Seznam chráněných území v okrese Strakonice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Strakonice aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Strakonice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1825 PP Bavorovská stráň &0000000000000000.7400000,74
Kategorie „Bavorská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bavorská stráň“ na Wikimedia Commons
Druhově bohaté společenstvo bezkolencových luk 49°7′13″ s. š., 14°5′40″ v. d.
968 PR Bažantnice u Pracejovic &0000000000000021.89000021,89
Kategorie „Bažantnice u Pracejovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantnice u Pracejovic“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa v údolí Otavy se zachovalým dřevinným a bylinným patrem 49°15′37″ s. š., 13°52′ v. d.
5867 PP Blatná &0000000000000043.76840043,7684
Kategorie „Castle park in Blatná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Castle park in Blatná“ na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména biotop a populace páchníka hnědého 49°25′29″ s. š., 13°52′27″ v. d.
965 Luční porost v rezervaci PR Dolejší rybník &0000000000000006.4900006,49
Kategorie „Dolejší rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolejší rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky s porosty vrb a bohatou avifaunou 49°25′58″ s. š., 13°49′22″ v. d.
1800 Smíšený les pod korunou hráze PR Hořejší rybník &0000000000000056.88000056,88
Kategorie „Hořejší rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hořejší rybník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Silně zarostlý rybník s loukami, podmáčenými olšinami a smíšeným lesem s bohatou květenou 49°26′20″ s. š., 13°47′47″ v. d.
1382 Kvetoucí podmáčená louka v oblasti památky PP Chvalšovické pastviny &0000000000000004.5400004,54
Kategorie „Chvalšovické pastviny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chvalšovické pastviny“ na Wikimedia Commons
Svahové rašelinné a ostřicové louky s bohatou květenou 49°8′22″ s. š., 13°44′52″ v. d.
969 Kadovský viklan PP Kadovský viklan &0000000000000000.1200000,12
Kategorie „Kadovský viklan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kadovský viklan“ na Wikimedia Commons
Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR 49°24′3″ s. š., 13°46′37″ v. d.
970 PR Kněží hora &0000000000000013.51000013,51
Kategorie „Kněží hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněží hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené doubravy, archeologické naleziště 49°16′53″ s. š., 13°48′39″ v. d.
1380 Hořeček drsný Sturmův rostoucí v oblasti Kocelovických pastvin PR Kocelovické pastviny &0000000000000002.2900002,29
Kategorie „Kocelovické pastviny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kocelovické pastviny“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky a pastviny s velmi vzácnou květenou 49°28′29″ s. š., 13°49′31″ v. d.
1377 Mokřady v okolí Kovašínkých luk PR Kovašínské louky &0000000000000027.10000027,10
Kategorie „Kovašínské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kovašínské louky“ na Wikimedia Commons
Mokřady pod rybníkem Nahošínem s významnou květenou a avifaunou 49°21′29″ s. š., 13°50′56″ v. d.
5666 Kozlovská stráň PP Kozlovská stráň &0000000000000001.3200001,32
Kategorie „Kozlovská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozlovská stráň“ na Wikimedia Commons
Vápencová stráň s lokalitou hořečku českého 49°18′27″ s. š., 13°43′44″ v. d.
976 PR Kuřidlo &0000000000000008.7400008,74
Kategorie „Kuřidlo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kuřidlo“ na Wikimedia Commons
Starý porost dubu a lípy na krystalickém vápenci 49°16′24″ s. š., 13°52′41″ v. d.
1832 Libějovický park PR Libějovický park &0000000000000013.14000013,14
Kategorie „Libějovický park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libějovický park“ na Wikimedia Commons
Přestárlý dlouhodobě neudržovaný krajinářský park 49°6′41″ s. š., 14°11′34″ v. d.
1381 Malý ústavní rybník PP Malý Ústavní rybník &0000000000000002.1200002,12
Kategorie „Malý ústavní rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý ústavní rybník“ na Wikimedia Commons
Lokalita plavínu štítnatého (Nymphoides peltata), jedna z mála v ČR 49°9′18″ s. š., 14°9′33″ v. d.
972 Rezervace Míchov s okolní komunikací PR Míchov &0000000000000011.69000011,69
Kategorie „Míchov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Míchov“ na Wikimedia Commons
Přirozený smíšený listnatý porost s bohatým podrostem 49°13′13″ s. š., 14°3′59″ v. d.
1826 Kopec Na opukách PP Na opukách &0000000000000035.49000035,49
Kategorie „Na opukách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na opukách“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky významné území s rozptýlenou zelení a fragmenty nelesních společenstev 49°9′15″ s. š., 13°52′25″ v. d.
280 Vypuštěný Nový rybník u Lnář PP Nový rybník u Lnář &0000000000000034.40000034,40
Kategorie „Nový Rybník u Lnář“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nový Rybník u Lnář“ na Wikimedia Commons
Rybník s ostrůvkem, ptačí refugium 49°26′16″ s. š., 13°46′57″ v. d.
977 Skalní masív v oblasti památky PP Pastvina u Přešťovic &0000000000000001.3400001,34
Kategorie „Pastvina u Přešťovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastvina u Přešťovic“ na Wikimedia Commons
Opuštěná pastvina s bohatou květenou 49°16′40″ s. š., 13°57′12″ v. d.
974 Pastvina u Zahorčic PP Pastvina u Zahorčic &0000000000000001.6000001,60
Kategorie „Pastvina u Zahorčic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastvina u Zahorčic“ na Wikimedia Commons
Vlhké pastviny s typickou květenou 49°29′2″ s. š., 13°46′57″ v. d.
553 Národní přírodní památka Rovná NPP Rovná &0000000000000002.1600002,16
Kategorie „Rovná (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rovná (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořce jarního 49°17′17″ s. š., 13°56′49″ v. d.
1379 PP Ryšovy &0000000000000034.99000034,99
Kategorie „Ryšovy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ryšovy“ na Wikimedia Commons
Součást příměstských strakonických lesů s bohatou květenou krystalických vápenců 49°16′42″ s. š., 13°53′39″ v. d.
973 Sedlická obora PR Sedlická obora &0000000000000020.40000020,40
Kategorie „Sedlická obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlická obora“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý porost s bohatou květenou 49°21′56″ s. š., 13°59′17″ v. d.
971 Celkový pohled na památku PP Sedlina &0000000000000006.9600006,96
Kategorie „Sedlina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlina“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavače bledého 49°17′53″ s. š., 13°56′33″ v. d.
975 PR Skočický hrad &0000000000000029.00000029,00
Kategorie „Skočický hrad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skočický hrad“ na Wikimedia Commons
Listnatý porost, hnízdiště výra velkého a kulíška nejmenšího 49°10′9″ s. š., 14°5′40″ v. d.
1376 Přírodní památka Smyslov PP Smyslov &0000000000000006.6700006,67
Kategorie „Smyslov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smyslov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zamokřelé louky a balvanité pastviny se vzácnou květenou 49°25′11″ s. š., 13°48′9″ v. d.
5882 PP Štěkeň &0000000000000006.0220006,022 Liniové prvky starých alejí a skupin stromů a na ně vázané biotopy zvláště chráněných nebo významných druhů živočichů, zejména silně ohroženého tesaříka obrovského 49°15′47″ s. š., 14°1′0″ v. d.
967 Tůně u Hajské PP Tůně u Hajské &0000000000000006.3800006,38
Kategorie „Tůně u Hájské“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tůně u Hájské“ na Wikimedia Commons
Lokalita žebratky bahenní (Hottonia palustris) 49°15′36″ s. š., 13°56′42″ v. d.
5883 strouha východně od Planinského rybníka PR Újezdec &0000000000000086.87230086,8723
Kategorie „Újezdec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Újezdec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva rybníků a zachovalých okolních stanovišť s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů živočichů, jakož i významným výskytem vodních makrofyt 49°29′31″ s. š., 13°49′ v. d.
966 PR Velká Kuš &0000000000000007.4700007,47
Kategorie „Velká Kuš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Kuš“ na Wikimedia Commons
Balvanité pastviny a vlhké louky - typická krajina Blatenska 49°23′42″ s. š., 13°47′33″ v. d.
1842 PR Záhorský rybník &0000000000000033.50000033,50
Kategorie „Záhorský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záhorský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s přilehlými mokřadními loukami porostlými keřovými vrbami a olšemi 49°8′46″ s. š., 14°7′15″ v. d.
5887 rybník Luh v jižní části chú PP Závišínský potok &0000000000000007.6076007,6076
Kategorie „Závišínský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Závišínský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výskyt vzácných a ohrožených živočišných druhů, zejména kriticky ohrožené mihule potoční a raka říčního a ohrožené vranky obecné 49°30′26″ s. š., 13°50′19″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1378 Na Vysokém PP Na vysokém &0000000000000000.4800000,48
Kategorie „Na Vysokém“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Vysokém“ na Wikimedia Commons
Opuštěná pastvina s významnou květenou 49°8′55″ s. š., 13°49′18″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 365 až 416. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]