Pirahã

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pirahã (xapaitíiso)
Rozšíření etnikum Pirahã
Počet mluvčích 250 – 380
Klasifikace
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
ISO 639-1 není
ISO 639-2 není
ISO 639-3 myp
Wikipedie
není

Pirahã (také pirahá, pirahán, pirarrã; v jazyce samotném xapaitíiso) je jazyk, kterým mluví amazonské lovecko-sběračské etnikum Pirahã, žijící v okolí brazilské řeky Maici.[1]

Popis[editovat | editovat zdroj]

Jde o izolovaný jazyk, nepodařilo se prokázat žádné spojení s jiným živým jazykem (řadí se do skupiny muranských jazyků, všechny ostatní jazyky z této skupiny ale již zanikly). Jazyk pirahã má zhruba 250 – 380 mluvčích, nicméně není v nebezpečí zániku, protože většina mluvčích neovládá žádný jiný jazyk.

S pirahã jako s příkladem často operuje Sapir-Whorfova hypotéza (= vnímání světa je ovlivněno používaným jazykem). Ač je většina zjištění kontroverzní, protože pirahã je krajně obtížné popsat v termínech evropské lingvistiky, stal se jazyk pirahã předmětem mnoha studií, mezi lingvisty se jím intenzivně zabývá např. Daniel Everett (byť právě výsledky jeho studií jsou často pokládány za sporné[zdroj?]).

Fonologie[editovat | editovat zdroj]

Pirahã má extrémně chudou zásobu hlásek, uvádí se, že obsahuje deset až třináct fonémů (údaj se liší podle jednotlivých studií). Jako jeden z mála jazyků vůbec neobsahuje nazály, obsahuje ale i velmi vzácné hlásky [ɺ͡ɺ̼] a [t͡ʙ̥] a rozlišuje tóny. Výslovnost obvyklá mezi muži se liší od výslovnosti žen. Dle některých výzkumů v jazyce hraje významotvornou roli i hudební stránka, matky údajně svým dětem neustále zpívají.

Morfologie[editovat | editovat zdroj]

Jde o aglutinační jazyk, má velmi bohatou konjugaci. U sloves se rozlišuje celá řada vidů, přechodnost, zřejmost, telicita (zda bylo cíle děje dosaženo nebo nikoli) atd. Všechna osobní zájmena jsou podle všeho převzata z jazyka nheengatu (ze skupiny tupí-guaraní), neexistují žádné zprávy o tom, že by předtím v jazyce pirahã nějaká osobní zájmena byla.

Jazyk nemá žádná slova označující barvy (rozlišuje se pouze světlá a tmavá nebo se barva objektu přirovná k něčemu, co danou barvu má).[1] Pro slova "matka" a "otec" se používá jen jediné slovo, baíxi, pro sourozence ani jiné příbuzné neexistuje žádný výraz. Pirahã také nemá žádné výrazy pro číslovky, ani rozlišení mezi množným a jednotným číslem, rozlišuje se pouze "větší množství" (hói) a "menší množství" (hoí), ale žádná absolutní čísla.[1] Neexistují ani výrazy pro čas.

Generativní gramatika[editovat | editovat zdroj]

Dle profesora Daniela Everetta má také pirahã mimořádně omezené syntaktické možnosti (např. souvětí)[2], neumožňuje vůbec tvorbu vedlejších vět, což dle zastánců Sapir-Whorfovy hypotézy vyvrací jednu ze základních premis dnes nejuznávanější lingvistické teorie, tj. Chomskyho generativní gramatiky. Zastánci Chomského (a Noam Chomsky sám) ale argumentují Everettovou nedostatečnou znalostí jazyka a dále tvrdí, že Chomského teorie toto zjištění neohrožuje.

Sapir-Whorfova hypotéza je podle Everetta dokázána v tom smyslu, že je kvůli absenci číslovek nesmírně obtížné naučit členy kmene Pirahã počítat v indoevropském slova smyslu. Většina členů kmene Pirahã sice rozumí portugalsky, ale vyjadřuje se v portugalštině jen velmi obtížně, vyjadřují se dle Everetta jen pidginovou směsicí základní portugalské slovní zásoby a gramatiky své mateřštiny.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c DOUBRAVA, Lukáš. Jazyk z jiného světa. Učitelské noviny. 2016, roč. 119, čís. 22/2016, s. 14-16. ISSN 0139-5718.  
  2. POKORNÝ, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. [s.l.] : Grada Publishing a.s.. 347 s. Dostupné online. ISBN 9788024728438. (česky)  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]