Rovnovážná konstanta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Rovnovážná konstanta charakterizuje složení reakční směsi po dosažení chemické rovnováhy.

Uvažujme tuto reakci:

aA + bB ⇌ cC + dD

Po dosažení rovnováhy platí vztah:

k1[A]a[B]b = k2[C]c[D]d

kde k1 je rychlostní konstanta přímé reakce a k2 zpětné reakce. Vztah pro rovnovážnou konstantu získáme úpravou této rovnice:

K_c \equiv \frac{k_{1}}{k_{2}} = \frac{\left[C\right]^c \left[D\right]^d} {\left[A\right]^a \left[B\right]^b}

Vztah ke Gibbsově energii[editovat | editovat zdroj]

Rovnovážná konstanta a Gibbsova energie jsou ve vztahu daném Boltzmanovým rozdělením:

K = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}}

kde ΔG0 je změna Gibsovy energie, R je molární plynová konstanta a T je absolutní teplota. Po zlogaritmování dostaneme vztah v této formě:

ΔG0 = −RT ln K

Význam rovnovážné konstanty[editovat | editovat zdroj]

Pokud je hodnota rovnovážné konstanty mnohem větší než 1, nalezneme v rovnovážné směsi vysokou koncentraci produktů reakce. Pokud je naopak rovnovážná konstanta menší než jedna, bude vyšší koncentrace výchozích látek. V případě, kdy je rovnovážná konstanta rovna jedné, jsou koncentrace produktů i reaktantů vyrovnané. Znalost hodnoty rovnovážné konstanty je důležitá při plánování podmínek průmyslových procesů.

Související články[editovat | editovat zdroj]