Přeskočit na obsah

Seznam achaimenovských králů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam achaimenovských králů zahrnuje všechny vladaře Persidy a staré perské říše mezi lety 685 a 329 př. n. l. Do seznamu je zařazen i Gaumáta/Smerdis, jehož příslušnost k Achaimenovcům je sporná.

Král Perský tvar jména Doba panování Poznámka
Achaimenés Hachámaniš cca 685675[1]
Teispés Čišpiš cca 675640
Ariaramnés Arijáramna cca 640590?
Kýros I. Kúrúš cca 640600
Kambýsés I. Kambudžija cca 600559
Arsamés Aršáma cca 590559?
Kýros II. Veliký Kúrúš 559530 Porazil médského krále Astyaga a lýdského krále Kroisa a podmanil si i Babylonii. Stal se zakladatelem do té doby největšího státního útvaru na Předním východě – perské říše.
Kambýsés II. Kambudžija 530522 Dobyl Egypt, kde ukončil vládu 26. dynastie (zajetí faraona Psammetika III.). V posledních měsících života byl konfrontován se vzpourou Gaumáty/Smerdia.
Gaumáta/Smerdis Gaumáta/Bardija 522 Záhadná postava, buď bratr Kambýsův, nebo uzurpátor, který se za Achaimenovce jen vydával. Zabit spiklenci kolem Dareia, potomka Ariaramnova.
Dareios I. Dárajavauš 522/521486 Potlačil vzpoury, které v letech 522–521 otřásaly říší, a poté reorganizoval perskou administrativu (satrapie). Neuspěl při pokusech expandovat na západ (Skythové, Řekové v Evropě).
Xerxés I. Chšajáršá 486465 Potýkal se s revoltami v Egyptě a Babylonii (obě potlačeny). Roku 480 zorganizoval rozsáhlou výpravu do Řecka, která skončila neúspěchem (bitvy u Salamíny a Platají). Zavražděn.
Artaxerxés I. Artachšaçá 465424 Odstranil Artabana, který zosnoval Xerxovu vraždu, a jako král fakticky rezignoval na podrobení řeckého prostoru (historicita tzv. Kalliova míru mezi Athénským námořním spolkem a Persií je však sporná).
Xerxés II. Chšajáršá 424423 Vládl jen přibližně dva měsíce na přelomu let 424/423, pak byl zabit svým nevlastním bratrem Sogdianem, levobočkem Artaxerxa I. Zmatky v říši, jejichž přesná chronologie je nejasná.
Sogdianos Sogdyána 423 Zmocnil se násilím trůnu, ale po několika měsících byl donucen k rezignaci dalším levobočkem Artaxerxa I. Óchem (pozdějším Dareiem II.). Zavražděn.
Dareios II. Dárajavauš 423404 Odstranil Sogdiana a po většinu vlády se musel potýkat se vzpourami v říši. V peloponnéské válce podporoval (především finančně) Spartu proti Athénám.
Artaxerxés II. Artachšaçá 404359 Ztratil Egypt a svou moc upevnil až po porážce mladšího bratra Kýra, který se domáhal trůnu. V Řecku prosadil uzavření tzv. královského míru.
Artaxerxés III. Artachšaçá 359338 Snažil se vést ofenzivní politiku v rámci říše i mimo ni a opětovně dobyl Egypt, kde ukončil vládu 30. dynastie. Byl otráven eunuchem Bagoem.
Arsés Aršaka či Aršáma 338336 Projevoval se spíše jako loutka v rukou eunucha Bagoa než jako samostatně rozhodující panovník. V jeho době ovládl Filip II. Makedonský většinu Řecka. Zavražděn Bagoem.
Dareios III. Dárajavauš 336330 Odstranil Bagoa a v následné válce se synem Filipa II. Alexandrem Makedonským byl dvakrát rozhodně poražen (u Issu a u Gaugamél). Zavražděn na útěku.
Artaxerxés IV. Artachšaçá 330329 Snažil se marně klást odpor postupujícím Alexandrovým vojskům, nakonec byl Makedonci zajat a popraven. Zánik staré perské říše.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Všechna data jsou před naším letopočtem.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Íránu. Praha: Orbis, 1977. 252 s. 
  • WIESEHÖFER, Josef. Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr.. München ; Zürich: Artemis und Winkler, 1993. 426 s. ISBN 3-7608-1080-2. (německy) 

Související články[editovat | editovat zdroj]