°21′3,78″ s. š., 14°28′23,3″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Karla IV. (Q37813696)


Mělník Statue of Charles IV 80339.JPG
 
Kategorie „Statue of Charles IV in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Charles IV in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37555/2-1372
Pam. katalog
MIS
Mělník při zámku
50°21′4,57″ s. š., 14°28′21,19″ v. d.
Socha Karla IV.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vila Karola (Q31469245)


VilaCarola.jpg
 
Kategorie „Vila Karola (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vila Karola (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45162/2-3655
Pam. katalog
MIS
Mělník Vinohrady Karla IV. 40, 41
50°21′5,62″ s. š., 14°28′21,04″ v. d.
Neogotická vila ze třetí třetiny 19. století sestává z jednotně pojatých objektů čp. 40 a 41.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatováclavská 12 (Q31471299)


Mělník, městský dům čp.21.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13463/2-3651
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 21/12
50°21′3,56″ s. š., 14°28′25,68″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatováclavská 10 (Q31469863)


Mělník 2020-03 06.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33975/2-3652
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 22/10
50°21′3,89″ s. š., 14°28′25,9″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatováclavská 6 (Q31470724)


Svatov.24.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100222
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 24/6
50°21′4,39″ s. š., 14°28′26,44″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. dubna 2003.

Svatováclavská 3 (Q31471226)


Svatov.14.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24408/2-3649
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 14/3
50°21′4,42″ s. š., 14°28′28,93″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Svatováclavská 1 (Q31468641)


Mělník 2020-03 09.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26792/2-3648
Pam. katalog
MIS
Mělník Svatováclavská 13/1
50°21′4,39″ s. š., 14°28′30″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Banka (Q31469521)


Banka mirovo nám..JPG
 
Kategorie „Banka (Náměstí Míru, Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Banka (Náměstí Míru, Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36825/2-3653
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 26/12, Svatováclavská
50°21′5,15″ s. š., 14°28′28,16″ v. d.
Banka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kašna se sousoším Vinobraní (Q37813707)


Mělník, kašna se sousoším Vinobraní na nám. Míru.JPG
 
Kategorie „Kašna se sousoším Vinobraní (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kašna se sousoším Vinobraní (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28798/2-1373
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru
50°21′7,74″ s. š., 14°28′28,32″ v. d.
Kašna se sousoším Vinobraní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kapucínský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků (Q116431837)


Mělník - náměstí - muzeum a kostel.JPG
 
Kategorie „Capuchin monastery in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Capuchin monastery in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28351/2-1357
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 54/20
50°21′9,94″ s. š., 14°28′28,82″ v. d.
Kapucínský klášter s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků. Sídlí zde Regionální muzeum Mělník.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q31471008)


Mělník náměstí - radnice.JPG
 
Kategorie „Town hall in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Town hall in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17457/2-1360
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 1/1
50°21′9,17″ s. š., 14°28′29,66″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 2 (Q31468714)


Miru_3.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26709/2-1361
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 3/2
50°21′8,36″ s. š., 14°28′30,54″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 3 (Q31468981)


Miru_4.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27987/2-1362
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 4/3
50°21′8,09″ s. š., 14°28′30,74″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 4 (Q31469720)


Miru_5.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45718/2-1363
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 5/4
50°21′7,82″ s. š., 14°28′30,97″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 5 (Q31469452)


Mirovo nám.6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38113/2-1364
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 6/5
50°21′7,56″ s. š., 14°28′31,2″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 6 (Q31471074)


Mělník-náměstí2017b.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17207/2-1365
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 7/6
50°21′7,25″ s. š., 14°28′31,36″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 7 (Q31470069)


Miru_8.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31745/2-1366
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 8/7
50°21′6,96″ s. š., 14°28′31,48″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 8 (Q31469660)


Mělník 2020-03 12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41525/2-3646
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 9/8
50°21′6,73″ s. š., 14°28′31,69″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hotel U Zlatého beránka (Q31469931)


Mělník, městský dům čp.10.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46636/2-3647
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 10/9
50°21′6,19″ s. š., 14°28′31,52″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům Zlatá hvězda (Q31469110)


Mělník, městský dům Zlatá hvězda.JPG
 
Kategorie „Dům Zlatá hvězda (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům Zlatá hvězda (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50741/2-4432
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru, 5. května čp. 11
50°21′5,65″ s. š., 14°28′31,58″ v. d.
Městský dům Zlatá hvězda

Památkově chráněno od 8. února 2001.

Dům U zlatého hroznu (Q31470352)


U_zlateho_hroznu.JPG
 
Kategorie „Dům U Zlatého hroznu (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům U Zlatého hroznu (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24069/2-1367
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 12/11, Svatováclavská
50°21′5,34″ s. š., 14°28′30,31″ v. d.
Městský dům U zlatého hroznu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 16 (Q31470950)


Miru_30.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24947/2-3654
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 30/16, Husova
50°21′7,01″ s. š., 14°28′26,47″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Husova 2 (Q31469322)


Husova_49.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22464/2-3656
Pam. katalog
MIS
Mělník Husova 49/2
50°21′7,45″ s. š., 14°28′25,9″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Míru 17 (Q31468504)


Miru_50.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21753/2-1368
Pam. katalog
MIS
Mělník náměstí Míru 50/17
50°21′7,52″ s. š., 14°28′26,62″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Balíkova vila (Q61637451)


BalíkovaVilaNW.jpg
 
Kategorie „Balíkova vila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Balíkova vila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
107113
Pam. katalog
MIS
Mělník Radniční 2/4
50°21′9,41″ s. š., 14°28′32,14″ v. d.
Secesní patrová vila z roku 1907 od Bohumila Hypšmana umístěná na hradbách v jižním sousedství radničního dvora. Vilu si nechal postavit mělnický advokát JUDr. Aloise Balík (1854–1934).

Památkově chráněno od 5. ledna 2024.

U Tanku 4 (Q31469387)


Městský_dům_(Mělník)_2013-09-08_20-48-35.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34783/2-4460
Pam. katalog
MIS
Mělník U Tanku 83/4, Legionářů
50°21′11,84″ s. š., 14°28′21,25″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. června 2002.

Vila svaté Julie (Q31469589)


Mělník, vila svaté Julie.jpg
 
Kategorie „Vila svaté Julie “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vila svaté Julie “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40977/2-3657
Pam. katalog
MIS
Mělník Legionářů 72/15
50°21′11,84″ s. š., 14°28′18,73″ v. d.
Vila sv. Julie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Most Josefa Straky (Q37813658)


Mělník, most Josefa Straky, 2020 (02).jpg
 
Kategorie „Most Josefa Straky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Most Josefa Straky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22923/2-3675
Pam. katalog
MIS
Mělník přes Labe, k. ú. Mělník a k. ú. Hořín
50°21′6,41″ s. š., 14°28′6,4″ v. d.
silniční most, první celosvařovaný most na českém území (1938)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Viniční usedlost Na svini (Q31468782)


Mělník, viniční usedlost Na svini.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29901/2-1370
Pam. katalog
MIS
Mělník Legionářů 704/23
50°21′25,05″ s. š., 14°28′11,61″ v. d.
Viniční dům - viniční usedlost Na svini

Poznámka: Zčásti necitlivě zmodernizováno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rodný dům Viktora Dyka (Q31469177)


Rodný dům Viktora Dyka (2).jpg
 
Kategorie „Rodný dům Viktora Dyka “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rodný dům Viktora Dyka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45900/2-3645
Pam. katalog
MIS
Mělník Bezručova 779
50°21′37,56″ s. š., 14°28′14,41″ v. d.
Venkovská usedlost - rodný dům Viktora Dyka

Poznámka: pův čp. 84; Památkový katalog uvádí adresu Bezručova 779/62, dům čp. 779 však oficiálně nemá orientační číslo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Klášter augustiniánů s kostelem svatého Vavřince (Q13434556)


Mělník_klášter_augustiniánů_2.jpg
 
Kategorie „Augustinian monastery (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Augustinian monastery (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20560/2-1382
Pam. katalog
MIS
Mělník Českolipská 1111/19, Čertovská, Pšovka
50°21′45″ s. š., 14°28′2,64″ v. d.
Klášter augustiniánů s kostelem sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Polabský mlýn (Q38490232)


Mělník, vodní mlýn čp.1115.jpg
 
Kategorie „Polabský mlýn “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polabský mlýn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103974
Pam. katalog
MIS
Pšovka u Mělníka Čertovská 1115/5
50°21′44,99″ s. š., 14°27′43,04″ v. d.
Bývalý Polabský mlýn v Pšovce.

Památkově chráněno od 22. června 2010.

Velký Koráb (Q38491395)


Velký Koráb u Mělníka - viniční dům s kaplí sv. Jana Nepomuckého (2).jpg
 
Kategorie „Velký Koráb “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Koráb “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33378/2-1383
Pam. katalog
MIS
Vehlovice Nad Tůní 3096/8, Vehlovice
50°23′40,61″ s. š., 14°27′34,79″ v. d.
Viniční dům s kaplí. Objekt je v havarijním stavu, jeho bezprostřední okolí zarostlé neprostupným houštím.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Gymnázium (Q31468852)


Střední škola - gymnasium (Mělník) 2013-09-08 20-40-33.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29669/2-3658
Pam. katalog
MIS
Mělník Tyršova 94/24
50°21′14,08″ s. š., 14°28′26,98″ v. d.
Střední škola - gymnasium

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tyršův dům (Q31468914)


Tělocvična Tyršův dům (Mělník) 2013-09-07 09-44-03.jpg
 
Kategorie „Tyršův dům (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tyršův dům (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29394/2-3659
Pam. katalog
MIS
Mělník Tyršova čp. 95
50°21′14,29″ s. š., 14°28′28,34″ v. d.
Tělocvična Tyršův dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník československo-sovětsko-polského přátelství (Q37813748)


Pomník Polsko-čs. přátelství, Mělník.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45848/2-1375
Pam. katalog
MIS
Mělník Tyršova
50°21′12,2″ s. š., 14°28′32,68″ v. d.
Pomník československo-sovětsko-polského přátelství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pošta (Q31470578)


Mělník, pošta.jpg
 
Kategorie „Main post office in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Main post office in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15293/2-3660
Pam. katalog
MIS
Mělník Tyršova 100/12
50°21′9,83″ s. š., 14°28′34,79″ v. d.
Pošta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Žilková vila (Q110948385)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
107200
Pam. katalog
MIS
Mělník Nová 204/3
50°21′9,2″ s. š., 14°28′38,58″ v. d.
Patrová vila z roku 1907 od Bohumila Hypšmana ve stylu geometrické secese.

Památkově chráněno od 9. března 2024.

5. května 8 (Q31470282)


5.kvetna_140.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50530/2-4422
Pam. katalog
MIS
Mělník 5. května 140/8
50°21′4,79″ s. š., 14°28′34,1″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 22. listopadu 2000.

5. května 6 (Q31470209)


5.kvetna_139.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50529/2-4421
Pam. katalog
MIS
Mělník 5. května 139/6
50°21′4,97″ s. š., 14°28′33,28″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 22. listopadu 2000.

Palackého 1 (Q31470796)


U Straků, Mělník.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22060/2-3662
Pam. katalog
MIS
Mělník Palackého 138/1
50°21′4,79″ s. š., 14°28′32,34″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Palackého 4 (Q31468381)


Mělník, městský dům čp.113.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42218/2-3661
Pam. katalog
MIS
Mělník Palackého 113/4
50°21′3,89″ s. š., 14°28′30,79″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Měšťanská škola (Q31469996)


Škola, Seifertova 2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34980/2-3663
Pam. katalog
MIS
Mělník Jaroslava Seiferta 148/8, Kněžny Emmy
50°21′0,94″ s. š., 14°28′33,24″ v. d.
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Ludmily (Q20428036)


Mělník 2020-03 25.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Ludmila (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Ludmila (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26196/2-1358
Pam. katalog
MIS
Mělník Pražská
50°21′2,29″ s. š., 14°28′39,4″ v. d.
Kostel sv. Ludmily:
 • kostel sv. Ludmily,
 • kaple,
 • zvonice,
 • oplocení s branou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jiráskova 11 (Q31469798)


Jiraskova 258 2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46197/2-3670
Pam. katalog
MIS
Mělník Jiráskova 258/11
50°20′58,13″ s. š., 14°28′40,55″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Khynova vila (Q31470144)


Mělník, vila čp.249.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30114/2-3669
Pam. katalog
MIS
Mělník Macharova 249/28
50°20′51,58″ s. š., 14°28′39,83″ v. d.
Vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pražská 34 (Q31469049)


Prazska_342_spravny.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27798/2-3671
Pam. katalog
MIS
Mělník Pražská 342/34
50°20′57,37″ s. š., 14°28′48,18″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pražská 36 (Q31468312)


Mělník (22).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31224/2-3672
Pam. katalog
MIS
Mělník Pražská 343/36, Macharova
50°20′56,9″ s. š., 14°28′48,79″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Evangelický kostel (Q20159286)


Evangelicky_kostel_Melnik.jpg
 
Kategorie „Evangelical church (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical church (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34989/2-3673
Pam. katalog
MIS
Mělník Krombholcova
50°20′58,42″ s. š., 14°28′50,58″ v. d.
Kostel evangelický

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha kapitána Jaroše (Q37813728)


Mělník, socha kpt. Jaroše.JPG
 
Kategorie „Statue of Otakar Jaroš in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Otakar Jaroš in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27739/2-1374
Pam. katalog
MIS
Mělník park u Masarykova kulturního domu
50°21′0,65″ s. š., 14°28′54,36″ v. d.
Socha kpt. Jaroše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykův společenský dům (Q31470655)


Mělník,_Masarykův_kulturní_dům.JPG
 
Kategorie „Masarykův kulturní dům “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Masarykův kulturní dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103199
Pam. katalog
MIS
Mělník U Sadů čp. 323, Tykalovy sady, Nad Šafranicí
50°21′1,55″ s. š., 14°28′56,39″ v. d.
Masarykův společenský dům

Památkově chráněno od 18. srpna 2008.

Sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriana s výklenkem (Q37813716)


Mělník - dům v ul. Kpt. Jaroše 271 s výklenkem pro sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána (3).jpg
 
Kategorie „Kpt. Jaroše 271 (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kpt. Jaroše 271 (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28353/2-1371
Pam. katalog
MIS
Mělník Kpt. Jaroše 271/1, v nice na fasádě domu
50°21′6,44″ s. š., 14°28′44,43″ v. d.
Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana s výklenkem

Poznámka: Sochy se již ve výklenku nenacházejí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Walinova vila (Q31468572)


Mělník, Walinova vila čp.210.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26799/2-3668
Pam. katalog
MIS
Mělník Vodárenská 210/1
50°21′7,6″ s. š., 14°28′43,21″ v. d.
Walinova vila.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q23036035)


ŽH Mělník 13.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Mělník “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Mělník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36577/2-3644
Pam. katalog
MIS
Mělník v zahradě bývalé synagogy čp. 1743
50°21′34,77″ s. š., 14°29′9,07″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37813740)


Mělník, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26489/2-1381
Pam. katalog
MIS
Mělník Chloumecká, v ohradní zdi, proti čp. 1733/23
50°21′42,24″ s. š., 14°29′21,35″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Neuberk (Q31471154)


Mělník, zámek Neuberk.jpg
 
Kategorie „Zámek Neuberk “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámek Neuberk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25142/2-1380
Pam. katalog
MIS
Mělník Dobrovského 1776/10
50°21′38,15″ s. š., 14°29′52,56″ v. d.
Zámek Neuberk

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Věžička s cimbuřím (Q37813671)


Mělník, věžička s cimbuřím ve vinici Turbovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33110/2-1376
Pam. katalog
MIS
Mělník ve vinici Turbovice, nad silnicí na Prahu
50°19′43,77″ s. š., 14°30′11,3″ v. d.
Jiná opevňovací stavba - věžička s cimbuřím

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chloumek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kartuziánský lis (Q38486955)


ChloumekVinice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11420/2-3643
Pam. katalog
MIS
Chloumek Chloumecká 1717
50°22′10,6″ s. š., 14°29′45,78″ v. d.
Viniční dům Kartuziánský lis

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38486945)


Chloumek u Mělníka - bývalá kaple sv. Jana Nepomuckého na Chloumečku (2).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Chloumek) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Chloumek) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27816/2-1377
Pam. katalog
MIS
Chloumek vrch Chloumeček
50°22′29,66″ s. š., 14°29′52,71″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q12030443)


Chloumek u Mělníka - kostel Nejsvětější Trojice (1).jpg
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Holy Trinity (Mělník) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20586/2-1378
Pam. katalog
MIS
Chloumek Trojická
50°22′23,7″ s. š., 14°30′26,91″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]