Rovnovážná konstanta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rovnovážná konstanta charakterizuje složení reakční směsi po dosažení chemické rovnováhy.

Uvažujme tuto reakci:

aA + bB ⇌ cC + dD

Po dosažení rovnováhy platí vztah:

k1[A]a[B]b = k2[C]c[D]d

kde k1 je rychlostní konstanta přímé reakce a k2 zpětné reakce. Vztah pro rovnovážnou konstantu vznikne úpravou této rovnice:

Vztah ke Gibbsově energii[editovat | editovat zdroj]

Rovnovážná konstanta a Gibbsova energie jsou ve vztahu daném Boltzmannovým rozdělením:

kde ΔG0 je změna Gibsovy energie, R je molární plynová konstanta a T je absolutní teplota. Po zlogaritmování vyjde vztah v této formě:

ΔG0 = −RT ln K

Význam rovnovážné konstanty[editovat | editovat zdroj]

Pokud je hodnota rovnovážné konstanty mnohem větší než 1, bude v rovnovážné směsi vysoká koncentraci produktů reakce. Pokud je naopak rovnovážná konstanta menší než jedna, bude vyšší koncentrace výchozích látek. V případě, kdy je rovnovážná konstanta rovna jedné, jsou koncentrace produktů i reaktantů vyrovnané. Znalost hodnoty rovnovážné konstanty je důležitá při plánování podmínek průmyslových procesů.

Související články[editovat | editovat zdroj]