Papias

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Svatý Papias
Papias.png
Narození70, 1. století nebo 60
Malá Asie
Úmrtí2. století nebo 140
Smyrna
Povoláníkněz a spisovatel
Nábož. vyznánípravoslaví
Funkcebiskup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Papias z Hierapole (starořecky Παπίας Ἱεραπόλεως / ὁ Ἱεραπολίτης) (kolem 65 – kolem 140 Smyrna) byl prvokřesťanský biskup v Hierapoli (dnešní Pamukkale v Turecku v údolí řeky Lykos). Jeho svátek se slaví 22. února.

O jeho životě není známo téměř nic a jeho dílo „Výklad slov Páně“ (Logión kyriakón exegésis) se ztratilo. Zachovaly se jen stručné citáty u sv. Irenea z Lyonu (†202) a u Eusebia, které však jakožto nejstarší svědectví o evangeliích měly a mají velký význam. Ireneus o Papiovi mluví jako o „starším“ (presbyteros) a říká, že byl posluchačem apoštola sv. Jana a přítelem sv. Polykarpa ze Smyrny († kolem 160). Eusebius, který ve svých Církevních dějinách věnuje Papiovi 39. kapitolu 3. knihy, koriguje Ireneův omyl a ukazuje, že nešlo o apoštola Jana, nýbrž jiného Jana presbytera. Dále cituje, že Papias sbíral osobní svědectví starších, přímá i nepřímá, o Ježíšově životě (HE 3,39,4):

Setkal-li jsem se s někým, který se stýkal se staršími, podrobně jsem se vyptával, co říkali apoštolové: Co řekl Ondřej, co Petr, co Filip, Tomáš či Jakub, Jan nebo Matouš či jiný z učedníků Pána, co kázali učedníci Pána Aristion a presbyter Jan. Nevěřil jsem, že mi napsané knihy více pomohou než živý hlas živých lidí.

O vzniku evangelií cituje Eusebius toto (HE 3,39,15-16):

A starší (presbyter) řekl také toto: "Marek byl Petrovým tlumočníkem a pečlivě zapsal všechno, co si zapamatoval o tom, co Pán říkal i činil, nikoli však popořádku. Nebyl totiž posluchačem a ani následovníkem Páně, nýbrž později, jak jsem řekl, Petrovým, který své učení podával podle potřeby a pořádek slov Páně neuváděl, takže Marek nijak nepochybil, když psal tak, jak si to zapamatoval. Staral se pouze o to, aby nevynechal nic z toho, co slyšel, a aby to nijak nezkomolil.

O Matoušovi uvádí toto: "Matouš psal výroky Pána v hebrejštině, a každý, kdo je překládal, překládal je jak dovedl nejlépe". Papias používá i svědectví z prvního Janova listu a rovněž i listu Petrova. Vypráví však také o jakési ženě, která byla před Pánem obviněna z mnoha hříchů. To je vzato z Evangelia podle Židů (Evangelium secundum Hebreos). Zdá se, že i toto stojí za zaznamenání.

Konečně kritizuje některé Papiovy názory, zejména chiliasmus (HE 3,39,11-12):

Papias uvádí ještě několik neznámých podobenství, o kterých slyšel z ústního podání, ale i jiné, co spíše patří mezi pověst. Sem patří i jeho tvrzení, že po zmrtvýchvstání za tisíc let přijde na zem Kristovo království. Myslím, že si špatně vyložil, co slyšel od apoštolů. Špatně rozuměl tomu, co bylo řečeno obrazně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Papias na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • F. Heer, Evropské duchovní dějiny. Praha 2006
  • R. Říčan - A. Molnár, 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1990 - 537 s. ISBN 80-7017-060-3
  • H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005
  • Eusebius Pamphilii, Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), přel. J. J. Novák, Praha: ÚCN 1988 (chybně uvedené číslování kapitol, dostupné elektronicky)
  • Svatého otce Irenea Patero kněh proti kacířstvím, přel. J. N. F. Desolda, Praha: Dědictví sv. Prokopa 1876

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]