Seznam kulturních památek v Jičíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Jičín v okrese Jičín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

K. ú. Jičín[editovat | editovat zdroj]

Staré Město[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění s Valdickou bránou (Q38137039)


Jičín 2022-03 06.jpg
 
Kategorie „City walls of Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „City walls of Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30932/6-1070
Pam. katalog
MIS
Staré Město 50°26′11,98″ s. š., 15°21′12,19″ v. d. Areál pozdně středověkého a raně novověkého opevnění města.

Poznámka: Památkový katalog místo čp. 39 zmiňuje chybně čp. 33.
Památkově chráněno od 6. února 1964.

Mariánský sloup (Q38137062)


Mariánský sloup, Valdštejnovo náměstí, Jičín.JPG
 
Kategorie „Marian column in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Marian column in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25377/6-1077
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, pp. 1171
50°26′12,44″ s. š., 15°21′5,94″ v. d.
Pískovcový barokní sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1702 od neznámého autora. Podnož tvoří hranol, k jehož zkoseným stranám se připojují diamantové podstavce soch andělů z konce 18. století.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Kašna Amfitrite (Q38137050)


Kašna Amfitrite.jpg
 
Kategorie „Kašna Amfitrité (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kašna Amfitrité (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45858/6-1074
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, st. 532
50°26′12,78″ s. š., 15°21′7,41″ v. d.
Pozdně empírová kašna se sochou Amfitrité v žívotní velikosti na osmibokém podstavci s chrliči v podobě rybích hlav. Dílo předního českého sochaře Jana Suchardy z roku 1835, přemístěné na současné místo roku 1880. Ohrazení kašny z pískovcových desek, v půdoryse přibližně čtvercovém se skosenými rohy.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Korunovační kašna (Q38137023)


Kašna korunovační - studna, Valdštejnovo nám., Jičín.JPG
 
Kategorie „Korunovační kašna (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Korunovační kašna (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31408/6-1075
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, st. 534
50°26′12,71″ s. š., 15°21′5,28″ v. d.
Korunovační kašna, původně studna, drobná pískovcová stavba formy antikizujícího chrámku, byla postavena roku 1836 při příležitosti korunovační cesty Ferdinanda V. V roce 1936 upravena a doplněna o meteorologický sloup dle návrhu arch. Čeňka. Musila.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Arciděkanství (Q33256709)


Děkanství - arciděkanství, Valdštejnovo nám. 96, Jičín.JPG
 
Kategorie „Deanery in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Deanery in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14269/6-1065
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 96
50°26′9,81″ s. š., 15°21′12,2″ v. d.
Arciděkanství, bez hospodářských budov. Areál sestává z děkanství a ohradní zdi s bránou a brankou. Hlavní součástí je jednopatrový volně stojící dům o pěti okenních osách uzavírající jižní stranu náměstí, stojící při hradbě, vystavěný v závěru 1. třetiny 17. století za Albrechta z Valdštejna.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q38137056)


Kostel sv. Jakuba Většího, Valdštejnovo nám., Jičín.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38031/6-1072
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, st. 112
50°26′10,94″ s. š., 15°21′11,09″ v. d.
Nedostavěný raně barokní kostel centrální dispozice, dílo architektů Albrechta z Valdštejna. Památková ochrana byla rozšířena na varhany.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38137045)


Jicin Valdstejnovo namesti Nejsv Trojice.jpg
 
Kategorie „Statue of the Holy Trinity (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of the Holy Trinity (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104462
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, severně od spojovací chodby mezi kostelem a zámkem, pp. 1394
50°26′10,8″ s. š., 15°21′10,17″ v. d.
Podstavec se sousoším. Z pískovce.
 • Zvýšený trojúhelný základ z pískovcových desek s profilací konvexně konkávních o výšce 75 cm, završený přesahující římsou. Na krycí desce jsou vztyčeny tři trojúhelné pilíře o výšce 180 cm, s jednoduchými hladkými patkami, ukončené dvoustupňovou hlavicí, krytou plochou deskou. Mezi sloupy soklu je umístěna mísa zvonovitého kruhového tvaru o výšce 50 cm a průměru 80 cm s oblým okrajem. Sloupy, sesazené do půdorysu trojúhelníka, nesou klenbovitě vypouklý, trojboký, směrem nahoru zúžený piedestal, zakončený přesahující plochou římsou, v nárožích a ve spodní části zdobený rytými zavíjenými křivkami. Na plintu z vytesaných oblak v podnoží a v zadní části objektu se nachází sousoší Nejsvětější Trojice.
 • Vlevo je umístěna sedící postava Krista s pravou rukou ohnutou v předloktí, dlaní přidržuje svislé břevno kříže, jeho levá ruka je položena na prsou. Vpravo sedící postava Boha Otce, s levou rukou spuštěnou podél těla a položenou na zemském glóbu, pravá ruka je ohnuta v předloktí v gestu a obrácena prsty k přísaze. Mezi postavami symbol Ducha svatého, letícím holubice . Za letící holubicí paprsčitá výrazná kovová svatozář, nad hlavami figur trojúhelné kovové svatozáře.

Památkově chráněno od 13. srpna 2011.

Zámek Jičín (Q19363210)


Jičín 2022-04 24.jpg
 
Kategorie „Jičín Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jičín Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32129/6-1029
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 1
50°26′10,51″ s. š., 15°21′8,19″ v. d.
zámek: Rozlehlý areál nedokončené vévodské residence Albrechta z Valdštejna, z doby Valdštejnovy přestavby města na správní centrum frýdlantského vévodství.
 • zámek, st. 1
 • spojovací krček zámku a kostela, pp. 1172
 • ohradní zeď, brána, schodiště, pp. 1, 7
 • tarasní zeď, pp. 1, 3, 7, 27

MonumNet park výslovně nezmiňuje, Památkový katalog uvádí jako součást památky i park.
Památkově chráněno od 6. února 1964.

Spořitelna (Q33256694)


Jičín-Staré Město - spořitelna čp. 108.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10487/6-5531
Pam. katalog
MIS
Staré Město Smiřických 108, Lindnerova
50°26′8,6″ s. š., 15°21′5,6″ v. d.
spořitelna, bez novodobé přístavby. Neoklasicistní nárožní podsklepená patrová budova zastřešená valbovou střechou s vížkou.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Základní škola (Q33256687)


Jičín-Staré Město - základní škola (čp. 109) v ulici 17. listopadu.jpg
 
Kategorie „1. základní škola (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „1. základní škola (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10484/6-5532
Pam. katalog
MIS
Staré Město 17. listopadu 109, Smiřických, Školní
50°26′6,85″ s. š., 15°21′4,43″ v. d.
základní škola. Budova z roku 1896. Podsklepená třípodlažní budova tvaru písmene U, zastřešená valbovou střechou, která lemuje ulice Školní a Smiřických, hlavní průčelí je do ulice 17. listopadu. Průčelí do ulice Smiřických je 12osé, do ulice 17. listopadu 24osé a do ulice Školní 16+6osé. Průčelí do ulic Smiřických a Školní mají po jednom vstupním portálu, průčelí do ulice 17. listopadu má dva vstupní portály. Tyto osy zakončeny vížkami.

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 62
Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Regentský dům čp. 2 (Q33256988)


Jičín 2022-04 26.jpg
 
Kategorie „Regentský dům, Valdštejnovo náměstí 2 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Regentský dům, Valdštejnovo náměstí 2 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46561/6-1031
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 2
50°26′10,91″ s. š., 15°21′5,81″ v. d.
měšťanský dům regentský s dvorním traktem. Dům s pozdně gotickými portály z doby kolem roku 1500, později přestavěn renesančně po roce 1581, průčelí do náměstí upraveno v roce 1768. Dům sestává ze dvou budov, přední hlavní s průčelím do náměstí a zadní při ulici Lindrově a Smiřických. Oba domy jsou zděné, z lomového smíšeného zdiva a omítané, jednopatrové s dvorem, do náměstí s podloubím v průčelí.

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 54
Památkově chráněno od 6. února 1964.

Arnoštovský dům U zlatého lva (Q33256998)


Jičín 2022-04 23.jpg
 
Kategorie „Arnoštovský dům “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arnoštovský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31944/6-1032
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 3
50°26′10,82″ s. š., 15°21′5,14″ v. d.
měšťanský dům, dvorní trakt. Původně rozlehlý gotický dům, za Valdštejna zbořen a nově postaven. Doklad stavebních slohů renesance a baroka. Průčelí novogotické z roku 1851. Řadový dům s hlavním severním průčelím do náměstí. Přízemí má tři arkády podloubí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U zlaté koruny (č.p. 4) (Q33256924)


Jičín 2022-04 28.jpg
 
Kategorie „Valdštejnovo náměstí 4 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valdštejnovo náměstí 4 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26989/6-1033
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 4
50°26′10,75″ s. š., 15°21′4,44″ v. d.
měšťanský dům. Gotický dům připomínán kolem roku 1500. Renesanční budova přestavěna barokně, později klasicistně, novogotické úpravy v 19. století. Dvoupatrový řadový dům s hlavním severním průčelím do náměstí. Průčelí je dvoupatrové o čtyřech okenních osách. V přízemí dvě půlkruhové arkády podloubí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U orla (Q33256913)


Jičín 2022-04 27.jpg
 
Kategorie „U orla, Valdštejnovo náměstí 5 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U orla, Valdštejnovo náměstí 5 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34741/6-1079
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 5
50°26′10,66″ s. š., 15°21′3,81″ v. d.
Raně barokní stavba z 1. poloviny 17. století s výrazným klasicistním členěním fasády je součástí souvislé zástavby náměstí a stavebního vývoje města. Dvoupatrový řadový dům o šesti okenních osách a s třemi arkádami podloubí. Ve střední ose průčelí se nachází domovní znak se symbolem dvouhlavého orla.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U zlatého hroznu (Q33256906)


Jičín 2022-04 14.jpg
 
Kategorie „U zlatého hroznu, Valdštejnovo náměstí 6 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U zlatého hroznu, Valdštejnovo náměstí 6 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26848/6-1080
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 6
50°26′10,63″ s. š., 15°21′3,22″ v. d.
Raně barokní budova z doby kolem roku 1650 s dochovanými gotickými sklepy, která byla v 1. polovině 18. století zvýšena o 2. patro. Dvoupatrový řadový dům o 4 okenních osách. Fasáda novodobá. Podloubí o dvou arkádách.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U zlaté koruny (č.p. 7) (Q33256895)


Jičín 2022-04 15.jpg
 
Kategorie „U zlaté koruny, Školní 7 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U zlaté koruny, Školní 7 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10488/6-5524
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí, Školní 7
50°26′10,6″ s. š., 15°21′2,78″ v. d.
Dvoupatrový nárožní dům s dvojicí půlkruhových arkád loubí, v hlavním průčelí dvakrát dvě sdružená okna, dlouhé boční průčelí v osmi osách, eklektická fasáda z roku 1904. Dům je zmíněn již v roce 1462, sklepy gotické, výstavba nad terénem pozdně renesanční. Zmiňovaný roku 1631. Ještě v 1. polovině 19. století opatřen štítem, ve 2. polovině 19. století zvýšen o patro, fasády upraveny novorenesančně. V roce 1904 byla přední budova adaptována a dostala dnešní fasádu. Tehdy byly zrušeny klenby přízemku při loubí. Zadní stavení ze 3. čtvrtiny 19. století, přilehlé křídlo z roku 1904.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Hollarovský dům (Q33256884)


Měšťanský dům Hollarovský, Chelčického 8, Jičín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20260/6-1034
Pam. katalog
MIS
Staré Město Chelčického 8, Školní
50°26′10,52″ s. š., 15°21′1,97″ v. d.
Dvoukřídlý jednopatrový renesanční dům na nároží, z konce 16. století, přestavěn počátkem 17. století barokně. Průčelí upraveno po roce 1820. Hlavní průčelí do ulice Chelčického má v přízemí tři arkády podloubí na hranolových pilířích.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Chelčického čp. 9 (Q33256877)


Jičín-Staré Město - čp. 9 v Chelčického ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19713/6-1035
Pam. katalog
MIS
Staré Město Chelčického 9
50°26′10,42″ s. š., 15°21′1,4″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům o dvou sdružených okenních osách. Průčelí má v přízemí dvě arkády podloubí spočívající na hranolových pilířích. Dům s gotickými sklepy, renesanční stavba pochází z konce 16. století, pozdější klasicistní úpravy. Objekt byl zvýšen o patro v 2. polovině 19. století.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům zemského hejtmana (Q33256868)


Jičín 2022-04 12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22995/6-1036
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 10, Chelčického
50°26′10,41″ s. š., 15°21′0,86″ v. d.
Jednopatrový dům s nárožním arkýřem umístěný podloubím do ulice Chelčického a východním průčelím do náměstí Svobody, kde sousedí s domem čp. 11. Průčelí do ulice Chelčického má v přízemí dvě arkády podloubí nesené dvěma hranolovitými pilíři a válcovým pilířem arkýře. Dochovány dva rozlehlé gotické sklepy dvou původních domů, renesanční nadzemní stavební konstrukce z roku 1600. V době baroka došlo ke sloučení dvou domů, pozdější klasicistní úpravy. Podle gotických sklepů zde stály dva domy, severní a jižní. Na jejich místě byly v době kolem roku 1595 postaveny dva nové renesanční domy, jejichž rozloha je patrná ve východním průčelí do náměstí. Přední severní měl pět okenních os, jižní pouhé dvě okenní osy. Dům byl postaven nákladem knížecí komory jako úřad a sídlo hejtmana vévodství frýdlantského.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 11 (Q33256861)


Jičín-Staré Město - čp. 11 (pohled z Lindnerovy ulice).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17529/6-1037
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 11, Lindnerova
50°26′9,39″ s. š., 15°21′1,01″ v. d.
Jednopatrový nárožní dům o čtyřech okenních osách do náměstí a třech osách do ulice Lindnerovy. Raně barokní dům pochází ze 30. let 17. století, v roce 1860 upraven klasicistně.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Lindnerova čp. 12 (Q33256853)


Jičín-Staré Město - čp. 12 v Lindnerově ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28210/6-1081
Pam. katalog
MIS
Staré Město Lindnerova 12, Školní
50°26′8,73″ s. š., 15°21′0,91″ v. d.
měšťanský dům

Poznámka: Dům je součástí jednotné historické zástavby Malého náměstí. Jednopatrový dům na nároží ulice Lidnerovy (pět os) a ulice Školní (tři osy). Průčelí klasicistní s obdélnými okny se štukovými šambránami. Střecha valbová. Pozdně barokní z druhé poloviny 18. stol., průčelí klasicistní kolem 1850.
Památkově chráněno od 6. února 1964.

Lindnerova čp. 13 (Q33256845)


Jičín-Staré Město - Lindnerova ulice, vlevo (dále) čp. 12, vpravo (blíže) čp. 13).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24730/6-1038
Pam. katalog
MIS
Staré Město Lindnerova 13
50°26′8,78″ s. š., 15°21′0,6″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o dvou okenních osách. Fasáda plošná s půlkruhovým portálem (klasicistní dveře) s obdélnými okny. Za portálem křížové klenby bývalého podloubí, pak síň s valenou klenbou a vpravo křížová klenba. Doklad barokní zástavby města ze 30. let 17. století, později byl objekt klasicistně upraven.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 14 (Q33256747)


Jičín-Staré Město - náměstí Svobody čp. 14 a 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32752/6-1082
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 14
50°26′8,74″ s. š., 15°21′0,12″ v. d.
Raně barokní jednopatrový řadový dům o dvou okenních osách, vystavěný kolem roku 1632 pravděpodobně podle N. Sebregondiho, se secesním průčelím, je součástí jednotné zástavby vedlejšího náměstí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 15 (Q33256829)


Jičín-Staré Město - náměstí Svobody čp. 14 a 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14216/6-1039
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 15
50°26′8,73″ s. š., 15°20′59,7″ v. d.
Jednopatrový řadový dům barokního původu ze 30. let 17. století, o třech okenních osách. Fasáda pozdně klasicistní, v přízemí členěná slepými arkádami. Střecha sedlová požární.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 17 (Q33256933)


Jičín 2022-05 13.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44747/6-1083
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 17
50°26′8,74″ s. š., 15°20′58,9″ v. d.
Raně barokní dům z roku 1635 s pozdně empírovým průčelím z poloviny 19. stol. s dochovanými gotickými sklepy s portály a raně barokními klenbami je součástí valdštejnské výstavby náměstí. Dvoupatrový řadový dům o pěti okenních osách. Fasáda hladká, členěná obdélnými okny. V přední části zazděná podloubí sklenuté křížovými klenbami, za ní síň s valenou klenbou a vlevo místnost sklenutá křížově. Zadní trakt a patro plochostropé.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 18 (Q33256822)


Jičín-Staré Město - náměstí Svobody čp. 16, 17 a 18.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41537/6-1040
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 18
50°26′8,75″ s. š., 15°20′58,42″ v. d.
Původně renesanční dům s podloubím, vystavěný kolem roku 1590, zčásti barokně přestavěn kolem roku 1640, novodobější úpravy. Jednopatrový řadový dům s hlavním průčelím do náměstí. Průčelí jednopatrové o čtyřech okenních osách. V přízemí dvě půlkruhové arkády podloubí spočívající na hranolovitých pilířích.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 19 (Q33256813)


Jičín-Staré Město - náměstí Svobody čp. 19 a 20.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16655/6-1084
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 19
50°26′8,76″ s. š., 15°20′57,86″ v. d.
Městský jednopatrový dům obdélného půdorysu s dvěma oblouky podloubí s jednoduchým pětiosým průčelím, fasáda novodobě upravená.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náměstí Svobody čp. 20 (Q33256805)


Jičín 2022-05 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22076/6-1041
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody 20, Ruská
50°26′8,74″ s. š., 15°20′57,27″ v. d.
Jednopatrový dům na nároží náměstí Svobody a ulice Ruské, do náměstí hlavní průčelí s dvěma půlkruhovými arkádami podloubí na hranolovitých pilířích. Raně barokní dům postavený po roce 1632 dle návrhu N. Sebregondiho, vyhořel roku 1835, po roce 1840 novogoticky upraven. V západní části domu dochované zbytky zdi Velišské brány, na jihozápadu přiléhá k domu fragment bývalé Pražské brány, na jihu část opevnění města z doby kolem roku 1568.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Profesní dům – Dům kleriků (Q38137029)


Jičín-Staré Město - dům kleriků čp. 21 v Ruské ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34799/6-1042
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ruská 21
50°26′8,82″ s. š., 15°20′55,94″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům o šesti okenních osách. Původně barokní budova s novodobou úpravou byla součástí raně barokního areálu jezuitské koleje. Stavba nese typické prvky valdštejnské hutě. Ve dvoře se nachází zbytek opevnění města.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Kostel svatého Ignáce z Loyoly (Q38137033)


Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Náměstí Svobody, Jičín.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Ignatius of Loyola in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Ignatius of Loyola in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19257/6-1073
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Svobody, st. 26
50°26′10,59″ s. š., 15°20′58,97″ v. d.
Vrcholně gotický městský chrám s renesančními a barokními doplňky. Na jihozápadním nároží lodi je hranolová věž. Převážná část severní a západní strany zakrývají přístavby předsíní, sakristií a kaple s depozitáři. Stejnolodí s polygonálními závěry boků a polygonálním závěrem, na jihu a severu předsíně, západní předsíň proměněna v kapli.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Jezuitská kolej (Q33256797)


Kolej jicin.jpg
 
Kategorie „Jesuit college in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jesuit college in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37003/6-1043
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Svobody 22, Na Hrádku
50°26′10,68″ s. š., 15°20′56,75″ v. d.
jezuitská kolej (klášter), ohradní zeď. Monumentální areál raně barokní jezuitské koleje s dvojicí nádvoří, připojený k původnímu farnímu kostelu. Monumentální dvoupatrová stavba sestávající ze čtyřkřídlého jádra a dvou křídel ve východním prodloužení severního traktu. Obě nádvoří s arkádami v přízemí, patra propojena vysokými toskánskými pilastry.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Jezuitské gymnázium (Q33256791)


Jičín-Staré Město - areál bývalého jezuitského gymnázia, semináře a nemocnice (čp. 23, 24, 25, 26 a 27).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22607/6-1044
Pam. katalog
MIS
Staré Město Balbínova 23, Na Hrádku
50°26′11,79″ s. š., 15°20′55,2″ v. d.
Budova vystavěná A. Ceresolou v letech 1627–1628 na místě městské školy, pravděpodobně podle návrhu A. Spezzy, jako dvoupatrová stavba s arkádami v patrech průčelí. V roce 1713 částečná barokní úprava, v roce 1890 přestavba pro potřeby Okresního finančního ředitelství, úprava průčelí se zrušením arkád, přistavění severního křídla. Dvoupatrová stavba přiléhající svou jižní stranou k severnímu křídlu jezuitské koleje má hlavní průčelí do ulice Balbínovy a západní průčelí do ulice Na Hrádku.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Jezuitský seminář (Q38137073)


Jičín-Staré Město - bývalý jezuitský seminář.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39554/6-1045
Pam. katalog
MIS
Staré Město Balbínova 24, 25, 26, Na Hrádku, Fortna
50°26′13,34″ s. š., 15°20′56,09″ v. d.
Raně barokní stavba postavená v letech 1686–1692 A. Ceresolou, upravená kolem 1710 O. Quardim. Dvoupatrová řadová, trojkřídlá budova se středním rizalitem.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Jezuitská nemocnice a lékárna (Q33256782)


Jičín-Staré Město - bývalá jezuitská nemocnice a lékárna čp. 27.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26077/6-1046
Pam. katalog
MIS
Staré Město Balbínova 27, Fortna
50°26′13,99″ s. š., 15°20′58,13″ v. d.
Barokní budova postavená v roce 1717 pravděpodobně podle návrhu A. Quardiho. V roce 1778 došlo k úpravám vnitřních prostor. Účelu nemocnice a lékárny sloužila budova do roku 1782, poté zde byly byty, v roce 1849 dívčí škola, od roku 1867 opět byty. Poslední adaptace 1958. Jednopatrová budova na nároží ulice Balbínovy a ulice Fortny, na západní straně se stýkající se severním křídlem semináře čp. 26.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Starý rathaus, dům U slunce (Q33256774)


Jičín 2022-04 30.jpg
 
Kategorie „Starý rathaus, Valdštejnovo náměstí 33 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Starý rathaus, Valdštejnovo náměstí 33 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16151/6-1047
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 33, Chelčického
50°26′11,39″ s. š., 15°21′1,09″ v. d.
Nárožní jednopatrový dům s gotickými prvky, výrazně upravený v baroku. Hlavním průčelím do náměstí, o třech okenních osách, v přízemí tři arkády podloubí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U anděla (Q33256765)


Jičín 2022-03 23.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26674/6-1048
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 34
50°26′11,86″ s. š., 15°21′1,26″ v. d.
Jednopatrový řadový dům s hlavním průčelím do náměstí. Před rokem 1640 raně barokně upraven za účasti J. Mazzetty. Po požáru roku 1768 dostal dům dnešní klasicistní fasádu a bylo přistavěno západní křídlo, později zvýšeno o patro. Střecha z doby po roce 1809, schodiště pozdně klasicistní kolem roku 1840, západní křídlo přistavěno po roce 1843. Roku 1895 koupil dům Akciový pivovar v Nové Pace a upravil jej pro restaurační a hotelové potřeby: zadní sál byl prodloužen, byla přistavěna kuchyně a nad západním křídlem bylo nastavěno patro využívané pro ubytování.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 35 (Q33256756)


Jičín 2022-03 20.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19220/6-1049
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 35
50°26′12,31″ s. š., 15°21′1,31″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům s průčelím do náměstí a se zadním dvorním křídlem. Průčelí o šesti okenních osách. V přízemí má tři arkády podloubí na hranolovitých pilířích, které mají renesanční profilaci. Renesanční budova z počátku 17. století s dochovanými renesančními a gotickými sklepy prošla několika přestavbami. Dům byl zčásti přestavěn po roce 1810, z té doby plackové klenby. Kolem roku 1840 byl dům zvýšen o druhé patro, průčelí upraveno kolem roku 1860. Novodobě adaptační zásahy a rozšíření o přístavek jsou z roku 1902. Jednopatrová dvoukřídlá budova ve dvoře pozdně klasicistní z doby kolem roku 1840.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 36 (Q33256951)


Jičín 2022-05 06.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27272/6-1050
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 36
50°26′12,71″ s. š., 15°21′1,26″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům s průčelím do náměstí a se zadním jižním křídlem. Dnešní dům byl postaven valdštejnskou stavební hutí, z této doby pochází dispozice, ostění oken a portálů, pilíře podloubí, klenby přízemí. Dvoupatrové průčelí o čtyřech okenních osách má v přízemí dvě arkády podloubí spočívající na hranolovitých pilířích s raně barokní profilací hlavice a patky. Renesanční budova byla přestavěna a zvýšena o jedno patro kolem poloviny 19. století v klasicismu. Dvorní trakt raně barokní. Sklepy pozdně gotické, nejspíše z počátku 16. století.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 37 (Q33256961)


Valdštejnovo náměsí v Jičíně, domy čp. 33 - 38.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14577/6-5526
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 37
50°26′13,06″ s. š., 15°21′1,29″ v. d.
měšťanský dům, bez dvorní přístavby. Dvoupatrový řadový dům o čtyřech osách s dvojicí půlkruhových arkád podloubí. Budova s gotickými sklepy vystavěná nad terénem v roce 1632, patra zřízena po roce 1840, dochované gotické, raně barokní a klasicistní konstrukce. V zadním traktu se zachovala půlkruhová valená klenba někdejší chodby na dvůr. Za hlavní budovou prostupuje celou hlubokou parcelu do ulice Balbínovy objekt obchodního domu z roku 1911.

Památkově chráněno od 18. února 1991.

Nová radnice – Harrachovský dům (Q33256836)


Jičín 2022-03 18.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32315/6-1051
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 38, Fortna
50°26′13,61″ s. š., 15°21′1,42″ v. d.
Nárožní trojkřídlý jednopatrový objekt z výstavby města za Albrechta z Valdštejna do dnešní podoby upravený klasicistně. Budova radnice se skládá ze tří staveb, hlavní stavby při náměstí, bývalé věznice při ulici Fortně a zadního traktu. Hlavní budova jednopatrová o pěti okenních osách, v přízemí pět arkád podloubí. Boční trakt (bývalá věznice) sklenut v přízemí valeně a křížově, patro je plochostropé.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Fortna čp. 43 (Q33257013)


Jičín-Staré Město - čp. 43 na rohu ulic Fortna a Nerudova.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32932/6-1052
Pam. katalog
MIS
Staré Město Fortna 43, Nerudova
50°26′14,47″ s. š., 15°21′1,36″ v. d.
Dvoupatrový čtyřkřídlý nárožní dům. Průčelí domu dvoupatrové, do ulice Nerudovy o pěti okenních osách, do ulice Fortny o jedenácti osách. Pozdně empírová stavba stavěná roku 1849 V. Weberem zřejmě podle návrhu J. Oppolzera. V budově jsou dochovány gotické sklepy dvou středověkých domů. Na domě deska připomínající pobyt jičínského rodáka novináře Karla Krause.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Nerudova čp. 45 (Q33257005)


Jičín - čp. 45 v Nerudově ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45730/6-1085
Pam. katalog
MIS
Staré Město Nerudova 45
50°26′14,87″ s. š., 15°21′1,28″ v. d.
Dům z valdštejnského období s pozdně klasicistními úpravami. Jednoposchoďový objekt na parcele půdorysu písmene L, hlavní budova při Nerudově ulici, zadní budova v pozadí lomícího se prostoru dvora. Přední budova upravena zevně při radikální přestavbě z roku 1942.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Masné krámy - radnice (Q33256719)


Jičín 2022-05 07.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46313/6-1066
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 99, Nerudova
50°26′14,81″ s. š., 15°21′2,76″ v. d.
Jednopatrový nárožní dům, do náměstí s průčelím o třech arkádách podloubí. Ve východočeském regionu ojedinělý doklad typické městské stavby pro prodej jednoho druhu zboží, využité později ke správním účelům obce.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 57 (Q33256970)


Jičín 2022-03 17.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24353/6-1053
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 57
50°26′14,49″ s. š., 15°21′3,36″ v. d.
Jednopatrový řadový dům s dvěma arkádami podloubí a dvěma sdruženými okny v patře, v přízemí otevřen dvěma arkádami podloubí na hranolovitých pilířích. Původně gotický dům z 2. poloviny 15. století byl v roce 1631 barokně přestavěn. Barokní stavba byla budována pro Alžbětu Ilgenovou, ženu kancléře frýdlantského vévodství, zachovala dispozici přízemí s klenbami a raně barokními portály. Po požáru roku 1778 zčásti upraven klasicistně (dveře, plackové klenby v přízemí) a za dalších úprav po roce 1840 bylo přestavěno patro a stavitelem J. Doušou zřízena nová střecha. Roku 1905 odkoupila dům obec a spojila ho s domem čp. 99.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 58 (Q33256942)


Jičín 2022-03 16.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30584/6-1054
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 58
50°26′14,56″ s. š., 15°21′3,84″ v. d.
Jednopatrový řadový dům s dvouarkádovým podloubím, v patře tři okna s jednoduchými šambránami. Budova je dokladem středověké výstavby města a valdštejnské přestavby, připomínána již v roce 1472, v průběhu své existence byla několikrát upravována. Dnešní stavba vznikla ve dvou fázích po roce 1620 (hřebínkové klenby) a 1633 pro Jakuba Bašševiho, dnešní podoba z přestavby kolem roku 1860, v roce 1908 sneseny klenby předního traktu.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 59 (Q33256979)


Jičín 2022-05 08.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44883/6-1055
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 59
50°26′14,58″ s. š., 15°21′4,27″ v. d.
Jednopatrový řadový dům s dvěma arkádami podloubí. Raně barokní dům z doby po roce 1633 byla empírově přestavěn v roce 1840 dle návrhu J. Oppolzera a v dalších letech dále upravován. Do dnešní doby se zachovaly pozdně gotické sklepy, raně barokní dispozice a klenby v přízemí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 60 (Q33257020)


Jicin Valdstejnovo namesti 60.jpg
 
Kategorie „Valdštejnovo náměstí 60 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valdštejnovo náměstí 60 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10492/6-5528
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 60
50°26′14,62″ s. š., 15°21′4,81″ v. d.
Jednoposchoďový dům o šesti (po dvou sdružených) okenních osách, se třemi půlkruhovými arkádami loubí. Původně gotický objekt přestavěný v renesanci a opět po požáru v roce. 1840, kdy byla vytvořena jednotná fasáda s domem čp. 59. V roce 1895 proběhla radikální přestavba, upravena fasáda a přistavěno stavení ve dvoře. Z původního domu se zachovaly velkolepé gotické sklepy.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Palackého čp. 61 (Q33256735)


Jičín 2022-03 14.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25038/6-1086
Pam. katalog
MIS
Staré Město Palackého 61, Valdštejnovo náměstí 61
50°26′14,68″ s. š., 15°21′5,42″ v. d.
Barokní stavba z 2. poloviny 17. století prošla několika úpravami. Patrový dům na nároží náměstí (2 osy) a ul. Palackého (10 os). Průčelí do náměstí s dvěma arkádami podloubí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Palackého čp. 63 (Q33256591)


Jičín-Staré Město - čp. 63 v Palackého ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32599/6-1087
Pam. katalog
MIS
Staré Město Palackého 63
50°26′15,86″ s. š., 15°21′5,21″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům se čtyřosým průčelím. Starší nedostavěný dům, z něhož se dochoval pouze sklep, stál na místě dnešního domu a byl zbořen za A. Valdštejna a na jeho místě po roce 1653 vystavěna nová stavba, která zachovala zčásti dispozici přízemí a valenou klenbu s lunetami v místnosti při průčelí. V roce 1959 došlo k úpravě průčelí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Sladkovského čp. 64 - bývalá mincovna (Q33256605)


Jičín-Staré Město - bývalá mincovna čp. 64 ve Sladkovského ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25937/6-1056
Pam. katalog
MIS
Staré Město Sladkovského 64, Palackého
50°26′16,17″ s. š., 15°21′5,17″ v. d.
měšťanský dům - bývalá mincovna. Jednopatrový nárožní dům o čtyřech okenních osách. Budova byla stavěna od roku 1632 na místě zbořeného domu jako mincovna Albrechta z Valdštejna a za jeho života nebyla dokončena. Přestavba v 2. polovině 17. století. Zčásti upravován po roce 1770 (segmentové klenby) a přestavován v druhé polovině 19. století. Gotické sklepy.

Poznámka: roh Palackého
Památkově chráněno od 6. února 1964.

Sladkovského čp. 111 (Q33256621)


Jičín-Staré Město - čp. 111 ve Sladkovského ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17369/6-1094
Pam. katalog
MIS
Staré Město Sladkovského 111
50°26′16,19″ s. š., 15°21′3,7″ v. d.
Jednopatrová tříkřídlá stavba s hlavním křídlem do ulice Sladkovského, původně dvorní přístavba domu čp. 64. Sklepy se nedochovaly, nepodsklepeno. Dům byl původně součástí pozdně klasicistní zástavby dvora staré mincovny čp. 64 a v roce 1924 byl osamostatněn a přestavěn. Budova je dokladem přestavby města v 17. století.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Sladkovského čp. 65 (Q33256599)


Jičín-Staré Město - čp. 65 ve Sladkovského ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10489/6-5529
Pam. katalog
MIS
Staré Město Sladkovského 65, Palackého
50°26′16,73″ s. š., 15°21′5,32″ v. d.
městský dům

Poznámka: Jednoposchoďový dvojkřídlý nárožní dům s hlavním průčelím o šesti a bočním o sedmi okenních osách, fasáda provedena v roce 1885. Objekt se nachází na městišti dvou domů spojených po požáru 1519. Přední část budovy pozdně barokní, zadní klasicistní. Dům původně dřevěný na počátku 18. století vystavěn jako zděný, přestavěn v pozdním klasicismu. V roce 1885 významná přestavba hlavní budovy.
Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Palackého čp. 71 (Q33256585)


Jičín-Staré Město - čp. 71 v Palackého ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15540/6-1057
Pam. katalog
MIS
Staré Město Palackého 71
50°26′15,78″ s. š., 15°21′6,84″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o třech okenních osách. Budova s dochovanými pozdně gotickými sklepy. Vlastní stavba raně barokní z doby před rokem 1630, upravená klasicistně koncem 18. století. Průčelí novorenesanční z doby po roce 1880. Dvorní zástavba nehodnotná.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnský dům (Q33256575)


Jičín 2022-04 29.jpg
 
Kategorie „Valdštejnský dům čp. 73 (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valdštejnský dům čp. 73 (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40961/6-1058
Pam. katalog
MIS
Staré Město Palackého 73, Valdštejnovo náměstí
50°26′14,6″ s. š., 15°21′6,57″ v. d.
Dvoupatrový trojkřídlý nárožní dům, s hlavním průčelím do náměstí o třech arkádách podloubí a o šesti okenních osách, boční průčelí do ulice Palackého je o deseti okenních osách, Na místě dnešní stavby byly ve středověku dvě stavby, přední dům a za ním pivovar. Ty byly v roce 1628 přestavěny na barokní palác pro Valdštejnova synovce Maxmiliána. Dnešní podoba průčelí pochází z 30. let 20. století od Č. Musila. Dodnes s dochovanými gotickými sklepy, renesančními a barokními konstrukcemi.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 74 (Q33256530)


Jičín 2022-03 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10491/6-5530
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 74
50°26′14,63″ s. š., 15°21′7,39″ v. d.
Čtyřkřídlý řadový dům s dvojicí stlačených oblouků loubí na pilířích a šestiosou fasádou z roku 1930, přizpůsobenou sousednímu nárožnímu domu. Původně gotický objekt se připomíná již v 15. století, přestavěný a zvýšený o druhé poschodí v roce 1885, tehdy vyrostlo zřejmě i pravé křídlo, levé pochází z roku 1896. Dvorní přístavba z roku 1842 byla vystavěna dle plánu F. Herknera. Fasáda z roku 1930 od Č. Musila, kdy byl dům výrazně přestavěn pro firmu Baťa. Dochované původní gotické sklepy.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Valdštejnovo náměstí čp. 75 (Q33256558)


Jičín 2022-03 13.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19510/6-1059
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 75
50°26′14,66″ s. š., 15°21′8,05″ v. d.
Jednopatrový trojkřídlý dům o čtyřech okenních osách. Raně barokní budova z doby před rokem 1630 s gotickými sklepy a klasicistním průčelím vytvořeným kolem roku 1770, z téže doby pochází západní dvorní budova. Pozdně gotická dělicí zeď na východní straně dvora z doby po polovině 16. století.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 76 (Q33256549)


Jičín 2022-03 12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14125/6-1088
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 76
50°26′14,68″ s. š., 15°21′8,6″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o čtyřech okenních osách a dvou arkádách podloubí. Raně barokní budova z let 1620–1630 s gotickým sklepem, přestavěná v pozdním empíru roku 1840 Al. Helmichem.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 77 (Q33256539)


Jičín 2022-03 10.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34730/6-1089
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 77, Čelakovského 77
50°26′14,65″ s. š., 15°21′9,2″ v. d.
Jednopatrový dům na nároží Valdštejnova náměstí (čtyři osy) a ulice Čelakovského (pět os) s dvěma arkádami podloubí do náměstí. Raně barokní stavba, která vznikla kolem roku 1650, v 2. polovině 18. století barokně přestavěná, má dochované gotické sklepy s gotickým portálem.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Čelakovského čp. 79 (Q33256566)


Jičín-Staré Město - křižovatka Čelakovského a Židovské ulice, vpředu čp. 79.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22098/6-1090
Pam. katalog
MIS
Staré Město Čelakovského 79
50°26′15,96″ s. š., 15°21′9,11″ v. d.
Pozdně klasicistní stavba z roku 1840 od J. Oppolzera. Jednopatrový řadový dům o třech okenních osách v přízemí.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Židovská čp. 101 (Q33256729)


Jičín-Staré Město - čp. 101 na rohu Čelakovského a Židovské ulice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32851/6-1093
Pam. katalog
MIS
Staré Město Židovská 101, Čelakovského
50°26′16,24″ s. š., 15°21′9,12″ v. d.
Jednopatrový dům na nároží ul. Židovské (3 osy) a ul. Čelakovského (2 osy). PPozdně klasicistní stavba z doby kolem roku 1840 od J. Oppolzera.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Židovský obecní dům (Q38137068)


Židovská škola.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16818/6-1067
Pam. katalog
MIS
Staré Město Židovská 100
50°26′16,17″ s. š., 15°21′8,36″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům o osmi okenních osách umístěný při nároží domu čp. 101. Pozdně empírová budova vystavěná roku 1842 J. Oppolzerem. Jedná se o typickou, slohově jednolitou, vzácně dochovanou pozdně empírovou stavbu ghetta. (Původně zapsáno jako bývalá židovská radnice.)

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Židovská č. 104 (Q33256701)


Jičín-Staré Město - dům čp. 104 v Židovské ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46443/6-1069
Pam. katalog
MIS
Staré Město Židovská 104
50°26′16,87″ s. š., 15°21′8,57″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o třech okenních osách, v přízemí tři slepé arkády o segmentovém oblouku podpíraném pilastry. Pozdně klasicistní stavba z doby zděné výstavby gheta po roce 1840 s menšími novodobými úpravami. Zadní novější stavení narušuje půlválcovou baštu opevnění, ve dvorní zástavbě část pláště půlválcové bašty opevnění. Významná empírová architektura gheta.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Židovská čp. 103 (Q33256740)


Jičín-Staré Město - dům čp. 103 v Židovské ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38726/6-1068
Pam. katalog
MIS
Staré Město Židovská 103
50°26′16,72″ s. š., 15°21′9,26″ v. d.
Jednopatrový dům na východním konci Židovské ulice, těsně sousedící s budovou synagogy. Budova vystavěna v poslední čtvrtině 18. století jako klasicistní, která byla upravena po požáru v roce 1840. Průčelí upravené v roce 1935 vzhled budovy znehodnotilo. Budova je dokladem stavebního vývoje židovské čtvrti.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Synagoga (Q2375137)


Synagoga Jicin.JPG
 
Kategorie „Synagogue in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34159/6-1095
Pam. katalog
MIS
Staré Město Židovská, Na příkopech, východně od čp. 103, st. 94
50°26′16,96″ s. š., 15°21′9,96″ v. d.
Synagoga z 18.–19. století. Jednolodní orientovaná stavba zastřešená sedlovou střechou. Severní a jižní fasáda jsou trojosé, členěné pilastry a římsou východní a západní fasády dvouosé. Vitrážová okna půlkruhově zaklenutá. Schránka na svitky Tóry je patrně původně barokní oltář z kostela sv. Ignáce.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Matyášovský dům (Q33256613)


Jičín 2022-03 11.jpg
 
Kategorie „Matyášovský dům, Valdštejnovo náměstí 88 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Matyášovský dům, Valdštejnovo náměstí 88 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18129/6-1091
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 88, Čelakovského, průchod domem do ul. Nová
50°26′14,24″ s. š., 15°21′10,36″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o třech okenních osách a třech arkádách podloubí. Raně barokní budova z doby kolem roku 1630. V 1. polovině 19. století došlo k úpravě průčelí, jejímž autorem byl J. Oppolzer.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 89 (Q33256630)


Jičín 2022-11 05.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35363/6-1092
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 89
50°26′13,8″ s. š., 15°21′10,43″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o čtyřech okenních osách s dvěma arkádami podloubí v přízemí. Barokní stavba z roku 1669 s dochovanými gotickými sklepy, byla koncem 19. století upravena.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 90 (Q33256642)


Jičín 2022-11 07.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22087/6-1060
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 90
50°26′13,45″ s. š., 15°21′10,55″ v. d.
Jednopatrový řadový dům o čtyřech okenních osách. Původně gotický dům v nynější renesanční podobě z doby kolem roku 1600, byl v 2. polovině 18. století přestavěn. Průčelí empírové z doby kolem roku 1840. Ve dvoře vlevo patrová budova. V zadním traktu se nacházejí zbytky městského opevnění.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 91 (Q33256653)


Jičín 2022-11 06.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15753/6-1061
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 91
50°26′13,14″ s. š., 15°21′10,6″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům o čtyřech okenních osách, průčelí má v přízemí dvě arkády podloubí o širokých stlačených obloucích. Původně gotický dům stojící na náměstí, prošel řadou úprav a do dnešních dní se dochoval v renesanční podobě. Zadní trakt byl upraven pravděpodobně J. Oppolzerem. Dvorní zástavba zcela bez hodnot. Z gotické stavby zbyly pouze sklepy svým rozvržením nesouhlasící s hlavní stavbou. Druhé patro nastavěno roku 1874 stavitelem Josefem Pluhařem a tehdy upraveno průčelí. Novodobé adaptační úpravy z roku 1930.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Dům U zlatého bažanta (Q33256660)


Jičín, domovní znamení 018.jpg
 
Kategorie „U zlatého bažanta, Valdštejnovo náměstí 92 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U zlatého bažanta, Valdštejnovo náměstí 92 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30780/6-1062
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 92
50°26′12,87″ s. š., 15°21′10,67″ v. d.
Dvoupatrový řadový dům o dvou okenních osách, v přízemí průčelí jsou dvě arkády podloubí. Nadzemní renesanční část stavby byla postavena kolem roku 1580 a několikrát přestavěna. V 1. polovině 17. století bylo Fr. Svobodou přistavěno patro a dům získal dnešní průčelí. Mimořádně rozlehlé sklepy ukazují na velkou rozlohu gotického objektu. Klenba podloubí z doby po roce 1770. Před nástavbou druhého patra měl dům fasádu podobnou dnešní fasádě domu čp. 90.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 93 (Q33256669)


Domy čp. 88 - 94 Valdštejnovo náměstí, Jičín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19522/6-1063
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 93
50°26′12,63″ s. š., 15°21′10,73″ v. d.
Dvoupatrový trojkřídlý řadový dům s průčelím do náměstí s dvěma arkádami podloubí. Původně gotický dům s dochovaným zdivem a dispozicí z konce 16. století prošel po roce 1840 významnou přestavbou pravděpodobně za účasti J. Oppolzera. Při přestavbě byl dům zvýšen o druhé patro a dostal pozdně empírovou fasádu, vybudováno velké sloupové schodiště, zřízena pavlač v prvním patře. V roce 1905 vznikly zrcadlové klenby předního traktu při podloubí, roku 1919 bylo upraveno průčelí, kde nad okny prvního patra byly rovné římsy nahrazeny dnešními frontovy a pod okny byla provedena nízká štuková výzdoba. Úpravy z roku 1936 se týkaly převážně prodejních místností a pater. Dvorní křídla kolem roku 1850.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Valdštejnovo náměstí čp. 94 (Q33256677)


Jičín 2022-03 09.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13799/6-1064
Pam. katalog
MIS
Staré Město Valdštejnovo náměstí 94
50°26′12,3″ s. š., 15°21′10,75″ v. d.
Původně gotická stavba (dochované sklepy). Přední hlavní budova renesanční z konce 16. století. Trakt u brány raně barokní kolem roku 1630, kdy byla provedena celková přestavba. 1830–1840 pozdně empírové úpravy. Jednopatrový dům umístěný v jihovýchodním rohu Valdštejnova náměstí, hlavní průčelí do náměstí je o třech sdružených oknech a třech arkádách podloubí. Průčelí do Valdštejnského náměstí je o devíti okenních osách, původně tři sdružená okna dnes změněna v trojdílná. Od roku 1785 do roku 1850 v domě byl umístěn krajský úřad.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Nové Město[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie Rušánské (Q38036492)


Jicin Komenskeho nam P Marie Rusanska.jpg
 
Kategorie „Socha Panny Marie Rušánské (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Socha Panny Marie Rušánské (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26855/6-1078
Pam. katalog
MIS
Nové Město Komenského náměstí, pp. 1174/1
50°26′19,6″ s. š., 15°21′2,79″ v. d.
Volně stojící barokní pískovcová socha uprostřed náměstí, ohraničená železným plůtkem. Obdélníkový půdorys s vystouplou přední částí, dva schody. Na mohutném hranolovitém podstavci, v bocích podstavce pilířky konkávně prohnuté, v přední části se zlaceným reliéfem, nad římsou umístěna plastika – pomník obrazu Panny Marie Vladimírské (Rušánské), který je umístěn v kostele sv. Ignáce. Podstavec tvořen ze soklu nízkého obdélníkového půdorysu s vystouplou přední částí, nad nímž je umístěn hranolovitý dřík, po jehož stranách jsou umístěny pilířky konkávně prohnuté. Na přední části dříku je umístěn v kartuši zlacený reliéf s Pannou Marií. Dřík je ukončen nízkou profilovanou římsou. Nad římsou je umístěno sousoší obrazu Panny Marie Rušánské. To je tvořeno reliéfně zpracovaným poprsím Panny Marie v náručí s Ježíškem na oválné pískovcové desce. Oba reliéfy jsou zlacené, nad hlavami se svatozáří rovněž zlacenou. Pod tímto reliéfem na přední části podstavce je umístěna hlavička andílka. Ve vrcholové části oválu s reliéfem jsou umístěni dva malí andílci držící uprostřed korunu, z které vychází. Na římse po obou stranách podstavce oválu s reliéfem jsou umístěny postavy okřídlených andílků držících o zem opřené štíty. Andílci jsou rovněž zlacení.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Socha Jana Amose Komenského (Q38036479)


Jičín-pomník J.A.Komenského.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22255/6-1076
Pam. katalog
MIS
Nové Město parčík před školou 17. listopadu 109, pp. 10/3
50°26′6,18″ s. š., 15°21′4,51″ v. d.
Neorenesanční historizující pískovcová socha J. A. Komenského v životní velikosti osazená na vyvýšeném hranolovém podstavci, datovaná 1891.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Hřbitovní kostel Panny Marie de Salle (Q38036497)


Kostel P. Marie de Salle, Ruská, Jičín1.JPG
 
Kategorie „Church of Our Lady de Salle (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Our Lady de Salle (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26310/6-1101
Pam. katalog
MIS
Nové Město Ruská, městský hřbitov, st. 354
50°25′57,5″ s. š., 15°20′51,54″ v. d.
Hřbitovní kostel vystavěný v průběhu 17. století po Valdštejnově pádu. Orientovaný k západu, zděný kamenný se štukovou omítkou ve žluté barvě v kombinaci se světlejší, architektonické části kamenné. Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem a s půlkruhově uzavřenou sakristií z 18. století v ose a dvěma půlkruhově uzavřenými kaplemi po stranách. Na jižní straně lodi obdélná kaple ze 17. století, po severní straně obdélná márnice. Před východním průčelím hranolovitá věž. Před průčelím kostela umístěny sochy sv. Judy Tadeáše (1724), sv. Jana Nepomuckého (1820) a sv. Floriána (1870).

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náhrobek rodiny Hrubých (Q38036505)


Jičín 2022-04 05.jpg
 
Kategorie „Náhrobek rodiny Hrubých “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náhrobek rodiny Hrubých “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32972/6-1106
Pam. katalog
MIS
Nové Město městský hřbitov, pp. 233/3
50°25′59,04″ s. š., 15°20′43,3″ v. d.
Hrobka s atypickým náhrobkem od Františka Bílka z roku 1913. Podstavec s bustou mladé ženy (Bonunky Hrubé) stojí uprostřed architektury složené ze tří stěn, propojených kladím a doplněných reliéfními deskami.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Náhrobky rodiny Rutteovy (Q111237055)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106862
Pam. katalog
MIS
Nové Město městský hřbitov
50°25′58,01″ s. š., 15°20′48,24″ v. d.
Soubor tří figurálních pomníků na hřbitově.

Památkově chráněno od 25. února 2022.

Náhrobek Jana Šuberta (Q111237059)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106863
Pam. katalog
MIS
Nové Město městský hřbitov
50°25′57,16″ s. š., 15°20′51,55″ v. d.
Figurální náhrobník na místním hřbitově.

Památkově chráněno od 25. února 2022.

Sousoší Křtu Krista (Q38036488)


Jičín 2022-04 02.jpg
 
Kategorie „Statue of the baptism of Jesus Christ (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of the baptism of Jesus Christ (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104668
Pam. katalog
MIS
Nové Město Lidické náměstí, pp. 1181/1
50°25′52,42″ s. š., 15°20′55,98″ v. d.
Klasicistní práce datovaná 1849 od novopackého sochaře Jana Suchardy, na dvojsoklu o výšce 185 cm, postavy sousoší v mírně nadživotní velikosti. Socha stála na východním břehu původního rybníčka Jordánku, který byl zrušen a zavezen v roce 1886, socha zůstala na původním místě.

Památkově chráněno od 7. února 2012.

Holínské Předměstí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lepařovo gymnázium (Q61061092)


Střední škola - gymnasium Lepařovo, Jiráskova 30, Jičín.JPG
 
Kategorie „Lepařovo gymnázium “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lepařovo gymnázium “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11410/6-5953
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Jiráskova 30
50°26′20,81″ s. š., 15°21′6,86″ v. d.
Pseudorenesanční budova postavená v letech 1882–1883 F. a E. Menčíkem podle plánů Ing. Thallmayera. Podsklepená dvoupatrová budova půdorysu písmene L, krytá valbovými střechami.

Památkově chráněno od 4. října 1996.

Socha svaté Rosálie (Q37281461)


Jičín-Holínské Předměstí - socha sv. Rosálie v zahradě Lepařova gymnázia (2).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Rosalia (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Rosalia (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104797
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Jiráskova 30, zahrada Lepařova gymnázia, pp. 285/3
50°26′21,32″ s. š., 15°21′7,82″ v. d.
Socha svaté Rosálie v podživotní velikosti (125 cm) ze světlého pískovce na podstavě. Raně barokní sochařská práce z roku 1704. Sv. Rosálie byla patronkou chlapeckého semináře, který byl zřízen frýdlantským vévodou Albrechtem z Valdštejna pro studující gymnázia při jezuitské koleji v Jičíně. Dne 7. května 1681 byla seminárni budova zničena požárem, obnovena v letech 1684–1690. Prostranství před gymnáziem a seminářem bylo ohrazeno zdí, ve zdi byly dva vchody. V roce 1704 byla pořízena kamenná socha sv. Rosálie a umístěna nad seminárními vraty. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 neměly gymnázium a seminář dlouhého trvání, seminární budova roku 1778 vyhořela a dána do dražby, roku 1779 zde byla umístěna hlavní škola. Socha sv. Rosálie byla sejmuta ze seminární brány a umístěna nad gymnazijní vrata, zde ponechána až do roku 1820. Socha později přemístěna novým majitelem do zahrady domu v Sobotce, ale roku 1868 přivezena zpět do Jičína a postavena do zahrady domu čp. 23, Na Hrádku, který patřil rodině bývalého gymnaziálního ředitele Fr. Šíra. Když se majitelem domu stal Břet. Václavík, městský zvěrolékař, věnoval sochu sv. Rosálie gymnáziu. Tehdejší řed. Adam Fleischmann ji nechal roku 1901 umístit do botanické zahrady, kde se dosud nachází.

Památkově chráněno od 28. dubna 2012.

Sladovna - hospoda U české koruny (Q33248333)


Jicin Kollarova 43.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10490/6-5527
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Kollárova 43, Komenského náměstí
50°26′20,43″ s. š., 15°21′1,39″ v. d.
Zděný patrový nárožní dům se sklepem pozdně středověkého původu. Původně sladovna, upravená v 19. století na hospodu U české koruny.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Vodárna (Q29728719)


Jicin Kollarova vodarenska vez.jpg
 
Kategorie „Water tower in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Water tower in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45094/6-1097
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Kollárova 532, při hrázi rybníka, st. 265/1
50°26′22,06″ s. š., 15°20′59,4″ v. d.
Renesanční vodárenská věž. Dvoupatrová hranolovitá stavba o čtvercové základně (cca 5x5 m).

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Seminární dvůr (Q33248343)


Seminář bývalý - později pošta, Komenského nám. 46, Jičín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36745/6-1096
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Komenského náměstí 46, B. Němcové
50°26′18,09″ s. š., 15°20′59,65″ v. d.
Zemědělský dvůr zvaný Seminární, bez novodobých přístaveb. Raně barokní budova z roku 1626 postavená podle návrhu G. Pieroniho. V 1. čtvrtině 18. století zvýšena o patro a rozšířená A. Quardim, po požáru 1778 došlo ke změně barokního průčelí. Jediná dochovaná valdštejnská hospodářská budova.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Městské lázně (Q33248315)


Jicin B Nemcove 133 mestske lazne 2.jpg
 
Kategorie „Městské lázně (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Městské lázně (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11967/6-5556
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí Komenského náměstí, B. Němcové 133
50°26′19,13″ s. š., 15°20′56,44″ v. d.
Budova postavená v roce 1905 podle návrhu B. Peka jako trojkřídlý objekt s plochou střechou a zvýšenou střední částí, s komínem kotelny v zadní části pravého křídla, s fasádami pojatými jako pseudorenesanční se secesními detaily.

Památkově chráněno od 24. února 1992.

Vila Dóry Němcové (Q33248324)


Jicin M Koneva 150.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23690/6-1098
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí M. Koněva 150
50°26′29,44″ s. š., 15°20′35,92″ v. d.
Vila postavená v roce 1910 podle návrhu D. Jurkoviče pro dceru Boženy Němcové a 1935 upravená podle návrhu J. Gočára.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

M. Koněva čp. 157 (Q33248307)


Jicin M Koneva 157.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46427/6-1099
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí M. Koněva 157
50°26′30,73″ s. š., 15°20′31,26″ v. d.
Kubistická vila z roku 1911 podle návrhu Pavla Janáka.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Krucifix (Q37281475)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105468
Pam. katalog
MIS
Holínské Předměstí na Vrších, pp. 540/12, asi 250 m západně od silnice II/16+35
50°26′18,64″ s. š., 15°20′4,42″ v. d.
Vrcholně barokní krucifix na podstavě, s méně obvyklým pozadím v podobě mraků. Z šedavého pískovce. Socha zřízena v roce 1749 soukromým investorem v otevřené krajině, u dřívější poutní cesty z Jičína ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Ostružně.

Památkově chráněno od 27. října 2014.

Valdické Předměstí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Obchodní akademie (Q33245771)


Jic Obchodni akad DSCN2538.JPG
 
Kategorie „Obchodní akademie (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obchodní akademie (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10486/6-5533
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí 17. listopadu 220, Pod Koželuhy
50°26′5,22″ s. š., 15°21′9,87″ v. d.
Školní budova postavená v letech 1929–1931 podle návrhu jičínského architekta Čeňka Musila stavitelem J. Novotným, socha Merkura od J. Vašaty. Patrová podsklepená dvoukřídlá budova zastřešená plochými a sedlovými střechami.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Obecní celnice (Q38186362)


Jičín-Valdické Předměstí - bývalá obecní celnice čp. 14 v Tylově ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10485/6-5525
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Tylova 14, Žižkovo náměstí
50°26′12,45″ s. š., 15°21′12,7″ v. d.
Budova tvořící podnož Valdické brány z východní strany vznikla na konci 18. století spojením starší celnice a domku z poloviny 17. století. V roce 1848 přestavěno. Třípodlažní nárožní objekt krytý valbovou střechou, do Žižkova náměstí s výrazným balkonem s kovovým zábradlím, podloubím se čtyřmi půlkruhovými oblouky a sedmi okenními osami, do ulice Tylovy o osmi okenních osách.

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Pomník Mistra Jana Husa (Q20860980)


Hus-Denkmal Jicin.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41189/6-1105
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Husova, u čp. 54, u Jungmannovy, pp. 55
50°26′10,43″ s. š., 15°21′25,46″ v. d.
Pomník Mistra Jana Husa stojícího na vysokém hranolovém podstavci zhotovil roku 1872 novopacký sochař Antonín Sucharda. Jedná se o nejstarší doložený pomník M. Jana Husa v Čechách.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Socha svatého Václava (Q38186343)


Socha sv. Václava, křižovatka ulic Husova, Textilní a Hradecká, Jičín.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30628/6-1103
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Konecchlumského, severně od evangelického sboru, pp. 951
50°26′1,06″ s. š., 15°21′59,11″ v. d.
Pozdně barokní socha v parku ve stráni před evangelickou modlitebnou.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Českobratrská sborová budova s modlitebnou (Q30306217)


Jičín-Valdické Předměstí - českobratrská sborová budova s modlitebnou čp. 289 (8).jpg
 
Kategorie „Evangelical Church of Czech Brethren in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical Church of Czech Brethren in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10375/6-5643
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Konecchlumského 289, Textilní
50°25′59,51″ s. š., 15°22′0,01″ v. d.
fara českobratrská - sborová budova s modlitebnou. Secesní fara z let 1907–1908 (Matěj Blecha) se zachovalou dispozicí a modlitebnou. Objekt je zajímavý tvaroslovně, funkčním rozdělením i dispozicí. Podsklepená jednopodlažní vila s mansardovými střechami a nárožní vížkou. Modlitebna, která je funkčně oddělena od hlavní budovy, je orientovaná jednolodní stavba krytá mansardovou střechou, s trojosými průčelími.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Konecchlumská
Památkově chráněno od 11. října 1993.

Havlíčkova čp. 38 (Q38186352)


Jičín-Valdické Předměstí - činžovní dům čp. 38 na rohu ulic Havlíčkova a Sv. Čecha.jpg
 
Kategorie „Havlíčkova 38 (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Havlíčkova 38 (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101748
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Havlíčkova 38, Sv. Čecha
50°26′18,2″ s. š., 15°21′25,36″ v. d.
činžovní dům

Poznámka: Novorenesanční nárožní třípodlažní činžovní dům z roku 1905 od jičínského stavitele Antonína Holečka.
Památkově chráněno od 2. března 2006.

Pomník Karla Havlíčka Borovského (Q38186357)


Jičín-pomník K.H-Borovského-.jpg
 
Kategorie „Monument to Karel Havlíček Borovský in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Monument to Karel Havlíček Borovský in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14288/6-1104
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí Československé armády, Kukulova, Argonská, v parku jihovýchodně od čp. 440, pp. 302/2
50°26′24,28″ s. š., 15°21′31,59″ v. d.
Na mohutném čtvercovém podstavci složeném z kamenných pískovcových kvádrů je zobrazen Prometheus v životní velikosti v bederní roušce připoutaný ke skále, kterého klove orel, a nad tímto výjevem na hranolovitém kónickém dříku je umístěna busta K. H. Borovského z bronzu.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Rozhledna Milohlídka (Q38186348)


AussichtsturmJicin.jpg
 
Kategorie „Milohlídka “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milohlídka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16712/6-1100
Pam. katalog
MIS
Valdické Předměstí vrch Čeřovka, pp. 306
50°26′41,38″ s. š., 15°21′37,01″ v. d.
Romantizující zděná rozhledna z roku 1844 na vrchu Čeřovka. Věž na půdorysu čtverce 3,5 x 3,5 m, z pískovcových kvádrů v řádkovém zdivu, neomítaná. Uvnitř stavby je umístěno pouze šnekové schodiště se stupni pískovcovými a opěrným sloupem cihlovým. Schodiště ústí na ochoz věže s kamenným cimbuřím v rozích a věžičkami na půdorysu šestibokém.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Soudná[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 2. listopadu 2017 Dům čp. 5 (Q30857538)


Dům čp. 5, Soudná 5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19806/6-1107
Pam. katalog
MIS
Soudná Soudná 5, st. 2065
50°26′39,29″ s. š., 15°22′7,07″ v. d.
Venkovský dům. Roubené přízemní stavení obdélného půdorysu kryté sedlovou střechou s lomenicí. Okna jsou šestitabulková, střecha kryta lepenkou. V zahradě dochovaná roubená studna s rumpálem.

Poznámka: Nejprve se v Památkovém katalogu objevilo datum ukončení ochrany 18. 7. 2017, pak bylo změněno na 2. 11. 2017.
Památkově chráněno od 6. února 1964.
Památková ochrana zrušena 2. listopadu 2017.

Sedličky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Valdštejnská loggie, obora Libosad, Valdická obora (Q38094679)


Letohrádek_Libosad_-_Jičín_-_Sedličky.JPG
 
Kategorie „Libosad (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libosad (Jičín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24168/6-1030
Pam. katalog
MIS
Sedličky Sedličky 4, u silnice Jičín – Valdice
50°26′58,36″ s. š., 15°22′42,44″ v. d.
Letohrádek Valdštejnská loggie, obora Libosad, Valdická obora: rozsáhlý areál nedokončeného letohrádku (casina) Albrechta z Valdštejna s klasicistními úpravami. Monumentální památka nejranější barokní architektury.
 • hospodářský dvůr lodžie čp. 4, tarasní zdi, st. 2001
 • grotta, st. 2074
 • lodžie se schodištěm, st. 2084
 • park a ohradní zeď, pp. 1696/1, pp. 1697
 • tarasní zdi, pp. 1697
 • obora, pp. 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1703, 1704/1, 1704/2, 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1729/4, 1729/6, 1729/7, 1878, 1892/1, 1892/2, 1893/1, 1893/2
 • vodní tok, pp. 1729/2
 • vodní plocha, pp. 1729/4

Do státního rejstříku zapsáno:

 • loggie s čestným dvorem, 6. 2. 1964, 6-1030
 • Valdická obora, 31. 12. 1998, 6-6021
 • grotta a obvodová zeď valdštejnské loggie, 31. 12. 1999, 6-6112

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Židovský hřbitov (Q28792456)


SedličkyŽidovskýHřbitov.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Jičín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Jičín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10425/6-5626
Pam. katalog
MIS
Sedličky Libosad, pp. 1736
50°26′32,64″ s. š., 15°22′56,44″ v. d.
židovský hřbitov s náhrobky, márnice, ohradní zeď. Hřbitov nepravidelného půdorysu na okraji obory Libosad. V západní zdi je vstupní objekt obdélného půdorysuse sedlovou střechou. Ve zlomu východní zdi situován drobný objekt skladu s pultovou střechou, v jihovýchodním koutě hřbitova je kamenná studna.

Památkově chráněno od 8. června 1993.

Kostel Všech svatých (Q38094671)


Zebín 157.jpg
 
Kategorie „All Saints church (Zebín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „All Saints church (Zebín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105625
Pam. katalog
MIS
Sedličky pod Zebínem, st. 2030
50°27′6,36″ s. š., 15°22′25,87″ v. d.
Kostel Všech svatých. Raně barokní zděný jednolodní bezvěžový kostel, hmotný doklad existence zaniklé vsi. V roce 2012 byla osazena na střešní hřeben sanktusová věžička.

Památkově chráněno od 6. května 2015.

Zvonice (Q38094666)


Zebín 165.jpg
 
Kategorie „Bell tower by Zebín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bell tower by Zebín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49812/6-6081
Pam. katalog
MIS
Sedličky u kostela Všech svatých, st. 2031
50°27′7,27″ s. š., 15°22′24,92″ v. d.
Dřevěná štenýřová zvonice ze 16. století s polygonální spodní částí. Součást areálu kostela, pozůstatek zaniklé vesnice.

Památkově chráněno od 20. ledna 1999.

Kaplička svaté Magdaleny (Q38094647)


Zebín 191.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Mary Magdalene (Zebín) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Mary Magdalene (Zebín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31498/6-1102
Pam. katalog
MIS
Sedličky na vrchu Zebíně, st. 2073
50°27′12,46″ s. š., 15°22′27,36″ v. d.
Kaplička sv. Magdaleny. Drobná orientovaná zděná omítaná kaple obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou pálenými bobrovkami. V západní štítové stěně je obdélný vstup s plechovými dveřmi, na jižní straně půlkruhově zaklenuté okno s jednoduše profilovaným ostěním s novodobou plechovou okenicí. Fasády zakončuje profilovaná kordonová římsa. Štíty trojúhelné bez výzdoby.

Památkově chráněno od 6. února 1964.

Popovice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q38050347)


Kostel_Narození_P._Marie_v_Popovicích_u_Jičína.JPG
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary in Popovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary in Popovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21738/6-1341
Pam. katalog
MIS
Popovice uprostřed vsi na návrší, st. 1, pp. 460/2
50°24′49,75″ s. š., 15°22′28,62″ v. d.
Jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem, se sakristiemi po stranách presbytáře, západní průčelí ukončeno štítem. Přístup ke kostelu po schodišti mezi zástavbou. Fara východně od kostela není chráněna.
 • kostel, st. 1
 • přístupové liniové schodiště, pyramidální schodiště u hlavního vstupu do kostela, pp. 460/2

Památkově chráněno od 18. února 1964.

Brána usedlosti pův. čp. 54 (Q38050332)


Venkovská_usedlost_(brána),_Popovice_u_Jičína.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11516/6-5964
Pam. katalog
MIS
Popovice Popovice pův. čp. 54, střed obce, pp. 533/2
50°24′48,24″ s. š., 15°22′24,05″ v. d.
Monumentální pozdně barokní zděná brána již neexistující velké zemědělské usedlosti z první poloviny 19. století. Rozpadající se dveře v levé brance pro pěší. Na nárožích a vrcholu chybí ještě v prohlášence popisované kamenné vázy a ve štítu v nice socha sv. Václava.

Poznámka: původně čp. 54
Památkově chráněno od 28. listopadu 1996.

Socha svatého Josefa (Q38050340)


Socha_sv._Josefa,_Popovice_u_Jičína.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Joseph in Popovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Joseph in Popovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17479/6-1340
Pam. katalog
MIS
Popovice náves, severně od zastávkového přístřešku, st. 167
50°24′53,8″ s. š., 15°22′22,67″ v. d.
Socha svatého Josefa na podstavě. Vrcholně barokní plastika Jiřího Františka Pacáka z roku 1737.

Památkově chráněno od 18. února 1964.

K. ú. Robousy[editovat | editovat zdroj]

Robousy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Kříže (Q38091413)


Robousy - kostel Nalezení svatého Kříže.jpg
 
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Robousy) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Robousy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38465/6-1351
Pam. katalog
MIS
Robousy na návrší, st. 1, pp. 1
50°26′0,9″ s. š., 15°24′11,64″ v. d.
Areál kostela Nalezení sv. Kříže (do roku 1679 zasvěcen sv. Petru): venkovský kostel složitějšího stavebního vývoje, ukončeného v 19. století. Původně gotický areál s dřevěným kostelem a zvonicí připomínaný v polovině 14. století. Kostel nově vystavěn v pozdně gotickém stylu na přelomu 15.–16. století, později raně barokně přestavěn 1679–1691 a v letech 1840–1841 stavitelem Josefem Oppolzerem na západní straně prodloužen a doplněn věží pod vlivem empírové architektury, současně byla stržena stávající samostatná dřevěná zvonice. Kostel obklopuje hřbitov s ohradní zdí s dvěma branami a jednou menší brankou. Při východní stěně ohradní zdi raně barokní sousoší Kalvárie z roku 1701 od J. Čapka.
 • kostel, st. 1
 • sousoší Kalvárie, ohradní zeď hřbitova, pp. 1

Památkově chráněno od 18. února 1964.

Sousoší Piety (Q38091418)


Robousy - sousoší piety před kostelem.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23409/6-1352
Pam. katalog
MIS
Robousy před ohradní zdí hřbitova, pp. 2/1
50°26′0,12″ s. š., 15°24′12,5″ v. d.
Sousoší Piety na podstavě, kamenná balustráda. Barokní sousoší před kostelem sv. Kříže ze 30. let 18. století od Jiřího Františka Pacáka. Umístěna na druhotném místě.

Památkově chráněno od 18. února 1964.

Sloup se sochou svatého Vojtěcha (Q38091407)


Sloup se sochou sv. Vojtěcha (Robousy).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100931
Pam. katalog
MIS
Robousy pp. 652/22, jižně od čp. 16
50°25′2,39″ s. š., 15°24′20,9″ v. d.
Sloup se sochou sv. Vojtěcha. Pozdně barokní umělecké dílo od neznámého sochaře dokonale obeznámeného s barokním sochařstvím.

Památkově chráněno od 24. února 2004.

Dvorce[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38091425)


Robousy Dvorce , socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101899
Pam. katalog
MIS
Dvorce před čp. 12, pp. 796
50°26′15,98″ s. š., 15°24′16,01″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, ohrazení. Raně klasicistní plastika s pozdně barokními formami je uměleckým dílem regionálního sochaře. Datovaná 1801, obnovení 1878.

Památkově chráněno od 1. června 2006.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]