Přeskočit na obsah

Papias

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Svatý Papias
Narození70, 1. století nebo 60
Malá Asie
Úmrtí2. století nebo 140
Smyrna nebo Smyrna
Povoláníkněz a spisovatel
Nábož. vyznánírané křesťanství
Funkcebiskup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Papias z Hierapole (starořecky Παπίας Ἱεραπόλεως / ὁ Ἱεραπολίτης) (kolem 65 – kolem 140 Smyrna) byl prvokřesťanský biskup v Hierapoli (dnešní Pamukkale v Turecku v údolí řeky Lykos). Jeho svátek se slaví 22. února.

O jeho životě není známo téměř nic a jeho dílo „Výklad slov Páně“ (Logión kyriakón exegésis) se ztratilo. Zachovaly se jen stručné citáty u sv. Irenea z Lyonu (†202) a u Eusebia, které však jakožto nejstarší svědectví o evangeliích měly a mají velký význam. Ireneus o Papiovi mluví jako o „starším“ (presbyteros) a říká, že byl posluchačem apoštola sv. Jana a přítelem sv. Polykarpa ze Smyrny († kolem 160). Eusebius, který ve svých Církevních dějinách věnuje Papiovi 39. kapitolu 3. knihy, koriguje Ireneův omyl a ukazuje, že nešlo o apoštola Jana, nýbrž Jana presbytera, který je současnými biblisty považován za autora tří Janových epištol. Dále uvádí, že Papias sbíral osobní svědectví starších věřících, přímá i nepřímá, o Ježíšově životě (HE 3,39,4)[1]:

Setkal-li jsem se s někým, který se stýkal se staršími, podrobně jsem se vyptával, co říkali apoštolové: Co řekl Ondřej, co Petr, co Filip, Tomáš či Jakub, Jan nebo Matouš či jiný z učedníků Pána, co kázali učedníci Pána Aristion a presbyter Jan. Nevěřil jsem, že mi napsané knihy více pomohou než živý hlas živých lidí.

O vzniku evangelií cituje Eusebius toto (HE 3,39,15-16):

Také toto řekl presbyter [Jan]: "Marek byl Petrovým tlumočníkem a pečlivě zapsal všechno, co si zapamatoval. Přesto se nevázal na pořadí, co kdy Kristus mluvil a činil. Vždyť on Pána neslyšel, ani nebyl v jeho družině. Později však, jak již bylo řečeno, pobýval s Petrem, který výuku zařizoval podle potřeby svých posluchačů, ne však v přesném pořadí, jak to Pán řekl. Tím se Marek nedopustil žádné chyby, napsal-li něco tak tak, jak si to zapamatoval. Jedině se staral, aby to co slyšel, neopomenul nebo aby neřekl něco nepravdivého. (Irenaeus, Adv. Haer. V, 33)

O Matoušovi uvádí toto: "Matouš psal výroky Pána v hebrejštině, a každý, kdo je překládal, překládal je jak jen mohl nejlépe". Papias používá i svědectví z prvního Janova listu a rovněž i listu Petrova. Vypráví však také o jakési ženě, která byla před Pánem obviněna z mnoha hříchů. To je vzato z Evangelia podle Židů (Evangelium secundum Hebreos). Zdá se, že i toto stojí za zaznamenání.

Konečně kritizuje některé Papiovy názory, zejména chiliasmus (HE 3,39,11-12):

Papias uvádí ještě několik neznámých podobenství, o kterých slyšel z ústního podání, ale i jiné, co spíše patří mezi pověst. Sem patří i jeho tvrzení, že po zmrtvýchvstání za tisíc let přijde na zem Kristovo království. Myslím, že si špatně vyložil, co slyšel od apoštolů. Špatně rozuměl tomu, co bylo řečeno obrazně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Následující citace jsou uvedeny podle překladu J. J. Nováka, Eusebius Pamphili: Církevní dějiny (Ecclesiastica Historia). Praha 1988, s. 62.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Papias na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BAUCKHAM, Richard: Did Papias write History or Exegesis? In: The Journal of Theological Studies, New Series 65 (2014), s. 463–488.
  • BAUM, Armin Daniel: Papias als Kommentator evangelischer Aussprüche Jesu. In: Novum Testamentum 38 (1996), s. 257–276.
  • EUSEBIUS Pamphilii: Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), přel. J. J. Novák, Praha: ÚCN 1988 (chybně uvedené číslování kapitol, dostupné elektronicky).
  • HEER, F.: Evropské duchovní dějiny. Praha 2006.
  • Svatého otce IRENEA Patero kněh proti kacířstvím, přel. J. N. F. Desolda, Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1876.
  • KRAFT, H.: Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005.
  • ŘÍČAN, Rudolf - MOLNÁR, Amedeo: 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1990 ISBN 80-7017-060-3

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]